LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: att outsourca eller inte outsourca
From: Sven Hellroth <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Mar 2000 14:09:29 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (71 lines)


Hej,
Jag tycker det är lite egendomligt att ställa webb-hantering i en slags motsatsställning till andra biblioteksverksamheter som katalogisering. Båda sakerna är viktiga. 
Webb-hantering ökar möjligheterna för biblioteken att förse allmänheten med information om deras verksamhet på helt annat sätt en tidigare; kundservicen kan förbättras radikalt vilket biblioteken själva tjänar på.
Dessutom ökar möjligheterna på sikt till högre löner vid ökade internetkunskaper, det är ju inte fel att påpeka något sådant. Varför ska vi bibliotekarier stå vid sidan om och låta en möjlighet som webb-hantering ger för kompetenshöjningen av bibliotekariekåren gå oss förbi.
Jag kan dock hålla med om svårigheterna att hinna med alla arbetsuppgifter i dagens pressande arbetssituation. Risken är uppenbar att det varken blir hackat eller malet.
Ett sätt vore att öka utbudet på kurser i t. ex. databaser och internet, dvs att lära ut teorin om webbkoppling av databaser på server nivå, xml kodning m.m. Den här typen av kurser skulle biblioteksskolorna kunna tillhandahålla (om de inte redan gör det). Att lära sig sådana här saker under ordinarie arbetstid är annars i mastigaste laget, speciellt om man arbetar som ensambibliotekarie vilket jag gör.

Mvh,
Sven Hellroth

Sven Hellroth
Konjunkturinstitutet
Biblioteket
Box 3116
SE-103 62 Stockholm
08-453 59 32
[log in to unmask]

>>> Martin Lindén <[log in to unmask]> 2000-03-27 11:16:16 >>>
                Hej


Medaljer hit och dit de dinglar så vackert för vinden....


Orsaken till att jag tog upp detta äme, (outsourcing av vad) är att det nu
på många högskolebibliotek råder en bisarr situation med näst intill ingen
inläggning av fysiska objekt och en allt större satsning på virtuella objekt.

Det här gör t ex att användarna inte får den service de egentligen har rätt
till, rätten att få veta att just det arbete de söker efter faktiskt finns
på biblioteket men på en hylla över restantier. I den gyllne framtiden
kommer ju dessa problem hoppeligen att lösas med en digitalisering (medel
saknas).


Katalogavdelningarna har dragits ner till ett minimum och man satsar
kraftfullt på service och webben. Service är ju ett vackert ord, men själva
innehållet bör ju diskuteras. Att få veta var både fysiska och virtuella
objekt befinner sig kan man ju lätt definiera som en berättigad del av den
service man förväntar sig på ett bibliotek.


Det här kräver sk katalogisering, i förlängningen av katalogisering ligger
tillgängligheten per elektroniska hjälpmedel.


Jag vidhåller att webb-hantering med applikationer är en tämligen enkel
verksamhet som väl passar för outsourcing, att katalogisera ett fysiskt
objekt med ostandardiserat utförande kräver betydligt mer.


En annan sak som verkar för webben är att lönesättningen för de som sysslar
med Internet är betydligt mer gynnsam än för t ex en katalogisatör. Så jag
blir själv tveksam eftersom jag efterlyser högre löner för
biblioteksverksamhet och då blir ju slutsatsen: satsa på en karriär inom
webbhantering od.


Hälsningar
Martin Lindén
Systems Librarian
Royal Institute of Technology Library
100 44 STOCKHOLM
Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask] 
http://www.lib.kth.se 
"I don't believe it" said Victor Meldrew

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager