LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Informationsdag i Luxemburg, 28 mars 2000
From: Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 14 Mar 2000 15:44:02 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (41 lines)


Vi har just fått information om att EU-kommissionen anordnar en
informationsdag den 28 mars 2000 omkring nyckelområde III, "Multimedia
Content and Tools" inom IST-programmet, som ingår i EUs femte ramprogram
för forskning och utveckling. Informationsdagen anknyter till de
utlysningar som just nu är aktuella (utlysning 10 februari, deadline 10
maj), bl a "access to digital collections of cultural and scientific
content", "personalising content" och "the learning citizen". Dagen är
främst till för handfast handledning till ansökare, och enligt uppgift
kommer det att finnas möjlighet att ställa direkta frågor, knutna till
egna ansökningar, till kommissionens representanter.

Informationsdagen hålls i Luxemburg, med start kl 9.00 och avslutning
16.30. Deltagandet är avgiftsfritt, men deltagarna får själva stå för
sina resekostnader. Förhandsanmälan krävs och bör sändas snarast
möjligt.

Konstigt nog finns inte information om denna dag publicerad på
IST-programmets olika hemsidor. Kommissionens hemsidor är för närvarande
under omarbetning, och informationsspridningen fungerar dåligt. Jag
översänder dock gärna mer information, preliminär agenda och
anmälningsblankett  till intresserade.

Ulla-Britt Nordin  Siebolds
BIBSAM
--
Ulla-Britt Nordin Siebolds
1:e bibliotekarie/Handläggare
BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling
Box 5039, SE - 102 41  STOCKHOLM
tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
e-post: [log in to unmask]

Ulla-Britt Nordin Siebolds
Senior Librarian/Executive officer
BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
Development
P.O  Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46  8  463 42 73, fax: +46  8  463 42 74, mobile: +46 73 917
33 56
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager