LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Förvärvets förvillelser
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:Mikael Book <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 Jan 2011 21:45:41 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (142 lines)


Till: Bokförvärvare Ann-Sofi Green och BIBLIST

Vissa läsare vill ha riktiga böcker, som är tryckta på papper. Det händer
att de också villiga att betala tusen kronor för en sådan bok. Andra
läsare nöjer sig med e-böcker som bara kan läsas på skärmar eller e-papper
(för att inte tala om audioböcker) men som å andra sidan är gratis. Den
som skriver hittar numera ofta sig själv i den senare läsarkategorin
särskilt då jag läser artiklar i uppslagsverk. Då är det den underbara
Wikipedia - ett av den postmoderna världens sju underverk - som gäller. 

I Wikipedias artikel om det tyskspråkiga förlaget VDM (tack för referensen
i Ann-Sofis meddelande!), som ger ut böcker med innehåll från t ex
Wikipedia, nämns det att förlaget i fråga håller sig med kontor i
Mauritius och i Moldavien, vilket väcker associationer till de senaste
avslöjandena från Wikileaks m fl om diverse företags, bankers och
politikers ekonomiska oegentligheter i skatteparadisen.  Wikipedianerna,
som skrivit artikeln, påpekar också: "Submissions are neither peer
reviewed nor edited". Alltså att inlämnade manus varken fackgranskas eller
redigeras. Men här tycker jag nog att wikipedianerna försöker bita sig
själva i svansen. Wikipedias fantastiska framgångar beror ju inte minst på
att så mycket av det som står där faktiskt har blivit ovanligt noggrant
granskat och redigerat.  (Hmm. får väl lov att påpeka detta i artikelns
egen diskussionsspalt...) 

Vid det här laget nödgas jag erkänna att jag också är wikipedian och i den
meningen kanske jävig. Men jag ska ändå fortsätta den här lilla
utläggningen med ett konkret exempel, som jag helt enkelt hämtar från den
ovannämnda Wikipediaartikeln.

Enligt den har VDM t ex publicerat verket "History of Ghana" av Fredric P.
Miller m fl.  under sitt Alphascript-imprint.* Verket ifråga består
tydligen uteslutande av ett urval Wikipedia-artiklar om Ghana. Författaren
Fredric P.  Millers och de övriga författarnas namn har förlaget troligen
skarvat till ur egen fatabur.  Och girafferna på bokomslaget påminner mig
om en utmärkt finlandssvensk teaterpjäs där det frågades: "Finns det
tigrar i Kongo?** Hur som haver, jag utgår ifrån att bokens själva
innehåll är någorlunda vederhäftigt, och kanske rentav riktigt upplysande.
Ty det är som sagt hämtat från Wikipedia. 

Med Wikipedias egen "Bokskapare" kan man f ö klara sig utan att öppna
kontor vare sig i gamla, hederliga Tyskland eller i skatteparadisen.  "Med
bokfunktionen kan du skapa en bok av valfria wikisidor. Du kan exportera
boken i olika format, till exempel PDF eller ODF, eller beställa en tryckt
kopia" (Wikipedia). Det tänker åtminstone jag för min del göra (dvs
exportera till ODF eller PDF) när jag än en gång reser till Ghana, denna
gång med endast en iPad och någon enstaka färsk om än gammaldags bok i
bagaget. Vilket sker så snart som i februari. Mera därom i en senare
biblistpostning.

Men ännu en sak, om jag får be. Liksom alla uppslagsverk lider också
Wikipedia av vissa begränsningar. Särskilt då de begränsningar som beror
på att alla wikipedianer måste följa den gyllene regel, som kallas "No
Original Research". Det innebär att den sanna wikipedianen får vara
skapande men inte nyskapande. Det här fick jag lära mig den gången då jag
försökte skriva en artikel om "Besserwisser" i den engelska Wikipedian. 
Efter att min delvis nyskapande artikel flera gångar hade raderats av arga
"peer reviewers" gav jag slutligen upp. Dock inte förr än jag tagit ett
foto av skärmen med min artikel för att,om möjligt, bevara den "f¨ur ewig" 
(här:  http://www.kaapeli.fi/book/Besserwisser.gif )

Hälsningar,

 - Mikael

* Ett Imprint (förlagsetikett) är i bokbranschen ett varumärke, som i
bokhandeln hanteras som ett bokförlag. (Wikipedia)

** G. c. peralta,[14] commonly known as the West African Giraffe[14] or
Nigerian Giraffe, has numerous pale, yellowish red spots. It is endemic to
southern Niger. With fewer than 220 individuals remaining in the wild, it
is the rarest giraffe subspecies. (Wikipedia) Till yttermera visso har jag
rest omkring en del i Ghana i min ungdom. Och senare också. Men någon
västafrikansk giraff har jag då aldrig skådat. 

Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 * 
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


On Thu, 20 Jan 2011, Ann-Sofi Green wrote:

> Flera svenska dagstidningar, bl.a. SDS den 20101211, har uppmärksammat 
> hur en ny typ av förlagsverksamhet uppenbarat sig på bokmarknaden. Dessa 
> förlag har specialiserat sig på att ställa samman gratisartiklar från 
> Wikipedia och trycka dem med print-on-demand-teknik för att sedan sälja 
> böckerna dyrt via nätbokhandlar. Tyvärr är det inte bara ett enda förlag 
> som ägnar sig åt denna utgivning - i så fall hade man kunnat lägga 
> namnet på minnet - utan stora koncerner har en hel flora av dotterförlag 
> knutna till sig. Det är förvånande att inga reaktioner förekommit från 
> bibliotekshåll, men jag kanske har missat dem.
> 
> För en tid sedan fick SOL-biblioteket en beställning på just en tryckt 
> Wikipedia-artikel. Beställaren, en inom sitt område välrenommerad 
> forskare, hade ingen aning om hur det förhöll sig utan hade upptäckt 
> titeln hos en nätbokhandel och trott att det var en "riktig" bok -- 
> nätbokhandlarna har nämligen inte någon information på sina webbplatser 
> om att de säljer tryckta gratisartiklar. Efter diskussion i personalen 
> och med låntagaren beslöts att SOL-biblioteket trots allt skulle köpa in 
> den efterfrågade titeln för att vi skulle få ett konkret exempel på 
> denna typ av utgivning. Resultatet blev minst sagt häpnadsväckande. Det 
> framgår visserligen mycket tydligt att innehållet är hämtat från 
> Wikipedia, men på titelsidans baksida kan man bl.a. läsa följande " Some 
> information in this book maybe misleading or wrong. The Publisher does 
> not guarantee the validity of the information found here." Boken 
> omfattar 99 sidor och handlar om en amerikansk poet. Wikipedias artikel 
> om denne blir i den tryckta boken tre sidor. De övriga sidorna utgörs av 
> material, hämtat från de artiklar till vilka de hyperlänkade orden i 
> ursprungsartikeln leder. I en tryckt bok blir detta fullständigt 
> meningslöst och irrelevant.
> 
> Man kan onekligen fråga sig vilka konsekvenser uppkomsten av dessa, 
> enligt min mening, oseriösa och etiskt tvivelaktiga förlag kan bli på 
> biblioteksbeståndens kvalitet. Nya förvärvsmetoder utvecklas, som t.ex. 
> bruket av inköpsprofiler hos leverantörer, eftersom urval anses vara ett 
> alltför tidskrävande arbete. Dessutom är förväntningarna på att 
> slutanvändarna själva ska göra urvalet till biblioteken stora. 
> Visserligen är det nödvändigt att forskare och lärare är engagerade i 
> urvalsprocessen, men ofta är dessa inte medvetna om de fällor som finns 
> i bokdjungeln. Vilka bibliotek får vi om urvalsrutinerna mekaniseras och 
> ansvaret läggs på leverantörer och slutanvändare, medan bibliotekarierna 
> förvandlas till administratörer?
> 
> En annan fråga man kan ställa sig är hur OA-rörelsen ser på förlag som 
> profiterar på gratismaterial.
> 
> Länkar: 
> http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1324887/Bibliotek-koper-in-tryckt-gratismaterial.html 
> [20110118 
> <http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1324887/Bibliotek-koper-in-tryckt-gratismaterial.html%20%5b20110118>]
> 
> http://en.wikipedia.org/wiki/VDM_Publishing [20110118 
> <http://en.wikipedia.org/wiki/VDM_Publishing%20%5b20110118>]
> 
> 
> Ann-Sofi Green
> Förvärvsansvarig
> Språk- och litteraturcentrums bibliotek
> Box 201
> 221 00  LUND
> 
> 
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager