LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ikoner-Akademien
From: Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 3 Oct 2005 09:23:48 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (45 lines)


Ikoner-Akademien och Kungl. biblioteket inbjuder till konferensen
GÅRDAGENS NYHETER
Om press på biblioteket

Tidningen hamnar ganska omgående i pappersåtervinningen, såvida den inte
får ett andra liv som omslagspapper i fiskaffären. När gårdagens nyheter
blivit tillräckligt gamla blir de tidsdokument och viktigt källmaterial för
forskningen. Men då är tidningen för länge sedan borta.

Tidningar och tidskrifter är viktiga informationsbärare och biblioteken
viktiga förmedlare som bistår allmänhet, studeranden och forskare inom alla
möjliga vetenskapliga discipliner. Intresset för de äldre tidningarna visar
en konstant ökning.

Kungl. biblioteket startade 1979 en omfattande mikrofilmning av den svenska
dagspressen och prövar nu i liten skala digitalisering av tidningar. Tack
vare dessa insatser är det möjligt att läsa vad det stod i Posttidningar år
1645 eller vad Barometern den 11 januari 1984 skrev om det historiska
ögonblick då spaden sattes i jorden för det nya biblioteket i Högsby.

Bernhard Lundstedt kartlade Sveriges periodiska litteratur mellan 1645 och
1899. Genom Nya-Lundstedt-projekten, först tidningar och nu för
tidskrifter, förs hans arbete vidare. Från 2005 sker bibliograferingen
kontinuerligt.

Konferensen ska ge inblick i KB:s arbete med och ansvar för hela processen,
från mottagandet över bevarandet och fram till tillhandahållandet. Vi gör
också en del internationella utblickar för att se hur tidningssamlingarna
hanteras i andra länder, belyser dagspressens betydelse som källmaterial
för kunskapen om det nyss förflutna samt berör dagspressens roll i den
demokratiska processen.

Tid: Fredagen den 25 november 2005 kl. 09:00-16:30
Plats: Kungl. bibliotekets hörsal
Pris: 800:- inkl. frukost och eftermiddagskaffe. Lunch på egen hand
Anm.: Jan-Eric Malmquist BTJ 221 82, Lund. Tel.: 046/18 02 61, fax: 046/ 18
04 32, e-post: mailto:[log in to unmask]

Program och anmälningsformulär:
http://www.btj.se/ikoner/akademien/g-nyheter_program.html
http://www.btj.se/ikoner/akademien/g-nyheter_anmalan.html

Hjärtligt välkommen!

Jan-Eric Malmquist, BTJ  Barbro Thomas, KB

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager