LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Uniforma titlar
From: Anders Cato <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 3 Mar 2005 10:35:50 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (86 lines)


Hej Birgit!

Såsom redan upplysts på listan här beslutade LIBRIS Katalogråd med stor
enhighet att gå över från originaltitel i fält 249 till uniform titel i fält
240 på all litteratur. Det finns två tungt vägande skäl till detta:

1. LIBRIS är inte idag en katalog som enbart fungerar isolerad i Sverige,
utan är en katalog som interagerar med många andra bibliotekskataloger runt
om i världen. Till LIBRIS importeras poster från British Library, Library of
Congress, Deutsche Bibliothek etc. Och från LIBRIS exporteras katalogposter
till dessa system. I så gott som samtliga av dessa system som vi interagerar
med är det uniform titel som används och fält 240. Fält 249 var ju ett för
LIBRIS egendefinierat fält och var inte ett fält som dessa system kunde
tolka. Vid postimport har denna förändring gjort att vi behöver göra ännu
färre förändringar i importerade poster.

2. Sedan en tid tillbaka pågår olika projekt för att anpassa LIBRIS-basen i
FRBR-riktning, se till att posterna är gjorda så att det i ett framtida
gränssnitt går att indela dem enligt FRBR-strukturen "Verk", "Uttryck",
"Manifestation" och "Exemplar". Genom att lägga uniforma titlar på de verk
som katalogiseras i LIBRIS har man tagit ett rejält kliv framåt för att göra
denna indelning möjlig. Man kan idag med hjälp av den uniforma titeln göra
auktoritetsposter på såväl verknivå (Strindberg, August, [Hemsöborna]), som
på uttrycksnivå, (Strindberg, August, [Hemsöborna. Engelska]). Detta var
inte möjligt tidigare. När denna förändring är genomförd kommer
författar-titel-index att bli betydligt tydligare och mer överskådliga än de
var tidigare.

På grundval av detta ställde sig Katalogrådet ytterst positivt till det
förslag som lades fram.

Observera dock att detta inte är en förändring av katalogiseringsreglerna.
Fr.o.m. nu tillämpar LIBRIS-biblioteken KRS kapitel 25 fullt ut, vilket vi
inte gjorde tidigare. Då tillämpades kapitel 25 bara för vissa typer av
material.

Vi kommer dock tyvärr att i frågan om originaltitel skilja oss från
folkbiblioteken och BURK. Detta torde dock gå att lösa ganska hyggligt genom
konverteringsprogram som konverterar fält 240 #a till originaltitel, något
som vi redan gör idag i Nationalbibliografins veckolista.

Jag hoppas detta ger dig svar på en del av dina frågor.

Vänliga hälsningar

Anders Cato

****************************************
Anders Cato
Chef för
Nationalbibliografin. Monografienheten

Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Tel. 08-463 44 29
Fax. 08-463 42 25

e-post: [log in to unmask]
webb: www.kb.se>-----Ursprungligt meddelande-----
>Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
>services [mailto:[log in to unmask]] För Birgit jacobsson
>Skickat: den 28 februari 2005 10:00
>Till: [log in to unmask]
>Ämne: [BIBLIST] Uniforma titlar
>
>
>Birgit Jacobsson
>Bibliotekarie
>Borås stadsbibliotek
>Box 856
>50115 Borås
>Tel. 033-357602
>Fax 033-357675
>
>Jag har förvånats av att Libris numera sätter originaltitel
>som uniform titel i sina poster. Är detta alltså en ändring av
>katalogiseringsreglerna? Jag vill gärna veta mer om denna
>märkliga förändring.
>
>Birgit Jacobsson
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager