LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Föreningen tycker till om könsneutral terminologi
From: Miguel Benito <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 4 Dec 2013 16:56:07 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (75 lines)


Visst vad vi vill komplicera livet.

Vad jag förstår handlar direktivet om "verk av okänd upphovsman" eller 
"verk där upphovsmannen är okänd".

"Anonyma verk" är inte alls tokigt och enkelt. Man har använt termen i 
sannolikt två tusen år. Anonymt förknippar några utan rätt till ett verk 
som kommit av sig själv. Så är det inte, alla verk har någon eller några 
som är upphov till det. Är personen eller personerna okända, då är 
verket anonymt.

Ordet upphovsman finns annars ingen anledning att byta ut mot något som 
ingen kan känna sig nöjd med. Kan vi numera acceptera "sjuksköterska" 
för båda könen då måste man kunna ha ombudsman eller upphovsman och 
dylikt utan att man behöver åsyfta till en manlig person, och gälla även 
för institution.

Tids nog försvinner dessa ord och ersätts av andra helt naturligt. Att 
byta uppifrån statsmakten känns inte alls bra. Hur kunde utredaren komma 
på termen "herrelösa verk"? "Herrelösa" används ibland för bilar eller 
tåg som spårat ur eller sladdat. Enligt PISA ligger Sveriges elever 
sämre till än Spaniens elever när det gäller språkförståelse, och i 
Spanien är man ändå bekymrad över det dåliga betyget, som ligger under 
genomsnittet. Man borde kanske anordna PISA-prov för våra statliga 
utredare så att de inte blir "herrelösa" när de skriver.

Miguel BenitoHälsningar
Miguel2013-12-04 13:42 skrev Jan Szczepanski:
> I biblioteksterminologin eller snarare katalogiseringsterminologin
> används uttrycket anonyma verk liksom upphovsman.
> Märkligt nog kunde en institution vara upphovsman.
> 
> Upphovshen?
> 
> Upphovsproducent?
> 
> Verkskapare?
> 
> Jan
> 
> 
> 
> 
> 
> Den 4 december 2013 13:11 skrev K. Olsen <[log in to unmask]>:
>> Termen "anonyma verk" kan vara förvirrande på andra sätt. Har inget 
>> alls
>> emot ett mer könsneutralt begrepp och tycker nog att "föräldralöst 
>> verk" är
>> en bra benämning (även om begreppet "förälder" kan föra tankarna till 
>> en
>> trädstruktur och missförstås på det sättet, men att ett ord har mer än 
>> en
>> betydelse är ju å andra sidan varken ovanligt eller konstigt). Annars 
>> kan
>> man ju vara övertydlig: Verk utan uppenbar upphovsperson; verk med 
>> oklar
>> upphovsperson; verk utan upphovsperson; verk med okänd upphovsperson 
>> o.s.v.
>> 
>>> Det ska bli intressant att se vad föreningen anser vara könsneutralt
>>> för termen upphovsman.
>> 
>> 
>> Upphovsperson? :-)
>> 
>> /K.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager