LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


January 2007


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives


Subject Sorted by Subject, Chronologically

Date

Size

10:e årliga medicinska bibliotekskonferensen

Thu, 11 Jan 2007 14:09:26 +0100

259 lines

110 kärntidskrifter och 1700 marginella?

Fri, 19 Jan 2007 11:34:06 +0100

75 lines

3-årsrapport om uh-bibliotekens tillgänglighet nu klar!

Wed, 17 Jan 2007 08:46:32 +0100

213 lines

<No subject>

Thu, 18 Jan 2007 11:34:34 +0100

23 lines

<No subject>

Thu, 18 Jan 2007 12:25:50 +0100

48 lines

<No subject>

Sat, 20 Jan 2007 13:39:24 +0100

24 lines

Aapep-test

Mon, 22 Jan 2007 12:55:36 +0100

62 lines

Absolut sista utrop!

Mon, 15 Jan 2007 10:20:56 +0100

59 lines

adressrättelse

Wed, 24 Jan 2007 11:38:23 +0100

60 lines

Agneta Roos-Ströméus/ADM/MINISTRY är inte på kontoret .

Thu, 25 Jan 2007 11:01:46 +0100

18 lines

Allmänkulturellt

Mon, 8 Jan 2007 15:56:23 +0100

60 lines

Allmänkulturellt

Mon, 8 Jan 2007 16:23:35 +0100

71 lines

Ang. Re: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Wed, 31 Jan 2007 09:16:03 +0100

21 lines

Ang. Re: [BIBLIST] Klädkod för Vänersborgs bibl iotek och kultur

Thu, 25 Jan 2007 17:10:54 +0100

186 lines

Ang. Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

Thu, 18 Jan 2007 09:43:28 +0100

81 lines

Ang. Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek g

Tue, 16 Jan 2007 11:33:50 +0100

169 lines

Ang. [BIBLIST] Allmänkulturellt

Mon, 8 Jan 2007 16:26:26 +0100

60 lines

Ang. [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Thu, 18 Jan 2007 16:28:07 +0100

94 lines

Ang. [BIBLIST] Diktfråga

Thu, 18 Jan 2007 08:46:38 +0100

151 lines

Re: Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

Thu, 18 Jan 2007 13:17:07 +0100

29 lines

Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

Thu, 18 Jan 2007 11:20:43 +0100

28 lines

Ang. [BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 12:09:32 +0100

210 lines

Ang. [BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 12:46:28 +0100

90 lines

Ang. [BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad so

Thu, 18 Jan 2007 14:04:59 +0100

245 lines

Ang. [BIBLIST] Kunskapsbanken försvann

Wed, 24 Jan 2007 12:37:04 +0100

148 lines

Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 13:11:31 +0100

59 lines

Re: Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ? = c ommunity tagging

Mon, 29 Jan 2007 19:10:54 +0200

30 lines

Ang. [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion

Thu, 25 Jan 2007 10:55:04 +0100

75 lines

Re: Ang. [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion

Thu, 25 Jan 2007 12:44:51 +0100

127 lines

Ang. [BIBLIST] rfid-chip brinner inte så bra .. .

Thu, 4 Jan 2007 16:58:45 +0100

75 lines

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Thu, 18 Jan 2007 14:34:13 +0100

64 lines

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 13:45:42 +0100

20 lines

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

Tue, 16 Jan 2007 12:14:00 +0100

475 lines

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Fri, 19 Jan 2007 14:59:18 +0100

82 lines

Ang. [BIBLIST] TV-spelpå folkbibliotek

Fri, 26 Jan 2007 14:06:38 +0100

214 lines

Ang. [BIBLIST] Udda genrer

Tue, 23 Jan 2007 16:39:26 +0100

21 lines

Ang. [Skolbib] Miljön och inlärning

Fri, 26 Jan 2007 15:55:34 +0100

139 lines

Ang: Re: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Wed, 31 Jan 2007 13:07:32 +0100

27 lines

Ang: Re: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 14:00:06 +0100

21 lines

Ang: Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL I ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande policy (ut t a

Thu, 18 Jan 2007 19:42:21 +0100

254 lines

Re: Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBL IST ] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Sat, 20 Jan 2007 08:46:53 +0100

68 lines

Re: Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Fri, 19 Jan 2007 17:57:53 +0000

47 lines

Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Fri, 19 Jan 2007 10:29:11 +0100

21 lines

Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 13:53:44 +0100

76 lines

Ang: [BIBLIST] KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM och MALMÖ

Wed, 31 Jan 2007 08:58:54 +0100

23 lines

Ang: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 14:11:47 +0100

25 lines

Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En frà ga g äl lande poli

Wed, 17 Jan 2007 11:25:36 +0100

22 lines

Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut ta lad s o

Wed, 17 Jan 2007 09:44:02 +0100

165 lines

Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBL

Wed, 17 Jan 2007 16:09:16 +0100

489 lines

Ang: [BIBLIST] Web4health - ny svensk medicinsk sökmotor

Wed, 10 Jan 2007 10:01:57 +0100

23 lines

Ang: [BIBLIST] Web4health - ny svensk medicinsk sökmotor

Wed, 10 Jan 2007 10:03:37 +0100

20 lines

Angående Bibliotekskonsulenttjänst

Thu, 25 Jan 2007 10:40:41 +0100

23 lines

Anna Gullstrand är inte på kontoret.

Fri, 26 Jan 2007 18:22:05 +0100

15 lines

Avtal med kommunalt it-kontor

Mon, 8 Jan 2007 14:35:27 +0100

19 lines

Bibban Alexandersson är inte på kontoret.

Tue, 2 Jan 2007 16:00:19 +0100

15 lines

Bibliotekarier i amerikansk litteratur

Sat, 27 Jan 2007 09:48:03 +0100

124 lines

Re: Bibliotekarier i amerikansk litteratur

Sat, 27 Jan 2007 11:32:11 +0100

20 lines

Bibliotekarietjänster i Vallentuna

Tue, 9 Jan 2007 11:12:03 +0100

188 lines

Bibliotekskonsulent sökes

Wed, 17 Jan 2007 14:35:06 +0100

22 lines

Birgitta Björklund är inte på kontoret.

Tue, 2 Jan 2007 16:02:31 +0100

38 lines

Blackwells villkor orimliga i Norge

Wed, 3 Jan 2007 14:50:27 +0100

77 lines

bokstöd

Mon, 22 Jan 2007 10:55:11 +0100

18 lines

Bortskänkes: Svenska litteratur-föreningens tidning Årg 1835 & 1838

Wed, 17 Jan 2007 18:58:26 +0100

28 lines

CALL FOR PAPERS IATUL 2007; REMINDER

Thu, 11 Jan 2007 15:32:14 +0100

304 lines

CIDOC 2007 Conference

Wed, 31 Jan 2007 17:30:25 +0100

133 lines

Databasprogram

Fri, 26 Jan 2007 12:17:37 +0000

27 lines

Re: Databasprogram

Sun, 28 Jan 2007 09:02:07 -0800

59 lines

Re: Databasprogram

Mon, 29 Jan 2007 11:18:38 +0100

47 lines

Re: Databasprogram

Tue, 30 Jan 2007 09:17:28 +0100

43 lines

De överlevande

Wed, 17 Jan 2007 16:37:12 +0100

135 lines

Digital humaniora

Fri, 12 Jan 2007 15:09:48 +0100

47 lines

Digitalisering av bidrag till Sveriges officiella statisti k (BISOS). Kan något biblitotek skänka BIS OS-häften till oss?

Thu, 25 Jan 2007 11:18:03 +0100

288 lines

Re: Digitalisering av bidrag till Sveriges officiella statisti k (BISOS). Kan något biblitotek skänka BIS OS-häften till oss?

Thu, 25 Jan 2007 17:22:18 +0100

56 lines

Diktfråga

Wed, 17 Jan 2007 22:02:09 +0100

68 lines

Distanskurser i Informationssökning, Kravspecifikation, Spelvärldar

Tue, 23 Jan 2007 22:41:20 +0100

125 lines

Du har redan läst mig !

Tue, 30 Jan 2007 17:05:15 +0100

31 lines

Re: Du har redan läst mig !

Tue, 30 Jan 2007 22:13:23 +0100

68 lines

Re: Du har redan läst mig !

Wed, 31 Jan 2007 12:46:42 +0100

20 lines

Re: Du har redan läst mig !

Tue, 30 Jan 2007 21:53:12 +0100

14 lines

Effektiv dokumenthantering den 13-14 februari i Stockholm

Tue, 16 Jan 2007 15:55:41 +0100

255 lines

Efterlysning

Mon, 15 Jan 2007 15:04:40 +0200

22 lines

efterlysning göteborgsbibliotekarie

Sat, 20 Jan 2007 13:19:48 +0100

21 lines

Efterlysning om Nacka + nyårshälsning

Tue, 16 Jan 2007 13:54:25 +0100

98 lines

Efterlysning Softlinebokhyllegavlar

Mon, 22 Jan 2007 11:15:01 +0100

28 lines

egna inlägg?

Mon, 15 Jan 2007 18:26:56 +0100

19 lines

Elementarpartiklarna - the full story

Fri, 5 Jan 2007 14:14:42 +0100

83 lines

Elisabeth Larson Olin/ADM/MINISTRY is out of the office.

Tue, 2 Jan 2007 15:09:07 +0100

16 lines

Re: En fråga gällande po licy

Tue, 16 Jan 2007 13:49:11 +0100

27 lines

Re: En fråga g äl lande p o licy ( ut t alad s o

Fri, 19 Jan 2007 10:57:00 +0100

176 lines

En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

Tue, 16 Jan 2007 14:49:07 +0100

17 lines

Re: En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

Thu, 18 Jan 2007 11:13:37 +0100

28 lines

Re: En fråga gällande policy (uttalad som outtalad) på svenska bibliotek gällande

Mon, 15 Jan 2007 11:06:18 +0100

172 lines

Re: En fråga gällande policy

Thu, 18 Jan 2007 15:33:52 +0100

18 lines

Re: En fråga gällande policy

Thu, 18 Jan 2007 19:40:00 +0100

43 lines

Re: En fråga gällande policy

Mon, 22 Jan 2007 11:02:54 +0100

69 lines

Re: En fråga gällande policy (utta lad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Sun, 14 Jan 2007 11:15:06 +0100

57 lines

Re: En fråga gällande policy (utta lad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Sun, 14 Jan 2007 11:21:28 +0100

61 lines

En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Sun, 14 Jan 2007 09:42:46 +0100

48 lines

Re: En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Sun, 14 Jan 2007 13:57:39 +0100

25 lines

Exponeringstavla bortskänkes

Tue, 23 Jan 2007 14:20:23 +0100

191 lines

Filmförvaring/exponering

Tue, 16 Jan 2007 08:42:55 +0100

62 lines

Fjärrlån öppet vid Norrbottens länsbibliotek

Mon, 15 Jan 2007 11:23:34 +0100

18 lines

Framtiden är fritt tillgänglig

Fri, 19 Jan 2007 08:39:47 +0100

79 lines

Fråga från en av arkeologerna

Mon, 8 Jan 2007 11:21:22 +0100

100 lines

Re: Fråga från en av arkeologerna

Mon, 8 Jan 2007 11:45:11 +0100

81 lines

FW: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 13:45:13 +0100

111 lines

FW: [SOAF] Information Access Alliance Urges DOJ & FTC to Explore Remedies for Journal Bundling: Comments Available on Web

Thu, 25 Jan 2007 11:24:29 +0100

193 lines

Färdigflyttade

Tue, 16 Jan 2007 13:46:02 +0100

102 lines

Föredrag på Kungl. biblioteket

Tue, 30 Jan 2007 08:48:43 +0100

47 lines

Förvaring igen

Tue, 16 Jan 2007 08:54:14 +0100

65 lines

Re: Förvaring igen

Tue, 16 Jan 2007 11:32:53 +0100

82 lines

Gallrade böcker

Wed, 31 Jan 2007 10:30:23 +0100

161 lines

Google - Frankrike 1-0

Thu, 4 Jan 2007 09:50:07 +0100

43 lines

Google Book Search

Thu, 11 Jan 2007 08:38:56 +0100

49 lines

Göteborgs universitetsbibliotek söker b ibliotekarie

Tue, 23 Jan 2007 15:41:21 +0100

23 lines

Helsingborgs stadsbibliotek söker Miljöbibliotekarie/p rojektledare.

Wed, 3 Jan 2007 17:13:41 +0100

106 lines

Helsingborgs stadsbibliotek söker Miljöbibliotekarie/projektledare

Thu, 4 Jan 2007 10:31:31 +0100

19 lines

Hundra historier

Wed, 17 Jan 2007 12:21:16 +0100

140 lines

hyr(låne)videorättigheter / institutionella rätt igheter

Fri, 19 Jan 2007 10:18:55 +0100

39 lines

Ikoner-Akademien 1/2007

Mon, 8 Jan 2007 10:05:15 +0100

49 lines

Information "Vi träffas på bibblan"

Mon, 22 Jan 2007 11:12:36 +0100

23 lines

Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret.

Sat, 27 Jan 2007 06:01:22 +0100

15 lines

Katalogskåp övertas eller köpes av Anna Lindh-bibl ioteket!

Thu, 25 Jan 2007 14:38:01 +0100

34 lines

KI medlem i Portico

Tue, 16 Jan 2007 08:55:12 +0100

327 lines

Re: Klädkod för Vänersborgs bibl iotek och kultur

Thu, 25 Jan 2007 15:59:50 +0100

371 lines

Klädkod för Vänersborgs bibliotek och kultur

Thu, 18 Jan 2007 12:30:38 +0100

103 lines

Re: Klädkod för Vänersborgs bibliotek och kultur

Thu, 25 Jan 2007 14:22:22 +0100

26 lines

Konferensinbjudan Paradise Bibliotek & Top Librarian - hur ska kulturen synas i mediebruset? 15-16 februari, Halmstad

Thu, 11 Jan 2007 10:24:40 +0100

113 lines

Kunskapsbanken försvann

Tue, 23 Jan 2007 12:27:32 +0100

16 lines

Re: Kunskapsbanken försvann

Wed, 24 Jan 2007 12:21:27 +0100

25 lines

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, SKÅNE

Thu, 4 Jan 2007 11:00:09 +0100

190 lines

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, SK ÅNE med omnejd

Mon, 8 Jan 2007 11:52:05 +0100

215 lines

Re: KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, SK ÅNE med omnejd

Tue, 9 Jan 2007 16:07:17 +0000

135 lines

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM

Wed, 10 Jan 2007 10:55:42 +0100

189 lines

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM och MALMÖ

Mon, 15 Jan 2007 12:53:42 +0100

223 lines

Kvinnors kamp för kunskap -ny portal på nätet

Tue, 23 Jan 2007 08:49:48 +0100

180 lines

Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 12:53:07 +0100

109 lines

Re: Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 13:22:34 +0100

36 lines

Re: Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 14:06:58 +0100

80 lines

Re: Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 14:28:29 +0100

37 lines

Re: Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 14:54:38 +0100

35 lines

Känsla och hårdhet : konstnär i Berlin

Tue, 23 Jan 2007 10:31:18 +0100

149 lines

Ledig anställning Lunds universitet

Mon, 29 Jan 2007 09:20:17 +0100

25 lines

Lediga enhe tschefstjäns ter Kungsbac ka bibliotek

Sat, 6 Jan 2007 01:05:45 +0100

55 lines

Ledigtjänst

Mon, 22 Jan 2007 12:00:32 +0100

36 lines

Lund söker bibliotekschef

Tue, 9 Jan 2007 11:46:09 +0100

66 lines

Läkartidningens register före 1990

Wed, 31 Jan 2007 13:21:10 +0100

137 lines

lärandemålseminariet

Wed, 24 Jan 2007 09:48:33 +0100

63 lines

Lärandemålseminarium

Tue, 9 Jan 2007 14:15:59 +0100

209 lines

Läs en "Espresso" 2007!

Sat, 6 Jan 2007 17:24:05 +0100

17 lines

Maja Hagerman på KB

Tue, 16 Jan 2007 13:47:49 +0100

51 lines

manus till Djungelboken

Thu, 11 Jan 2007 09:09:26 +0200

71 lines

Re: Maria Björklund Larsson/Kultur- och utbildningsförv/ Landstinget_Vä

Wed, 3 Jan 2007 01:07:25 +0100

13 lines

Maria Björklund Larsson/Kultur- och utbildningsförv/ Landstinget_Västmanland/SE är inte på kontoret .

Wed, 3 Jan 2007 01:06:04 +0100

18 lines

Miljön och inlärning

Fri, 26 Jan 2007 15:49:45 +0100

65 lines

minabibliotek.se

Tue, 23 Jan 2007 10:07:41 +0100

65 lines

Mötesplats Open Access - informationsdagar 12-13 april 2 007

Wed, 24 Jan 2007 15:58:10 +0100

461 lines

Namnbyte biblioteksfunktion

Wed, 24 Jan 2007 15:00:10 +0100

31 lines

Nationalsocialistiska tidskrifter

Thu, 4 Jan 2007 10:09:37 +0100

49 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Thu, 4 Jan 2007 11:33:16 +0100

64 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Thu, 4 Jan 2007 14:59:10 +0100

97 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Thu, 4 Jan 2007 20:26:57 +0100

117 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Mon, 8 Jan 2007 10:56:56 +0100

159 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Mon, 8 Jan 2007 11:10:19 +0100

58 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Mon, 8 Jan 2007 12:12:41 +0100

178 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Mon, 8 Jan 2007 13:23:49 +0100

212 lines

Naturvårdsverkets bibliotek i Östersund söker biblio teksassistent

Thu, 18 Jan 2007 09:07:15 +0100

1320 lines

Re: Novell av HÃ¥kan Nesser

Mon, 22 Jan 2007 12:53:29 +0000

19 lines

Novell av Håkan Nesser

Thu, 18 Jan 2007 11:33:10 +0100

26 lines

Ny utgivning: Vandringsstaven har alltid följt mig. Ett historiskt dokument från Ådalen

Thu, 4 Jan 2007 17:03:04 +0100

39 lines

Nytt nummer av bis

Mon, 8 Jan 2007 12:26:02 +0100

284 lines

Någon som vill skänka Prop 1989/90:89 (om ny konsu mentköplag)

Wed, 17 Jan 2007 14:56:20 +0100

79 lines

Open Access-föreläsning

Wed, 10 Jan 2007 15:27:30 +0100

38 lines

outsourcing

Tue, 9 Jan 2007 14:00:41 +0100

27 lines

Per Falk/vgregion är inte på kontoret.

Wed, 3 Jan 2007 04:01:52 +0100

13 lines

Platsannons: Bibliotekarie med inriktning på e-resurser

Wed, 31 Jan 2007 15:37:45 +0100

38 lines

Politikernas bild av biblioteken påverkar anslagen?

Mon, 15 Jan 2007 19:28:47 +0100

79 lines

Portal över vetenskapliga svenska tidskri fter

Mon, 8 Jan 2007 13:11:07 +0100

47 lines

Postdoc-tjänst i bibliometri vid Biblioteksdirektionen i Lund

Fri, 26 Jan 2007 09:55:39 +0100

176 lines

Prenumerationsblanketter

Fri, 19 Jan 2007 10:07:42 +0100

32 lines

programrättelse

Tue, 16 Jan 2007 16:30:41 +0100

205 lines

PsycINFO

Fri, 19 Jan 2007 11:43:10 +0100

27 lines

Publikationsbegränsade sökningar i Goog le Scholar

Fri, 26 Jan 2007 11:32:49 +0100

120 lines

Påminnelse - Seminarium 30/1 - med rätt e-postadress

Tue, 23 Jan 2007 09:24:15 +0100

61 lines

Påminnelse -- Seminarium 30/1

Mon, 22 Jan 2007 14:34:06 +0100

61 lines

Rewinder

Fri, 19 Jan 2007 12:29:25 +0100

21 lines

rfid-chip brinner inte så bra .. .

Thu, 4 Jan 2007 15:39:46 +0100

113 lines

robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 11:07:20 +0100

14 lines

Re: robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 11:28:37 +0000

56 lines

Semiarium lärandemål

Tue, 16 Jan 2007 10:56:14 +0100

233 lines

Seminarieprogram: Hur ser bibliotekens roll ut i Web 2 .0-världen?

Thu, 11 Jan 2007 13:40:31 +0200

58 lines

Seminarium 30/1 på Årets bibliotek 2006 - Utgivning och publicering i och om Afr ika

Thu, 11 Jan 2007 11:26:34 +0100

59 lines

Serverproblem - Kulturnät Sverige

Fri, 12 Jan 2007 15:42:40 +0100

51 lines

Signera EU-Petition för OA

Wed, 17 Jan 2007 12:55:42 +0100

171 lines

Sv: Ang: [BIBLIST] TV-spel på folkbib liotek

Fri, 26 Jan 2007 13:49:20 +0100

29 lines

Re: SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En

Thu, 18 Jan 2007 11:41:58 +0100

614 lines

Re: SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas uts e ende

Thu, 18 Jan 2007 13:12:55 +0100

234 lines

Re: SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas uts e ende

Thu, 18 Jan 2007 15:59:36 +0100

271 lines

Re: SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

Thu, 18 Jan 2007 09:07:47 +0100

203 lines

Re: SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

Thu, 18 Jan 2007 10:43:27 +0100

219 lines

Sv: Re: [BIBLIST] En fråga gällande policy

Mon, 22 Jan 2007 11:13:51 +0100

44 lines

Sv: Re: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 14:07:23 +0100

42 lines

SV: Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [ BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

Mon, 22 Jan 2007 15:32:59 +0100

240 lines

SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut ta lad s om outtalad) på sve nska bibliote k gälland e de anställdas utse ende

Wed, 17 Jan 2007 09:15:04 +0100

178 lines

SV: Res till Guantánamo

Mon, 22 Jan 2007 08:44:14 +0100

20 lines

Sv: [BIBLIST]

Sat, 20 Jan 2007 22:22:12 +0100

34 lines

Re: Sv: [BIBLIST]

Sun, 21 Jan 2007 13:28:55 +0100

38 lines

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Allmänkulturel lt

Mon, 8 Jan 2007 17:38:31 +0100

77 lines

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Thu, 18 Jan 2007 13:39:55 +0100

107 lines

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Thu, 18 Jan 2007 20:13:43 +0100

50 lines

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Thu, 18 Jan 2007 20:49:47 +0100

27 lines

Re: SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIS T] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 15:30:46 +0100

114 lines

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 14:38:03 +0100

94 lines

Re: SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 16:06:03 +0100

29 lines

SV: [BIBLIST] Databasprogram

Fri, 26 Jan 2007 14:19:29 +0100

37 lines

Re: SV: [BIBLIST] Databasprogram

Mon, 29 Jan 2007 12:08:00 +0100

15 lines

Sv: [BIBLIST] Digitaliserade biblioteksminnen

Thu, 11 Jan 2007 11:27:49 +0100

49 lines

Sv: [BIBLIST] Diktfråga

Thu, 18 Jan 2007 08:36:43 +0100

30 lines

Sv: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Wed, 31 Jan 2007 09:27:32 +0100

142 lines

Sv: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Wed, 31 Jan 2007 11:43:39 +0100

68 lines

SV: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Wed, 31 Jan 2007 14:02:29 +0100

190 lines

SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olic y (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl io te k gälland e de anställda s uts e ende

Mon, 22 Jan 2007 15:09:16 +0100

388 lines

Re: SV: [BIBLIST] En f råga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 10:24:11 +0100

111 lines

Re: SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek g

Tue, 16 Jan 2007 10:20:49 +0100

134 lines

SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande p o licy ( ut t alad s o

Fri, 19 Jan 2007 13:10:45 +0100

172 lines

SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

Thu, 18 Jan 2007 10:56:48 +0100

26 lines

SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 08:49:40 +0100

66 lines

Re: SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 09:47:27 +0100

96 lines

SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 10:57:48 +0100

24 lines

SV: [BIBLIST] Exponeringstavla bortskänkes

Fri, 26 Jan 2007 14:07:27 +0100

156 lines

SV: [BIBLIST] Fråga från en av arkeologerna

Mon, 8 Jan 2007 11:39:53 +0100

160 lines

SV: [BIBLIST] Fråga från en av arkeologerna

Mon, 8 Jan 2007 11:39:27 +0100

218 lines

SV: [BIBLIST] Fråga från en av arkeologerna

Mon, 8 Jan 2007 12:17:51 +0100

128 lines

SV: [BIBLIST] Fråga från en av arkeologerna

Mon, 8 Jan 2007 11:32:06 +0100

147 lines

SV: [BIBLIST] Ikoner-Akademien 1/2007

Mon, 8 Jan 2007 10:33:14 +0100

76 lines

SV: [BIBLIST] Kvinnors själ ?

Wed, 31 Jan 2007 09:26:34 +0100

33 lines

Sv: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 13:54:53 +0100

41 lines

SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 14:11:21 +0100

62 lines

SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 14:19:43 +0100

48 lines

SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Tue, 30 Jan 2007 21:12:00 +0100

79 lines

SV: [BIBLIST] manus till Djungelboken

Thu, 11 Jan 2007 10:46:28 +0100

111 lines

Sv: [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion

Thu, 25 Jan 2007 14:52:12 +0100

75 lines

Sv: [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion

Thu, 25 Jan 2007 17:03:30 +0100

90 lines

SV: [BIBLIST] Nationalsocialistiska tidskrifter

Thu, 4 Jan 2007 11:35:29 +0100

66 lines

SV: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 11:29:11 +0100

43 lines

Sv: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 11:46:27 +0100

28 lines

SV: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 12:36:43 +0100

96 lines

SV: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 12:40:16 +0100

37 lines

SV: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 13:04:19 +0100

25 lines

Re: SV: [BIBLIST] robinsonader

Tue, 16 Jan 2007 12:04:54 +0100

64 lines

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fr åga g ällande policy (ut talad s om out talad) på svenska bibliotek gällan d e de anställd as utseende

Mon, 15 Jan 2007 16:37:45 +0100

288 lines

SV: [BIBLIST] Semiarium lärandemål

Tue, 16 Jan 2007 14:57:36 +0100

415 lines

SV: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [B IBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande p olicy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bl iote k gälland e de anställdas uts e ende

Fri, 19 Jan 2007 12:57:09 +0100

295 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [B IBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande p olicy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bl iote k gälland e de anställdas uts e ende

Mon, 22 Jan 2007 11:23:59 +0100

333 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse ende

Tue, 16 Jan 2007 13:06:46 +0100

169 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Fri, 19 Jan 2007 00:25:07 +0100

100 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIS T] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Tue, 30 Jan 2007 14:15:25 +0100

116 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Mon, 29 Jan 2007 17:37:56 +0100

547 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olic y (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl io te k gälland e de anställda s uts e ende

Mon, 22 Jan 2007 16:16:44 +0100

418 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

Mon, 15 Jan 2007 15:42:44 +0100

146 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 10:59:00 +0100

109 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 11:11:22 +0100

104 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 12:18:08 +0100

284 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 13:51:20 +0100

39 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Fråga från e n av arkeologerna

Mon, 8 Jan 2007 12:29:52 +0100

189 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Fråga från e n av arkeologerna

Tue, 9 Jan 2007 07:40:42 +0000

109 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Fråga från e n av arkeologerna

Tue, 9 Jan 2007 15:53:31 +0100

196 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Tue, 30 Jan 2007 08:32:19 +0100

72 lines

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Tue, 30 Jan 2007 15:18:27 +0100

49 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Wed, 31 Jan 2007 09:33:59 +0100

58 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nationalsocialistiska tidskrifter

Thu, 4 Jan 2007 12:05:13 +0100

77 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 13:13:42 +0100

146 lines

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 14:08:59 +0100

71 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 15:28:45 +0200

74 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 22 Jan 2007 16:03:37 +0100

75 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIS T] En frå ga g äl la

Wed, 17 Jan 2007 11:18:01 +0100

252 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIS T] En frå ga g äl la

Wed, 17 Jan 2007 13:34:33 +0100

264 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: Re: [BIB L IST] SV: [B IBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olicy (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl iote k gälland e de anställda s uts e ende

Mon, 22 Jan 2007 12:57:55 +0100

347 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om ou ttalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställ das utse ende

Tue, 16 Jan 2007 14:28:41 +0100

173 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om ou ttalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställ das utse ende

Tue, 16 Jan 2007 12:21:31 +0100

156 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om out talad) på svenska bibliotek gälland e de anställd as utseende

Mon, 15 Jan 2007 13:41:43 +0100

161 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIS T] En frå ga g äl la

Wed, 17 Jan 2007 14:25:56 +0100

266 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIB

Wed, 17 Jan 2007 08:02:21 +0100

83 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIB

Wed, 17 Jan 2007 09:50:22 +0100

55 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En frå ga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse en de

Tue, 16 Jan 2007 15:48:15 +0100

196 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse ende

Tue, 16 Jan 2007 12:50:21 +0100

169 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Fri, 19 Jan 2007 08:41:06 +0100

110 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Fri, 19 Jan 2007 10:01:03 +0100

139 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvete

Tue, 2 Jan 2007 11:46:37 +0100

143 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

Tue, 16 Jan 2007 11:11:51 +0100

166 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

Tue, 16 Jan 2007 11:15:23 +0100

160 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Mon, 15 Jan 2007 16:33:33 +0100

128 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kv innors själ?

Wed, 31 Jan 2007 12:02:42 +0100

88 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Mon, 15 Jan 2007 13:38:59 +0100

658 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Sat, 20 Jan 2007 06:12:46 +0100

173 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Sat, 20 Jan 2007 06:20:38 +0100

173 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Sat, 20 Jan 2007 11:00:29 +0100

20 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Tue, 23 Jan 2007 09:00:34 +0000

86 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Tue, 23 Jan 2007 12:35:34 +0100

75 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Fri, 19 Jan 2007 13:58:34 +0100

136 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En frÃ¥g a g à ¤l lande po licy (ut talad s om outtalad) pÃ¥ sve nska bibli otek gälland e de anst älldas ut se ende

Tue, 16 Jan 2007 18:47:16 +0100

212 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråg a g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibli otek gälland e de anställdas ut se ende

Tue, 16 Jan 2007 15:14:14 +0100

174 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Tue, 23 Jan 2007 12:08:27 +0100

71 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Tue, 23 Jan 2007 15:32:40 +0100

99 lines

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Tips på inte rnationella författare till LitteraLund

Fri, 5 Jan 2007 14:07:37 +0100

98 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Välkomna til l Biblioteksdagarna 2007 ! Programmet klart!

Wed, 31 Jan 2007 15:52:42 +0100

190 lines

SV: [BIBLIST] SV: [Skolbib] Miljön oc h inlärning

Tue, 30 Jan 2007 14:48:34 +0100

364 lines

Sv: [BIBLIST] Tips på internationella författare till LitteraLund

Fri, 5 Jan 2007 11:20:22 +0100

53 lines

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

Fri, 26 Jan 2007 10:38:30 +0100

31 lines

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

Fri, 26 Jan 2007 12:17:54 +0100

35 lines

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

Fri, 26 Jan 2007 14:45:59 +0100

42 lines

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

Fri, 26 Jan 2007 15:25:34 +0100

278 lines

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

Sat, 27 Jan 2007 13:40:17 +0100

45 lines

Sv: [BIBLIST] Udda genrer

Tue, 23 Jan 2007 18:00:40 +0100

33 lines

SV: [BIBLIST] Udda genrer

Wed, 24 Jan 2007 10:18:36 +0100

75 lines

SV: [BIBLIST] Vilken novellsamling?

Fri, 12 Jan 2007 08:28:33 +0100

141 lines

Re: Sv: [BIBLIST] Välkomna till Bi blioteksd agarna 2007! Programmet klart!

Wed, 31 Jan 2007 21:10:37 +0100

74 lines

Sv: [BIBLIST] Välkomna till Biblioteksd agarna 2007! Programmet klart!

Wed, 31 Jan 2007 10:28:16 +0100

61 lines

SV: [BIBLIST] Välkomna till Biblioteksdagarna 2007 ! Programmet klart!

Wed, 31 Jan 2007 13:09:28 +0100

160 lines

SV: [Skolbib] Miljön och inlärning

Fri, 26 Jan 2007 15:53:33 +0100

202 lines

SV: [Skolbib] Miljön och inlärning

Tue, 30 Jan 2007 11:59:24 +0100

143 lines

Re: SV: [Skolbib] Miljön och inlärning

Tue, 30 Jan 2007 14:03:14 +0100

62 lines

Swets håller stängt för flytt fredagen den 26/1 2007

Wed, 17 Jan 2007 11:03:40 +0100

199 lines

Re: Tips på internationella författare till LitteraLund

Fri, 5 Jan 2007 11:25:12 +0100

119 lines

Tips på internationella författare till LitteraLund

Fri, 5 Jan 2007 10:18:10 +0100

109 lines

Trelleborgs kommun söker bibliotekschef/bibliotekarie

Fri, 12 Jan 2007 15:26:28 +0100

83 lines

Trollhättans Stadsbibliotek söker filialföreståndare

Thu, 4 Jan 2007 17:14:05 +0100

55 lines

Re: tryckfriheten

Wed, 10 Jan 2007 21:16:32 +0000

57 lines

TV-spel på folkbibliotek

Fri, 26 Jan 2007 09:49:13 +0100

24 lines

Re: TV-spel på folkbibliotek

Fri, 26 Jan 2007 10:02:14 +0100

39 lines

Re: TV-spel på folkbibliotek

Fri, 26 Jan 2007 10:09:42 +0100

61 lines

Udda genrer

Tue, 23 Jan 2007 15:39:14 +0100

61 lines

Ungdomsbibliotekarie

Wed, 3 Jan 2007 15:30:32 +0100

34 lines

Upphandling av biblioteksdatasystem

Mon, 8 Jan 2007 11:43:59 +0100

58 lines

URKUND o upphovsrätt

Tue, 30 Jan 2007 15:43:16 +0100

17 lines

Utbildning i PREMIS

Tue, 23 Jan 2007 09:27:04 +0100

173 lines

UTBILDNING: Lär dig söka professionellt på Interne t, Stockholm 19-21 februari

Tue, 30 Jan 2007 11:31:47 +0100

245 lines

Vilken bok?

Thu, 4 Jan 2007 18:16:38 +0100

53 lines

Re: Vilken bok?

Thu, 4 Jan 2007 19:25:24 +0100

76 lines

Vilken bok?

Tue, 16 Jan 2007 12:37:29 +0100

18 lines

Vilken novellsamling?

Thu, 11 Jan 2007 15:38:37 +0100

141 lines

Vill du jobba på Årets bibliotek 2006?

Thu, 11 Jan 2007 13:38:07 +0100

26 lines

VS: Universitetsbibliotekene sier nei til urimelige betingelser fra Blackwell

Wed, 3 Jan 2007 14:51:39 +0100

55 lines

Vägverket öppnar webbutik på vv.se

Fri, 12 Jan 2007 15:30:47 +0100

125 lines

Välkomna till Biblioteksdagarna 2007! Programmet klart!

Wed, 31 Jan 2007 09:02:42 +0100

133 lines

Vår grundade mening

Thu, 11 Jan 2007 11:15:48 +0100

934 lines

Re: Vår grundade mening - i gen

Fri, 12 Jan 2007 17:00:23 +0100

61 lines

Vår grundade mening - igen

Fri, 12 Jan 2007 15:51:04 +0100

927 lines

Web4health - ny svensk medicinsk sökmotor

Wed, 10 Jan 2007 09:36:10 +0100

29 lines

[Fwd: Webkamera på publ.maskiner]

Thu, 25 Jan 2007 10:54:53 +0100

230 lines

Årets bibliotek 2007

Tue, 16 Jan 2007 16:22:11 +0100

186 lines

Återkalla meddelande: [BIBLIST] Semiarium lära ndemål

Tue, 16 Jan 2007 15:48:24 +0100

42 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager