LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kolonial mentalitet?
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 14 May 2009 10:41:38 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (54 lines)


Barnombudsmannen gav ut 2008 skriften "Rätten till delaktighet och 
inflytande för samiska barn och ungdomar".

Skriften finns bara vid ett bibliotek: Svenskt fjäll- och samemuseum, 
bibliotek Ajtt

Uppenbarligen finner det svenska samhället saken ointressant eftersom 
inget annat bibliotek enligt LIBRIS
har införskaffat skriften varken i elektronisk eller i pappersform. 
Detta är kanske en av anledningarna till varför
rapporten kommit till. För att väcka intresset.

Ett sätt att utöva makt är att utesluta eller osynliggöra.

http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/samerapporten_080516.pdf

"Rapporten innehåller förslag på åtgärder till beslutsfattare samt 
översättningar av FN:s konvention om
barnets rättigheter i lättlästa versioner på språken: nordsamiska, 
finska, norska, svenska."


Jan
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager