LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Ang: SV: Hyllmeter till volymer
From: Ola Hammarlund <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 26 Apr 2002 14:30:52 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (40 lines)


Ett tack till alla som kommit med förslag, såväl via Biblist som off-list beträffande omräkning av hyllmeter till volymantal!

Svaern har som sagt varierat. De har fördelat sig på olika mått som följer:

30-35 vol./hyllm. 1 förslag
33vol./hyllm. 2 förslag
40 vol./hyllm. 4 förslag
50 vol./hyllm. 1 förslag
60 vol./hyllm. 1 förslag

De flesta förslagen lägger sig som synes på antingen 33 volymer (hitt hör väl också uppgiften om 30-35 volymer) eller 40 volymer. Bibsam använder tydligen det sistnämnda i sin statistik, så det kanske är det närmaste man kommer ett "officiellt" mått. Det andra kanske främst gäller folkbibliotek?

Sedan får man ju också, som Irma (och andra) säger, ta hänsyn till lokala förhållanden och så vidare, liksom antalet flerbandsverk och serier m.m.. En viss ledning när det gäller att uppskatta omfattningen har jag´i alla fall fått.

Tack så mycket!

Ola Hammarlund
bibliotekarie/arkivarie
Skansen, Kulturhistoriska avd.
Box 27807
115 93 Stockholm
[log in to unmask]
Tel. 08-442 81 68

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: >Irma Ridbäck< <[log in to unmask]>
Till: [log in to unmask] <[log in to unmask]>
Datum: den 25 april 2002 17:39
Ämne: Ang: SV: Hyllmeter till volymer


>Det är intressant att se hur olika man kan redovisa antalet volymer per hyllmeter, 40 vol för forskningsbibliotek och 33 vol för
>folkbibliotek. Den senare siffran från Ottervik har ju också att göra med vikten av att hyllor aldrig är helt fullpackade, att
>där finns luft för att sätta upp böcker och in nytillkomna böcker.
>Det är bra med en norm  som tumregel. Men viktigt är ju att samtidigt se till det enskilda bibliotekets bokbestånd, där antalet
>volymer per hlm kan variera från 12-15 till 55-60, vilket vi erfor när vi planerade byte från fasta hyllor till compactus och
>samtidigt skulle ändra böckernas uppställningsordning.
>
>Irma Ridbäck
>Riksarkivets bibliotek

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager