LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: [BIBLIST] Kungl. biblioteket/LIBRIS har valt leverantör till nationell biblioteksportal!
From: Solveig Einarsdottir <[log in to unmask]>
Reply-To:Solveig Einarsdottir <[log in to unmask]>
Date:Fri, 18 Jun 2004 11:38:10 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (99 lines)


Vi har med glädje tagit del av nyheten om att KB/LIBRIS valt samma
leverantör som SIM-projektet valt  till Sesim-portalen.
SIM-projektet är ett samarbete mellan länsbiblioteken i Sydost (Blekinge och
Kronoberg), Kalmar, Jönköping, Västra Götaland, Halland, Skåne och
Lånecentralen i Malmö.Vi startade vår portal den 1 mars 2004.Vi ger service
till 126 kommuners bibliotek och 3,8 milj. invånare i södra Sverige.
Nu har vi stora förhoppningar på ett fruktbart samarbete mellan
folkbibliotek och Libris medlemsbibliotek för en förbättrad
informationsförsörjning för alla..
Läs mera om SIM-projektet/Sesim-portalen och andra regionala och nationella
folkbiblioteksprojekt på www.folkbiblioteken.se

Solveig  Einarsdóttir
[log in to unmask]
Länsbibliotek Sydost----- Original Message -----
From: "Charlotte Janson" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Friday, June 18, 2004 10:23 AM
Subject: [BIBLIST] Kungl. biblioteket/LIBRIS har valt leverantör till
nationell biblioteksportal!


> Pressmeddelande
> 2004-06-18
>
>
>
> *Kungl. biblioteket/LIBRIS har valt leverantör till nationell
> biblioteksportal!*
>
> Den 15 juni tecknade Kungl. biblioteket (KB)/LIBRIS kontrakt med Fujitsu
> Services A/S om produkterna MetaLib och SFX. Fujitsu var den leverantör
> som rankades högst i utvärderingen vid LIBRIS upphandling för inköp av
> nationell portalprogramvara.
>
> Motivering
> Fujitsus anbud visade sig vid utvärderingen vara det såväl ekonomiskt
> som tekniskt mest fördelaktiga. Den offererade lösningen stämde mycket
> väl med de uppställda kraven, framför allt genom den konsortiemodell som
> erbjuds i länkningsdelen (SFX).
>
> Från KB:s och LIBRIS-avdelningens sida är vi mycket nöjda med valet av
> leverantör och har goda förhoppningar om att systemet kommer att bidra
> till förenklad och rationaliserad informationsförsörjning för forskare,
> studenter och allmänhet.
>
> *Hur kommer biblioteksportalen att fungera?*
> Portalen kommer att vara en centralt installerad konsortielösning med
> möjlighet att göra individuella inställningar som är anpassade till
> informationsbehoven vid respektive medlemsbibliotek. Det kommer också
> att finnas en allmän portalingång för övriga webbanvändare. Till att
> börja med kommer systemet att vara dimensionerat för 500 samtidiga
> användare.
>
> MetaLib möjliggör samtidig sökning i många olika typer av databaser
> oavsett om de finns lokalt eller på Internet, om de är fria eller
> avgiftsbelagda. Sökresultatet presenteras på ett enhetligt sätt för
> användaren, och med hjälp av SFX erbjuds dynamisk vidarelänkning mellan
> olika typer av informationsresurser, till exempel från referenser till
> fulltexter.
>
> Fujitsu står för system, stöd vid konfiguration och implementering.
> LIBRIS ansvarar för anpassning till LIBRIS-miljön, utbildning och
> support till biblioteken, samordning av den innehållsmässiga delen i
> portalen samt drift och underhåll.
>
> LIBRIS och Fujitsu inleder samarbetet i augusti och planerar driftstart
> i januari 2005.
>
> *Metalib och SFX *
> Metalib och SFX används av många kunder världen över och har bland annat
> valts av Harvard University, Library of Congress och British Library.
> Fujitsu står också bakom bibliotekssystemet ALEPH som är installerat i
> mer än 50 länder.
>
> Ytterligare information
> Om du vill veta mer om LIBRIS kommande portal, kontakta gärna:
>
> Mats Herder, 08-463 43 60
> Avdelningschef på LIBRIS-avdelningen/KB
>
> Lisa Petersen, 08-463 44 25
> Biträdande avdelningschef på LIBRIS-avdelningen/KB och projektledare för
> upphandlingen
>
> --
> ----------------------------------------
> Charlotte Janson
> Informationsansvarig
> Kungl. biblioteket / LIBRIS-avdelningen
> tel: 08-463 42 76
> mobil: 073-917 33 91
> fax: 08-463 42 65
> ----------------------------------------
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager