LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Beställningsrutin i LIBRIS Websök under 199 7
From: Britt Sagnert <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 10 Apr 1997 14:32:41 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (17 lines)


Beställningsrutin i LIBRIS Websök under 1997 

LIBRIS Websök kommer under året att kompletteras med en beställningsrutin för fjärrlån. När en sökt publikation är belagd i Websök, skall man kunna fortsätta direkt med de gängse arbetsmomenten inför beställning av ett fjärrlån med val av remisskedja osv. En "brygga" mellan LIBRIS Websök (UNIX-miljö) och dagens fjärrlånerutin (IBM-miljö) kommer att konstrueras. Denna förbindelselänk ger användaren tillgång till en uppdaterad version av Biblioteksdatabasen med all aktuell information om lånevillkor mm.

En ivägsänd beställning får ett löpnummer i Websök, varefter den slussas via "bryggan" in i ordinarie LIBRIS fjärrlån och tilldelas ett unikt beställningsnummer inom den ordinarie sviten fjärrlånebeställningar för aktuell dag. Beställningsrutinen i LIBRIS Websök är i första hand tänkt att spegla arbetsmomenten i nuvarande LF10-transaktion. Övriga LF-transaktioner är inte medtagna.

Att beställa fjärrlån via LIBRIS Websök kräver en särskild påloggningsprocedur. Intresserade bibliotek behöver därför ett giltigt avtal om utnyttjande av LIBRIS.

I sinom tid kommer vi att kontakta vår referensgrupp för LIBRIS fjärrlån för goda råd och synpunkter på utformningen av beställningsdialogen.


Framtida fjärrlån i LIBRIS

I ett längre perspektiv tror vi att möjligheten att ge direkt beställningsservice till slutanvändare är helt nödvändig. Eftersom detta skulle "drabba" biblioteken i form av ökat tryck, måste resursfrågan lösas på något sätt. Projekt Nytt LIBRIS skulle kunna tillhandahålla den systemmässiga infrastrukturen för en sådan service, inklusive inbyggd funktion för ev debitering.

Britt Sagnert
LIBRIS-avdelningen

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager