LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Skolbiblioteksutredning
From: Johanna Andersson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 6 Oct 1997 14:31:16 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (23 lines)


Jag arbetar sedan i juni på Kulturrådet med en skolbiblioteksutredning. Utredningen berör både grund- och gymnasieskolan. Jag har redan fått en hel del material från olika håll (Tack!), men jag gissar att det finns mer.

Därför efterlyser jag:

 Utredningar och kartläggningar av skolbiblioteksverksamhet på olika nivåer (skol-, kommun-, länsnivå)
 Arbets- och handlingsplaner för enskilda skolbibliotek eller för verksamheten i till exempel en kommun
 Måldokument och utvärderingar
 Exempel på skolor där man har lyckats integrera biblioteksverksamheten i skolan och arbetar utifrån läroplanens intentioner

Jag är också intresserad av att få veta mer om hur lärarhögskolorna (via högskolebiblioteket och/eller enskilda institutioner) ger (alt planerar att ge) blivande lärare/pedagoger kunskaper om informationshantering och vad bibliotekarieutbildningarna lär ut om pedagogik och skolans organisation. 
Både vad gäller lärar- och bibliotekarieutbildningen är jag ute efter exempel på projekt, delkurser, tillvalskurser inom ämnesområdet, samarbete och kontakter mellan högskolor, mellan institutioner eller mellan högskola och grund- eller gymnasieskola etc.
Vilka redskap får lärar- och biblioteksstuderande för att kunna fungera som handledare i elevernas informations- och kunskapssökande arbete?

Hör gärna av er med rapporter, utkast, synpunkter!

Tack för hjälpen!
Johanna Andersson
Statens kulturråd
Box 7843
103 98 Stockholm
Tel 08 - 679 31 07
Fax 08 - 611 13 49
E-mail [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager