LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


January 2007


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

10:e årliga medicinska bibliotekskonferensen (1 message)
110 kärntidskrifter och 1700 marginella? (1 message)
3-årsrapport om uh-bibliotekens tillgänglighet nu klar! (1 message)
<No subject> (3 messages)
Aapep-test (1 message)
Absolut sista utrop! (1 message)
adressrättelse (1 message)
Agneta Roos-Ströméus/ADM/MINISTRY är inte på kontoret . (1 message)
Allmänkulturellt (2 messages)
Ang. Re: [BIBLIST] Du har redan läst mig ! (1 message)
Ang. Re: [BIBLIST] Klädkod för Vänersborgs bibl iotek och kultur (1 message)
Ang. Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende (1 message)
Ang. Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek g (1 message)
Ang. [BIBLIST] Allmänkulturellt (1 message)
Ang. [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o (1 message)
Ang. [BIBLIST] Diktfråga (1 message)
Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o (1 message)
Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o (1 message)
Ang. [BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende (2 messages)
Ang. [BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad so (1 message)
Ang. [BIBLIST] Kunskapsbanken försvann (1 message)
Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ? = c ommunity tagging (1 message)
Ang. [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion (2 messages)
Ang. [BIBLIST] rfid-chip brinner inte så bra .. . (1 message)
Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o (1 message)
Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader (1 message)
Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende (1 message)
Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o (1 message)
Ang. [BIBLIST] TV-spelpå folkbibliotek (1 message)
Ang. [BIBLIST] Udda genrer (1 message)
Ang. [Skolbib] Miljön och inlärning (1 message)
Ang: Re: [BIBLIST] Du har redan läst mig ! (1 message)
Ang: Re: [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
Ang: Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL I ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande policy (ut t a (1 message)
Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBL IST ] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o (1 message)
Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o (1 message)
Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o (1 message)
Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
Ang: [BIBLIST] KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM och MALMÖ (1 message)
Ang: [BIBLIST] robinsonader (1 message)
Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En frà ga g äl lande poli (1 message)
Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut ta lad s o (1 message)
Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBL (1 message)
Ang: [BIBLIST] Web4health - ny svensk medicinsk sökmotor (2 messages)
Angående Bibliotekskonsulenttjänst (1 message)
Anna Gullstrand är inte på kontoret. (1 message)
Avtal med kommunalt it-kontor (1 message)
Bibban Alexandersson är inte på kontoret. (1 message)
Bibliotekarier i amerikansk litteratur (2 messages)
Bibliotekarietjänster i Vallentuna (1 message)
Bibliotekskonsulent sökes (1 message)
Birgitta Björklund är inte på kontoret. (1 message)
Blackwells villkor orimliga i Norge (1 message)
bokstöd (1 message)
Bortskänkes: Svenska litteratur-föreningens tidning Årg 1835 & 1838 (1 message)
CALL FOR PAPERS IATUL 2007; REMINDER (1 message)
CIDOC 2007 Conference (1 message)
Databasprogram (4 messages)
De överlevande (1 message)
Digital humaniora (1 message)
Digitalisering av bidrag till Sveriges officiella statisti k (BISOS). Kan något biblitotek skänka BIS OS-häften till oss? (2 messages)
Diktfråga (1 message)
Distanskurser i Informationssökning, Kravspecifikation, Spelvärldar (1 message)
Du har redan läst mig ! (4 messages)
Effektiv dokumenthantering den 13-14 februari i Stockholm (1 message)
Efterlysning (1 message)
efterlysning göteborgsbibliotekarie (1 message)
Efterlysning om Nacka + nyårshälsning (1 message)
Efterlysning Softlinebokhyllegavlar (1 message)
egna inlägg? (1 message)
Elementarpartiklarna - the full story (1 message)
Elisabeth Larson Olin/ADM/MINISTRY is out of the office. (1 message)
En fråga gällande po licy (1 message)
En fråga g äl lande p o licy ( ut t alad s o (1 message)
En fråga g äl lande po licy (ut talad s o (2 messages)
En fråga gällande policy (uttalad som outtalad) på svenska bibliotek gällande (1 message)
En fråga gällande policy (3 messages)
En fråga gällande policy (utta lad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende (2 messages)
En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende (2 messages)
Exponeringstavla bortskänkes (1 message)
Filmförvaring/exponering (1 message)
Fjärrlån öppet vid Norrbottens länsbibliotek (1 message)
Framtiden är fritt tillgänglig (1 message)
Fråga från en av arkeologerna (2 messages)
FW: [BIBLIST] robinsonader (1 message)
FW: [SOAF] Information Access Alliance Urges DOJ & FTC to Explore Remedies for Journal Bundling: Comments Available on Web (1 message)
Färdigflyttade (1 message)
Föredrag på Kungl. biblioteket (1 message)
Förvaring igen (2 messages)
Gallrade böcker (1 message)
Google - Frankrike 1-0 (1 message)
Google Book Search (1 message)
Göteborgs universitetsbibliotek söker b ibliotekarie (1 message)
Helsingborgs stadsbibliotek söker Miljöbibliotekarie/p rojektledare. (1 message)
Helsingborgs stadsbibliotek söker Miljöbibliotekarie/projektledare (1 message)
Hundra historier (1 message)
hyr(låne)videorättigheter / institutionella rätt igheter (1 message)
Ikoner-Akademien 1/2007 (1 message)
Information "Vi träffas på bibblan" (1 message)
Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret. (1 message)
Katalogskåp övertas eller köpes av Anna Lindh-bibl ioteket! (1 message)
KI medlem i Portico (1 message)
Klädkod för Vänersborgs bibl iotek och kultur (1 message)
Klädkod för Vänersborgs bibliotek och kultur (2 messages)
Konferensinbjudan Paradise Bibliotek & Top Librarian - hur ska kulturen synas i mediebruset? 15-16 februari, Halmstad (1 message)
Kunskapsbanken försvann (2 messages)
KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, SKÅNE (1 message)
KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, SK ÅNE med omnejd (2 messages)
KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM (1 message)
KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM och MALMÖ (1 message)
Kvinnors kamp för kunskap -ny portal på nätet (1 message)
Kvinnors själ? (5 messages)
Känsla och hårdhet : konstnär i Berlin (1 message)
Ledig anställning Lunds universitet (1 message)
Lediga enhe tschefstjäns ter Kungsbac ka bibliotek (1 message)
Ledigtjänst (1 message)
Lund söker bibliotekschef (1 message)
Läkartidningens register före 1990 (1 message)
lärandemålseminariet (1 message)
Lärandemålseminarium (1 message)
Läs en "Espresso" 2007! (1 message)
Maja Hagerman på KB (1 message)
manus till Djungelboken (1 message)
Maria Björklund Larsson/Kultur- och utbildningsförv/ Landstinget_Vä (1 message)
Maria Björklund Larsson/Kultur- och utbildningsförv/ Landstinget_Västmanland/SE är inte på kontoret . (1 message)
Miljön och inlärning (1 message)
minabibliotek.se (1 message)
Mötesplats Open Access - informationsdagar 12-13 april 2 007 (1 message)
Namnbyte biblioteksfunktion (1 message)
Nationalsocialistiska tidskrifter (8 messages)
Naturvårdsverkets bibliotek i Östersund söker biblio teksassistent (1 message)
Novell av HÃ¥kan Nesser (1 message)
Novell av Håkan Nesser (1 message)
Ny utgivning: Vandringsstaven har alltid följt mig. Ett historiskt dokument från Ådalen (1 message)
Nytt nummer av bis (1 message)
Någon som vill skänka Prop 1989/90:89 (om ny konsu mentköplag) (1 message)
Open Access-föreläsning (1 message)
outsourcing (1 message)
Per Falk/vgregion är inte på kontoret. (1 message)
Platsannons: Bibliotekarie med inriktning på e-resurser (1 message)
Politikernas bild av biblioteken påverkar anslagen? (1 message)
Portal över vetenskapliga svenska tidskri fter (1 message)
Postdoc-tjänst i bibliometri vid Biblioteksdirektionen i Lund (1 message)
Prenumerationsblanketter (1 message)
programrättelse (1 message)
PsycINFO (1 message)
Publikationsbegränsade sökningar i Goog le Scholar (1 message)
Påminnelse - Seminarium 30/1 - med rätt e-postadress (1 message)
Påminnelse -- Seminarium 30/1 (1 message)
Rewinder (1 message)
rfid-chip brinner inte så bra .. . (1 message)
robinsonader (2 messages)
Semiarium lärandemål (1 message)
Seminarieprogram: Hur ser bibliotekens roll ut i Web 2 .0-världen? (1 message)
Seminarium 30/1 på Årets bibliotek 2006 - Utgivning och publicering i och om Afr ika (1 message)
Serverproblem - Kulturnät Sverige (1 message)
Signera EU-Petition för OA (1 message)
Sv: Ang: [BIBLIST] TV-spel på folkbib liotek (1 message)
SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En (1 message)
SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas uts e ende (2 messages)
SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende (2 messages)
Sv: Re: [BIBLIST] En fråga gällande policy (1 message)
Sv: Re: [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
SV: Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [ BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende (1 message)
SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut ta lad s om outtalad) på sve nska bibliote k gälland e de anställdas utse ende (1 message)
SV: Res till Guantánamo (1 message)
Sv: [BIBLIST] (2 messages)
SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Allmänkulturel lt (1 message)
SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o (3 messages)
SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIS T] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ? (2 messages)
SV: [BIBLIST] Databasprogram (2 messages)
Sv: [BIBLIST] Digitaliserade biblioteksminnen (1 message)
Sv: [BIBLIST] Diktfråga (1 message)
Sv: [BIBLIST] Du har redan läst mig ! (2 messages)
SV: [BIBLIST] Du har redan läst mig ! (1 message)
SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olic y (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl io te k gälland e de anställda s uts e ende (1 message)
SV: [BIBLIST] En f råga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende (1 message)
SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek g (1 message)
SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande p o licy ( ut t alad s o (1 message)
SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o (1 message)
SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende (1 message)
SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende (2 messages)
SV: [BIBLIST] Exponeringstavla bortskänkes (1 message)
SV: [BIBLIST] Fråga från en av arkeologerna (4 messages)
SV: [BIBLIST] Ikoner-Akademien 1/2007 (1 message)
SV: [BIBLIST] Kvinnors själ ? (1 message)
Sv: [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
SV: [BIBLIST] Kvinnors själ? (3 messages)
SV: [BIBLIST] manus till Djungelboken (1 message)
Sv: [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion (2 messages)
SV: [BIBLIST] Nationalsocialistiska tidskrifter (1 message)
SV: [BIBLIST] robinsonader (1 message)
Sv: [BIBLIST] robinsonader (1 message)
SV: [BIBLIST] robinsonader (4 messages)
SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fr åga g ällande policy (ut talad s om out talad) på svenska bibliotek gällan d e de anställd as utseende (1 message)
SV: [BIBLIST] Semiarium lärandemål (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [B IBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande p olicy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bl iote k gälland e de anställdas uts e ende (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse ende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIS T] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olic y (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl io te k gälland e de anställda s uts e ende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende (3 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Fråga från e n av arkeologerna (3 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kvinnors själ? (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nationalsocialistiska tidskrifter (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader (1 message)
SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] robinsonader (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIS T] En frå ga g äl la (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: Re: [BIB L IST] SV: [B IBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olicy (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl iote k gälland e de anställda s uts e ende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om ou ttalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställ das utse ende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om ou ttalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställ das utse ende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om out talad) på svenska bibliotek gälland e de anställd as utseende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIS T] En frå ga g äl la (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIB (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En frå ga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse en de (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse ende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvete (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kv innors själ? (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B (5 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En frÃ¥g a g à ¤l lande po licy (ut talad s om outtalad) pÃ¥ sve nska bibli otek gälland e de anst älldas ut se ende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråg a g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibli otek gälland e de anställdas ut se ende (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B (2 messages)
SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Tips på inte rnationella författare till LitteraLund (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Välkomna til l Biblioteksdagarna 2007 ! Programmet klart! (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [Skolbib] Miljön oc h inlärning (1 message)
Sv: [BIBLIST] Tips på internationella författare till LitteraLund (1 message)
SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek (5 messages)
Sv: [BIBLIST] Udda genrer (1 message)
SV: [BIBLIST] Udda genrer (1 message)
SV: [BIBLIST] Vilken novellsamling? (1 message)
Sv: [BIBLIST] Välkomna till Bi blioteksd agarna 2007! Programmet klart! (1 message)
Sv: [BIBLIST] Välkomna till Biblioteksd agarna 2007! Programmet klart! (1 message)
SV: [BIBLIST] Välkomna till Biblioteksdagarna 2007 ! Programmet klart! (1 message)
SV: [Skolbib] Miljön och inlärning (3 messages)
Swets håller stängt för flytt fredagen den 26/1 2007 (1 message)
Tips på internationella författare till LitteraLund (1 message)
Tips på internationella författare till LitteraLund (1 message)
Trelleborgs kommun söker bibliotekschef/bibliotekarie (1 message)
Trollhättans Stadsbibliotek söker filialföreståndare (1 message)
tryckfriheten (1 message)
TV-spel på folkbibliotek (3 messages)
Udda genrer (1 message)
Ungdomsbibliotekarie (1 message)
Upphandling av biblioteksdatasystem (1 message)
URKUND o upphovsrätt (1 message)
Utbildning i PREMIS (1 message)
UTBILDNING: Lär dig söka professionellt på Interne t, Stockholm 19-21 februari (1 message)
Vilken bok? (3 messages)
Vilken novellsamling? (1 message)
Vill du jobba på Årets bibliotek 2006? (1 message)
VS: Universitetsbibliotekene sier nei til urimelige betingelser fra Blackwell (1 message)
Vägverket öppnar webbutik på vv.se (1 message)
Välkomna till Biblioteksdagarna 2007! Programmet klart! (1 message)
Vår grundade mening (1 message)
Vår grundade mening - i gen (1 message)
Vår grundade mening - igen (1 message)
Web4health - ny svensk medicinsk sökmotor (1 message)
[Fwd: Webkamera på publ.maskiner] (1 message)
Årets bibliotek 2007 (1 message)
Återkalla meddelande: [BIBLIST] Semiarium lära ndemål (1 message)


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

10:e årliga medicinska bibliotekskonferensen

10:e årliga medicinska bibliotekskonferensen

Lotta Haglund <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 14:09:26 +0100

259 lines

110 kärntidskrifter och 1700 marginella?

110 kärntidskrifter och 1700 marginella?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 11:34:06 +0100

75 lines

3-årsrapport om uh-bibliotekens tillgänglighet nu klar!

3-årsrapport om uh-bibliotekens tillgänglighet nu klar!

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 08:46:32 +0100

213 lines

<No subject>

<No subject>

Ingvar Grimberg <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 11:34:34 +0100

23 lines

<No subject>

Jenny Lindh <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 12:25:50 +0100

48 lines

<No subject>

Mats Ohlsson <[log in to unmask]>

Sat, 20 Jan 2007 13:39:24 +0100

24 lines

Aapep-test

Aapep-test

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 12:55:36 +0100

62 lines

Absolut sista utrop!

Absolut sista utrop!

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 10:20:56 +0100

59 lines

adressrättelse

adressrättelse

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Wed, 24 Jan 2007 11:38:23 +0100

60 lines

Agneta Roos-Ströméus/ADM/MINISTRY är inte på kontoret .

Agneta Roos-Ströméus/ADM/MINISTRY är inte på kontoret .

Agneta Roos Ströméus <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 11:01:46 +0100

18 lines

Allmänkulturellt

Allmänkulturellt

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 15:56:23 +0100

60 lines

Allmänkulturellt

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 16:23:35 +0100

71 lines

Ang. Re: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Ang. Re: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 09:16:03 +0100

21 lines

Ang. Re: [BIBLIST] Klädkod för Vänersborgs bibl iotek och kultur

Ang. Re: [BIBLIST] Klädkod för Vänersborgs bibl iotek och kultur

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 17:10:54 +0100

186 lines

Ang. Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

Ang. Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

Viveca Nyström <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 09:43:28 +0100

81 lines

Ang. Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek g

Ang. Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek g

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 11:33:50 +0100

169 lines

Ang. [BIBLIST] Allmänkulturellt

Ang. [BIBLIST] Allmänkulturellt

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 16:26:26 +0100

60 lines

Ang. [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Ang. [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Barbro ward <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 16:28:07 +0100

94 lines

Ang. [BIBLIST] Diktfråga

Ang. [BIBLIST] Diktfråga

Annelie Börjesson <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 08:46:38 +0100

151 lines

Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

Re: Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

IDA <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 13:17:07 +0100

29 lines

Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

Helena Persson <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 11:20:43 +0100

28 lines

Ang. [BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Ang. [BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

John Carlsson <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 12:09:32 +0100

210 lines

Ang. [BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 12:46:28 +0100

90 lines

Ang. [BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad so

Ang. [BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad so

Mathias Lööv <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 14:04:59 +0100

245 lines

Ang. [BIBLIST] Kunskapsbanken försvann

Ang. [BIBLIST] Kunskapsbanken försvann

Åsa Hansen <[log in to unmask]>

Wed, 24 Jan 2007 12:37:04 +0100

148 lines

Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 13:11:31 +0100

59 lines

Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ? = c ommunity tagging

Re: Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ? = c ommunity tagging

Robin Fortelius <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 19:10:54 +0200

30 lines

Ang. [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion

Ang. [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 10:55:04 +0100

75 lines

Re: Ang. [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion

Mattias Johansson-Räms <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 12:44:51 +0100

127 lines

Ang. [BIBLIST] rfid-chip brinner inte så bra .. .

Ang. [BIBLIST] rfid-chip brinner inte så bra .. .

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 16:58:45 +0100

75 lines

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Helena Persson <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 14:34:13 +0100

64 lines

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 13:45:42 +0100

20 lines

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

Barbro ward <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 12:14:00 +0100

475 lines

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Tobias Bengtsson <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 14:59:18 +0100

82 lines

Ang. [BIBLIST] TV-spelpå folkbibliotek

Ang. [BIBLIST] TV-spelpå folkbibliotek

Margareta Ljunge <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 14:06:38 +0100

214 lines

Ang. [BIBLIST] Udda genrer

Ang. [BIBLIST] Udda genrer

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 16:39:26 +0100

21 lines

Ang. [Skolbib] Miljön och inlärning

Ang. [Skolbib] Miljön och inlärning

[log in to unmask]

Fri, 26 Jan 2007 15:55:34 +0100

139 lines

Ang: Re: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Ang: Re: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Hervor Svenonius <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 13:07:32 +0100

27 lines

Ang: Re: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Ang: Re: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Hervor Svenonius <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 14:00:06 +0100

21 lines

Ang: Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL I ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande policy (ut t a

Ang: Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL I ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande policy (ut t a

Mona Quick <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 19:42:21 +0100

254 lines

Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBL IST ] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Re: Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBL IST ] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Gunilla Mosén <[log in to unmask]>

Sat, 20 Jan 2007 08:46:53 +0100

68 lines

Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Re: Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Tinalina Karlsson Glöde <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 17:57:53 +0000

47 lines

Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Ang: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Staffan Rundberg <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 10:29:11 +0100

21 lines

Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Torbjörn Karlberg <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 13:53:44 +0100

76 lines

Ang: [BIBLIST] KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM och MALMÖ

Ang: [BIBLIST] KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM och MALMÖ

Hervor Svenonius <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 08:58:54 +0100

23 lines

Ang: [BIBLIST] robinsonader

Ang: [BIBLIST] robinsonader

Johanna Pettersson <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 14:11:47 +0100

25 lines

Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En frà ga g äl lande poli

Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En frà ga g äl lande poli

Inger Eriksson Abrinius <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 11:25:36 +0100

22 lines

Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut ta lad s o

Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut ta lad s o

Karin Lögdberg <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 09:44:02 +0100

165 lines

Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBL

Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBL

Jan Fröding <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 16:09:16 +0100

489 lines

Ang: [BIBLIST] Web4health - ny svensk medicinsk sökmotor

Ang: [BIBLIST] Web4health - ny svensk medicinsk sökmotor

Staffan Rundberg <[log in to unmask]>

Wed, 10 Jan 2007 10:01:57 +0100

23 lines

Ang: [BIBLIST] Web4health - ny svensk medicinsk sökmotor

Staffan Rundberg <[log in to unmask]>

Wed, 10 Jan 2007 10:03:37 +0100

20 lines

Angående Bibliotekskonsulenttjänst

Angående Bibliotekskonsulenttjänst

Anneli Reinhammar <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 10:40:41 +0100

23 lines

Anna Gullstrand är inte på kontoret.

Anna Gullstrand är inte på kontoret.

Anna Gullstrand <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 18:22:05 +0100

15 lines

Avtal med kommunalt it-kontor

Avtal med kommunalt it-kontor

Hedby, Inger <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 14:35:27 +0100

19 lines

Bibban Alexandersson är inte på kontoret.

Bibban Alexandersson är inte på kontoret.

Bibban Alexandersson <[log in to unmask]>

Tue, 2 Jan 2007 16:00:19 +0100

15 lines

Bibliotekarier i amerikansk litteratur

Bibliotekarier i amerikansk litteratur

Linda H Axelsson <[log in to unmask]>

Sat, 27 Jan 2007 09:48:03 +0100

124 lines

Re: Bibliotekarier i amerikansk litteratur

Connie Andersson <[log in to unmask]>

Sat, 27 Jan 2007 11:32:11 +0100

20 lines

Bibliotekarietjänster i Vallentuna

Bibliotekarietjänster i Vallentuna

Anna Brynell <[log in to unmask]>

Tue, 9 Jan 2007 11:12:03 +0100

188 lines

Bibliotekskonsulent sökes

Bibliotekskonsulent sökes

Anneli Reinhammar <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 14:35:06 +0100

22 lines

Birgitta Björklund är inte på kontoret.

Birgitta Björklund är inte på kontoret.

Birgitta Björklund <[log in to unmask]>

Tue, 2 Jan 2007 16:02:31 +0100

38 lines

Blackwells villkor orimliga i Norge

Blackwells villkor orimliga i Norge

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 3 Jan 2007 14:50:27 +0100

77 lines

bokstöd

bokstöd

Lena Wester <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 10:55:11 +0100

18 lines

Bortskänkes: Svenska litteratur-föreningens tidning Årg 1835 & 1838

Bortskänkes: Svenska litteratur-föreningens tidning Årg 1835 & 1838

Tomas Friberg <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 18:58:26 +0100

28 lines

CALL FOR PAPERS IATUL 2007; REMINDER

CALL FOR PAPERS IATUL 2007; REMINDER

Anna-Karin Forsberg <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 15:32:14 +0100

304 lines

CIDOC 2007 Conference

CIDOC 2007 Conference

Hans Rengman <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 17:30:25 +0100

133 lines

Databasprogram

Databasprogram

Ola Hammarlund <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 12:17:37 +0000

27 lines

Re: Databasprogram

Anna Troy <[log in to unmask]>

Sun, 28 Jan 2007 09:02:07 -0800

59 lines

Re: Databasprogram

Daniel Forsman <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 11:18:38 +0100

47 lines

Re: Databasprogram

[log in to unmask]

Tue, 30 Jan 2007 09:17:28 +0100

43 lines

De överlevande

De överlevande

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 16:37:12 +0100

135 lines

Digital humaniora

Digital humaniora

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 12 Jan 2007 15:09:48 +0100

47 lines

Digitalisering av bidrag till Sveriges officiella statisti k (BISOS). Kan något biblitotek skänka BIS OS-häften till oss?

Digitalisering av bidrag till Sveriges officiella statisti k (BISOS). Kan något biblitotek skänka BIS OS-häften till oss?

Norrmosse Rolf-Allan IP/INFO-S <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 11:18:03 +0100

288 lines

Re: Digitalisering av bidrag till Sveriges officiella statisti k (BISOS). Kan något biblitotek skänka BIS OS-häften till oss?

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 17:22:18 +0100

56 lines

Diktfråga

Diktfråga

Kristina Vikström <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 22:02:09 +0100

68 lines

Distanskurser i Informationssökning, Kravspecifikation, Spelvärldar

Distanskurser i Informationssökning, Kravspecifikation, Spelvärldar

Anne Diedrichs <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 22:41:20 +0100

125 lines

Du har redan läst mig !

Du har redan läst mig !

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 17:05:15 +0100

31 lines

Re: Du har redan läst mig !

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 22:13:23 +0100

68 lines

Re: Du har redan läst mig !

malin persson <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 12:46:42 +0100

20 lines

Re: Du har redan läst mig !

IDA <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 21:53:12 +0100

14 lines

Effektiv dokumenthantering den 13-14 februari i Stockholm

Effektiv dokumenthantering den 13-14 februari i Stockholm

Harriet Kvist <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 15:55:41 +0100

255 lines

Efterlysning

Efterlysning

Håkan Axelsson <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 15:04:40 +0200

22 lines

efterlysning göteborgsbibliotekarie

efterlysning göteborgsbibliotekarie

malin hakanson <[log in to unmask]>

Sat, 20 Jan 2007 13:19:48 +0100

21 lines

Efterlysning om Nacka + nyårshälsning

Efterlysning om Nacka + nyårshälsning

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 13:54:25 +0100

98 lines

Efterlysning Softlinebokhyllegavlar

Efterlysning Softlinebokhyllegavlar

Karin Sold <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 11:15:01 +0100

28 lines

egna inlägg?

egna inlägg?

Gunilla Mosén <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 18:26:56 +0100

19 lines

Elementarpartiklarna - the full story

Elementarpartiklarna - the full story

Jan Hansson <[log in to unmask]>

Fri, 5 Jan 2007 14:14:42 +0100

83 lines

Elisabeth Larson Olin/ADM/MINISTRY is out of the office.

Elisabeth Larson Olin/ADM/MINISTRY is out of the office.

Elisabeth Larson Olin <[log in to unmask]>

Tue, 2 Jan 2007 15:09:07 +0100

16 lines

En fråga gällande po licy

Re: En fråga gällande po licy

Nilbratt Elvy <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 13:49:11 +0100

27 lines

En fråga g äl lande p o licy ( ut t alad s o

Re: En fråga g äl lande p o licy ( ut t alad s o

Maud Henriksson Jonson <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 10:57:00 +0100

176 lines

En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

Tomas Lidbeck <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 14:49:07 +0100

17 lines

Re: En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

John Kjellberg <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 11:13:37 +0100

28 lines

En fråga gällande policy (uttalad som outtalad) på svenska bibliotek gällande

Re: En fråga gällande policy (uttalad som outtalad) på svenska bibliotek gällande

Lina Forsebrant <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 11:06:18 +0100

172 lines

En fråga gällande policy

Re: En fråga gällande policy

Anna Brynolf <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 15:33:52 +0100

18 lines

Re: En fråga gällande policy

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 19:40:00 +0100

43 lines

Re: En fråga gällande policy

Maria Andersson <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 11:02:54 +0100

69 lines

En fråga gällande policy (utta lad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Re: En fråga gällande policy (utta lad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Gunilla Mosén <[log in to unmask]>

Sun, 14 Jan 2007 11:15:06 +0100

57 lines

Re: En fråga gällande policy (utta lad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Gunilla Mosén <[log in to unmask]>

Sun, 14 Jan 2007 11:21:28 +0100

61 lines

En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Michael Körnemark <[log in to unmask]>

Sun, 14 Jan 2007 09:42:46 +0100

48 lines

Re: En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Linda Bergström <[log in to unmask]>

Sun, 14 Jan 2007 13:57:39 +0100

25 lines

Exponeringstavla bortskänkes

Exponeringstavla bortskänkes

Irene Rurling <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 14:20:23 +0100

191 lines

Filmförvaring/exponering

Filmförvaring/exponering

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 08:42:55 +0100

62 lines

Fjärrlån öppet vid Norrbottens länsbibliotek

Fjärrlån öppet vid Norrbottens länsbibliotek

Birgitta Markusson <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 11:23:34 +0100

18 lines

Framtiden är fritt tillgänglig

Framtiden är fritt tillgänglig

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 08:39:47 +0100

79 lines

Fråga från en av arkeologerna

Fråga från en av arkeologerna

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 11:21:22 +0100

100 lines

Re: Fråga från en av arkeologerna

Helen Hed <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 11:45:11 +0100

81 lines

FW: [BIBLIST] robinsonader

FW: [BIBLIST] robinsonader

Anders Johansson <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 13:45:13 +0100

111 lines

FW: [SOAF] Information Access Alliance Urges DOJ & FTC to Explore Remedies for Journal Bundling: Comments Available on Web

FW: [SOAF] Information Access Alliance Urges DOJ & FTC to Explore Remedies for Journal Bundling: Comments Available on Web

Rabow Ingegerd <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 11:24:29 +0100

193 lines

Färdigflyttade

Färdigflyttade

Annika Peurell <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 13:46:02 +0100

102 lines

Föredrag på Kungl. biblioteket

Föredrag på Kungl. biblioteket

Catharina Melldahl <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 08:48:43 +0100

47 lines

Förvaring igen

Förvaring igen

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 08:54:14 +0100

65 lines

Re: Förvaring igen

Innorent <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 11:32:53 +0100

82 lines

Gallrade böcker

Gallrade böcker

Erik Hamberg <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 10:30:23 +0100

161 lines

Google - Frankrike 1-0

Google - Frankrike 1-0

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 09:50:07 +0100

43 lines

Google Book Search

Google Book Search

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 08:38:56 +0100

49 lines

Göteborgs universitetsbibliotek söker b ibliotekarie

Göteborgs universitetsbibliotek söker b ibliotekarie

Astrid Igerud <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 15:41:21 +0100

23 lines

Helsingborgs stadsbibliotek söker Miljöbibliotekarie/p rojektledare.

Helsingborgs stadsbibliotek söker Miljöbibliotekarie/p rojektledare.

Ohlsson Eva-Charlotte - KF <[log in to unmask]>

Wed, 3 Jan 2007 17:13:41 +0100

106 lines

Helsingborgs stadsbibliotek söker Miljöbibliotekarie/projektledare

Helsingborgs stadsbibliotek söker Miljöbibliotekarie/projektledare

Lotta Ohlsson <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 10:31:31 +0100

19 lines

Hundra historier

Hundra historier

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 12:21:16 +0100

140 lines

hyr(låne)videorättigheter / institutionella rätt igheter

hyr(låne)videorättigheter / institutionella rätt igheter

Hjelting Lotta <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 10:18:55 +0100

39 lines

Ikoner-Akademien 1/2007

Ikoner-Akademien 1/2007

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 10:05:15 +0100

49 lines

Information "Vi träffas på bibblan"

Information "Vi träffas på bibblan"

Wollrab Uli <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 11:12:36 +0100

23 lines

Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret.

Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret.

Ingrid Torstensson <[log in to unmask]>

Sat, 27 Jan 2007 06:01:22 +0100

15 lines

Katalogskåp övertas eller köpes av Anna Lindh-bibl ioteket!

Katalogskåp övertas eller köpes av Anna Lindh-bibl ioteket!

Hesselgren Eva <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 14:38:01 +0100

34 lines

KI medlem i Portico

KI medlem i Portico

Karin Grönvall <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 08:55:12 +0100

327 lines

Klädkod för Vänersborgs bibl iotek och kultur

Re: Klädkod för Vänersborgs bibl iotek och kultur

Ann-Christin Persson <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 15:59:50 +0100

371 lines

Klädkod för Vänersborgs bibliotek och kultur

Klädkod för Vänersborgs bibliotek och kultur

Marie-Louise Olers <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 12:30:38 +0100

103 lines

Re: Klädkod för Vänersborgs bibliotek och kultur

Linda Bergström <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 14:22:22 +0100

26 lines

Konferensinbjudan Paradise Bibliotek & Top Librarian - hur ska kulturen synas i mediebruset? 15-16 februari, Halmstad

Konferensinbjudan Paradise Bibliotek & Top Librarian - hur ska kulturen synas i mediebruset? 15-16 februari, Halmstad

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 10:24:40 +0100

113 lines

Kunskapsbanken försvann

Kunskapsbanken försvann

Irina Persson <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 12:27:32 +0100

16 lines

Re: Kunskapsbanken försvann

John Kjellberg <[log in to unmask]>

Wed, 24 Jan 2007 12:21:27 +0100

25 lines

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, SKÅNE

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, SKÅNE

Ronny Andersson <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 11:00:09 +0100

190 lines

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, SK ÅNE med omnejd

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, SK ÅNE med omnejd

Ronny Andersson <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 11:52:05 +0100

215 lines

Re: KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, SK ÅNE med omnejd

Tehres Lindskog <[log in to unmask]>

Tue, 9 Jan 2007 16:07:17 +0000

135 lines

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM

Ronny Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 10 Jan 2007 10:55:42 +0100

189 lines

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM och MALMÖ

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet, ST OCKHOLM och MALMÖ

Ronny Andersson <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 12:53:42 +0100

223 lines

Kvinnors kamp för kunskap -ny portal på nätet

Kvinnors kamp för kunskap -ny portal på nätet

Inger Eriksson <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 08:49:48 +0100

180 lines

Kvinnors själ?

Kvinnors själ?

Marianne Madsen-Hult <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 12:53:07 +0100

109 lines

Re: Kvinnors själ?

Ingela Wahlgren <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 13:22:34 +0100

36 lines

Re: Kvinnors själ?

Inge Skog <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 14:06:58 +0100

80 lines

Re: Kvinnors själ?

Ragnar Köhlin <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 14:28:29 +0100

37 lines

Re: Kvinnors själ?

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 14:54:38 +0100

35 lines

Känsla och hårdhet : konstnär i Berlin

Känsla och hårdhet : konstnär i Berlin

Fernström Bengt <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 10:31:18 +0100

149 lines

Ledig anställning Lunds universitet

Ledig anställning Lunds universitet

Catta Torhell <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 09:20:17 +0100

25 lines

Lediga enhe tschefstjäns ter Kungsbac ka bibliotek

Lediga enhe tschefstjäns ter Kungsbac ka bibliotek

Ingrid Höglind <[log in to unmask]>

Sat, 6 Jan 2007 01:05:45 +0100

55 lines

Ledigtjänst

Ledigtjänst

BirgittaHellström <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 12:00:32 +0100

36 lines

Lund söker bibliotekschef

Lund söker bibliotekschef

Lindell Susanne <[log in to unmask]>

Tue, 9 Jan 2007 11:46:09 +0100

66 lines

Läkartidningens register före 1990

Läkartidningens register före 1990

Anne Marcusson <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 13:21:10 +0100

137 lines

lärandemålseminariet

lärandemålseminariet

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Wed, 24 Jan 2007 09:48:33 +0100

63 lines

Lärandemålseminarium

Lärandemålseminarium

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Tue, 9 Jan 2007 14:15:59 +0100

209 lines

Läs en "Espresso" 2007!

Läs en "Espresso" 2007!

Susi Holmgren <[log in to unmask]>

Sat, 6 Jan 2007 17:24:05 +0100

17 lines

Maja Hagerman på KB

Maja Hagerman på KB

Catharina Melldahl <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 13:47:49 +0100

51 lines

manus till Djungelboken

manus till Djungelboken

Therese Öström <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 09:09:26 +0200

71 lines

Maria Björklund Larsson/Kultur- och utbildningsförv/ Landstinget_Vä

Re: Maria Björklund Larsson/Kultur- och utbildningsförv/ Landstinget_Vä

Görel Reimer <[log in to unmask]>

Wed, 3 Jan 2007 01:07:25 +0100

13 lines

Maria Björklund Larsson/Kultur- och utbildningsförv/ Landstinget_Västmanland/SE är inte på kontoret .

Maria Björklund Larsson/Kultur- och utbildningsförv/ Landstinget_Västmanland/SE är inte på kontoret .

Maria Björklund Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 3 Jan 2007 01:06:04 +0100

18 lines

Miljön och inlärning

Miljön och inlärning

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 15:49:45 +0100

65 lines

minabibliotek.se

minabibliotek.se

Inger Edebro Sikström Bib <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 10:07:41 +0100

65 lines

Mötesplats Open Access - informationsdagar 12-13 april 2 007

Mötesplats Open Access - informationsdagar 12-13 april 2 007

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Wed, 24 Jan 2007 15:58:10 +0100

461 lines

Namnbyte biblioteksfunktion

Namnbyte biblioteksfunktion

Sara Laurentz <[log in to unmask]>

Wed, 24 Jan 2007 15:00:10 +0100

31 lines

Nationalsocialistiska tidskrifter

Nationalsocialistiska tidskrifter

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 10:09:37 +0100

49 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 11:33:16 +0100

64 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 14:59:10 +0100

97 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 20:26:57 +0100

117 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 10:56:56 +0100

159 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Hans Persson <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 11:10:19 +0100

58 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 12:12:41 +0100

178 lines

Re: Nationalsocialistiska tidskrifter

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 13:23:49 +0100

212 lines

Naturvårdsverkets bibliotek i Östersund söker biblio teksassistent

Naturvårdsverkets bibliotek i Östersund söker biblio teksassistent

Ulrika Domellöf Mattsson <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 09:07:15 +0100

1320 lines

Novell av HÃ¥kan Nesser

Re: Novell av HÃ¥kan Nesser

Lennart Lundstedt <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 12:53:29 +0000

19 lines

Novell av Håkan Nesser

Novell av Håkan Nesser

Pernilla Ragnarsson <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 11:33:10 +0100

26 lines

Ny utgivning: Vandringsstaven har alltid följt mig. Ett historiskt dokument från Ådalen

Ny utgivning: Vandringsstaven har alltid följt mig. Ett historiskt dokument från Ådalen

Murbruk förlag <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 17:03:04 +0100

39 lines

Nytt nummer av bis

Nytt nummer av bis

Lennart Wettmark <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 12:26:02 +0100

284 lines

Någon som vill skänka Prop 1989/90:89 (om ny konsu mentköplag)

Någon som vill skänka Prop 1989/90:89 (om ny konsu mentköplag)

Forsell Christian - KF <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 14:56:20 +0100

79 lines

Open Access-föreläsning

Open Access-föreläsning

Anna-Stina Axelsson <[log in to unmask]>

Wed, 10 Jan 2007 15:27:30 +0100

38 lines

outsourcing

outsourcing

Martin Axelsson <[log in to unmask]>

Tue, 9 Jan 2007 14:00:41 +0100

27 lines

Per Falk/vgregion är inte på kontoret.

Per Falk/vgregion är inte på kontoret.

Per Falk <[log in to unmask]>

Wed, 3 Jan 2007 04:01:52 +0100

13 lines

Platsannons: Bibliotekarie med inriktning på e-resurser

Platsannons: Bibliotekarie med inriktning på e-resurser

Gun Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 15:37:45 +0100

38 lines

Politikernas bild av biblioteken påverkar anslagen?

Politikernas bild av biblioteken påverkar anslagen?

Linda H Axelsson <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 19:28:47 +0100

79 lines

Portal över vetenskapliga svenska tidskri fter

Portal över vetenskapliga svenska tidskri fter

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 13:11:07 +0100

47 lines

Postdoc-tjänst i bibliometri vid Biblioteksdirektionen i Lund

Postdoc-tjänst i bibliometri vid Biblioteksdirektionen i Lund

Håkan Carlsson <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 09:55:39 +0100

176 lines

Prenumerationsblanketter

Prenumerationsblanketter

Britta Carlström <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 10:07:42 +0100

32 lines

programrättelse

programrättelse

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 16:30:41 +0100

205 lines

PsycINFO

PsycINFO

Claes Olsson <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 11:43:10 +0100

27 lines

Publikationsbegränsade sökningar i Goog le Scholar

Publikationsbegränsade sökningar i Goog le Scholar

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 11:32:49 +0100

120 lines

Påminnelse - Seminarium 30/1 - med rätt e-postadress

Påminnelse - Seminarium 30/1 - med rätt e-postadress

Åsa Lund-Moberg <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 09:24:15 +0100

61 lines

Påminnelse -- Seminarium 30/1

Påminnelse -- Seminarium 30/1

Åsa Lund-Moberg <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 14:34:06 +0100

61 lines

Rewinder

Rewinder

Kristina Persson <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 12:29:25 +0100

21 lines

rfid-chip brinner inte så bra .. .

rfid-chip brinner inte så bra .. .

Andersson Folke <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 15:39:46 +0100

113 lines

robinsonader

robinsonader

Berglund, Margaretha <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 11:07:20 +0100

14 lines

Re: robinsonader

Jessica Zaar <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 11:28:37 +0000

56 lines

Semiarium lärandemål

Semiarium lärandemål

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 10:56:14 +0100

233 lines

Seminarieprogram: Hur ser bibliotekens roll ut i Web 2 .0-världen?

Seminarieprogram: Hur ser bibliotekens roll ut i Web 2 .0-världen?

Donner Suzanne <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 13:40:31 +0200

58 lines

Seminarium 30/1 på Årets bibliotek 2006 - Utgivning och publicering i och om Afr ika

Seminarium 30/1 på Årets bibliotek 2006 - Utgivning och publicering i och om Afr ika

Åsa Lund-Moberg <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 11:26:34 +0100

59 lines

Serverproblem - Kulturnät Sverige

Serverproblem - Kulturnät Sverige

Ana Duran <[log in to unmask]>

Fri, 12 Jan 2007 15:42:40 +0100

51 lines

Signera EU-Petition för OA

Signera EU-Petition för OA

Rabow Ingegerd <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 12:55:42 +0100

171 lines

Sv: Ang: [BIBLIST] TV-spel på folkbib liotek

Sv: Ang: [BIBLIST] TV-spel på folkbib liotek

Sandra Spjuth <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 13:49:20 +0100

29 lines

SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En

Re: SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En

Maivor Wickman Olausson <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 11:41:58 +0100

614 lines

SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas uts e ende

Re: SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas uts e ende

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 13:12:55 +0100

234 lines

Re: SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas uts e ende

Mikael Johansson <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 15:59:36 +0100

271 lines

SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

Re: SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 09:07:47 +0100

203 lines

Re: SV: Re: [BIBL IST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

Mikael Johansson <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 10:43:27 +0100

219 lines

Sv: Re: [BIBLIST] En fråga gällande policy

Sv: Re: [BIBLIST] En fråga gällande policy

Anna Gustafsson-Chen <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 11:13:51 +0100

44 lines

Sv: Re: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Sv: Re: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Anna Gustafsson-Chen <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 14:07:23 +0100

42 lines

SV: Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [ BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

SV: Re: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [ BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bliote k gälland e de anställdas utse ende

Lizette Nilsson <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 15:32:59 +0100

240 lines

SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut ta lad s om outtalad) på sve nska bibliote k gälland e de anställdas utse ende

SV: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut ta lad s om outtalad) på sve nska bibliote k gälland e de anställdas utse ende

Lizette Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 09:15:04 +0100

178 lines

SV: Res till Guantánamo

SV: Res till Guantánamo

Karin Almbladh <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 08:44:14 +0100

20 lines

Sv: [BIBLIST]

Sv: [BIBLIST]

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Sat, 20 Jan 2007 22:22:12 +0100

34 lines

Re: Sv: [BIBLIST]

Lennart Kihlberg Kultur <[log in to unmask]>

Sun, 21 Jan 2007 13:28:55 +0100

38 lines

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Allmänkulturel lt

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Allmänkulturel lt

Hodell Helena <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 17:38:31 +0100

77 lines

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 13:39:55 +0100

107 lines

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Karin Arbelius <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 20:13:43 +0100

50 lines

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Karin Arbelius <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 20:49:47 +0100

27 lines

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIS T] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Re: SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIS T] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Lars Wikström <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 15:30:46 +0100

114 lines

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Jansson Staffan <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 14:38:03 +0100

94 lines

Re: SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

David Lundgren <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 16:06:03 +0100

29 lines

SV: [BIBLIST] Databasprogram

SV: [BIBLIST] Databasprogram

Elisabeth Malmberg <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 14:19:29 +0100

37 lines

Re: SV: [BIBLIST] Databasprogram

Charlotte Lundkvist Kultur <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 12:08:00 +0100

15 lines

Sv: [BIBLIST] Digitaliserade biblioteksminnen

Sv: [BIBLIST] Digitaliserade biblioteksminnen

Mats Pettersson <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 11:27:49 +0100

49 lines

Sv: [BIBLIST] Diktfråga

Sv: [BIBLIST] Diktfråga

Malin Persson <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 08:36:43 +0100

30 lines

Sv: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Sv: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Göril Thyresson <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 09:27:32 +0100

142 lines

Sv: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Mats Pettersson <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 11:43:39 +0100

68 lines

SV: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

SV: [BIBLIST] Du har redan läst mig !

Christina Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 14:02:29 +0100

190 lines

SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olic y (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl io te k gälland e de anställda s uts e ende

SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olic y (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl io te k gälland e de anställda s uts e ende

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 15:09:16 +0100

388 lines

SV: [BIBLIST] En f råga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Re: SV: [BIBLIST] En f råga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Ingela Wahlgren <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 10:24:11 +0100

111 lines

SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek g

Re: SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek g

Monica Englund <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 10:20:49 +0100

134 lines

SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande p o licy ( ut t alad s o

SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande p o licy ( ut t alad s o

Marie-Anne Conde <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 13:10:45 +0100

172 lines

SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s o

Kent Wall <[log in to unmask]>

Thu, 18 Jan 2007 10:56:48 +0100

26 lines

SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Jonas Malm <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 08:49:40 +0100

66 lines

SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Re: SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Jenny Lindh <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 09:47:27 +0100

96 lines

SV: [BIBLIST] En fråga gällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Linda Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 10:57:48 +0100

24 lines

SV: [BIBLIST] Exponeringstavla bortskänkes

SV: [BIBLIST] Exponeringstavla bortskänkes

Anita Höglund <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 14:07:27 +0100

156 lines

SV: [BIBLIST] Fråga från en av arkeologerna

SV: [BIBLIST] Fråga från en av arkeologerna

Anna Leclér <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 11:39:53 +0100

160 lines

SV: [BIBLIST] Fråga från en av arkeologerna

Marie-Anne Conde <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 11:39:27 +0100

218 lines

SV: [BIBLIST] Fråga från en av arkeologerna

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 12:17:51 +0100

128 lines

SV: [BIBLIST] Fråga från en av arkeologerna

Ingrid Månsson <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 11:32:06 +0100

147 lines

SV: [BIBLIST] Ikoner-Akademien 1/2007

SV: [BIBLIST] Ikoner-Akademien 1/2007

Fäldt Anne-Lise <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 10:33:14 +0100

76 lines

SV: [BIBLIST] Kvinnors själ ?

SV: [BIBLIST] Kvinnors själ ?

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 09:26:34 +0100

33 lines

Sv: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Sv: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Pieta Eklund <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 13:54:53 +0100

41 lines

SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Karin Almbladh <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 14:11:21 +0100

62 lines

SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Bromö Magnus <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 14:19:43 +0100

48 lines

SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Karin Almbladh <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 21:12:00 +0100

79 lines

SV: [BIBLIST] manus till Djungelboken

SV: [BIBLIST] manus till Djungelboken

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 10:46:28 +0100

111 lines

Sv: [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion

Sv: [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion

Gunilla Genberg <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 14:52:12 +0100

75 lines

Sv: [BIBLIST] Namnbyte biblioteksfunktion

Marianne Lindholm <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 17:03:30 +0100

90 lines

SV: [BIBLIST] Nationalsocialistiska tidskrifter

SV: [BIBLIST] Nationalsocialistiska tidskrifter

Ola Ekstrom <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 11:35:29 +0100

66 lines

SV: [BIBLIST] robinsonader

SV: [BIBLIST] robinsonader

Kajsa Gustafsson Åman <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 11:29:11 +0100

43 lines

Sv: [BIBLIST] robinsonader

Sv: [BIBLIST] robinsonader

Liz Ten Hoeve <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 11:46:27 +0100

28 lines

SV: [BIBLIST] robinsonader

SV: [BIBLIST] robinsonader

sbidisken <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 12:36:43 +0100

96 lines

SV: [BIBLIST] robinsonader

Andersson Folke <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 12:40:16 +0100

37 lines

SV: [BIBLIST] robinsonader

Isaksson, Catharina <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 13:04:19 +0100

25 lines

Re: SV: [BIBLIST] robinsonader

Staffan Engstrand <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 12:04:54 +0100

64 lines

SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fr åga g ällande policy (ut talad s om out talad) på svenska bibliotek gällan d e de anställd as utseende

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fr åga g ällande policy (ut talad s om out talad) på svenska bibliotek gällan d e de anställd as utseende

Michael Körnemark <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 16:37:45 +0100

288 lines

SV: [BIBLIST] Semiarium lärandemål

SV: [BIBLIST] Semiarium lärandemål

Katarina Ingemarsson <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 14:57:36 +0100

415 lines

SV: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [B IBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande p olicy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bl iote k gälland e de anställdas uts e ende

SV: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [B IBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande p olicy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bl iote k gälland e de anställdas uts e ende

[log in to unmask]

Fri, 19 Jan 2007 12:57:09 +0100

295 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: Re: [BIBL IST] SV: [B IBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande p olicy (ut t a lad s om outtalad) på sve nska bi bl iote k gälland e de anställdas uts e ende

Mikael Johansson <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 11:23:59 +0100

333 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse ende

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse ende

John Kjellberg <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 13:06:46 +0100

169 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy (ut t alad s o

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 00:25:07 +0100

100 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIS T] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIS T] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Jansson Staffan <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 14:15:25 +0100

116 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kvinnors själ?

Jansson Staffan <[log in to unmask]>

Mon, 29 Jan 2007 17:37:56 +0100

547 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olic y (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl io te k gälland e de anställda s uts e ende

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olic y (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl io te k gälland e de anställda s uts e ende

[log in to unmask]

Mon, 22 Jan 2007 16:16:44 +0100

418 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

tkr <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 15:42:44 +0100

146 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 10:59:00 +0100

109 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Marie-Anne Conde <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 11:11:22 +0100

104 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 12:18:08 +0100

284 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Linda Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 13:51:20 +0100

39 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Fråga från e n av arkeologerna

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Fråga från e n av arkeologerna

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 12:29:52 +0100

189 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Fråga från e n av arkeologerna

Inger Jönsson <[log in to unmask]>

Tue, 9 Jan 2007 07:40:42 +0000

109 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Fråga från e n av arkeologerna

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Tue, 9 Jan 2007 15:53:31 +0100

196 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Jan Magnusson <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 08:32:19 +0100

72 lines

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Kvinnors själ?

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Karin Almbladh <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 15:18:27 +0100

49 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kvinnors själ?

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 09:33:59 +0100

58 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nationalsocialistiska tidskrifter

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nationalsocialistiska tidskrifter

Stina Degerstedt <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 12:05:13 +0100

77 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 13:13:42 +0100

146 lines

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] robinsonader

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] robinsonader

Jansson Staffan <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 14:08:59 +0100

71 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Eva Gustafsson-Lindvall <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 15:28:45 +0200

74 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Lena Lundgren <[log in to unmask]>

Mon, 22 Jan 2007 16:03:37 +0100

75 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIS T] En frå ga g äl la

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIS T] En frå ga g äl la

Jan Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 11:18:01 +0100

252 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIS T] En frå ga g äl la

Britt Omstedt <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 13:34:33 +0100

264 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: Re: [BIB L IST] SV: [B IBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olicy (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl iote k gälland e de anställda s uts e ende

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: Re: [BIB L IST] SV: [B IBLIST] SV: [BIBLIST] En f råga g äl lande p olicy (ut t a lad s om outtalad ) på sve nska bi bl iote k gälland e de anställda s uts e ende

[log in to unmask]

Mon, 22 Jan 2007 12:57:55 +0100

347 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om ou ttalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställ das utse ende

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om ou ttalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställ das utse ende

Barbro Berry <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 14:28:41 +0100

173 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om ou ttalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställ das utse ende

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g äl lande policy (ut talad s om ou ttalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställ das utse ende

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 12:21:31 +0100

156 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om out talad) på svenska bibliotek gälland e de anställd as utseende

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om out talad) på svenska bibliotek gälland e de anställd as utseende

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 13:41:43 +0100

161 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIS T] En frå ga g äl la

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] S V: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIS T] En frå ga g äl la

Jonas Malm <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 14:25:56 +0100

266 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIB

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIB

Mona-Lisa Wallin <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 08:02:21 +0100

83 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIB

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 09:50:22 +0100

55 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En frå ga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse en de

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En frå ga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse en de

Frid, Nina <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 15:48:15 +0100

196 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse ende

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliot ek gälland e de anställdas utse ende

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 12:50:21 +0100

169 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Margareta Sarring <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 08:41:06 +0100

110 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Jenny Lindh <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 10:01:03 +0100

139 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvete

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvete

Jan Larsson <[log in to unmask]>

Tue, 2 Jan 2007 11:46:37 +0100

143 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

Folkesson-Jonsson Marie <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 11:11:51 +0100

166 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibliotek gälland e de anställdas utse ende

[log in to unmask]

Tue, 16 Jan 2007 11:15:23 +0100

160 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråga g ällande policy (ut talad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Lizette Nilsson <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 16:33:33 +0100

128 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kv innors själ?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kv innors själ?

Eng Ragnar <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 12:02:42 +0100

88 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] robinsonader

Victoria Lovsten <[log in to unmask]>

Mon, 15 Jan 2007 13:38:59 +0100

658 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

mikael vikman <[log in to unmask]>

Sat, 20 Jan 2007 06:12:46 +0100

173 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

mikael vikman <[log in to unmask]>

Sat, 20 Jan 2007 06:20:38 +0100

173 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Tomas Lidbeck <[log in to unmask]>

Sat, 20 Jan 2007 11:00:29 +0100

20 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Katrin Bjerhag <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 09:00:34 +0000

86 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Britt Omstedt <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 12:35:34 +0100

75 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o

Susanne Harris <[log in to unmask]>

Fri, 19 Jan 2007 13:58:34 +0100

136 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En frÃ¥g a g à ¤l lande po licy (ut talad s om outtalad) pÃ¥ sve nska bibli otek gälland e de anst älldas ut se ende

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En frÃ¥g a g à ¤l lande po licy (ut talad s om outtalad) pÃ¥ sve nska bibli otek gälland e de anst älldas ut se ende

Elin Lundmark <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 18:47:16 +0100

212 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråg a g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibli otek gälland e de anställdas ut se ende

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] En fråg a g äl lande po licy (ut talad s om outtalad) på sve nska bibli otek gälland e de anställdas ut se ende

Bromö Magnus <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 15:14:14 +0100

174 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 12:08:27 +0100

71 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI B

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 15:32:40 +0100

99 lines

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Tips på inte rnationella författare till LitteraLund

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Tips på inte rnationella författare till LitteraLund

Anita Höglund <[log in to unmask]>

Fri, 5 Jan 2007 14:07:37 +0100

98 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Välkomna til l Biblioteksdagarna 2007 ! Programmet klart!

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Välkomna til l Biblioteksdagarna 2007 ! Programmet klart!

Monica Larsson /SKK <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 15:52:42 +0100

190 lines

SV: [BIBLIST] SV: [Skolbib] Miljön oc h inlärning

SV: [BIBLIST] SV: [Skolbib] Miljön oc h inlärning

Erik Hamberg <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 14:48:34 +0100

364 lines

Sv: [BIBLIST] Tips på internationella författare till LitteraLund

Sv: [BIBLIST] Tips på internationella författare till LitteraLund

Marie Gustavsson <[log in to unmask]>

Fri, 5 Jan 2007 11:20:22 +0100

53 lines

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

Forsell Christian - KF <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 10:38:30 +0100

31 lines

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

Marie Sääf <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 12:17:54 +0100

35 lines

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

Susanne Harris <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 14:45:59 +0100

42 lines

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

Micael Jonsson <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 15:25:34 +0100

278 lines

SV: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

Hedberg, Liv Maria <[log in to unmask]>

Sat, 27 Jan 2007 13:40:17 +0100

45 lines

Sv: [BIBLIST] Udda genrer

Sv: [BIBLIST] Udda genrer

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 18:00:40 +0100

33 lines

SV: [BIBLIST] Udda genrer

SV: [BIBLIST] Udda genrer

Eva Abrahamsson <[log in to unmask]>

Wed, 24 Jan 2007 10:18:36 +0100

75 lines

SV: [BIBLIST] Vilken novellsamling?

SV: [BIBLIST] Vilken novellsamling?

Rosen Ylva, Sunnerbogymnasiet <[log in to unmask]>

Fri, 12 Jan 2007 08:28:33 +0100

141 lines

Sv: [BIBLIST] Välkomna till Bi blioteksd agarna 2007! Programmet klart!

Re: Sv: [BIBLIST] Välkomna till Bi blioteksd agarna 2007! Programmet klart!

Lena Wilander <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 21:10:37 +0100

74 lines

Sv: [BIBLIST] Välkomna till Biblioteksd agarna 2007! Programmet klart!

Sv: [BIBLIST] Välkomna till Biblioteksd agarna 2007! Programmet klart!

Jenny Hedman <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 10:28:16 +0100

61 lines

SV: [BIBLIST] Välkomna till Biblioteksdagarna 2007 ! Programmet klart!

SV: [BIBLIST] Välkomna till Biblioteksdagarna 2007 ! Programmet klart!

Ewa Ljung <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 13:09:28 +0100

160 lines

SV: [Skolbib] Miljön och inlärning

SV: [Skolbib] Miljön och inlärning

Ann-Charlott Fenander <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 15:53:33 +0100

202 lines

SV: [Skolbib] Miljön och inlärning

[log in to unmask]

Tue, 30 Jan 2007 11:59:24 +0100

143 lines

Re: SV: [Skolbib] Miljön och inlärning

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 14:03:14 +0100

62 lines

Swets håller stängt för flytt fredagen den 26/1 2007

Swets håller stängt för flytt fredagen den 26/1 2007

Andreas Gering <[log in to unmask]>

Wed, 17 Jan 2007 11:03:40 +0100

199 lines

Tips på internationella författare till LitteraLund

Re: Tips på internationella författare till LitteraLund

Ludmila.Andersson <[log in to unmask]>

Fri, 5 Jan 2007 11:25:12 +0100

119 lines

Tips på internationella författare till LitteraLund

Tips på internationella författare till LitteraLund

Wåhlin Kristina <[log in to unmask]>

Fri, 5 Jan 2007 10:18:10 +0100

109 lines

Trelleborgs kommun söker bibliotekschef/bibliotekarie

Trelleborgs kommun söker bibliotekschef/bibliotekarie

Jessica Åkerberg <[log in to unmask]>

Fri, 12 Jan 2007 15:26:28 +0100

83 lines

Trollhättans Stadsbibliotek söker filialföreståndare

Trollhättans Stadsbibliotek söker filialföreståndare

Lola Eriksson <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 17:14:05 +0100

55 lines

tryckfriheten

Re: tryckfriheten

Chris N <[log in to unmask]>

Wed, 10 Jan 2007 21:16:32 +0000

57 lines

TV-spel på folkbibliotek

TV-spel på folkbibliotek

Jenny Lidén Sjölund <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 09:49:13 +0100

24 lines

Re: TV-spel på folkbibliotek

Åsa Ekström <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 10:02:14 +0100

39 lines

Re: TV-spel på folkbibliotek

Martin Andersson <[log in to unmask]>

Fri, 26 Jan 2007 10:09:42 +0100

61 lines

Udda genrer

Udda genrer

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 15:39:14 +0100

61 lines

Ungdomsbibliotekarie

Ungdomsbibliotekarie

Barbro Borg <[log in to unmask]>

Wed, 3 Jan 2007 15:30:32 +0100

34 lines

Upphandling av biblioteksdatasystem

Upphandling av biblioteksdatasystem

Ann-Sofie Hjernstedt <[log in to unmask]>

Mon, 8 Jan 2007 11:43:59 +0100

58 lines

URKUND o upphovsrätt

URKUND o upphovsrätt

Jon Erik Nordstrand <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 15:43:16 +0100

17 lines

Utbildning i PREMIS

Utbildning i PREMIS

Lena Öhman <[log in to unmask]>

Tue, 23 Jan 2007 09:27:04 +0100

173 lines

UTBILDNING: Lär dig söka professionellt på Interne t, Stockholm 19-21 februari

UTBILDNING: Lär dig söka professionellt på Interne t, Stockholm 19-21 februari

Ronny Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 30 Jan 2007 11:31:47 +0100

245 lines

Vilken bok?

Vilken bok?

Jan Hansson <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 18:16:38 +0100

53 lines

Re: Vilken bok?

Rune Hoelseth <[log in to unmask]>

Thu, 4 Jan 2007 19:25:24 +0100

76 lines

Vilken bok?

Inger Eriksson Abrinius <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 12:37:29 +0100

18 lines

Vilken novellsamling?

Vilken novellsamling?

Holmqvist Anna <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 15:38:37 +0100

141 lines

Vill du jobba på Årets bibliotek 2006?

Vill du jobba på Årets bibliotek 2006?

Åsa Lund-Moberg <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 13:38:07 +0100

26 lines

VS: Universitetsbibliotekene sier nei til urimelige betingelser fra Blackwell

VS: Universitetsbibliotekene sier nei til urimelige betingelser fra Blackwell

Anders Ericson <[log in to unmask]>

Wed, 3 Jan 2007 14:51:39 +0100

55 lines

Vägverket öppnar webbutik på vv.se

Vägverket öppnar webbutik på vv.se

Kerstin Magnusson <[log in to unmask]>

Fri, 12 Jan 2007 15:30:47 +0100

125 lines

Välkomna till Biblioteksdagarna 2007! Programmet klart!

Välkomna till Biblioteksdagarna 2007! Programmet klart!

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2007 09:02:42 +0100

133 lines

Vår grundade mening

Vår grundade mening

Susanna Broms <[log in to unmask]>

Thu, 11 Jan 2007 11:15:48 +0100

934 lines

Vår grundade mening - i gen

Re: Vår grundade mening - i gen

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Fri, 12 Jan 2007 17:00:23 +0100

61 lines

Vår grundade mening - igen

Vår grundade mening - igen

Susanna Broms <[log in to unmask]>

Fri, 12 Jan 2007 15:51:04 +0100

927 lines

Web4health - ny svensk medicinsk sökmotor

Web4health - ny svensk medicinsk sökmotor

Johnny Carlsson <[log in to unmask]>

Wed, 10 Jan 2007 09:36:10 +0100

29 lines

[Fwd: Webkamera på publ.maskiner]

[Fwd: Webkamera på publ.maskiner]

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 25 Jan 2007 10:54:53 +0100

230 lines

Årets bibliotek 2007

Årets bibliotek 2007

Johannes Rudberg <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 16:22:11 +0100

186 lines

Återkalla meddelande: [BIBLIST] Semiarium lära ndemål

Återkalla meddelande: [BIBLIST] Semiarium lära ndemål

Katarina Ingemarsson <[log in to unmask]>

Tue, 16 Jan 2007 15:48:24 +0100

42 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager