LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Forum för kulturarvsforskning - seminarieserie, öppen för alla!
From: Eva Pelve <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 25 Jan 2008 09:43:21 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (105 lines)


Våren 2008 startar ett nytt forum för aktuell kulturarvsforskning. Vi vill 
presentera ny spännande forskning som föreläsningar och seminariedagar
samt ordna debatter kring aktuella ämnen och teman. Vi vill stimulera till 
en kreativ och utvecklande diskussion.

Forumet arrangeras i samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien, 
Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer och Stockholms 
universitet. Programpunkterna kommer omväxlande att arrangeras på de olika 
institutionerna. Våra institutioner har nyligen ingått ett avtal i syfte 
att stärka Vitterhetsakademiens bibliotek som det centrala 
forskningsbiblioteket inom ämnesområdet. Riksantikvarieämbetet och Statens 
historiska museer önskar kommunicera och föra ut den forskning som bedrivs 
inom respektive institutions FoU-verksamhet.
Samarbetet med Stockholms universitet är en naturlig utgångspunkt för att 
främja dialog och erfarenhetsutbyte mellan universitetsforskning,
myndighetspraktik och museiverksamhet. 

Under våren 2008 vill vi med start i en paneldebatt torsdagen den 31 
januari träffas för givande diskussioner och presentationer av aktuella 
projekt. Alla är varmt välkomna, deltagandet är gratis och ingen 
förhandsanmälan behövs. I mån av möjlighet kommer vi att ordna enklare 
förtäring och gemytlig eftersits.


Program Våren 2008:

Framtidens kulturarvsforskning
Debatt. Var står kulturarvsforskningen idag? Vilka frågor är viktiga för 
framtiden?
I Panelen: Stefan Jonsson (DN), Magdalena Hillström (Tema Q, Linköpings 
universitet), Anne-
Marie Leander Touati (SU, inst. för arkeologi och antikens kultur), Karin 
Arvastson (RAÄ),
Fredrik Svanberg (SHM) och Ulf Sporrong (Vitterhetsakademien).
Moderator: Anna Källén (SU, inst. för arkeologi och antikens kultur)
Tid: 31 januari kl 16-18. Plats: Historiska museet

Historiebruk i norr
Temadag RAÄ FoU kring tre böcker om kulturarv, identitet och politik.
Vid seminariet presenterar Mikael Vallström sin bok Det förflutnas närvaro 
och Thomas Wallerström
sin bok Vilka var först? Dessutom presenteras antologin Historisk rätt? där 
Inga Lundström, redaktör,
och några av artikelförfattarna; Bozena Werbart, Lars Thomasson, Inger 
Zachrisson, Erling Wande,
Björn Magnusson Staaf, Birgitta Johansen och Sven-Donald Hedman medverkar 
med presentationer
och diskussion. Böckerna finns att köpa genom RAÄs bokhandel, www.raa.se.
Tid: onsdag 13 februari kl 13-17. Plats: RAÄ, Stora Sessionssalen

De odödliga
Nina Nordström, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds 
universitet, presenterar sin
doktorsavhandling om några av de mest kända förhistoriska individerna i 
vetenskap och media.
Tid: 6 mars kl 16-18. Plats: RAÄ, Östra stallet

Makten över monumenten
Mia Geijer, KTH, presenterar sin doktorsavhandling om restaureringar av 
vasaslott 1850-2000
Projektet har finaniserats av RAÄ och boken finns att köpa genom Nordiska 
museets bokhandel
Tid: 3 april kl 16-18. Plats: RAÄ, Stora Sessionssalen

Med passion för pluralism
Susanne Thedéen, Stockholms universitet, talar om sitt projekt om 
identiteter i livet och döden
under vendel- och vikingatid. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet
Tid: 24 april kl 16-18. Plats: Historiska museet

Levde de spartanskt?
Sven Isaksson, Stockholms universitet, talar om sitt projekt om matkultur 
och näringsfång under
bronsålder i södra och mellersta Sverige. Projektet finansieras av 
Vetenskapsrådet
Tid: 15 maj kl 16-18. Plats: Stockholms universitet

Tid:
Programpunkterna arrangeras vanligen
torsdagar kl 16-18
Plats:
Riksantikvarieämbetet innebär Storgatan 41 i
Stora Sessionssalen eller i Östra stallet, Historiska
museet innebär Narvavägen 11-, Stockholms universitet innebär
Institutionen för arkeologi och antikens kultur,
Lilla Frescativägen 7.
Kontakt:
Camilla Montan, Vitterhetsakademiens bibliotek,
RAÄ, e-post: [log in to unmask], tel.
08/519 18 140


Eva Pelve
Bibliotekarie/Librarian
Vitterhetsakademiens bibliotek
Riksantikvarieämbetet/National Heritage Board
Box 5405
Leverans/Delivery address: Storgatan 41
SE-114 84 STOCKHOLM

E-mail: [log in to unmask]
Tel:  +46-8-519 180 34
Mob: 070-404 47 28
Fax: +46-8-663 35 28
http://www.raa.se/bibliotek

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager