LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ledig stilling i prosjektet Paradigma - digital pliktavlevering
From: Rigmor Sjøvoll <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 4 Dec 2001 15:51:30 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (95 lines)


Nasjonalbiblioteket i Norge har til prosjektet Paradigma - digital
pliktavlevering
3 ledige stillinger for snarlig tiltredelse, se nedforstående
utlysningstekst, 
evt http://www.nb.no/html/ledige_stillinger.html

Nasjonalbiblioteket er en av landets sentrale kulturinstitusjoner og skal
innenfor sitt felt være den fremste kilde til kunnskap om og forståelse av
Norge, nordmenn og det norske samfunn. Nasjonalbiblioteket ledes av
Nasjonalbibliotekaren og består av en stab og operative avdelinger i Oslo og
Mo i Rana. Virksomheten har i dag til sammen 315 ansatte.
For å sikre fremtidig tilgang til allment tilgjengelige digitale dokumenter
har Nasjonalbiblioteket satt i gang et treårig prosjekt for pliktavlevering
av digitale dokumenter. Prosjektet omfatter seleksjon, innsamling,
beskrivelse og tilgjengeliggjøring av digitale dokumenter, utredning av
juridiske problemstillinger, og verktøy for å håndtere pliktavlevering av og
tilgang til digitale publikasjoner. Det er etablert en intern styringsgruppe
for prosjektet og det er tilsatt prosjektleder. Det vil også bli etablert
faglige ressursgrupper i organisasjonen.

Til prosjektet søkes følgende medarbeidere (alle stillingene er 3-årige
engasjementer med mulighet for fast tilsetting):


Avdelingsbibliotekar (2 stillinger)
Kode 1178, l.tr. 40 - 50, aktuelt for stillingen er l.tr. 40 - 48

Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp til kartlegging av utgivere og
publikasjoner i det digitale området, dokumentseleksjon, innsamling,
beskrivelse og gjenfinning av digitale dokumenter. I løpet av prosjektet vil
man både utrede aktuelle spørsmål knyttet til disse områdene, utføre
utviklingsarbeid og gjennomføre praktiske forsøk. Prosjektmedarbeiderne skal
også ha tett kontakt med fagekspertise i Nasjonalbibliotekets fagavdelinger.

Til stillingene kreves minimum treårig bibliotekarutdanning.
Sivilbibliotekarutdanning vil være en relevant kompetansebakgrunn for
stillingene. Erfaring fra arbeid med digitale dokumenter er ønskelig.
Initiativ, evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsegenskaper og god
skriftlig og muntlig fremstillingsevne er viktige egenskaper. Personlig
egnethet vil også vektlegges.

De to stillingene er plassert ved henholdsvis Bibliografiske tjenester ved
NB Oslo og Senter for pliktavlevering ved NB Rana. Vennligst angi om
søknaden gjelder en eller begge stillingene.

Avdelingsingeniør/overingeniør (1 stilling)
Kode 1085 LR 22/Kode 1087, l.tr. 44 - 60, aktuelt for stillingen er l.tr. 40
- 50

Arbeidet vil omfatte systemering, systemutvikling, vurdering og evaluering
av programvare og systemløsninger. Den som tilsettes skal generelt være en
ressursperson på IKT og teknologiske muligheter i prosjektet. Det vil være
nær kontakt med Nasjonalbibliotekets øvrige IKT-ressurser samt
Nasjonalbibliotekets fagavdelinger i prosjektarbeidet.

Til stillingen kreves IT-faglig utdanning på universitetsnivå, eller
høgskoleutdanning  i kombinasjon med  relevant arbeidserfaring. Erfaring fra
prosjektarbeid og utvikling av nettbaserte tjenester er ønskelig. Initiativ,
evne til selvstendig arbeid, kreativitet, god skriftlig og muntlig
fremstillingsevne og gode samarbeidsegenskaper tillegges også stor vekt.
Personlig egnethet vil også vektlegges.

Stillingen er plassert ved IT-avdelingen ved NB Rana.


Opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Prosjektleder Carol van Nuys, mobiltlf. +47 48039272, [log in to unmask]

Leder Senter for pliktavlevering NB Rana, Kjersti Rustad, +47 75121136,
[log in to unmask]

Leder Bibliografiske tjenester NB Oslo, Unni Knutsen, +47 23276227,
[log in to unmask]

Leder IT-avdelingen NB Rana, Trond Teigen, +47 75121162, [log in to unmask]

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes:
NB stab PB 2674 Solli
NO-0203 OSLO
Norge


Søknadsfrist: 14. desember 2001


Vennlig hilsen


Bendt Rimer
administrasjonssjef
t.nr +47 23 27 63 02
f.nr +47 23 27 63 95
m.nr +47 97 54 68 44
<mailto:[log in to unmask]>
<http://www.nb.no/>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager