LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: BTJ och artikelkopieringen
From: Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 23 Mar 2006 09:54:19 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


I anslutning till de justeringar i upphovsrättslagen som gjordes i somras 
vände sig några bibliotek till BTJ bekymrade över vilka konsekvenser detta 
skulle få för eventuell distribution av tidnings- och tidskriftsartiklar på 
annat sätt än i form av papperskopior.

Svaret visade sig inte vara alldeles enkelt. Av den anledningen 
tillställdes samtliga folkbibliotek och en del av gymnasiebiblioteken ett 
brev med frågan huruvida biblioteket ansåg att BTJ borde anhålla om 
tillstånd hos ansvariga upphovsrättsorganisationer att för biblioteks 
räkning ombesörja sådana tjänster. 

Det var en okomplicerad frågeställning som endast krävde ett ikryssat ”ja” 
på en frankerad talong eller en enda tryckning för ett returmejl. Var man 
inte intresserad behövde man inte göra någonting alls.

Några t.ex. juridiska implikationer rörde det sig inte om. Inte heller om 
någon form av ansvarsöverlåtelse eller andra framtida villkor av något som 
helst slag, utan blott och bart om möjligheten för bibliotek att också 
fortsättningsvis kunna rekvirera en artikelkopia, och nu i önskvärd teknisk 
utformning, i direkt anslutning till sökningen i ArtikelSök. Precis som 
tidigare står det givetvis biblioteket fritt att organisera det här på 
andra sätt om man finner sådana mer effektiva. 

Den positiva reaktionen blev överväldigande och mer än 200 ja-svar har 
hittills kunnat räknas in. 

Med detta eftertryckliga mandat i ryggen har BTJ med förslag om ömsesidiga 
överläggningar vänt sig till berörda text- bildorganisationer(de senare 
därför att användarkravet är en direkt repliering på den publicerade 
artikeln inkluderat alla illustrationer och inte bara en textsträng som hos 
de artikelarkiv man i regel nu utnyttjar). Sådana underhandlingar är nu 
inledda och har hittills förts i angenäm och konstruktiv anda. Så 
fortsättning följer!

Jan-Eric Malmquist 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager