LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Seminarium om nya informationstjänster- Miljö-Häls a-Säkerhet
From: Anders Olsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 29 Mar 2000 14:56:40 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (130 lines)


________________________________________________________________

SEMINARIUM - MILJÖ-HÄLSA-SÄKERHET
Seminarium om databaser och Web-baserade informationstjänster
inom miljöskydd, toxikologi, kemiska risker, hälsa och säkerhet
________________________________________________________________

12/4 - Helsinki University, Helsingfors
13/4 - Naturvårdsverket, Stockholm
14/4 - Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo

Syftet med denna seminarieturné är att ge en översikt över
aktuella databaser och nya Web-baserade informationstjänster
inom området miljö-hälsa-säkerhet. I programmet presenteras
heltäckande bibliografiska forskningsdatabaser och mera specifika
informationstjänster inriktade på bland annat toxikologi,
vattenforskning och transporter av kemiska ämnen.

Seminariet är avsett både för bibliotekarier, informations-
specialister, forskare, miljöchefer och andra yrkesgrupper
som i sitt arbete har användning av information inom området
miljö-hälsa-säkerhet. Arrangör är PrioInfo i samarbete med
Cambridge Scientific Abstracts, Micromedex, SilverPlatter
Information, CCOHS och Dialog.

Seminariet i Stockholm anordnas även i samarbete med Naturvårds-
verkets bibliotek. Ann-Sofie Israelsson, bibliotekschef på
Naturvårdsverket, kommer under dagen att presentera
Naturvårdsverkets informationsavdelning och bibliotek samt
de informationstjänster man erbjuder inom miljöområdet.

Seminarieavgiften, 450 Skr, inkluderar lunch och dokumentation.
Då antalet platser är begränsat rekommenderar vi att anmälningar
görs så snart som möjligt, dock senast den 5 april. Mer informa-
tion om seminarielokalerna finns på anmälningstalongen nedan.
________________________________________________________________

09.00 - 09.15 INTRODUKTION. Anders Olsson, PrioInfo.

09.15 - 10.30 WEB-BASERAT INFORMATIONSSYSTEM FÖR SÄKER HANTERING
AV KEMISKA ÄMNEN. Micromedex Tomes Plus ger genom flera länkade
informationskällor heltäckande information både när det gäller kemiska
risker, toxikologi, medicin och lagstiftning. Matt Timberlake, Director
Knowledge Development, Micromedex Inc, Denver, USA. Barbara Rogoski,
VP of Sales, Coroporate Solutions, Micromedex, Amsterdam, Holland.

10.30 - 11.00 KAFFEPAUS

11.00 - 11.30 SAX'S DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS
Presentation av det stora internationella referensverket om kemiska
risker vid industriell produktion, vilket nyligen utkommit i en ny
kombinerad tryckt och elektronisk utgåva. Sabina Funckert, PrioInfo.

11.30 - 12.00 PrioInfo ONLINE
PrioInfos skandinaviska Internettjänst erbjuder snabb access till
mer än 250 internationella databaser från Micromedex, Dialog och
SilverPlatter. Anders Olsson, PrioInfo.

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.00 MILJÖDATABASER VIA INTERNET MED LÄNKAR TILL FULLTEXT-
INFORMATION. Cambridge Scientific Abstracts Internettjänst IDS ger
snabb tillgång till bland annat databaserna CSA Environmental Sciences
and Pollution Management Database och ASFA - Aquatic Sciences and
Fisheries Abstracts. Mark Furneaux, Director European Operations,
Cambridge Scientific Abstracts, England.

14.15 - 14.30 INFORMATIONSTJÄNSTER FRÅN CCOHS(Canadian Centre for
Occupational Health & Safety) Databastjänster inom området arbets-
miljö och hälsa. Anders Olsson, PrioInfo.

14.30 - 14.45 Dialog@Site & Gold eDOCS
Snabb Internet-access till Dialogs OnDisc-databaser med obegränsad
möjlighet att länka till fulltextinformation. Anders Olsson, PrioInfo.

14.45 - 15.00 KAFFEPAUS

15.00 - 16.15 INFORMATIONSTJÄNSTER FRÅN SILVERPLATTER INOM KEMI,
MILJÖ, HÄLSA & SÄKERHET. Presentation av SilverPlatters breda utbud
av bibliografiska databaser och fulltexttjänster: Chembank, OSH-ROM,
RTECS, Einecs, WasteInfo m fl. Neil Clements, Manager, SilverPlatter
Health & Safety Publishing, London. England.

16.15 - 16.30 KONSORTIEUPPHANDLINGAR
Presentation av hur organisationer med likartade informationsbehov
kan få lägre kostnad på viktiga databastjänster genom gemensam upphandling.
Anders Olsson, PrioInfo

16.30 - 17.00 DISKUSSION OCH AVSLUTNING
___________________________________________________________________________

JA TACK! Jag anmäler mig härmed till följande seminarier kring informations-
tjänster inom MILJÖ-HÄLSA-SÄKERHET. Seminarieavgiften 450 Skr exkl. moms
faktureras vid bekräftelse av deltagande.

Ange det seminarie som du vill delta i:
12 april ___Helsinki University, Fabianinkatu 33, Sali 13, 3. krs, Helsinki.
13 april ___Naturvårdsverket, Seminarielokal Ängsö, Blekholmsterassen 36,
Stockholm
14 april ___Clarion Royal Christiania Hotel, Biskop Gunnerus gt 3, Oslo

Namn:_________________________________________________________

Organisation:_________________________________________________

Adress:_______________________________________________________

Telefon:______________________________________________________

Fax:__________________________________________________________

E-post:_______________________________________________________


Skicka in din anmälan via detta formulär senast den 7 april.
Du kan också anmäla dig via e-mail, fax eller post till: PrioInfo AB,
Box 8013, S-104 20 Stockholm, Sverige. Fax 08-652 81 15.
För mer information eller anmälan, kontakta Sabina Funckert
på telefon 08-441 17 40. E-post: [log in to unmask]

Mer information om de tjänster som kommer att presenteras på
seminariet finns tillgänglig på följande hemsidor:

PrioInfo: http://www.prioinfo.com
Engineering Information: http://www.ei.org
Cambridge Scientific Abstratcs: http://www.csa.com
The Gale Group: http://www.galegroup.com
Dialog: http://www.dialog.com
Bell & Howell: http://www.umi.com
SilverPlatter Information: http://www.silverplatter.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager