LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: NORFRI
From: "Poul Erlandsen, Bibliotek" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Oct 1997 10:05:00 GMT+0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (210 lines)


Please note: Text in English will follow after the Danish text

NORFRI : Nordisk Frikreds for Fjernlaan omfatter nu 50 nordiske fag-
og forskningsbiblioteker leverer fjernlaan (kopier og boeger) imellem
hinanden uden at opkraeve betaling.

I praksis fungerer samarbejdet saaledes:
Ved afgivelse af bestilling anfoerer det laantagende bibliotek NORFRI
paa bestillingen og viser hermed, at biblioteket er deltager i
samarbejdet. Hvis laangivende bibliotek ogsaa er et NORFRI bibliotek
vil der saaledes ikke skulle ske fakturering for laanet eller kopien.

Mere information om NORFRI samarbejdet findes paa NVBFs hjemmeside:
http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_dan.html#norfri

hvor man ogsaa finder den opdaterede medlemsliste:
http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_dan.html#liste


Listen omfatter per idag flg. biblioteker:

Danmark
Det Administrative Bibliotek
Aalborg Universitetsbibliotek
Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek
Danmarks Pædagogiske Bibliotek
Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Horsens Tekniske Bibliotek
Nordsøcentrets Bibliotek
Odense Universitetsbibliotek
Roskilde Universitetsbibliotek
Statsbiblioteket
Statens Byggeforskningsinstitut, Biblioteket
Sydjysk Universitetscenter, Biblioteket
Tele Danmark, Telebiblioteket


Finland
Tilastokirjasto / Statistikcentralens bibliotek
Eduskunnan kirjasto / Riksdagsbiblioteket
Hammaslääketieteellinen kirjasto / Odontologiska biblioteket,
Helsingfors universitet
Ilmatieteen laitoksen kirjasto / Meteorologiska institutets bibliotek
Joensuun yliopiston kirjasto / Joensuu universitetsbibliotek
Oulun yliopiston kirjasto / Uleåborgs universitetsbibliotek
Lapin yliopiston kirjasto / Laplands universitetsbibliotek
Varastokirjasto / Depåbiblioteket

Island
Sjávarutvegsbókasafnid / Fiskeribiblioteket
Háskólinn á Akureyri. Bókasafn / Universitetet i Akureyri,
biblioteket
Idntæknistofnun Íslands. Bókasafn / Islands teknologiske institut.
Teknisk bibliotek
Kennarahaskoli Islands, bokasafn / Islands Lærerhøjskoles Bibliotek
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn / Islands Nationalbibliotek - Universitetsbiblioteket
SHR Landakot Hospital. Medicinsk bibliotek
Natturufraedistofnun Islands, bokasafn / Naturhistorisk Institut, biblioteket
Rannsóknastofnun landbúnadarins, bókasafn / Landbrugets forskningsinstitut, biblioteket


Norge
Bredtvet kompetansesenter, biblioteket
Fiskeridepartementet, biblioteket
Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for helse og sosialfag, biblioteket
Høgskolen i Vestfold, biblioteket
Norges idrettshøgskole, biblioteket
Krigsskolen, biblioteket
Jernbaneverket, biblioteket
Riksantikvarens bibliotek
Statens legemiddelkontroll, biblioteket


Sverige
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, biblioteket
Högskolan i Halmstad, biblioteket
Högskolan i Kalmar, biblioteket
Lärarhögskolan i Stockholm, biblioteket
Högskolebiblioteket i Uddevalla
Lärarhögskolan i Malmö, Medioteket
Linköping universitetsbibliotek
Luleå universitetsbibliotek
Mitthögskolans bibliotek, Härnösand
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, biblioteket
Högskolan i Örebro, biblioteket


Tilmelding til NORFRI kan sendes til:

NVBF / Poul Erlandsen
Danmarks Paedagogiske Bibliotek
PB 840
DK-2400 Koebenhavn NV
Danmark

Fax: +45 39 66 00 82
E-mail: [log in to unmask]


And now in English:

NORFRI : Nordic Libraries Very Interested in Sharing is now covering
50 Nordic research and academic libraries which deliver interlibrary loans
and photocopies among each other without charging.

In practice the cooperation works like this:
When sending a request the borrowing library indicates NORFRI on the
request showing that the library is a participant. If the lending
library is also a NORFRI library no charges will apply for the ILL
transaction.

You will find more information on the NORFRI cooperation on the NVBF
home page:
http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_eng.html#norfri

where you will also find the updated list of participants:
http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_eng.html#liste

This list today includes to following libraries:

Denmark
The Administrative Library
Aalborg University Library
The Library of the Royal School of Library and Information Science
National Library of Education
The Aarhus School of Business,the library
Horsens Technical Library
North Sea Centre Library
Odense University Library
Roskilde University Library
Stateand University Library
Danish Building Research Institute, the library
University Library of South Jutland
Telecommunications Library


Finland
Library of Statistics Finland
Library of Parliament
Dental Library, University of Helsinki
Finnish Meteorological Institute Library
Joensuu University Library
Oulu University Library
Lapland University Library
National Repository Library

Iceland
The Fisheries Library
University of Akureyri, the library
Technological Institute of Iceland, the library
University College of Education, the library
National & University Library of Iceland
SHR Landakot Hospital, Medical Library
Icelandic Institute of Natural History, the library
Agricultural Research Institute, the library

Norway
The National centre for logopedics, the library
Royal Ministry of Fisheries, the library
Sogn and Fjordane College, the library
Sør-Trøndelag College. School of Health Education and Social Work, the library
Vestfold College, the library
Norwegian University of Sport and Physical Education, the library
Norwegian Military Academy, the library
Norwegian State Railways,the library
Directorate for Cultural Heritage, the library
The Norwegian Medicines Control Authority, the library

Sweden
Attje, Swedish mountain- and Samimuseum, the library
University of Halmstad, the library
University of Kalmar, the library
Stockholm Institute of Education, the library
Uddevalla University Library
Malmö School of Education, the library
Linköping University Library
Luleå University Library
Mid Sweden University, Harnosand, the library
Stockholm International Peace Research Institute, the library
University of Örebro, the library

You may join the NORFRI cooperation by contacting:

NVBF / Poul Erlandsen
National Library of Education
PO Box 840
DK-2400 Copenhagen NV
Denmark

Fax: +45 39 00 62
E-mail: [log in to unmask]


***************************************
* Poul Erlandsen
* Sektionsleder, Fjernlaanet
* Danmarks Paedagogiske Bibliotek
* Head, ILL Dept.
* National Library of Education
* P.O.Box 840
* DK-2400 Copenhagen NV
* Denmark
* Phone +45 39 69 66 33 / 2306
* Fax  +45 39 55 10 00
***************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager