LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Pristagare!
From: Malmquist Jan-Eric <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 10 Sep 2003 14:01:09 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (58 lines)


En koncentrerad variant av Hedemarks/Hedmans uppsats finns också i
tidskriften IKONER nr 6/2002 och som PDF-fil: www.btj.se/ikoner
Vänliga hälsningar
Jan-Eric Malmquist

> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Eva Björk [SMTP:[log in to unmask]]
> Skickat:      den 10 september 2003 11:55
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] Pristagare!
>
> Framtidsspanarna 2003 har utsetts!
>
> För tredje året har pristagare nu utsetts i Säffle biblioteks
> uppsatspristävling, Framtidsspanare sökes. Tävlingen vänder sig till
> biblioteksstuderande/nyblivna bibliotekarier och vill stimulera och bidra
> till magisteruppsatser, som kan belysa och främja utvecklingen av
> biblioteksverksamheten vid små och medelstora bibliotek.
>
> I år delas prissumman på 10.000 kr mellan två uppsatser, "Skönlitteratur
> som
> folkbibliotekets instrument - förväntade effekter på samhället omkring år
> 1905 - 1911" av Annika Christerson och "Vad sägs om användare?
> Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter" av Åse
> Hedemark och Jenny Hedman.
>
> Annika Christersons uppsats är framlagd vid Bivil i Lund, Bivils
> skriftserie
> 2003:6, och kan hämtas i PDF-format via Bivils hemsida. Åse Hedemarks och
> Jenny Hedmans uppsats är framlagd vid Högskolan i Borås, 2002:61 i
> uppsatsskriftserien, och kan läsas via skolans hemsida.
>
> Ur juryns motivering: "Båda uppsatserna problematiserar och klarlägger på
> ett intressant och fruktbart sätt spänningen mellan synen på
> samhällsuppdraget och synen på användaren ...
> Att två uppsatser belönas tillsammans beror på att juryn menar att de båda
> uppsatserna på ett intimt sätt kompletterar varandra."
>
> Jury har utgjorts av Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförening,
> Britt Marie Häggström, DIK och Anna Christina Rutqvist, länsbibliotekarie
> i
> Värmland, samt från Säffle Eva Björk, bibliotekschef, Anders Hjertén,
> kultur- och fritidschef och Sven Junzell, personalchef.
>
> Priset delas ut på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg torsdagen den 25
> september kl. 13.00 i Värmlandsmontern.
>
> Sökandet efter framtidsspanare fortsätter! Fler upplysningar kan ges av
> Eva
> Björk, Säffle bibliotek.
>
> Eva Björk
> Bibliotekschef
>
> Säffle bibliotek
> 661 80 Säffle
> Tel 0533/68 16 14
> E-post [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager