LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


January 2008


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

"ny" tidskrift (1 message)
<No subject> (1 message)
Aino Vastamäki (3 messages)
ang skönlitteratur och tåg (1 message)
Ang. antisemitism (6 messages)
Ang. Re: [BIBLIST] Rollspel. (1 message)
Ang. [BIBLIST] skönlitteratur och tåg (1 message)
Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Där vågorna bryts (1 message)
Ang: [BIBLIST] Rollspel. (1 message)
Ang: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad. (1 message)
Ang: [BIBLIST] Två mikroficheläsare b ortskänkes (1 message)
Ang: [BIBLIST] Volvo 140-serien (1 message)
Angående det ryska mysteriet (1 message)
Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret. (1 message)
annons (1 message)
Antikapitalistisk förvärvspolitik? (1 message)
Arbetar du som ensambibliotekarie? (1 message)
Auktoritetsdata i Regina och LIBRIS (1 message)
Auktoritetsdatabas över nam nformer nu på webben (1 message)
Auktoritetsdatabas över namnformer nu på webben (1 message)
Avslutningskonferens för projektet 2020 Mars Express (1 message)
Behövs lokala, lokala kataloger? (1 message)
berättelse om motocross (1 message)
Bibliotek, organisation och ledarskap (1 message)
Bibliotekarie till Västerås (1 message)
Bibliotekarier i läderbyxor (1 message)
Bibliotekschef till Älvdalen (1 message)
Bin i litteraturen (2 messages)
Bokbussbibliotekarie sökes till Ljungby kommun. (1 message)
Bokfråga (1 message)
Call for papers! (1 message)
Carin Gadd är inte på kontoret. (2 messages)
Creating Knowledge V (1 message)
Daisyprojekt i Örebro uppmärksammat (1 message)
Det sköna med skönlitteraturen våre n 2008 (1 message)
Digitaliserade vetenskapliga tidskrifter (1 message)
Dikt? (1 message)
Dikter sökes! (1 message)
dramaserie om ojämlikheten i vården (1 message)
Där vågorna bryts (2 messages)
effekter av undervisning (2 messages)
Effektiv arkiv- och dokumenthantering 11-12 mars 2008! (1 message)
Efterlysning! (2 messages)
Ekerö Bibliotek söker platschef (1 message)
En riktigt pålitlig wiki (1 message)
Eva Fredriksson är inte på kontoret. (1 message)
Filipstad söker barnbibliotekarie (1 message)
Forum för kulturarvsforskning - seminar ieserie, öppen för alla! (1 message)
Forum för kulturarvsforskning - seminarieserie, öppen för alla! (1 message)
Fri tillgång till OECD-statistik under 8 månader (1 message)
Friskvård (2 messages)
Får biblioteken köpa mp3-böcker? (1 message)
Fördjupningskurs i periodika-katalogisering (1 message)
Förslag till förlag (1 message)
förtydligande ang giftskåpsfrågan (1 message)
Förvärvspolitik utan framtid? (1 message)
Giftskåp igen! (1 message)
Göteborgs universitetsbibliotek söker (1 message)
IFLA International Newspaper Conference 2008 - Singapore (1 message)
Inbjudan - ZY-föreningen (1 message)
Information från Svenska barnboksinstitutet (1 message)
Internet Librarian Internatio nal 2008 - Nu är det DIN tur! (1 message)
It-pedagog/ungdomsbibliotekarie till Forshaga kommun (1 message)
Klassifikationskommittén meddelar (1 message)
Konferensinbjudan: Informationen anfaller , Umeå 11-12 mars (1 message)
Kurs för bibliotekarier om uppsatsskrivan de (1 message)
Kurs i LIBRIS-katalogisering 30 januari - 1 februari 2008 (1 message)
Lediga tjnster Vxj universitet (1 message)
Ledigt: Bibliotekskonsulent (1 message)
Lever AABM?Kavisst!Men hur? (1 message)
Library IS Specialist (1 message)
Lista över svenska universitetsförlag? (1 message)
lundell-dikt (2 messages)
Låneregler på Chalmers bibliotek - Z, Za & Zl (1 message)
Magisteruppsats om utställningar på bibliote k (1 message)
Margareta Ljunge/Kultur- och fritidsförvaltningen/Molndals kommun är inte på kontoret. (1 message)
Marknaden kan (1 message)
Mattias Axéns C-uppsats 2001 (1 message)
NIH ska ställa krav på Op en Access (3 messages)
NIH ska ställa krav på Open Access (3 messages)
Nordic ILL Conference 2008 - preliminary announcement (1 message)
NordINFOLIT:s sommarskola 2008 (1 message)
Nordisk seminar - tilrettelagt litteratur (1 message)
Ny norsk inköpsordning (1 message)
Ny portal (1 message)
Nya lånetider på LiUB (1 message)
Nya satsningar inom OpenAccess.se (1 message)
On the record (1 message)
Ordspel som donerar ris (1 message)
Per Falk/vgregion är inte på kontoret. För kontakt med Litteraturtjänst, se webbsidan. (1 message)
PÅMINNELSE: Inbjudan till Halmstadkonferensen 2-4 apri l 2008 (1 message)
Rollspel. (7 messages)
Ronneby söker bibliotekarie (1 message)
ryskt mysterium (2 messages)
Seminarium om personarkiv 5 mars 2008 (1 message)
Skandinavien kan lära av Bangladesh, Ne pal och Vietnam (1 message)
skönlitteratur och tåg (4 messages)
Skönlitterär ungdomsbok om S talingrad. (2 messages)
Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad. (2 messages)
Stundande natten - sjukhusbibliotekets roll (2 messages)
Sv: Re: [BIBLIST] Bokfråga (1 message)
SV: Re: [BIBLIST] Bokfråga (1 message)
Sv: Re: [BIBLIST] Rollspel. (2 messages)
SV: Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Får bibli oteken köpa mp3-böcker? (1 message)
SV: skönlitteratur och tåg (2 messages)
SV: [BIBLIST] ang skönlitteratur och tåg (1 message)
SV: [BIBLIST] Ang. antisemitism (2 messages)
SV: [BIBLIST] Ang. Re: [BIBLIST] Rollspel. (1 message)
SV: [BIBLIST] Auktoritetsdatab as över namnformer n u på webben (1 message)
SV: [BIBLIST] Auktoritetsdatabas över namnformer n u på webben (1 message)
Sv: [BIBLIST] berättelse om motocross (1 message)
SV: [BIBLIST] berättelse om motocross (1 message)
Sv: [BIBLIST] berättelse om motocross (1 message)
Sv: [BIBLIST] Bin i litteraturen (1 message)
Sv: [BIBLIST] Det sköna med skönlit teraturen våre n 2008 (1 message)
SV: [BIBLIST] Dikt? (1 message)
Sv: [BIBLIST] Där vågorna bryts (1 message)
SV: [BIBLIST] Där vågorna bryts (1 message)
SV: [BIBLIST] Friskvård (1 message)
Sv: [BIBLIST] Friskvård (1 message)
Sv: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-böcker? (2 messages)
Sv: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-böcker? (1 message)
SV: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-b öcker? (2 messages)
SV: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-böcker? (1 message)
Sv: [BIBLIST] Förvärvspolitik utan fr amtid? (1 message)
SV: [BIBLIST] lundell-dikt (1 message)
SV: [BIBLIST] M agisteruppsats om utställningar på b ibliote k (1 message)
SV: [BIBLIST] Mattias Axéns C-uppsats 2001 (1 message)
SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordning (3 messages)
Sv: [BIBLIST] ryskt mysterium (1 message)
SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Vad är ett fo lk bi bliotek? (1 message)
SV: [BIBLIST] skönlitteratur och tåg (7 messages)
SV: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Leningr ad (1 message)
SV: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad. (1 message)
Sv: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad. (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] Vad är ett fo lk bibliotek? (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Auktoritetsdatab a s över namnformer n u på webben (1 message)
SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Bin i litteraturen (1 message)
SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Det sköna me d skönlit teraturen våre n 2008 (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] M agisteruppsats o m utställningar på b ibliote k (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordni ng (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] skönlitteratur o ch tåg (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] Vad är ett fo lk bibliotek? (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Vad är ett fo lk bibliotek? (4 messages)
SV: [BIBLIST] Säljes 3M larmbågar (1 message)
Sv: [BIBLIST] Två mikroficheläsare b ortskänkes (1 message)
SV: [BIBLIST] UTBILDNING Stockholm och Göteb org: Vad och vem kan man l ita på? (1 message)
SV: [BIBLIST] Vad är ett fo lkbibliotek? (1 message)
SV: [BIBLIST] Vad är ett folkbibliotek? (3 messages)
SV: [BIBLIST] VB: [BIBLIST] Återlämnings låda..leverantör s ökes (1 message)
Sv: [BIBLIST] Volvo 140-serien (1 message)
SV: [BIBLIST] Återlämningslåda..leverant ör sökes (1 message)
SV: [BIBLIST] Återlämningslåda..leverantör s ökes (1 message)
Svensk Biblioteksförening och Biblioteksh ögskolan i Borås i nleder forskningssamarbete (1 message)
Svensk Biblioteksförening och Bibliotekshögskolan i Borås i nleder forskningssamarbete (1 message)
Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogiseri ng - senaste mötet (1 message)
Sverigebiblioteket (1 message)
Sök stipendium ur DIK Bibliotekarieförbundets stipendi efond till Greta Linders minne (1 message)
Söker efter suspekta internetsidor (4 messages)
Tidskriften Mana fick stöd! (2 messages)
Tolstojs kortnovell A talk among leisured people (1 message)
Topic maps 2008 (1 message)
Training the trainers (1 message)
Två frågor om identifiering (1 message)
Två mikroficheläsare bortskänkes (1 message)
Upphovsrättsmål om katalogskydd i Sv ea hovrätt den 31 mars (1 message)
Uppmaning till Svensk biblioteksförening at t stödja en fri kultur och debatt (1 message)
Uppmaning till Svensk biblioteksförening at t stödja en fri kultur och debatt (1 message)
UTBILDNING i MALMÖ: Vad och vem kan man lita på? (1 message)
Utbildning i Malmö 12-13 februari (1 message)
UTBILDNING Stockholm och Göteborg: Vad och vem kan man l ita på? (1 message)
Vad är ett folk bibliotek ? (1 message)
Vad är ett folkbibliotek? (2 messages)
VB: [BIBLIST] Återlämningslåda..leverantör s ökes (1 message)
Vem scannar mest och bäst? (1 message)
Vintens forlag /tidenes skrifter ? (1 message)
Volvo 140-serien (2 messages)
Vykort med biblioteksmotiv till vykortssamling IFLA i Tyskland (1 message)
Välkommen till Svenska arkivveckan 7-9 maj 2008 (1 message)
Välkommen till Sveriges nyaste högskolebibliotek! (1 message)
Webben och skönlitteraturen - kursdag i Umeå 15/4 (1 message)
Webbens framtid (1 message)
Wikipedia igen (1 message)
WikiSearch utmanar Google (1 message)
[Alla] Upprop mot torskfisket i Kattegatt (1 message)
[html][bcc][faked-from] [BIBLIST ] berättelse om motocross (1 message)
Är katalogisatörer överflödiga? (1 message)
Återlämningslåda..leverantör sökes (1 message)


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

"ny" tidskrift

"ny" tidskrift

Fernström, Bengt <[log in to unmask]>

Thu, 17 Jan 2008 11:48:34 +0100

38 lines

<No subject>

<No subject>

Sofia Sehili <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 13:17:49 +0100

23 lines

Aino Vastamäki

Aino Vastamäki

Tommy Jansson <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 12:04:56 +0100

64 lines

Re: Aino Vastamäki

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 13:46:16 +0100

41 lines

Re: Aino Vastamäki

Robin Fortelius <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 21:38:31 +0200

47 lines

ang skönlitteratur och tåg

ang skönlitteratur och tåg

Christina Wedenmark <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 18:26:07 +0100

13 lines

Ang. antisemitism

Ang. antisemitism

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 12:56:35 +0100

158 lines

Re: Ang. antisemitism

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 13:13:49 +0000

120 lines

Re: Ang. antisemitism

Åke Nygren <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 15:17:16 +0100

255 lines

Re: Ang. antisemitism

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 15:08:11 +0000

241 lines

Re: Ang. antisemitism

Åke Nygren <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 17:08:02 +0100

404 lines

Re: Ang. antisemitism

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 07:42:44 +0000

297 lines

Ang. Re: [BIBLIST] Rollspel.

Ang. Re: [BIBLIST] Rollspel.

Tobias Bengtsson <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 08:42:54 +0100

38 lines

Ang. [BIBLIST] skönlitteratur och tåg

Ang. [BIBLIST] skönlitteratur och tåg

Theodor Tolstoy <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 17:11:31 +0100

359 lines

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Där vågorna bryts

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Där vågorna bryts

GustafKällvik <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 12:43:51 +0100

60 lines

Ang: [BIBLIST] Rollspel.

Ang: [BIBLIST] Rollspel.

Matz Flodin <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 11:24:13 +0100

71 lines

Ang: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad.

Ang: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad.

Christina Wedenmark <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 09:56:55 +0100

24 lines

Ang: [BIBLIST] Två mikroficheläsare b ortskänkes

Ang: [BIBLIST] Två mikroficheläsare b ortskänkes

Eva Enhus <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 13:17:16 +0100

31 lines

Ang: [BIBLIST] Volvo 140-serien

Ang: [BIBLIST] Volvo 140-serien

Annica Helgadotter <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 12:31:03 +0100

33 lines

Angående det ryska mysteriet

Angående det ryska mysteriet

Ola Ekstrom <[log in to unmask]>

Wed, 9 Jan 2008 20:50:50 +0100

30 lines

Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret.

Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret.

Anita Widell <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 10:00:43 +0100

15 lines

annons

annons

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 12:45:02 +0000

131 lines

Antikapitalistisk förvärvspolitik?

Antikapitalistisk förvärvspolitik?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 10:41:32 +0100

51 lines

Arbetar du som ensambibliotekarie?

Arbetar du som ensambibliotekarie?

Moniqa Norrgård <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 09:36:52 +0100

183 lines

Auktoritetsdata i Regina och LIBRIS

Auktoritetsdata i Regina och LIBRIS

Christian Zeising <[log in to unmask]>

Tue, 22 Jan 2008 08:53:21 +0100

49 lines

Auktoritetsdatabas över nam nformer nu på webben

Re: Auktoritetsdatabas över nam nformer nu på webben

Daniel Forsman <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 13:23:27 +0100

193 lines

Auktoritetsdatabas över namnformer nu på webben

Auktoritetsdatabas över namnformer nu på webben

Pia Leth <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 11:14:00 +0100

182 lines

Avslutningskonferens för projektet 2020 Mars Express

Avslutningskonferens för projektet 2020 Mars Express

Lo Claesson <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 12:21:49 +0100

55 lines

Behövs lokala, lokala kataloger?

Behövs lokala, lokala kataloger?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 13:15:11 +0100

109 lines

berättelse om motocross

berättelse om motocross

Malin Grabbe <[log in to unmask]>

Tue, 22 Jan 2008 12:59:56 +0100

51 lines

Bibliotek, organisation och ledarskap

Bibliotek, organisation och ledarskap

Anna Karin Malmborg <[log in to unmask]>

Mon, 21 Jan 2008 13:32:39 +0100

52 lines

Bibliotekarie till Västerås

Bibliotekarie till Västerås

Ramnerö, Karin <[log in to unmask]>

Fri, 18 Jan 2008 16:50:24 +0100

198 lines

Bibliotekarier i läderbyxor

Bibliotekarier i läderbyxor

Helena von Hofsten <[log in to unmask]>

Mon, 21 Jan 2008 09:59:28 +0100

37 lines

Bibliotekschef till Älvdalen

Bibliotekschef till Älvdalen

Caroline Smids (Älvdalen) <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 12:20:49 +0100

32 lines

Bin i litteraturen

Bin i litteraturen

Yvonne Åremalm <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 14:52:26 +0100

152 lines

Re: Bin i litteraturen

Katarina Hjärpe <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 19:35:20 +0100

166 lines

Bokbussbibliotekarie sökes till Ljungby kommun.

Bokbussbibliotekarie sökes till Ljungby kommun.

SARA BÜNGER <[log in to unmask]>

Tue, 22 Jan 2008 13:35:06 +0100

35 lines

Bokfråga

Re: Bokfråga

Anders Johansson <[log in to unmask]>

Wed, 2 Jan 2008 09:37:05 +0100

154 lines

Call for papers!

Call for papers!

Lotta Haglund <[log in to unmask]>

Mon, 28 Jan 2008 14:23:05 +0100

245 lines

Carin Gadd är inte på kontoret.

Carin Gadd är inte på kontoret.

Carin Gadd <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 18:25:24 +0100

37 lines

Carin Gadd är inte på kontoret.

Carin Gadd <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 22:33:18 +0100

37 lines

Creating Knowledge V

Creating Knowledge V

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 16:28:40 +0100

98 lines

Daisyprojekt i Örebro uppmärksammat

Daisyprojekt i Örebro uppmärksammat

Margareta Bergkvist <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 11:28:13 +0100

35 lines

Det sköna med skönlitteraturen våre n 2008

Det sköna med skönlitteraturen våre n 2008

Lotta Aleman <[log in to unmask]>

Fri, 18 Jan 2008 15:38:13 +0100

48 lines

Digitaliserade vetenskapliga tidskrifter

Digitaliserade vetenskapliga tidskrifter

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 2 Jan 2008 14:47:09 +0100

34 lines

Dikt?

Dikt?

Katarina Norén <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 10:45:08 +0100

70 lines

Dikter sökes!

Dikter sökes!

Inga-Lill Lundgren <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 13:10:20 +0100

37 lines

dramaserie om ojämlikheten i vården

dramaserie om ojämlikheten i vården

Chris Druid <[log in to unmask]>

Tue, 22 Jan 2008 21:33:58 +0100

67 lines

Där vågorna bryts

Där vågorna bryts

GustafKällvik <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 10:46:10 +0100

66 lines

Där vågorna bryts

GustafKällvik <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 11:23:21 +0100

67 lines

effekter av undervisning

effekter av undervisning

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 13:34:38 +0100

78 lines

effekter av undervisning

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 14:32:39 +0100

108 lines

Effektiv arkiv- och dokumenthantering 11-12 mars 2008!

Effektiv arkiv- och dokumenthantering 11-12 mars 2008!

Harriet Kvist <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 13:50:33 +0100

232 lines

Efterlysning!

Efterlysning!

madeleine andersson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 08:45:20 +0000

95 lines

Re: Efterlysning!

Anders Ericson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 11:18:19 +0100

139 lines

Ekerö Bibliotek söker platschef

Ekerö Bibliotek söker platschef

Lennart Lundblad <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 17:57:01 +0100

78 lines

En riktigt pålitlig wiki

En riktigt pålitlig wiki

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 12:53:43 +0100

72 lines

Eva Fredriksson är inte på kontoret.

Eva Fredriksson är inte på kontoret.

Eva Fredriksson <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 19:02:32 +0100

15 lines

Filipstad söker barnbibliotekarie

Filipstad söker barnbibliotekarie

Jan Fröding <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 08:58:35 +0100

65 lines

Forum för kulturarvsforskning - seminar ieserie, öppen för alla!

Forum för kulturarvsforskning - seminar ieserie, öppen för alla!

Eva Pelve <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 09:39:21 +0100

91 lines

Forum för kulturarvsforskning - seminarieserie, öppen för alla!

Forum för kulturarvsforskning - seminarieserie, öppen för alla!

Eva Pelve <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 09:43:21 +0100

146 lines

Fri tillgång till OECD-statistik under 8 månader

Fri tillgång till OECD-statistik under 8 månader

Joakim Lennartsson <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 13:54:51 +0100

60 lines

Friskvård

Friskvård

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Thu, 17 Jan 2008 15:59:46 +0100

63 lines

Re: Friskvård

Daniel Mattsson <[log in to unmask]>

Thu, 17 Jan 2008 16:52:21 +0100

147 lines

Får biblioteken köpa mp3-böcker?

Får biblioteken köpa mp3-böcker?

Hellman Birgitta <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 17:20:38 +0100

197 lines

Fördjupningskurs i periodika-katalogisering

Fördjupningskurs i periodika-katalogisering

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Tue, 22 Jan 2008 08:39:52 +0100

286 lines

Förslag till förlag

Förslag till förlag

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 15:24:52 +0100

42 lines

förtydligande ang giftskåpsfrågan

förtydligande ang giftskåpsfrågan

Karin Arbelius <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 13:06:13 +0100

19 lines

Förvärvspolitik utan framtid?

Förvärvspolitik utan framtid?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 12:26:32 +0100

50 lines

Giftskåp igen!

Giftskåp igen!

Karin Arbelius <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 12:59:05 +0100

39 lines

Göteborgs universitetsbibliotek söker

Göteborgs universitetsbibliotek söker

Astrid Igerud <[log in to unmask]>

Thu, 10 Jan 2008 08:42:00 +0100

24 lines

IFLA International Newspaper Conference 2008 - Singapore

IFLA International Newspaper Conference 2008 - Singapore

Pär Nilsson <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 16:04:16 +0100

105 lines

Inbjudan - ZY-föreningen

Inbjudan - ZY-föreningen

Åsa Skyttberg <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 09:39:52 +0100

116 lines

Information från Svenska barnboksinstitutet

Information från Svenska barnboksinstitutet

Lillemor Torstensson <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 11:55:16 +0100

387 lines

Internet Librarian Internatio nal 2008 - Nu är det DIN tur!

Internet Librarian Internatio nal 2008 - Nu är det DIN tur!

Åke Nygren <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 13:27:19 +0100

40 lines

It-pedagog/ungdomsbibliotekarie till Forshaga kommun

It-pedagog/ungdomsbibliotekarie till Forshaga kommun

Ulrika Svensson <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 14:18:46 +0100

21 lines

Klassifikationskommittén meddelar

Klassifikationskommittén meddelar

Sjöberg-Thylander Ingrid <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 10:42:38 +0100

102 lines

Konferensinbjudan: Informationen anfaller , Umeå 11-12 mars

Konferensinbjudan: Informationen anfaller , Umeå 11-12 mars

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 20:09:53 +0100

42 lines

Kurs för bibliotekarier om uppsatsskrivan de

Kurs för bibliotekarier om uppsatsskrivan de

Birgitta Hansson <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 14:20:03 +0100

83 lines

Kurs i LIBRIS-katalogisering 30 januari - 1 februari 2008

Kurs i LIBRIS-katalogisering 30 januari - 1 februari 2008

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Wed, 9 Jan 2008 14:49:19 +0100

364 lines

Lediga tjnster Vxj universitet

Lediga tjnster Vxj universitet

Mats Herder <[log in to unmask]>

Fri, 18 Jan 2008 12:23:05 +0100

29 lines

Ledigt: Bibliotekskonsulent

Ledigt: Bibliotekskonsulent

Anneli Reinhammar <[log in to unmask]>

Mon, 21 Jan 2008 16:41:49 +0100

55 lines

Lever AABM?Kavisst!Men hur?

Lever AABM?Kavisst!Men hur?

Björn Lindwall <[log in to unmask]>

Thu, 17 Jan 2008 12:39:46 +0100

30 lines

Library IS Specialist

Library IS Specialist

Magdalena Jacobsson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 11:05:53 +0100

29 lines

Lista över svenska universitetsförlag?

Lista över svenska universitetsförlag?

Håkan Carlsson <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 19:42:56 +0100

181 lines

lundell-dikt

lundell-dikt

Hervor Svenonius <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 15:58:33 +0100

20 lines

Re: lundell-dikt

Jenny Lindh <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 16:56:12 +0100

113 lines

Låneregler på Chalmers bibliotek - Z, Za & Zl

Låneregler på Chalmers bibliotek - Z, Za & Zl

Annelie Janred <[log in to unmask]>

Wed, 23 Jan 2008 15:41:38 +0100

74 lines

Magisteruppsats om utställningar på bibliote k

Magisteruppsats om utställningar på bibliote k

Rebecka Simonsson <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 08:47:19 +0100

68 lines

Margareta Ljunge/Kultur- och fritidsförvaltningen/Molndals kommun är inte på kontoret.

Margareta Ljunge/Kultur- och fritidsförvaltningen/Molndals kommun är inte på kontoret.

Margareta Ljunge <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 13:30:37 +0100

41 lines

Marknaden kan

Marknaden kan

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 7 Jan 2008 08:31:58 +0100

46 lines

Mattias Axéns C-uppsats 2001

Mattias Axéns C-uppsats 2001

Chris Druid <[log in to unmask]>

Wed, 2 Jan 2008 14:11:36 +0100

88 lines

NIH ska ställa krav på Op en Access

Re: NIH ska ställa krav på Op en Access

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 15:56:55 +0100

458 lines

Re: NIH ska ställa krav på Op en Access

Ingela Wahlgren <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 16:27:13 +0100

1085 lines

Re: NIH ska ställa krav på Op en Access

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 17 Jan 2008 08:48:28 +0100

659 lines

NIH ska ställa krav på Open Access

NIH ska ställa krav på Open Access

Jan Hagerlid <[log in to unmask]>

Mon, 7 Jan 2008 13:22:33 +0100

438 lines

Re: NIH ska ställa krav på Open Access

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 10 Jan 2008 09:57:39 +0100

185 lines

Re: NIH ska ställa krav på Open Access

Ingela Wahlgren <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 11:48:17 +0100

775 lines

Nordic ILL Conference 2008 - preliminary announcement

Nordic ILL Conference 2008 - preliminary announcement

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Thu, 10 Jan 2008 04:09:07 +0100

264 lines

NordINFOLIT:s sommarskola 2008

NordINFOLIT:s sommarskola 2008

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 12:15:12 +0100

89 lines

Nordisk seminar - tilrettelagt litteratur

Nordisk seminar - tilrettelagt litteratur

Grete Bergh <[log in to unmask]>

Fri, 18 Jan 2008 11:27:56 +0100

907 lines

Ny norsk inköpsordning

Ny norsk inköpsordning

Dan Abelin - FSK <[log in to unmask]>

Thu, 3 Jan 2008 17:02:47 +0100

49 lines

Ny portal

Ny portal

Inger Eriksson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 12:31:06 +0100

200 lines

Nya lånetider på LiUB

Nya lånetider på LiUB

Carita Backman <[log in to unmask]>

Tue, 22 Jan 2008 15:40:20 +0100

164 lines

Nya satsningar inom OpenAccess.se

Nya satsningar inom OpenAccess.se

Jan Hagerlid <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 10:33:44 +0100

265 lines

On the record

On the record

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 09:54:39 +0100

47 lines

Ordspel som donerar ris

Ordspel som donerar ris

Anna Troy <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 23:24:13 -0800

22 lines

Per Falk/vgregion är inte på kontoret. För kontakt med Litteraturtjänst, se webbsidan.

Per Falk/vgregion är inte på kontoret. För kontakt med Litteraturtjänst, se webbsidan.

Per Falk <[log in to unmask]>

Wed, 2 Jan 2008 16:07:07 +0100

15 lines

PÅMINNELSE: Inbjudan till Halmstadkonferensen 2-4 apri l 2008

PÅMINNELSE: Inbjudan till Halmstadkonferensen 2-4 apri l 2008

Eiler Jansson <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 12:18:16 +0100

190 lines

Rollspel.

Rollspel.

Daniella Brummer Pind <[log in to unmask]>

Wed, 23 Jan 2008 14:31:52 +0100

262 lines

Re: Rollspel.

Marie Niemi <[log in to unmask]>

Wed, 23 Jan 2008 15:06:11 +0100

99 lines

Re: Rollspel.

Håkan Möller <[log in to unmask]>

Wed, 23 Jan 2008 15:35:17 +0100

271 lines

Rollspel.

Witasp, Peter <[log in to unmask]>

Wed, 23 Jan 2008 16:48:00 +0100

217 lines

Re: Rollspel.

Hans Persson <[log in to unmask]>

Wed, 23 Jan 2008 16:53:53 +0100

31 lines

Re: Rollspel.

Sara Lundström <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 09:24:42 +0100

21 lines

Re: Rollspel.

Theo Axner <[log in to unmask]>

Sat, 26 Jan 2008 12:43:53 +0100

53 lines

Ronneby söker bibliotekarie

Ronneby söker bibliotekarie

Anneli Mattsson <[log in to unmask]>

Thu, 3 Jan 2008 13:32:47 +0100

39 lines

ryskt mysterium

ryskt mysterium

Ola Ekstrom <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 14:16:12 +0100

26 lines

Re: ryskt mysterium

Even Flood <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 20:22:24 +0200

36 lines

Seminarium om personarkiv 5 mars 2008

Seminarium om personarkiv 5 mars 2008

Henningsson Åsa <[log in to unmask]>

Thu, 10 Jan 2008 15:58:00 +0100

110 lines

Skandinavien kan lära av Bangladesh, Ne pal och Vietnam

Skandinavien kan lära av Bangladesh, Ne pal och Vietnam

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 21 Jan 2008 16:01:49 +0100

74 lines

skönlitteratur och tåg

skönlitteratur och tåg

Victoria Lovsten <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 15:13:52 +0100

107 lines

Re: skönlitteratur och tåg

Eva Söderbaum <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 15:47:41 +0100

219 lines

Re: skönlitteratur och tåg

Anders Ringnér <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 17:46:11 +0100

128 lines

Re: skönlitteratur och tåg

Gunilla Mosén <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 23:45:07 +0100

123 lines

Skönlitterär ungdomsbok om S talingrad.

Re: Skönlitterär ungdomsbok om S talingrad.

Barbro Berry <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 11:06:43 +0100

33 lines

Re: Skönlitterär ungdomsbok om S talingrad.

Ewa Susanne Mandrén <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 13:49:12 +0100

46 lines

Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad.

Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad.

Frida Lindholm <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 09:16:00 +0100

22 lines

Re: Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad.

Anna Westerlund <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 09:48:22 +0100

58 lines

Stundande natten - sjukhusbibliotekets roll

Stundande natten - sjukhusbibliotekets roll

Jan Gust <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 16:10:09 +0100

36 lines

Re: Stundande natten - sjukhusbibliotekets roll

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 15:58:42 +0000

119 lines

Sv: Re: [BIBLIST] Bokfråga

Sv: Re: [BIBLIST] Bokfråga

Britt Forssmed <[log in to unmask]>

Wed, 2 Jan 2008 10:31:13 +0100

22 lines

SV: Re: [BIBLIST] Bokfråga

SV: Re: [BIBLIST] Bokfråga

Björk Gabriel <[log in to unmask]>

Mon, 7 Jan 2008 13:42:58 +0100

32 lines

Sv: Re: [BIBLIST] Rollspel.

Sv: Re: [BIBLIST] Rollspel.

Marie Holmqvist <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 10:22:59 +0100

32 lines

Re: Sv: Re: [BIBLIST] Rollspel.

Sara Lundström <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 09:35:55 +0100

18 lines

SV: Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Får bibli oteken köpa mp3-böcker?

SV: Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Får bibli oteken köpa mp3-böcker?

Jan Gust <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 21:44:47 +0100

191 lines

SV: skönlitteratur och tåg

SV: skönlitteratur och tåg

Maria Carlén <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 17:16:27 +0100

118 lines

SV: skönlitteratur och tåg

Maria Carlén <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 17:20:02 +0100

118 lines

SV: [BIBLIST] ang skönlitteratur och tåg

SV: [BIBLIST] ang skönlitteratur och tåg

Fernström, Bengt <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 19:22:46 +0100

37 lines

SV: [BIBLIST] Ang. antisemitism

SV: [BIBLIST] Ang. antisemitism

Karin Almbladh <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 15:28:07 +0100

444 lines

Re: SV: [BIBLIST] Ang. antisemitism

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 15:09:41 +0000

290 lines

SV: [BIBLIST] Ang. Re: [BIBLIST] Rollspel.

SV: [BIBLIST] Ang. Re: [BIBLIST] Rollspel.

Daniella Brummer Pind <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 09:48:27 +0100

48 lines

SV: [BIBLIST] Auktoritetsdatab as över namnformer n u på webben

Re: SV: [BIBLIST] Auktoritetsdatab as över namnformer n u på webben

Anders Ringnér <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 22:46:40 +0100

99 lines

SV: [BIBLIST] Auktoritetsdatabas över namnformer n u på webben

SV: [BIBLIST] Auktoritetsdatabas över namnformer n u på webben

Christian Zeising <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 11:55:20 +0100

570 lines

Sv: [BIBLIST] berättelse om motocross

Sv: [BIBLIST] berättelse om motocross

Annika Restadh <[log in to unmask]>

Tue, 22 Jan 2008 13:10:32 +0100

51 lines

SV: [BIBLIST] berättelse om motocross

SV: [BIBLIST] berättelse om motocross

Ola Sundqvist <[log in to unmask]>

Wed, 23 Jan 2008 08:16:18 +0100

391 lines

Sv: [BIBLIST] berättelse om motocross

Sv: [BIBLIST] berättelse om motocross

Annika Lissenko <[log in to unmask]>

Wed, 23 Jan 2008 09:47:43 +0100

100 lines

Sv: [BIBLIST] Bin i litteraturen

Sv: [BIBLIST] Bin i litteraturen

Margareta Hybbinette <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 14:37:30 +0000

47 lines

Sv: [BIBLIST] Det sköna med skönlit teraturen våre n 2008

Sv: [BIBLIST] Det sköna med skönlit teraturen våre n 2008

Britt Forssmed <[log in to unmask]>

Fri, 18 Jan 2008 16:39:20 +0100

34 lines

SV: [BIBLIST] Dikt?

SV: [BIBLIST] Dikt?

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 11:44:02 +0100

360 lines

Sv: [BIBLIST] Där vågorna bryts

Sv: [BIBLIST] Där vågorna bryts

Liselott Mathisson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 11:36:58 +0100

41 lines

SV: [BIBLIST] Där vågorna bryts

SV: [BIBLIST] Där vågorna bryts

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 11:54:13 +0100

229 lines

SV: [BIBLIST] Friskvård

SV: [BIBLIST] Friskvård

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Thu, 17 Jan 2008 23:20:24 +0100

58 lines

Sv: [BIBLIST] Friskvård

Sv: [BIBLIST] Friskvård

Annika Frank <[log in to unmask]>

Fri, 18 Jan 2008 08:46:39 +0100

35 lines

Sv: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-böcker?

Re: Sv: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-böcker?

Anna Troy <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 01:35:36 -0800

120 lines

Re: Sv: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-böcker?

Witasp, Peter <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 11:36:00 +0100

153 lines

Sv: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-böcker?

Sv: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-böcker?

Annika Frank <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 08:24:35 +0100

72 lines

SV: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-b öcker?

Re: SV: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-b öcker?

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 07:43:21 +0000

257 lines

Re: SV: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-b öcker?

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 07:43:21 +0000

255 lines

SV: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-böcker?

SV: [BIBLIST] Får biblioteken köpa mp3-böcker?

Mats Ohlsson <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 08:14:37 +0100

291 lines

Sv: [BIBLIST] Förvärvspolitik utan fr amtid?

Sv: [BIBLIST] Förvärvspolitik utan fr amtid?

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 13:12:32 +0100

65 lines

SV: [BIBLIST] lundell-dikt

SV: [BIBLIST] lundell-dikt

Apelqvist Kristina <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 17:48:49 +0100

32 lines

SV: [BIBLIST] M agisteruppsats om utställningar på b ibliote k

SV: [BIBLIST] M agisteruppsats om utställningar på b ibliote k

Rosen Ylva, Sunnerbogymnasiet <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 09:54:27 +0100

118 lines

SV: [BIBLIST] Mattias Axéns C-uppsats 2001

SV: [BIBLIST] Mattias Axéns C-uppsats 2001

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Wed, 2 Jan 2008 19:21:27 +0100

77 lines

SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordning

SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordning

Einar Spets <[log in to unmask]>

Fri, 4 Jan 2008 15:05:49 +0100

63 lines

SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordning

Peter Alsbjer <[log in to unmask]>

Wed, 9 Jan 2008 09:53:26 +0100

88 lines

Re: SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordning

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 9 Jan 2008 17:01:29 +0000

192 lines

Sv: [BIBLIST] ryskt mysterium

Sv: [BIBLIST] ryskt mysterium

Staffan Jansson <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 14:49:44 +0100

90 lines

SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Vad är ett fo lk bi bliotek?

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Vad är ett fo lk bi bliotek?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 11:07:59 +0100

248 lines

SV: [BIBLIST] skönlitteratur och tåg

SV: [BIBLIST] skönlitteratur och tåg

Krister Johannesson <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 16:03:04 +0100

122 lines

SV: [BIBLIST] skönlitteratur och tåg

Ola Sundqvist <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 16:20:30 +0100

124 lines

SV: [BIBLIST] skönlitteratur och tåg

Bergvall, Maria <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 16:22:39 +0100

145 lines

SV: [BIBLIST] skönlitteratur och tåg

Alroth Eva <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 17:09:43 +0100

96 lines

SV: [BIBLIST] skönlitteratur och tåg

Apelqvist Kristina <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 17:39:39 +0100

119 lines

SV: [BIBLIST] skönlitteratur och tåg

merja hoijer <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 20:42:32 +0100

147 lines

Re: SV: [BIBLIST] skönlitteratur och tåg

Katarina Hjärpe <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 22:21:13 +0100

55 lines

SV: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Leningr ad

SV: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Leningr ad

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 10:49:37 +0100

270 lines

SV: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad.

SV: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad.

Annika Wiman <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 10:17:27 +0100

234 lines

Sv: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad.

Sv: [BIBLIST] Skönlitterär ungdomsbok om Stalingrad.

Margareta Hybbinette <[log in to unmask]>

Fri, 11 Jan 2008 10:13:20 +0000

28 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] Vad är ett fo lk bibliotek?

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] Vad är ett fo lk bibliotek?

Viveca Nyström <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 11:16:48 +0100

413 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Auktoritetsdatab a s över namnformer n u på webben

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Auktoritetsdatab a s över namnformer n u på webben

Christian Zeising <[log in to unmask]>

Thu, 17 Jan 2008 07:51:53 +0100

117 lines

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Bin i litteraturen

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Bin i litteraturen

Yvonne Åremalm <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 16:23:23 +0100

62 lines

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Det sköna me d skönlit teraturen våre n 2008

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Det sköna me d skönlit teraturen våre n 2008

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Sat, 19 Jan 2008 14:33:26 +0100

58 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] M agisteruppsats o m utställningar på b ibliote k

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] M agisteruppsats o m utställningar på b ibliote k

Lindberg Annsofi <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 08:54:43 +0100

464 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordni ng

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordni ng

Einar Spets <[log in to unmask]>

Wed, 9 Jan 2008 14:17:07 +0100

101 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordni ng

Anders Ericson <[log in to unmask]>

Wed, 9 Jan 2008 15:53:02 +0100

355 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] skönlitteratur o ch tåg

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] skönlitteratur o ch tåg

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 18:10:38 +0100

107 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] skönlitteratur o ch tåg

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 22:34:14 +0100

110 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] Vad är ett fo lk bibliotek?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] Vad är ett fo lk bibliotek?

Daniel Gustavsson <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 11:43:32 +0100

451 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] Vad är ett fo lk bibliotek?

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 15:01:39 +0000

348 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Vad är ett fo lk bibliotek?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Vad är ett fo lk bibliotek?

Peter Alsbjer <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 20:57:37 +0100

184 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Vad är ett fo lk bibliotek?

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 06:34:58 +0000

249 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Vad är ett fo lk bibliotek?

Daniel Gustavsson <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 10:22:36 +0100

334 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Vad är ett fo lk bibliotek?

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 10:34:25 +0000

269 lines

SV: [BIBLIST] Säljes 3M larmbågar

SV: [BIBLIST] Säljes 3M larmbågar

Inga-lill Nilsson <[log in to unmask]>

Tue, 22 Jan 2008 16:06:36 +0100

58 lines

Sv: [BIBLIST] Två mikroficheläsare b ortskänkes

Sv: [BIBLIST] Två mikroficheläsare b ortskänkes

Marie Holmqvist <[log in to unmask]>

Mon, 7 Jan 2008 16:12:38 +0100

45 lines

SV: [BIBLIST] UTBILDNING Stockholm och Göteb org: Vad och vem kan man l ita på?

SV: [BIBLIST] UTBILDNING Stockholm och Göteb org: Vad och vem kan man l ita på?

Anne Berglund <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 13:41:07 +0100

144 lines

SV: [BIBLIST] Vad är ett fo lkbibliotek?

SV: [BIBLIST] Vad är ett fo lkbibliotek?

Marianne Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 14:38:02 +0100

231 lines

SV: [BIBLIST] Vad är ett folkbibliotek?

SV: [BIBLIST] Vad är ett folkbibliotek?

Daniel Gustavsson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 11:38:48 +0100

235 lines

SV: [BIBLIST] Vad är ett folkbibliotek?

Peter Alsbjer <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 12:04:10 +0100

239 lines

SV: [BIBLIST] Vad är ett folkbibliotek?

Marika Hallström <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 12:21:21 +0100

462 lines

SV: [BIBLIST] VB: [BIBLIST] Återlämnings låda..leverantör s ökes

SV: [BIBLIST] VB: [BIBLIST] Återlämnings låda..leverantör s ökes

Ljunggren Agneta <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 14:57:57 +0100

64 lines

Sv: [BIBLIST] Volvo 140-serien

Sv: [BIBLIST] Volvo 140-serien

Jonny Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 13:19:49 +0100

43 lines

SV: [BIBLIST] Återlämningslåda..leverant ör sökes

SV: [BIBLIST] Återlämningslåda..leverant ör sökes

Kristina Herrlander Kultur- och fritidsförvaltningen <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 13:56:58 +0100

36 lines

SV: [BIBLIST] Återlämningslåda..leverantör s ökes

SV: [BIBLIST] Återlämningslåda..leverantör s ökes

Ingrid Månsson <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 10:41:41 +0100

35 lines

Svensk Biblioteksförening och Biblioteksh ögskolan i Borås i nleder forskningssamarbete

Re: Svensk Biblioteksförening och Biblioteksh ögskolan i Borås i nleder forskningssamarbete

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 14:57:52 +0000

84 lines

Svensk Biblioteksförening och Bibliotekshögskolan i Borås i nleder forskningssamarbete

Svensk Biblioteksförening och Bibliotekshögskolan i Borås i nleder forskningssamarbete

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Thu, 24 Jan 2008 15:00:06 +0100

42 lines

Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogiseri ng - senaste mötet

Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogiseri ng - senaste mötet

Marika Holmblad <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 12:47:15 +0100

43 lines

Sverigebiblioteket

Sverigebiblioteket

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 2 Jan 2008 13:04:50 +0100

99 lines

Sök stipendium ur DIK Bibliotekarieförbundets stipendi efond till Greta Linders minne

Sök stipendium ur DIK Bibliotekarieförbundets stipendi efond till Greta Linders minne

Broström, Kajsa <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 21:54:59 +0100

97 lines

Söker efter suspekta internetsidor

Söker efter suspekta internetsidor

Sofia Sehili <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 14:36:00 +0100

21 lines

Re: Söker efter suspekta internetsidor

Anders Johansson <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 15:37:50 +0100

38 lines

Re: Söker efter suspekta internetsidor

Jonas Fransson <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 16:53:04 +0100

75 lines

Re: Söker efter suspekta internetsidor

Even Flood <[log in to unmask]>

Tue, 8 Jan 2008 20:40:35 +0200

45 lines

Tidskriften Mana fick stöd!

Tidskriften Mana fick stöd!

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 15:50:25 +0100

38 lines

Re: Tidskriften Mana fick stöd!

Dan Abelin - FSK <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 16:21:07 +0100

56 lines

Tolstojs kortnovell A talk among leisured people

Tolstojs kortnovell A talk among leisured people

Hallin Maud <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 11:42:27 +0100

183 lines

Topic maps 2008

Topic maps 2008

Katriina Byström <[log in to unmask]>

Fri, 4 Jan 2008 11:27:32 +0100

80 lines

Training the trainers

Training the trainers

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 10:01:11 +0100

90 lines

Två frågor om identifiering

Två frågor om identifiering

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 09:01:30 +0100

43 lines

Två mikroficheläsare bortskänkes

Två mikroficheläsare bortskänkes

Jan Gust <[log in to unmask]>

Mon, 7 Jan 2008 13:41:15 +0100

36 lines

Upphovsrättsmål om katalogskydd i Sv ea hovrätt den 31 mars

Upphovsrättsmål om katalogskydd i Sv ea hovrätt den 31 mars

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Sat, 19 Jan 2008 17:05:22 +0100

36 lines

Uppmaning till Svensk biblioteksförening at t stödja en fri kultur och debatt

Re: Uppmaning till Svensk biblioteksförening at t stödja en fri kultur och debatt

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Sat, 19 Jan 2008 14:03:28 +0000

121 lines

Uppmaning till Svensk biblioteksförening at t stödja en fri kultur och debatt

Uppmaning till Svensk biblioteksförening at t stödja en fri kultur och debatt

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Sat, 19 Jan 2008 14:03:57 +0100

78 lines

UTBILDNING i MALMÖ: Vad och vem kan man lita på?

UTBILDNING i MALMÖ: Vad och vem kan man lita på?

Ronny Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 11:37:40 +0100

283 lines

Utbildning i Malmö 12-13 februari

Utbildning i Malmö 12-13 februari

Ronny Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 20:53:34 +0100

287 lines

UTBILDNING Stockholm och Göteborg: Vad och vem kan man l ita på?

UTBILDNING Stockholm och Göteborg: Vad och vem kan man l ita på?

Ronny Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 9 Jan 2008 10:47:04 +0100

319 lines

Vad är ett folk bibliotek ?

Re: Vad är ett folk bibliotek ?

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 13:35:43 +0100

36 lines

Vad är ett folkbibliotek?

Vad är ett folkbibliotek?

Marianne Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 11:14:48 +0100

117 lines

Re: Vad är ett folkbibliotek?

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 30 Jan 2008 12:40:45 +0000

143 lines

VB: [BIBLIST] Återlämningslåda..leverantör s ökes

VB: [BIBLIST] Återlämningslåda..leverantör s ökes

Björklund Eivor <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 15:38:19 +0100

52 lines

Vem scannar mest och bäst?

Vem scannar mest och bäst?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 2 Jan 2008 09:59:56 +0100

35 lines

Vintens forlag /tidenes skrifter ?

Vintens forlag /tidenes skrifter ?

Susanne Bergquist <[log in to unmask]>

Fri, 25 Jan 2008 14:52:30 +0100

53 lines

Volvo 140-serien

Volvo 140-serien

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 11:35:33 +0100

69 lines

Re: Volvo 140-serien

Daniel Mattsson <[log in to unmask]>

Wed, 16 Jan 2008 12:39:01 +0100

81 lines

Vykort med biblioteksmotiv till vykortssamling IFLA i Tyskland

Vykort med biblioteksmotiv till vykortssamling IFLA i Tyskland

Maria Bäckström <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 10:39:50 +0100

125 lines

Välkommen till Svenska arkivveckan 7-9 maj 2008

Välkommen till Svenska arkivveckan 7-9 maj 2008

Lena Jacobson <[log in to unmask]>

Tue, 29 Jan 2008 16:29:13 +0100

178 lines

Välkommen till Sveriges nyaste högskolebibliotek!

Välkommen till Sveriges nyaste högskolebibliotek!

Hesselgren Eva <[log in to unmask]>

Wed, 9 Jan 2008 14:23:15 +0100

35 lines

Webben och skönlitteraturen - kursdag i Umeå 15/4

Webben och skönlitteraturen - kursdag i Umeå 15/4

Seija Jalkanen Bib <[log in to unmask]>

Thu, 31 Jan 2008 13:22:03 +0100

45 lines

Webbens framtid

Webbens framtid

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 12:15:16 +0100

42 lines

Wikipedia igen

Wikipedia igen

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 17 Jan 2008 09:41:24 +0100

37 lines

WikiSearch utmanar Google

WikiSearch utmanar Google

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 3 Jan 2008 15:04:59 +0100

39 lines

[Alla] Upprop mot torskfisket i Kattegatt

[Alla] Upprop mot torskfisket i Kattegatt

Robin Gullstrand <[log in to unmask]>

Wed, 9 Jan 2008 12:27:41 +0100

77 lines

[html][bcc][faked-from] [BIBLIST ] berättelse om motocross

Re: [html][bcc][faked-from] [BIBLIST ] berättelse om motocross

Mattias Johansson-Räms <[log in to unmask]>

Tue, 22 Jan 2008 14:41:55 +0100

563 lines

Är katalogisatörer överflödiga?

Är katalogisatörer överflödiga?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 14 Jan 2008 08:36:28 +0100

60 lines

Återlämningslåda..leverantör sökes

Återlämningslåda..leverantör sökes

Sofia Sehili <[log in to unmask]>

Tue, 15 Jan 2008 09:56:11 +0100

21 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager