LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Demokratiseminarier vid Tekniska museet
From: Mattias Brundell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 28 Aug 2002 14:59:49 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (74 lines)


Hej! För kännedom vidarebefordrar jag nedan information om två offentliga
seminarier som kommer att äga rum vid Tekniska museet i början av september.
De är säkert av intresse för många av er. Sprid gärna informationen vidare
till andra intresserade!


Vänliha hälsningar, Mattias Brundell
                    Tekniska museet
                    Biblioteket

------------------------------------------------------------------------


Nu anordnar Tekniska Museet två halvdagsseminarier om demokrati, teknik och
framtid. Det blir intressanta föreläsningar, spännande diskussioner och heta
frågestunder med forskare, politiker, journalister och företrädare för
skolan. Skol- och utbildningspersonal, studerande och föräldrar är särskilt
välkomna att lyssna och delta.

Demokrati och teknik. Söndag 1/9, kl 13.00-16.30. e-demokrati och
medborgarinflytande via Internet. Vem blir soffliggare i framtidens Sverige?
Kommer demokratin att tillhöra dem som behärskar Internet? Håller vi på att
skapa nya barriärer?

Demokrati och kunskap. Söndag 8/9, kl 13.00-16.30. Finns det kunskap att
hämta på Internet? Hur hanterar vi källkritiken när informationen väller
emot oss? Gamla frågor får förnyad aktualitet och invanda mönster omprövas i
samhället och i skolan. Är det rent av så att vår syn på kunskap håller på
att förändras?

Medverkande vid seminarierna kring Teknik och demokrati

Seminarium 1
(1 september 2002)

-    Lars Ilshammar historiker vid Örebro Universitet
-    Eivor Bryngelsson och Elisabeth Särenfors, kommunchef resp.
informationschef i Kalix kommun där man genom s k Rådslag låtit medborgarna
delta i debatten och rösta i olika frågor via Internet.
-    Lennart Daléus, riksdagsman, f d partiledare (c) och författare till boken
Digital allemansrätt.
      Jenny Morelli, journalist och poet. -
Moderator:
-    Anders R. Olsson, journalist och debattör

Seminarium 2
(8 september 2002)

-    Bengt Göransson, f d utbildningsminister (s) och ordförande i
Demokratiutredningen.

-    Ola Larsmo, journalist och författare
-    Magnus Johansson, forskare vid Tema Teknik och Social  förändring vid
Linköpings Universitetet
-    Stig Roland Rask, KK-stiftelsen. Temaledare för Etik källkritik och
internet på KK-stiftelsens webbplatsKollegiet.
-    Helle Klein, journalist och politisk chefredaktör på Aftonbladet.
Moderator: Jonas Hallberg


Mer information? Ring Eva Ramberg,
Programansvarig
Tekniska museet
National Museum of Science and Technology
Museivägen 7, Box 27842, SE-115 93 Stockholm
Tel växel +46 8 450 56 00
Tel direkt +46 8 450 56 58
Mobil 070-533 13 10
[log in to unmask]
www.tekniskamuseet.se


_________________________________________________________________
Send and receive Hotmail on your mobile device: http://mobile.msn.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager