LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: 1997 års fjärrlånekompensation
From: Jakob Harnesk <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 7 Apr 1997 14:17:37 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (34 lines)


Hej alla, 

någon har skrivit till mig och undrat hur det blir med
fjärrlånekompensationen framöver. Så här är det:

För 1997 har regeringen anslagit 10 mkr. Summan specificeras i KB:s
regleringsbrev. Beloppet motsvarar de 15 mkr som anslogs för det 18 månader
långa budgetåret 1995/96.

Statligt finansierade forskningsbibliotek ombeds därför att fortsätta som
förut, dvs spara kvitton på in- resp. utgående beställningar eller
dokumentera sin fjärrlåneverksamhet via det ABD-system som används för
ändamålet.

Vi ber er dessutom att inte göra er av med dokumentationen av 1995/96 års
fjärrlånebeställningar. BIBSAM planerar nämligen att, tillsammans med
Statens kulturråd, under hösten göra en översikt/kartläggning av det
svenska fjärrlånet. Beställningsunderlagen skulle då kunna vara en
guldgruva för den utredare som skall studera hur strömmarna går mellan
olika bibliotek, vad som lånas etc.

Vårhälsningar (idag börjar fotbollsallsvenskan!), 
Jakob
**************************************************
Jakob Harnesk, Executive officer
Royal Library, BIBSAM (Department for National Co-ordination and Development)
P.O Box 5039, S- 102 41 Stockholm, Sweden                 

E-mail: [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/jakob/jakob.htm
Telephone:   +46 8 463 42 70
Cellular phone: +46 70 553 91 98
Fax:      +46 8 463 42 74
*************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager