LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


December 2006


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

ABM-centrum söker administratör med placering på Kun gl. biblioteket (proj.anst.) (1 message)
Ang. Re: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ? (1 message)
Ang. [BIBLIST] Ang. Re: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ? (1 message)
Ang. [BIBLIST] Bokfråga (1 message)
Ang. [BIBLIST] Dikt (2 messages)
Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur? (4 messages)
Ang. [BIBLIST] Inläsare (1 message)
Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur? (1 message)
Ang: [BIBLIST] Teknikens fantastiska mö jligheter (2 messages)
Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret. (1 message)
Anna Gullstrand är inte på kontoret. (1 message)
Arbetslivsbibliotekets verksamhet upphör (2 messages)
Bakerrapporten om Irak (2 messages)
Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie) (6 messages)
barn o ungdomsbibl sökes (1 message)
Behövs kortkatalogen för elektronisk information? (2 messages)
Bibliotekarietjänster i Vallentuna (1 message)
Biblioteksministern hos IA (1 message)
Bilarbetarens ABC (3 messages)
Bilderbokslåda Lille Claus köpes (1 message)
blockflöjtsböcker för nybörjare (3 messages)
Blogg för nyutbildade biblio tekarier (1 message)
Blogg för nyutbildade bibliotekarier (1 message)
Bok på chip (2 messages)
Bokfråga (1 message)
Bokomater (1 message)
Boktips.net och Biblioteket.se i samarbete (1 message)
Böcker, tidskrifter, serier bortskänkes av Riksarkivets bibliotek (1 message)
Böcker, tidskrifter, serier bortskänkes av Riksarkivets bibliotek (1 message)
Call for papers, EBLIB4 (1 message)
Call for papers: CoLIS 6, Featuring the Future (1 message)
Charlotta Lindh/foreign.ministry.se är inte på kontoret. (1 message)
Christer Zanden är inte på kontoret. (1 message)
Christina Fensby/ADM/MINISTRY is out of the office. (1 message)
Designing Libraries (1 message)
Det ekade tomt i tisdags (3 messages)
Det ekar tomt (2 messages)
dikt (1 message)
Dikt (1 message)
Diktfråga (2 messages)
disputation i biblioteks- & informationsvetenskap (1 message)
Erotisk litteratur? (8 messages)
Fwd: Näringsdepartementet: Arbetslivsinstitutet (Pressmeddelande) (1 message)
Förlagen mjölkar universi teten (1 message)
Förlagen mjölkar universiteten (2 messages)
Förlagetts Mediejukebox (2 messages)
Förtydligande angående den planerad e frågetjänsten för vuxenstuderande (1 message)
Gunnel M Hellman/ Hälso- och sjukvårdsförv/Landstinget_ Västmanland/SE är inte på kontoret. (1 message)
Gympa för bibliotekarier (1 message)
Har Du anmält dig till SFIS CyberToo ls-seminarium i december? (2 messages)
Har Du anmält dig till SFIS CyberTools-seminarium i december? (2 messages)
Herbert van de Sompel-föreläsning på KB! (1 message)
Historien om hur "Stilla natt" kom till för barn (1 message)
Hur ser bibliotekens roll ut i Web 2.0-världen? - et t seminarium o (1 message)
Hur ser bibliotekens roll ut i Web 2.0-världen? - et t seminarium om Bibliotek 2.0, Google och Wikipedia (1 message)
Här kommer några tips om hur du kan uppdatera di tt julbord! (1 message)
Här kommer några tips om hur du kan uppdatera ditt julbord! (1 message)
IFLA Durban August 2007 (1 message)
Inbjudan till Vi träffas på bibblan 2007 (1 message)
Informationskompetens och lärandemål (1 message)
Informatör/webbredaktör sökes (1 message)
Ingen träff! Försök igen! (1 message)
Inger Jepsson/ADM/MINISTRY är inte på kontoret. (1 message)
Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret. (3 messages)
Inläsare (1 message)
Inte bara Google (1 message)
Jag är ledig över julen och trettonhelgen och läser inte mina mail dagligen.Jag är åter den 8 januari. För brådskande ärenden nås jag på mobilen 070 - 333 21 74. (1 message)
Klassifikationskommittén meddelar (1 message)
Konferensinbjudan: Med användaren i fokus - processarb ete i praktiken (1 message)
Kurser i arabisk litteratur (1 message)
Ledig bibliotekarietjänst Jönköpings stadsbibliotek (1 message)
Liszen söker mot ca 600 biblioteksbloggar (1 message)
Livsmedelsverket söker bibliotekarie (1 message)
Livsmedelsverket utannonserar vik bibliotekarie, annons (1 message)
Ljudböcker för ungdomar (1 message)
Lärobok för analfabeter? (1 message)
Matthew Zimmerman (1 message)
Mozart på nätet (1 message)
Norrköping 1970 (1 message)
Nyinvigning av Umeå universitetsbibliotek (1 message)
Nytt forum för unga (ca 15-20 år) filmare (1 message)
OCLC Members Council Okt 2006 (1 message)
Olika slags bibliotekarier (1 message)
ordkunskap (1 message)
Postdoc-tjänst i bibliometri vid Biblioteksdirektionen i Lund (1 message)
Prenumerationsstöd 2007 (1 message)
Press release: 2500 JOURNALS IN DOAJ (1 message)
Projektanställning Bibliotekarie (1 message)
Recall: [BIBLIST] Har Du anmält dig till SFIS Cybe rTools-seminarium i december? (1 message)
Reminder - Cataloguing 2007 in Iceland (1 message)
Sista påminnelse om Papers för Elpub 2007 (1 message)
Skolbibliotek - prislapp? (1 message)
Skolbiblioteken och deras bemanning - rapport från DIK B ibliotekarieförbundet (1 message)
Skrift om Svenska ämnesord åter till försäljning (1 message)
Stavade fel, ursäkta Irving förstås (1 message)
Stockholmsfråga (1 message)
Stor blir större till skada för bibli otek (1 message)
Stora Sökguiden i Blekinge 26/1-07 (1 message)
SV: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur? (1 message)
Sv: Re: [BIBLIST] Böcker, tidskrifter, serier bortskänkes av Riksarkivets bib liotek (1 message)
Sv: Re: [BIBLIST] Erotisk litteratur? (1 message)
Sv: Re: [BIBLIST] Erotisk litteratur? (Semester) (1 message)
Sv: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Ang. Re: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ? (1 message)
Sv: [BIBLIST] Arbetslivsbibliotekets verksa mhet upphör (1 message)
SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak (4 messages)
SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie) (1 message)
Sv: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen (1 message)
SV: [BIBLIST] Bilarbetarens ABC (3 messages)
SV: [BIBLIST] blockflöjtsböcker för nybörjare (1 message)
SV: [BIBLIST] Bokfråga (1 message)
SV: [BIBLIST] Boktips.net och Biblioteket.se i samarbete (1 message)
Sv: [BIBLIST] Det ekar tomt (2 messages)
SV: [BIBLIST] Diktfråga (1 message)
SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap (3 messages)
Sv: [BIBLIST] Erotisk litteratur? (1 message)
SV: [BIBLIST] Erotisk litteratur? (2 messages)
Sv: [BIBLIST] Erotisk litteratur? (1 message)
SV: [BIBLIST] Historien om hur "Stilla natt" kom till för barn (1 message)
SV: [BIBLIST] Klassifikationskommittén meddelar (1 message)
SV: [BIBLIST] Lärobok för analfabeter ? (1 message)
Sv: [BIBLIST] Skolbiblioteken och deras bemanning - rapport från DIK B iblioteka rieförbundet (1 message)
SV: [BIBLIST] Stockholmsfråga (1 message)
SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Arbetslivsbibl iotekets verksa mhet upphör (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informat ionsvetenskap (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Historien om hur "Stilla natt" kom till för barn (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Stockholmsfråga (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] Är det til låtet att lämna ut nam n på lånt agare? (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap (3 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Hist orien om hur "Stilla natt" kom till f ör barn (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap (1 message)
Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Hist orien om hur "Stilla natt" kom till f ör barn (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Söker bok + Reko lid (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Är det til låtet att lämna ut nam n på låntagare? (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Är det til låtet att lämna ut nam n på låntagare? (1 message)
SV: [BIBLIST] Söker bok + Rekolid (1 message)
SV: [BIBLIST] Trött på alla gränssnitt? Byt till ETT! (1 message)
SV: [BIBLIST] [Skolbib] Skolbibliotek - prislapp? (1 message)
SV: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ? (1 message)
SV: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare? (1 message)
SV: [Skolbib] Dikt (1 message)
Söker bok + Rekolid (1 message)
Tack för svar om "Stilla natt" (1 message)
Teknikens fantastiska möjligheter (1 message)
Tillfällig medarbetare sökes (1 message)
Trött på alla gränssnitt? Byt till ETT! (1 message)
Två bibliotekarietjänster i Vallentuna (2 messages)
Ulf Larsson är inte på kontoret. (1 message)
Utlåningsdisk (1 message)
Var finner forskare information? (1 message)
Vi lever i en ny tid (1 message)
Vi träffas på bibblan idékonferens (1 message)
Vill du utvecklas i din yrkesroll? ­ Delta i SFIS mentorsprogram! (1 message)
[Skolbib] Skolbibliotek - prislapp? (1 message)
Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare? (1 message)
Är det tillåtet att lämna ut namn på låntagare? (1 message)
Årets stipendiat utsedd ­ ve m får resestipendiet nästa år? (1 message)
Över näktergalens golv - fler liknande böcker? (1 message)
ännu en biblioteksblogg om bibliotek och IT (2 messages)


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

ABM-centrum söker administratör med placering på Kun gl. biblioteket (proj.anst.)

ABM-centrum söker administratör med placering på Kun gl. biblioteket (proj.anst.)

Johan Gustavsson <[log in to unmask]>

Fri, 1 Dec 2006 11:20:46 +0100

114 lines

Ang. Re: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ?

Ang. Re: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ?

Thomas C Ericsson <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 17:52:25 +0100

91 lines

Ang. [BIBLIST] Ang. Re: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ?

Ang. [BIBLIST] Ang. Re: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ?

Tobias Bengtsson <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 18:56:09 +0100

41 lines

Ang. [BIBLIST] Bokfråga

Ang. [BIBLIST] Bokfråga

Mölndal Huvudbibliotek Info <[log in to unmask]>

Tue, 12 Dec 2006 17:43:23 +0100

253 lines

Ang. [BIBLIST] Dikt

Ang. [BIBLIST] Dikt

Maria Hjort <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 11:39:37 +0100

17 lines

Re: Ang. [BIBLIST] Dikt

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 11:43:28 +0100

86 lines

Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Britta Olevik <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 13:25:03 +0100

193 lines

Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Ida Westin <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 09:36:24 +0100

185 lines

Re: Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Sanna Barsk <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 09:46:39 +0100

23 lines

Re: Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Jenny Lindh <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 09:50:11 +0100

98 lines

Ang. [BIBLIST] Inläsare

Ang. [BIBLIST] Inläsare

[log in to unmask]

Fri, 15 Dec 2006 08:03:24 +0100

140 lines

Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Ang: [BIBLIST] SV: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Mikael Gille <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 10:44:55 +0100

48 lines

Ang: [BIBLIST] Teknikens fantastiska mö jligheter

Ang: [BIBLIST] Teknikens fantastiska mö jligheter

Mona Quick <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 09:56:07 +0100

65 lines

Re: Ang: [BIBLIST] Teknikens fantastiska mö jligheter

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 10:21:33 +0100

83 lines

Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret.

Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret.

Anita Widell <[log in to unmask]>

Fri, 29 Dec 2006 10:44:02 +0100

15 lines

Anna Gullstrand är inte på kontoret.

Anna Gullstrand är inte på kontoret.

Anna Gullstrand <[log in to unmask]>

Wed, 27 Dec 2006 16:01:33 +0100

15 lines

Arbetslivsbibliotekets verksamhet upphör

Arbetslivsbibliotekets verksamhet upphör

Peter Lindgren <[log in to unmask]>

Mon, 18 Dec 2006 10:18:28 +0100

275 lines

Re: Arbetslivsbibliotekets verksamhet upphör

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 10:44:26 +0100

234 lines

Bakerrapporten om Irak

Bakerrapporten om Irak

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 10:05:15 +0100

45 lines

Re: Bakerrapporten om Irak

MARCUS <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 12:49:57 +0100

19 lines

Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)

Re: Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)

Nicholas Mackenzie <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 11:19:49 +0100

64 lines

Re: Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 13:59:02 +0100

199 lines

Re: Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)

Anders Fredriksson <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 11:25:44 +0100

442 lines

Re: Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)

Moniqa Norrgård <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 11:30:35 +0100

752 lines

Re: Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 14:47:33 +0100

220 lines

Re: Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 14:50:42 +0100

242 lines

barn o ungdomsbibl sökes

barn o ungdomsbibl sökes

Britta Sarnmark <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 11:18:18 +0100

13 lines

Behövs kortkatalogen för elektronisk information?

Behövs kortkatalogen för elektronisk information?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 08:56:10 +0100

69 lines

Re: Behövs kortkatalogen för elektronisk information?

Lena Böök Rodhe <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 14:13:01 +0100

78 lines

Bibliotekarietjänster i Vallentuna

Bibliotekarietjänster i Vallentuna

Anna Brynell <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 09:39:30 +0100

165 lines

Biblioteksministern hos IA

Biblioteksministern hos IA

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Thu, 7 Dec 2006 10:29:16 +0100

49 lines

Bilarbetarens ABC

Bilarbetarens ABC

Mia Olausson <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 10:26:23 +0100

189 lines

Re: Bilarbetarens ABC

Gunilla Mosén <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 10:39:10 +0100

49 lines

Re: Bilarbetarens ABC

Martin Lindén <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 10:48:30 +0100

249 lines

Bilderbokslåda Lille Claus köpes

Bilderbokslåda Lille Claus köpes

Anders Claesson <[log in to unmask]>

Mon, 4 Dec 2006 15:11:14 +0100

23 lines

blockflöjtsböcker för nybörjare

blockflöjtsböcker för nybörjare

Hjelting Lotta <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 11:27:11 +0100

29 lines

Re: blockflöjtsböcker för nybörjare

Christina Carlson ,KOF <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 12:57:53 +0100

37 lines

Re: blockflöjtsböcker för nybörjare

Birgitta Sparre <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 11:57:22 +0100

154 lines

Blogg för nyutbildade biblio tekarier

Re: Blogg för nyutbildade biblio tekarier

Helen Tynér <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 11:28:24 +0000

57 lines

Blogg för nyutbildade bibliotekarier

Blogg för nyutbildade bibliotekarier

Lundqvist Maria (Länsbibliotek Sydost) <[log in to unmask]>

Tue, 5 Dec 2006 16:51:12 +0100

121 lines

Bok på chip

Bok på chip

Anna Troy <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 04:26:52 -0800

27 lines

Re: Bok på chip

Andreas Pettersson <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 14:44:04 +0100

40 lines

Bokfråga

Bokfråga

Hannah Zackrisson <[log in to unmask]>

Thu, 7 Dec 2006 13:52:36 +0100

85 lines

Bokomater

Bokomater

Susi Holmgren <[log in to unmask]>

Thu, 7 Dec 2006 19:11:59 +0100

20 lines

Boktips.net och Biblioteket.se i samarbete

Boktips.net och Biblioteket.se i samarbete

Örjan Hellström <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 15:58:09 +0100

267 lines

Böcker, tidskrifter, serier bortskänkes av Riksarkivets bibliotek

Re: Böcker, tidskrifter, serier bortskänkes av Riksarkivets bibliotek

Katharina Leibring <[log in to unmask]>

Mon, 11 Dec 2006 12:42:21 +0100

137 lines

Böcker, tidskrifter, serier bortskänkes av Riksarkivets bibliotek

Böcker, tidskrifter, serier bortskänkes av Riksarkivets bibliotek

Elisabet Sandström <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 17:22:43 +0100

87 lines

Call for papers, EBLIB4

Call for papers, EBLIB4

Katriina Byström <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 13:23:43 +0100

75 lines

Call for papers: CoLIS 6, Featuring the Future

Call for papers: CoLIS 6, Featuring the Future

Katriina Byström <[log in to unmask]>

Fri, 1 Dec 2006 08:40:06 +0100

161 lines

Charlotta Lindh/foreign.ministry.se är inte på kontoret.

Charlotta Lindh/foreign.ministry.se är inte på kontoret.

Charlotta Lindh <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 16:26:50 +0100

14 lines

Christer Zanden är inte på kontoret.

Christer Zanden är inte på kontoret.

Christer Zanden <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 20:56:14 +0100

15 lines

Christina Fensby/ADM/MINISTRY is out of the office.

Christina Fensby/ADM/MINISTRY is out of the office.

Christina Fensby <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 11:03:03 +0100

13 lines

Designing Libraries

Designing Libraries

Anna Troy <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 01:11:52 -0800

24 lines

Det ekade tomt i tisdags

Det ekade tomt i tisdags

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 7 Dec 2006 15:11:04 +0100

75 lines

Re: Det ekade tomt i tisdags

Jan Hagerlid <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 10:41:12 +0100

131 lines

Re: Det ekade tomt i tisdags

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 11 Dec 2006 15:16:19 +0100

129 lines

Det ekar tomt

Det ekar tomt

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 5 Dec 2006 16:04:53 +0100

61 lines

Re: Det ekar tomt

Peter Berkesand <[log in to unmask]>

Tue, 5 Dec 2006 16:19:39 +0100

95 lines

dikt

dikt

Gunvor Aspviken <[log in to unmask]>

Thu, 30 Nov 2006 11:12:14 +0100

35 lines

Dikt

Dikt

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 10:08:05 +0100

62 lines

Diktfråga

Diktfråga

Margareta Engstrand <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 11:35:43 +0100

21 lines

Diktfråga

Ragna Fredin <[log in to unmask]>

Mon, 11 Dec 2006 14:56:30 +0100

25 lines

disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Kerstin Rydbeck <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 17:14:53 +0100

43 lines

Erotisk litteratur?

Erotisk litteratur?

Sanna Barsk <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 13:08:18 +0100

23 lines

Re: Erotisk litteratur?

Jenny Lindh <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 13:34:03 +0100

56 lines

Re: Erotisk litteratur?

Tommy Jansson <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 16:30:59 +0100

91 lines

Re: Erotisk litteratur?

Sanna Barsk <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 17:00:45 +0100

23 lines

Re: Erotisk litteratur?

julia keller <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 08:48:30 -0800

42 lines

Re: Erotisk litteratur?

per andersson <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 09:33:02 -0800

42 lines

Re: Erotisk litteratur?

Ingrid Bergenudd <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 08:51:15 +0100

24 lines

Re: Erotisk litteratur?

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 09:11:35 +0100

316 lines

Fwd: Näringsdepartementet: Arbetslivsinstitutet (Pressmeddelande)

Fwd: Näringsdepartementet: Arbetslivsinstitutet (Pressmeddelande)

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 13:34:58 +0100

91 lines

Förlagen mjölkar universi teten

Re: Förlagen mjölkar universi teten

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 09:54:08 +0100

127 lines

Förlagen mjölkar universiteten

Förlagen mjölkar universiteten

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 14:18:00 +0100

59 lines

Re: Förlagen mjölkar universiteten

Karin Almbladh <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 10:28:47 +0100

38 lines

Förlagetts Mediejukebox

Förlagetts Mediejukebox

Ann-Sofie Hjernstedt <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 12:37:55 +0100

57 lines

Re: Förlagetts Mediejukebox

Ann-Sofie Jonsson <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 12:44:36 +0100

36 lines

Förtydligande angående den planerad e frågetjänsten för vuxenstuderande

Förtydligande angående den planerad e frågetjänsten för vuxenstuderande

Åke Nygren <[log in to unmask]>

Mon, 4 Dec 2006 08:00:04 +0100

270 lines

Gunnel M Hellman/ Hälso- och sjukvårdsförv/Landstinget_ Västmanland/SE är inte på kontoret.

Gunnel M Hellman/ Hälso- och sjukvårdsförv/Landstinget_ Västmanland/SE är inte på kontoret.

Gunnel Hellman <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 01:01:00 +0100

17 lines

Gympa för bibliotekarier

Gympa för bibliotekarier

Anna Troy <[log in to unmask]>

Wed, 27 Dec 2006 03:54:50 -0800

28 lines

Har Du anmält dig till SFIS CyberToo ls-seminarium i december?

Re: Har Du anmält dig till SFIS CyberToo ls-seminarium i december?

Fernvall Ylva <[log in to unmask]>

Tue, 12 Dec 2006 09:32:04 +0100

122 lines

Re: Har Du anmält dig till SFIS CyberToo ls-seminarium i december?

Fernvall Ylva <[log in to unmask]>

Tue, 12 Dec 2006 09:32:04 +0100

122 lines

Har Du anmält dig till SFIS CyberTools-seminarium i december?

Har Du anmält dig till SFIS CyberTools-seminarium i december?

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 5 Dec 2006 13:58:14 +0100

103 lines

Re: Har Du anmält dig till SFIS CyberTools-seminarium i december?

Görel Reimer <[log in to unmask]>

Tue, 5 Dec 2006 13:58:55 +0100

13 lines

Herbert van de Sompel-föreläsning på KB!

Herbert van de Sompel-föreläsning på KB!

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Fri, 1 Dec 2006 09:50:22 +0100

272 lines

Historien om hur "Stilla natt" kom till för barn

Historien om hur "Stilla natt" kom till för barn

Ann-Marie Asplund <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 10:15:12 +0200

31 lines

Hur ser bibliotekens roll ut i Web 2.0-världen? - et t seminarium o

Re: Hur ser bibliotekens roll ut i Web 2.0-världen? - et t seminarium o

Charlotte Lundkvist Kultur <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 13:23:17 +0100

16 lines

Hur ser bibliotekens roll ut i Web 2.0-världen? - et t seminarium om Bibliotek 2.0, Google och Wikipedia

Hur ser bibliotekens roll ut i Web 2.0-världen? - et t seminarium om Bibliotek 2.0, Google och Wikipedia

Donner Suzanne <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 14:22:43 +0200

159 lines

Här kommer några tips om hur du kan uppdatera di tt julbord!

Re: Här kommer några tips om hur du kan uppdatera di tt julbord!

Gunilla Mosén <[log in to unmask]>

Tue, 12 Dec 2006 13:24:03 +0100

23 lines

Här kommer några tips om hur du kan uppdatera ditt julbord!

Här kommer några tips om hur du kan uppdatera ditt julbord!

Michael Hagström <[log in to unmask]>

Tue, 12 Dec 2006 13:18:56 +0100

44 lines

IFLA Durban August 2007

IFLA Durban August 2007

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 13:04:35 +0100

246 lines

Inbjudan till Vi träffas på bibblan 2007

Inbjudan till Vi träffas på bibblan 2007

Wollrab Uli <[log in to unmask]>

Tue, 5 Dec 2006 14:22:49 +0100

36 lines

Informationskompetens och lärandemål

Informationskompetens och lärandemål

Christina Tovote <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 13:36:58 +0100

79 lines

Informatör/webbredaktör sökes

Informatör/webbredaktör sökes

Birgitta Markusson <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 09:40:38 +0100

15 lines

Ingen träff! Försök igen!

Ingen träff! Försök igen!

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 09:18:00 +0100

222 lines

Inger Jepsson/ADM/MINISTRY är inte på kontoret.

Inger Jepsson/ADM/MINISTRY är inte på kontoret.

Inger Jepsson <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 11:08:11 +0100

16 lines

Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret.

Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret.

Ingrid Torstensson <[log in to unmask]>

Mon, 11 Dec 2006 15:02:48 +0100

15 lines

Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret.

Ingrid Torstensson <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 09:01:44 +0100

15 lines

Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret.

Ingrid Torstensson <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 12:02:23 +0100

15 lines

Inläsare

Inläsare

Liselotte Ingvarsson <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 16:04:12 +0100

55 lines

Inte bara Google

Inte bara Google

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 10:19:31 +0100

40 lines

Jag är ledig över julen och trettonhelgen och läser inte mina mail dagligen.Jag är åter den 8 januari. För brådskande ärenden nås jag på mobilen 070 - 333 21 74.

Jag är ledig över julen och trettonhelgen och läser inte mina mail dagligen.Jag är åter den 8 januari. För brådskande ärenden nås jag på mobilen 070 - 333 21 74.

Marie Nyman <[log in to unmask]>

Sat, 23 Dec 2006 00:12:11 +0100

40 lines

Klassifikationskommittén meddelar

Klassifikationskommittén meddelar

Viktorsson Elisabet <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 15:17:16 +0100

203 lines

Konferensinbjudan: Med användaren i fokus - processarb ete i praktiken

Konferensinbjudan: Med användaren i fokus - processarb ete i praktiken

Eva Enarson <[log in to unmask]>

Tue, 12 Dec 2006 10:25:57 +0100

105 lines

Kurser i arabisk litteratur

Kurser i arabisk litteratur

Anna Gustafsson-Chen <[log in to unmask]>

Fri, 29 Dec 2006 10:25:51 +0100

31 lines

Ledig bibliotekarietjänst Jönköpings stadsbibliotek

Ledig bibliotekarietjänst Jönköpings stadsbibliotek

Ingrid Ahlbom <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 14:51:49 +0100

59 lines

Liszen söker mot ca 600 biblioteksbloggar

Liszen söker mot ca 600 biblioteksbloggar

Alma Taawo <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 10:52:10 +0100

166 lines

Livsmedelsverket söker bibliotekarie

Livsmedelsverket söker bibliotekarie

[log in to unmask]

Wed, 6 Dec 2006 09:14:59 +0100

36 lines

Livsmedelsverket utannonserar vik bibliotekarie, annons

Livsmedelsverket utannonserar vik bibliotekarie, annons

[log in to unmask]

Mon, 4 Dec 2006 09:06:54 +0100

32 lines

Ljudböcker för ungdomar

Ljudböcker för ungdomar

Gustaf Källvik <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 10:06:09 +0100

96 lines

Lärobok för analfabeter?

Lärobok för analfabeter?

Brigitte Kuhne <[log in to unmask]>

Mon, 11 Dec 2006 15:09:51 +0000

44 lines

Matthew Zimmerman

Matthew Zimmerman

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 13:32:41 +0100

69 lines

Mozart på nätet

Mozart på nätet

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 08:35:55 +0100

35 lines

Norrköping 1970

Norrköping 1970

Joachim Siocrona <[log in to unmask]>

Mon, 4 Dec 2006 12:03:26 +0100

158 lines

Nyinvigning av Umeå universitetsbibliotek

Nyinvigning av Umeå universitetsbibliotek

Kjell Jonsson <[log in to unmask]>

Mon, 18 Dec 2006 14:43:17 +0100

28 lines

Nytt forum för unga (ca 15-20 år) filmare

Nytt forum för unga (ca 15-20 år) filmare

Ola Törjas <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 09:15:02 +0100

293 lines

OCLC Members Council Okt 2006

OCLC Members Council Okt 2006

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Fri, 29 Dec 2006 14:04:37 +0100

374 lines

Olika slags bibliotekarier

Olika slags bibliotekarier

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 13:42:24 +0100

126 lines

ordkunskap

ordkunskap

IDA <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 15:32:41 +0100

19 lines

Postdoc-tjänst i bibliometri vid Biblioteksdirektionen i Lund

Postdoc-tjänst i bibliometri vid Biblioteksdirektionen i Lund

Håkan Carlsson <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 13:12:53 +0100

22 lines

Prenumerationsstöd 2007

Prenumerationsstöd 2007

Helena Rudberg <[log in to unmask]>

Mon, 4 Dec 2006 12:45:18 +0100

159 lines

Press release: 2500 JOURNALS IN DOAJ

Press release: 2500 JOURNALS IN DOAJ

Jørgensen Lotte <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 12:54:12 +0100

576 lines

Projektanställning Bibliotekarie

Projektanställning Bibliotekarie

Siv Boman <[log in to unmask]>

Fri, 1 Dec 2006 13:58:33 +0100

14 lines

Recall: [BIBLIST] Har Du anmält dig till SFIS Cybe rTools-seminarium i december?

Recall: [BIBLIST] Har Du anmält dig till SFIS Cybe rTools-seminarium i december?

Fernvall Ylva <[log in to unmask]>

Tue, 12 Dec 2006 09:40:54 +0100

13 lines

Reminder - Cataloguing 2007 in Iceland

Reminder - Cataloguing 2007 in Iceland

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 13:27:31 +0100

304 lines

Sista påminnelse om Papers för Elpub 2007

Sista påminnelse om Papers för Elpub 2007

Anne-Marie Pettersson <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 10:31:29 +0000

277 lines

Skolbibliotek - prislapp?

Skolbibliotek - prislapp?

Maja Filipsson <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 09:33:32 +0100

26 lines

Skolbiblioteken och deras bemanning - rapport från DIK B ibliotekarieförbundet

Skolbiblioteken och deras bemanning - rapport från DIK B ibliotekarieförbundet

Johannes Rudberg <[log in to unmask]>

Fri, 1 Dec 2006 10:41:59 +0100

129 lines

Skrift om Svenska ämnesord åter till försäljning

Skrift om Svenska ämnesord åter till försäljning

Miriam Nauri <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 09:24:31 +0100

295 lines

Stavade fel, ursäkta Irving förstås

Stavade fel, ursäkta Irving förstås

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Fri, 22 Dec 2006 13:45:31 +0100

126 lines

Stockholmsfråga

Stockholmsfråga

Connie Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 10:56:43 +0100

30 lines

Stor blir större till skada för bibli otek

Stor blir större till skada för bibli otek

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 11:15:18 +0100

59 lines

Stora Sökguiden i Blekinge 26/1-07

Stora Sökguiden i Blekinge 26/1-07

Eva Norling <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 16:29:50 +0100

142 lines

SV: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur?

SV: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Jan Gust <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 09:07:48 +0100

46 lines

Sv: Re: [BIBLIST] Böcker, tidskrifter, serier bortskänkes av Riksarkivets bib liotek

Sv: Re: [BIBLIST] Böcker, tidskrifter, serier bortskänkes av Riksarkivets bib liotek

Elisabet Sandström <[log in to unmask]>

Mon, 11 Dec 2006 13:15:46 +0100

145 lines

Sv: Re: [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Sv: Re: [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Katarina Norén <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 18:24:58 +0100

47 lines

Sv: Re: [BIBLIST] Erotisk litteratur? (Semester)

Sv: Re: [BIBLIST] Erotisk litteratur? (Semester)

Karin Walterson <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 08:52:15 +0100

19 lines

Sv: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Ang. Re: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ?

Sv: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Ang. Re: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ?

Marcus Westlind <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 09:10:30 +0100

32 lines

Sv: [BIBLIST] Arbetslivsbibliotekets verksa mhet upphör

Sv: [BIBLIST] Arbetslivsbibliotekets verksa mhet upphör

Birgitta Kopf <[log in to unmask]>

Mon, 18 Dec 2006 11:27:18 +0100

190 lines

SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak

SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 10:39:14 +0100

84 lines

SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak

Søren Find <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 10:58:17 +0100

599 lines

Re: SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 11:22:37 +0100

197 lines

Re: SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 13:19:59 +0100

77 lines

SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)

SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 11:38:27 +0100

543 lines

Sv: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Sv: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Ewa Skelte <[log in to unmask]>

Fri, 1 Dec 2006 13:27:35 +0100

103 lines

SV: [BIBLIST] Bilarbetarens ABC

SV: [BIBLIST] Bilarbetarens ABC

Wikbom Wilhelm, KOF <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 10:42:12 +0100

282 lines

SV: [BIBLIST] Bilarbetarens ABC

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 10:53:35 +0100

305 lines

Re: SV: [BIBLIST] Bilarbetarens ABC

mikael vikman <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 11:11:12 +0100

81 lines

SV: [BIBLIST] blockflöjtsböcker för nybörjare

SV: [BIBLIST] blockflöjtsböcker för nybörjare

Lena Fahle <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 12:02:30 +0100

48 lines

SV: [BIBLIST] Bokfråga

SV: [BIBLIST] Bokfråga

Svalstedt Marika <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 10:48:52 +0100

376 lines

SV: [BIBLIST] Boktips.net och Biblioteket.se i samarbete

SV: [BIBLIST] Boktips.net och Biblioteket.se i samarbete

Hatamian Lousia <[log in to unmask]>

Wed, 27 Dec 2006 11:00:38 +0100

505 lines

Sv: [BIBLIST] Det ekar tomt

Sv: [BIBLIST] Det ekar tomt

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Tue, 5 Dec 2006 21:49:56 +0100

30 lines

Re: Sv: [BIBLIST] Det ekar tomt

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Tue, 5 Dec 2006 23:06:59 +0100

292 lines

SV: [BIBLIST] Diktfråga

SV: [BIBLIST] Diktfråga

Ola Sundqvist <[log in to unmask]>

Tue, 12 Dec 2006 16:38:24 +0100

41 lines

SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 12:48:58 +0100

151 lines

Re: SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Gunilla Mosén <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 13:05:25 +0100

73 lines

SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 13:55:41 +0100

357 lines

Sv: [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Sv: [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Nina Frid <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 13:19:54 +0100

42 lines

SV: [BIBLIST] Erotisk litteratur?

SV: [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Persson Anna <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 15:31:46 +0100

32 lines

SV: [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Jonas Malm <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 15:42:32 +0100

36 lines

Sv: [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Sv: [BIBLIST] Erotisk litteratur?

Tomas Lidbeck <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 09:39:39 +0100

35 lines

SV: [BIBLIST] Historien om hur "Stilla natt" kom till för barn

SV: [BIBLIST] Historien om hur "Stilla natt" kom till för barn

Christina Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 09:18:32 +0100

44 lines

SV: [BIBLIST] Klassifikationskommittén meddelar

SV: [BIBLIST] Klassifikationskommittén meddelar

Athlei Birgitta <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 10:46:30 +0100

337 lines

SV: [BIBLIST] Lärobok för analfabeter ?

SV: [BIBLIST] Lärobok för analfabeter ?

Nilbratt Elvy <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 15:37:02 +0100

314 lines

Sv: [BIBLIST] Skolbiblioteken och deras bemanning - rapport från DIK B iblioteka rieförbundet

Sv: [BIBLIST] Skolbiblioteken och deras bemanning - rapport från DIK B iblioteka rieförbundet

Gunilla Genberg <[log in to unmask]>

Fri, 1 Dec 2006 11:26:23 +0100

84 lines

SV: [BIBLIST] Stockholmsfråga

SV: [BIBLIST] Stockholmsfråga

Ann Bergström Utbildningsförvaltningen <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 14:36:11 +0100

36 lines

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Arbetslivsbibl iotekets verksa mhet upphör

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Arbetslivsbibl iotekets verksa mhet upphör

Lindberg Annsofi <[log in to unmask]>

Mon, 18 Dec 2006 12:36:08 +0100

561 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informat ionsvetenskap

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informat ionsvetenskap

Isacson Ola <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 13:56:56 +0100

599 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 13:10:31 +0100

83 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Krister Johannesson <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 13:14:30 +0100

271 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Historien om hur "Stilla natt" kom till för barn

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Historien om hur "Stilla natt" kom till för barn

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 09:27:32 +0100

59 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Stockholmsfråga

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Stockholmsfråga

Ingrid Månsson <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 14:44:49 +0100

51 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] Är det til låtet att lämna ut nam n på lånt agare?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] Är det til låtet att lämna ut nam n på lånt agare?

Eng Ragnar <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 08:23:33 +0100

99 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 13:17:43 +0100

96 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 13:33:35 +0100

284 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Krister Johannesson <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 18:39:48 +0100

368 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Hist orien om hur "Stilla natt" kom till f ör barn

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Hist orien om hur "Stilla natt" kom till f ör barn

Jan Gust <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 12:30:23 +0100

86 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Thu, 28 Dec 2006 13:47:27 +0100

320 lines

Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Hist orien om hur "Stilla natt" kom till f ör barn

Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Hist orien om hur "Stilla natt" kom till f ör barn

Elisabet Staaf <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 18:24:38 +0100

92 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Söker bok + Reko lid

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Söker bok + Reko lid

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 13:05:18 +0100

135 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Är det til låtet att lämna ut nam n på låntagare?

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Är det til låtet att lämna ut nam n på låntagare?

Erik Boström <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 08:27:18 +0100

230 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Är det til låtet att lämna ut nam n på låntagare?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Är det til låtet att lämna ut nam n på låntagare?

Jonas Malm <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 16:01:25 +0100

83 lines

SV: [BIBLIST] Söker bok + Rekolid

SV: [BIBLIST] Söker bok + Rekolid

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Thu, 21 Dec 2006 09:06:44 +0100

96 lines

SV: [BIBLIST] Trött på alla gränssnitt? Byt till ETT!

SV: [BIBLIST] Trött på alla gränssnitt? Byt till ETT!

Andreas Gering <[log in to unmask]>

Tue, 12 Dec 2006 16:59:17 +0100

49 lines

SV: [BIBLIST] [Skolbib] Skolbibliotek - prislapp?

SV: [BIBLIST] [Skolbib] Skolbibliotek - prislapp?

Karin Engström <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 13:58:04 +0100

33 lines

SV: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ?

Re: SV: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare ?

Kerstin Grahnen <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 13:52:56 +0100

266 lines

SV: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare?

SV: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare?

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 13:27:08 +0100

59 lines

SV: [Skolbib] Dikt

SV: [Skolbib] Dikt

Anette Elvelind <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 10:15:10 +0100

91 lines

Söker bok + Rekolid

Söker bok + Rekolid

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 17:42:31 +0100

124 lines

Tack för svar om "Stilla natt"

Tack för svar om "Stilla natt"

Ann-Marie Asplund <[log in to unmask]>

Wed, 20 Dec 2006 10:30:49 +0200

60 lines

Teknikens fantastiska möjligheter

Teknikens fantastiska möjligheter

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 15 Dec 2006 09:13:26 +0100

45 lines

Tillfällig medarbetare sökes

Tillfällig medarbetare sökes

Maria Börman <[log in to unmask]>

Tue, 12 Dec 2006 15:35:43 +0100

157 lines

Trött på alla gränssnitt? Byt till ETT!

Trött på alla gränssnitt? Byt till ETT!

Niclas Jönsson <[log in to unmask]>

Mon, 11 Dec 2006 13:39:28 +0100

36 lines

Två bibliotekarietjänster i Vallentuna

Två bibliotekarietjänster i Vallentuna

Anna Brynell <[log in to unmask]>

Mon, 18 Dec 2006 16:21:50 +0100

164 lines

Re: Två bibliotekarietjänster i Vallentuna

Finn Axelsson <[log in to unmask]>

Mon, 18 Dec 2006 16:22:45 +0100

12 lines

Ulf Larsson är inte på kontoret.

Ulf Larsson är inte på kontoret.

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Mon, 11 Dec 2006 14:03:20 +0100

15 lines

Utlåningsdisk

Utlåningsdisk

Marianne Hellqvist <[log in to unmask]>

Fri, 1 Dec 2006 15:07:29 +0100

23 lines

Var finner forskare information?

Var finner forskare information?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 11 Dec 2006 15:00:41 +0100

193 lines

Vi lever i en ny tid

Vi lever i en ny tid

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 13 Dec 2006 09:49:48 +0100

69 lines

Vi träffas på bibblan idékonferens

Vi träffas på bibblan idékonferens

Wollrab Uli <[log in to unmask]>

Thu, 14 Dec 2006 15:15:46 +0100

24 lines

Vill du utvecklas i din yrkesroll? ­ Delta i SFIS mentorsprogram!

Vill du utvecklas i din yrkesroll? ­ Delta i SFIS mentorsprogram!

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 13:26:37 +0100

131 lines

[Skolbib] Skolbibliotek - prislapp?

Re: [Skolbib] Skolbibliotek - prislapp?

Maja Filipsson <[log in to unmask]>

Fri, 8 Dec 2006 11:43:16 +0100

22 lines

Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare?

Re: Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare?

Anders Ringnér <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 16:52:07 +0100

49 lines

Är det tillåtet att lämna ut namn på låntagare?

Är det tillåtet att lämna ut namn på låntagare?

Jonas Malm <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 16:29:48 +0100

98 lines

Årets stipendiat utsedd ­ ve m får resestipendiet nästa år?

Årets stipendiat utsedd ­ ve m får resestipendiet nästa år?

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 6 Dec 2006 13:59:23 +0100

129 lines

Över näktergalens golv - fler liknande böcker?

Över näktergalens golv - fler liknande böcker?

Anna Langefors Bräutigam <[log in to unmask]>

Fri, 1 Dec 2006 10:17:26 +0100

54 lines

ännu en biblioteksblogg om bibliotek och IT

ännu en biblioteksblogg om bibliotek och IT

biblioteksbloggse (bibliotek och IT) <[log in to unmask]>

Mon, 18 Dec 2006 23:18:27 +0100

28 lines

Re: ännu en biblioteksblogg om bibliotek och IT

Anna-Stina Axelsson <[log in to unmask]>

Tue, 19 Dec 2006 12:29:48 +0200

101 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager