LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget novem ber 2001
From: ki info <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 29 Nov 2001 09:02:15 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (30 lines)


Konjunkturinstitutet har just släppt "Konjunkturläget november 2001"

"Den internationella lågkonjunkturen innebär att den svenska tillväxten bromsar upp
och stannar vid 1,2 procent i år och 1,5 procent 2002. 
Utgiftstaken överskrids om inte åtgärder vidtas. 
Sysselsättningen minskar och vänder uppåt först i slutet av nästa år när efterfrågan tar fart 
till följd av en återhämtning i omvärlden och en expansiv ekonomisk politik. 
BNP-tillväxten uppgår till 2,6 procent 2003."


För att ta del av rapporten, se vår hemsida:

 www.konj.se 
Mvh

Enheten för information
Sven Hellroth 

Konjunkturinstitutet
Enheten för information
Box 3116
SE-103 62 Stockholm
tel.+46 8 453 59 00
[log in to unmask]
www.konj.se
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager