LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ikoner-Akademien
From: Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 15 Jan 2004 13:51:24 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (51 lines)


Ikoner-Akademien inbjuder till konferensen

ATT RATTA RÄTT I UPPHOVSRÄTTEN
Vad bibliotek och andra vill och kan men kanske inte alltid får

Kristallklar som en sockerlag är givetvis upphovsrätten. Ser biblioteket,
arkivet, skolan, utbildningen, informationsförmedlaren i allmänhet någon
grumlighet så är det nog andra faktorer som spelar in än lagstiftningens
stringens.

Rätten till sin text har upphovsmannen själv. Det är rätt och
oefterrättligt. Modern teknik har skapat förutsättningarna för att mycket
mer än tidigare nu faller inom upphovsrätten. Att lagstiftaren ligger efter
utvecklingen i ett demokratiskt samhälle är en självklarhet. Frågan är hur
långt efter för att inte oklarheter och osäkerhet ska bli förlamande. En
översyn av upphovsrättslagen är på gång men det kan ändå vara meningsfullt
att som en uppvärmning ge en bred och fyllig kartläggning över hur det just
nu ser ut, vilka som gör vad på vems uppdrag och vad medborgarna kan
förvänta sig från sina serviceinstitutioner.

Ikoner-Akademien inbjuder till en konferens som ska orientera om och
diskutera praktiska problem i dagens situation. Det blir handfast
information från en lång rad upphovsrättsvårdande organisationer som ska
visa vilka de är, vilket uppdrag och ansvar de har. Det blir med
representanter från olika intressegrupperingar och avsikten är att blanda
och ge för att på så vis ge en bild av hur denna verklighet ser ut. Dagen
avslutas med en gemensam debatt där frågor och kommentarer är tänkta att
komma från publiken med förhoppningen att ett givande och tagande också ska
leda fram till ökad förståelse på alla plan. Upphovsmannens rätt till
ersättning och respekt; bibliotek, arkiv, skolor och andra med klara och
tydliga möjligheter att kunna lösa alla på dem liggande uppdrag och
uppgifter.

Medverkande: Susanna Broms (KB/BIBSAM), John Erik Forslund
(Författarförbundet), Lars Henriksson (STIM), Per Hultengård (TU), Christer
Johansson (Bonus Presskopia), Ulf Karlsson (Mediearkivet), Mats Lindberg
(BUS), Gun Magnusson, (Copyswede), Jonas Modig, (Förläggareföreningen), Dag
Wetterberg (Alis), Olle Wilöf (Journalistförbundet). Samtalsledare Tomas
Lidman, redaktionsledamot i tidskriften IKONER, riksarkivarie och tidigare
riksbibliotekarie.

Äntligen!

Tid: Tisdagen den 30 mars
Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17 i Stockohlm
Pris: 1 500:- inkl för- och eftermiddagskaffe samt lunch
Anm.: Senast 18 mars till Jan-Eric Malmquist BTJ 221 82 Lund; tel.:
046/18 02 61, fax: 046/18 04 32; e-post: [log in to unmask]

Hjärtligt välkommen!
Jan-Eric Malmquist

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager