LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Test i informationssökning
From: Sofia Sehili <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 16 Sep 2008 13:22:37 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (10 lines)


Hej kollegor!

Vi har tillsammans med vår IT-pedagog börjat prata om att ha något slags ”test” i informationssökning/informationskompetens för t.ex. år 6. Vi tänkte oss ett test i början av höstterminen för att se vad det är vi behöver jobba mer med och sedan ett test nummer 2 under våren, när vi jobbat mer aktivt med eleverna. Det som är intressant för oss är dels att konkret se vad en enskild klass behöver jobba mer aktivt med, dels att kunna jämföra med andra klasser i samma årskurs. I dagsläget är vårt arbete med olika klasser ojämnt fördelat, mycket beror på undervisande lärare. Testet kan vara ett sätt att för lärare tydligt visa på vilka behov en enskild klass har.

Vi undrar nu om någon av er känner till eller själva har utformat något sådant test. Vi skulle vara jättetacksamma om vi fick ta del av det.

Med vänlig hälsning
Sofia Sehili
Bibliotekarie, Adolf Fredriks musikklasser
(grundskola år 4-9)

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager