LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Förste handläggare till Kungliga biblioteket
From: Karin Jortfelt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 9 Jan 2003 11:41:00 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


FÖRSTE HANDLÄGGARE till BIBSAM
(Avdelningen för nationell samordning och utveckling)


BIBSAM:s verksamhet består bl.a. i att driva och utveckla ett nätverk av
s.k. ansvarsbibliotek, genomföra och delta i utredningar, genomföra,
delta i och  stödja  utvecklingsprojekt, anordna kurser, seminarier och
konferenser, handlägga juridiska frågor, stödja och delta i
standardiseringsarbete, framställa statistik över och utvärdera
bibliotekens arbete samt för den svenska högskolans räkning centralt
avtala om användning av elektroniska informationsresurser. BIBSAM
befrämjar också samverkan mellan forsknings- och folkbibliotek och
mellan bibliotek, arkiv och muséer.

Arbetsuppgifter: Handlägga ärenden i anslutning till valda delar av den
ovan beskrivna verksamheten, i synnerhet utredningar och stöd till
utvecklingsprojekt.

Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning eller motsvarande
utbildning. Kvalificerad erfarenhet av biblioteksarbete inom den svenska
högskolan, dokumenterad utredningserfarenhet, mycket goda kunskaper om
svenskt och
utländskt biblioteksväsende, goda kunskaper om ny informationsteknik;
god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska).

Om Du vill veta mer kontakta Kjell Nilsson, chef för BIBSAM eller
personalföreträdarna Esbjörn Eriksson, TCO-OFR och Katarina Synnermark,
SACO,  tel 08-463 40 00 (vx).

Ansökan ska vara Kungliga bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41
STOCKHOLM tillhanda senast fredagen den 7 februari 2003, märkt med dnr
141-12-2003.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager