LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


November 2006


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

"Att måla själens färge r" (1 message)
"Att måla själens färger" (2 messages)
"Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe" (1 message)
<No subject> (2 messages)
Ang. Re: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren (2 messages)
Ang. Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] roligt om mat (2 messages)
Ang. [BIBLIST] "Att måla själens färger" (1 message)
Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio å ren (1 message)
Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren (2 messages)
Ang. [BIBLIST] Digitaliserade biblioteksminnen (1 message)
Ang. [BIBLIST] Kemi i litteraturen (1 message)
Ang. [BIBLIST] Noter (1 message)
Ang. [BIBLIST] roligt om mat (1 message)
Ang: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren (1 message)
Ang: [BIBLIST] Bok om anhörig till funktionshindrad. (1 message)
Ang: [BIBLIST] Ikoner-Akademien (2 messages)
Ang: [BIBLIST] Parabollitteratur (1 message)
Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret. (1 message)
Att bygga en stenbro (1 message)
Att vara informationsspecialist är coolt! (1 message)
Avgifter (1 message)
Bibban Alexandersson är inte på kontoret. (1 message)
Bibliotekarie sö kes till UR (1 message)
Bibliotekarieexamen (2 messages)
Bibliotekariekompetens (1 message)
Bibliotekarier i l itteraturen de senase tio åren (1 message)
Bibliotekarier i litterature n de senase tio åren (3 messages)
Bibliotekarier i litteraturen (2 messages)
Bibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren (1 message)
Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren (6 messages)
Bibliotekarier i litteraturen de senaste tio åren (1 message)
Bibliotekarietjänst (2 messages)
Bibliotekschef söks till Ersta Sköndal högskola (1 message)
Biblioteksstatistik (1 message)
Bok om anhörig till funktions hindrad. (1 message)
Bok om anhörig till funktionshindrad (2 messages)
Bok om anhörig till funktionshindrad. (5 messages)
Bokmässan Örebro Slott (1 message)
Burmester-mallar? (1 message)
Böcker och tidskrifter bortskänkes! (1 message)
Böcker om Spanien (2 messages)
CALL FOR PAPERS IATUL 2007 (1 message)
Cataloguing 2007 - Joint NFBN Conference in Iceland - Reminder & Registration (1 message)
Chihuahua Puzzle (1 message)
Codeco bokomater: användarförening och återl ämningsrutiner (1 message)
Cyber-Tools seminarium den 15 december på Anna Lindh-biblioteket! (1 message)
Den 21 november 2006 släcktes ljuset (1 message)
Digitaliserade biblioteksminnen (1 message)
Dikt sökes... (2 messages)
Dokumentation från konferensen "Katalogpo ster extra allt" (1 message)
Dubbla poster i Libris: tryckt och e-version (2 messages)
Elisabeth Larson Olin/ADM/MINISTRY is out of the office. (2 messages)
ETD2007 Conference in Uppsala, Sweden - Call for papers (1 message)
Eva Borgvall/Stadsbiblioteket/ Göteborgs Kommun är inte på kontoret. (1 message)
Finnes det en ledig bokbuss? (1 message)
Fråga om trådlösa streckkodsläsa re (2 messages)
Fwd: Re: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren (1 message)
Föreläsning om vuxnas lärande, Stoc kholm 8 nov (1 message)
Förskönande omskrivningar (1 message)
Först med bilder från Asplundstävli ngen!! (1 message)
Förtjänar Ditt bibliotek internationell uppmärksamhet ? (1 message)
Förvärvstips: Tidningen Kulturen (1 message)
Grodan-böckerna på andra språk? (1 message)
Hitmakarna.nu - en bra artistsajt! (1 message)
Hur f ångar du läsaren på andra sidan skärmen? En praktisk workshop den 1 december (1 message)
Ikoner-Akademien (1 message)
Inbjudan till panelsamtal om framtiden (2 messages)
Inbjudan till panelsamtal om framtidens bibliotek (1 message)
Intervju med Nils Hebo (1 message)
Intressant konferens! (1 message)
Juldikt... (1 message)
Kamm arrätten sök er. .. (1 message)
Kammarrätten söker... (2 messages)
Katalogskydd - huvudförhandling i Stock holms tingsrätt 16 november (1 message)
KB och Forum (1 message)
Kemi i litteraturen (3 messages)
Klassifikationskommittén meddelar (1 message)
Konferens om bibliotek och massmedia (1 message)
Konferens: Med användaren i fokus - processarbete i pr aktiken (1 message)
KURS - Lär dig söka professionellt på Internet (1 message)
Kurs för juridikbibliotekarier (1 message)
Kurs i arbetsrätt för juridiska bibliotek (1 message)
Ledig tjänst (1 message)
Ledig tjänst: Bibliotekarie med IT-inriktning i Katrin eholm (1 message)
Lediga tjänster (1 message)
Libra.se (2 messages)
Libris elfel (1 message)
lim/klister till Daisyboxar (1 message)
Litteraturkalender (1 message)
Luleå stadsbibliotek stänger (1 message)
Martha A. Muusses - foto? (1 message)
Mat - sent ute? (2 messages)
mat i litteraturen (2 messages)
Meddelande till LIBRIS-biblioteken (1 message)
missbrukande ungdomar (2 messages)
MP3-spelare ochDAISY-böcker (2 messages)
Mr Deewey och Ms SAB passar inte in i ett "pan-european system"? (2 messages)
Mr Dewey och Ms SAB - dokumentation från konferensen (1 message)
musikavlyssning (1 message)
Musikikonografiskt symposium (1 message)
Människoöden i Thailand (1 message)
NDN: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio å (5 messages)
Noter (2 messages)
Novell (1 message)
ny bok: Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika (1 message)
Ny idé- och kunskapsbank för bibliotek (1 message)
Nytt datum för abstracts till HSS 0 7 (1 message)
Nästa generationens bibliotekskataloger (1 message)
om SökaSpråkaLära och SMiLE (1 message)
Panelsamtalet tillgängligt via nätet (1 message)
Parabollitteratur (1 message)
Presentera något på HSS 07? (1 message)
Pressmeddelande: UPPSATSER.SE (1 message)
Pressrelease: Exlibris ägare köper Endeavour från Elsevier (1 message)
Prins Shantaarna (2 messages)
Program om Heidenstam och Levertin (2 messages)
Påminnelse om konferens på Anna Lindh-biblioteket me d bl.a. Jan Eliasson (1 message)
Påminnelse! Kurs i arbetsrätt i Göteborg 6/12 (1 message)
Rasism (1 message)
Re hitmakarna.nu (1 message)
Repetition av efterlysning + citat (1 message)
roligt om mat (2 messages)
rättelse (1 message)
ScieCom - Svenskt resurscentrum för vetenskaplig Kommuni kation (2 messages)
Serieteket 10 år (1 message)
SFIS Höstkonferens 2006 i Hel singborg ­ Har du anmält dig? (2 messages)
Skoladministration (1 message)
skyltsystem/pictogram/knubbar (4 messages)
skänkes! (1 message)
snabblån med Libra III/LibraSE (1 message)
Stafettsagor (1 message)
Studieinformatörer sökes til l ny flerspråkig frågetjänst! (1 message)
Sv: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] B ibliotek arie r i litte raturen de senas e ti o ren (1 message)
SV: [BIBLIST] (2 messages)
SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kemi i litteraturen (1 message)
SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] roligt om mat (2 messages)
SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ikoner-Akademien (2 messages)
Sv: [BIBLIST] Avgifter (1 message)
SV: [BIBLIST] B ibliotek arie r i litte ra turen de senas e ti o à ¥ren (1 message)
SV: [BIBLIST] B ibliotekar ier i litte raturen de senas e ti o åren (1 message)
SV: [BIBLIST] B ibliotekarie r i litte raturen de senas e ti o åren (1 message)
SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litte raturen de senas e ti o åren (1 message)
SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litteraturen - He rrström (2 messages)
SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren (1 message)
SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litteraturen de senase tio åren (1 message)
SV: [BIBLIST] Biblioteka rier i litteraturen de senase tio åren (1 message)
SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen (4 messages)
Sv: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen (1 message)
SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litte raturen de senas e tio åren (1 message)
SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteratur en de senase tio åren (2 messages)
Sv: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteratur en de senase tio åren (1 message)
SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de sena se tio åren (1 message)
SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren (3 messages)
SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren (4 messages)
SV: [BIBLIST] Biblioteksstatistik (2 messages)
SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindra d. (1 message)
SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindrad. (2 messages)
Sv: [BIBLIST] Bok om anhörig till f unktionshindrad. (1 message)
SV: [BIBLIST] Bok om anhörig till funktionshindr ad. (2 messages)
SV: [BIBLIST] Bok om anhörig till funktionshindrad. (1 message)
SV: [BIBLIST] Dikt sökes... (1 message)
SV: [BIBLIST] Dubbla poster i Libris: tryckt och e-version (2 messages)
Sv: [BIBLIST] Föreläsning om vuxnas lärande, Stoc kholm 8 nov (1 message)
SV: [BIBLIST] Förskönande omskrivningar (1 message)
Sv: [BIBLIST] Förtjänar Ditt bibliote k internationell uppmärksamhet ? (1 message)
Sv: [BIBLIST] Grodan-böckerna på andr a språk? (1 message)
Sv: [BIBLIST] Inbjudan till panelsamtal om framtidens bibliotek (1 message)
SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker... (2 messages)
Sv: [BIBLIST] Kemi i litteraturen (1 message)
SV: [BIBLIST] Kemi i litteraturen (4 messages)
SV: [BIBLIST] Klassifikationskommittén meddelar (1 message)
SV: [BIBLIST] Luleå stadsbibliotek stänger (1 message)
SV: [BIBLIST] missbrukande ungdomar (4 messages)
SV: [BIBLIST] MP3-spelare ochDAISY-böcker (1 message)
SV: [BIBLIST] Människoöden i Thailand (1 message)
Sv: [BIBLIST] Människoöden i Thailand (1 message)
SV: [BIBLIST] Novell (1 message)
SV: [BIBLIST] Orientalisk musik och dans. (1 message)
SV: [BIBLIST] Parabollitteratur (1 message)
SV: [BIBLIST] Rasism (3 messages)
Sv: [BIBLIST] roligt om mat (1 message)
SV: [BIBLIST] s nabblån med Libra III/LibraSE (1 message)
SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker... (1 message)
SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker... (4 messages)
SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker... (1 message)
SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker. .. (1 message)
Sv: [BIBLIST] skyltsystem/pictogram/knubbar (1 message)
SV: [BIBLIST] snabblån med Libra III/LibraSE (1 message)
SV: [BIBLIST] Stafettsagor (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T ] Bok om anhörig til l funktionshindr a d. (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T] Bok om anhörig til l funktionshindr a d. (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] B ibliotekar ier i lit te raturen de senas e ti o åren (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litt e raturen de senas e ti o åren (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliot ekarier i litteraturen de senase tio åren (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen (3 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litte raturen de senas e tio åren (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bok om anhörig t il l funktionshindrad. (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindr a d. (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker... (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Rasism (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kammarrätten söker... (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker. .. (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V : [BI BLIST] Kamm arrätten söker... (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] B ibliotekarier i litt e ra turen de senas e ti o å ren (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] B ibliotekarier i litt e raturen de senas e ti o å ren (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLI ST] B ibliote (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLI ST] B ibliotekarier i litt e raturen de senas e ti o å ren (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätten sök er. .. (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. .. (3 messages)
SV: [BIBLIST] Swedenborg och Spinoza (4 messages)
SV: [BIBLIST] [bcc][faked-from] Re: [BIB LI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. .. (1 message)
SV:Biblioteksstatistik - var tar sjukhusbiblioteksverksa mheten vägen? (1 message)
Svensk tidskrift för musikforsk ning (STM) i elektronisk form (2 messages)
Swedenborg och Spinoza (2 messages)
SökaSpråkaLära och SMiLE (2 messages)
Söker dödsår (2 messages)
The Multicultural Library: Conference Announcement & Call for Papers (1 message)
Tjänst som sjukhusbibliotekarie (1 message)
Tretton fiender till internet (1 message)
Trädgårdsseminarium - Internationellt barnlitteraturse minarium (1 message)
Varför Libris som lokalt system när dom har Google? (1 message)
Varför Libris som lokalt system när dom har Google? (1 message)
Vem ska jobba på framtidens bibliotek? (2 messages)
Välkomna! (1 message)
Webb 2.0 + RFID, seminarieprogrammet klart (3 messages)
[ (1 message)
[bcc][faked-from] Re: [BIB L I ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [ BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. .. (1 message)
[bcc][faked-from] Re: [BIB LI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. .. (1 message)
[bcc][faked-from] Re: [BIBLI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S (1 message)
[bcc][faked-from] Re: [BIBLI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. .. (1 message)
[bcc][faked-from] Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. .. (1 message)
[Fwd: Digitalisera där Du står!] (1 message)
Årets Värmlandsförfattare (1 message)
Öppen föreläsning på KB 15 december (1 message)


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

"Att måla själens färge r"

Re: "Att måla själens färge r"

Petra Svanborg <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 15:44:05 +0100

18 lines

"Att måla själens färger"

"Att måla själens färger"

Petra Svanborg <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 13:50:42 +0100

26 lines

Re: "Att måla själens färger"

Jenny Lindh <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 14:32:27 +0100

60 lines

"Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe"

"Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe"

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 11:49:44 +0100

40 lines

<No subject>

<No subject>

Lodjuret <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 14:25:39 +0100

22 lines

<No subject>

Westerlund Karin <[log in to unmask]>

Thu, 30 Nov 2006 11:05:43 +0100

109 lines

Ang. Re: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Ang. Re: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Carina Alm <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 08:39:52 +0100

64 lines

Re: Ang. Re: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Jenny Löfkvist <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 08:46:17 +0100

32 lines

Ang. Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] roligt om mat

Ang. Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] roligt om mat

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 15:37:14 +0100

20 lines

Ang. Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] roligt om mat

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 13:24:11 +0100

24 lines

Ang. [BIBLIST] "Att måla själens färger"

Ang. [BIBLIST] "Att måla själens färger"

Charlotta Lindh <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 14:47:08 +0100

142 lines

Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio å ren

Re: Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio å ren

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 09:21:40 +0100

75 lines

Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Vännäs bibliotek <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 12:08:24 +0100

107 lines

Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Margareta Nilson <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 09:13:54 +0100

77 lines

Ang. [BIBLIST] Digitaliserade biblioteksminnen

Ang. [BIBLIST] Digitaliserade biblioteksminnen

Ulf Larsson <[log in to unmask]>

Thu, 30 Nov 2006 16:10:38 +0100

21 lines

Ang. [BIBLIST] Kemi i litteraturen

Ang. [BIBLIST] Kemi i litteraturen

Carina Alm <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 14:07:29 +0100

203 lines

Ang. [BIBLIST] Noter

Ang. [BIBLIST] Noter

Barbro ward <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 13:15:35 +0100

145 lines

Ang. [BIBLIST] roligt om mat

Ang. [BIBLIST] roligt om mat

Ida Westin <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 13:12:43 +0100

134 lines

Ang: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Ang: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Lisa Heedman <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 11:33:24 +0100

84 lines

Ang: [BIBLIST] Bok om anhörig till funktionshindrad.

Ang: [BIBLIST] Bok om anhörig till funktionshindrad.

Helena Söderlund <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 10:13:50 +0100

40 lines

Ang: [BIBLIST] Ikoner-Akademien

Ang: [BIBLIST] Ikoner-Akademien

Inga-Britt Jonsson <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 16:37:37 +0100

13 lines

Re: Ang: [BIBLIST] Ikoner-Akademien

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 13:38:24 +0100

58 lines

Ang: [BIBLIST] Parabollitteratur

Ang: [BIBLIST] Parabollitteratur

Linda H Axelsson <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 13:12:00 +0100

206 lines

Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret.

Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret.

Anita Widell <[log in to unmask]>

Wed, 22 Nov 2006 09:00:49 +0100

15 lines

Att bygga en stenbro

Att bygga en stenbro

Eva Björk <[log in to unmask]>

Wed, 22 Nov 2006 16:40:47 +0100

19 lines

Att vara informationsspecialist är coolt!

Att vara informationsspecialist är coolt!

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 11:40:15 +0100

26 lines

Avgifter

Avgifter

Susanna Broms <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 10:32:32 +0100

751 lines

Bibban Alexandersson är inte på kontoret.

Bibban Alexandersson är inte på kontoret.

Bibban Alexandersson <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 16:01:02 +0100

15 lines

Bibliotekarie sö kes till UR

Bibliotekarie sö kes till UR

Andreas Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 09:34:31 -0500

108 lines

Bibliotekarieexamen

Bibliotekarieexamen

Merja Höijer <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:50:22 +0100

241 lines

Re: Bibliotekarieexamen

Rudberg,Johannes <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:49:56 +0100

291 lines

Bibliotekariekompetens

Bibliotekariekompetens

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Sun, 5 Nov 2006 23:26:56 +0100

426 lines

Bibliotekarier i l itteraturen de senase tio åren

Re: Bibliotekarier i l itteraturen de senase tio åren

Linda H Axelsson <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 18:47:02 +0100

69 lines

Bibliotekarier i litterature n de senase tio åren

Re: Bibliotekarier i litterature n de senase tio åren

Camilla Marklund <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 15:16:18 +0100

68 lines

Re: Bibliotekarier i litterature n de senase tio åren

Camilla Marklund <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 15:20:18 +0100

66 lines

Re: Bibliotekarier i litterature n de senase tio åren

Chris N <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 17:45:07 +0000

48 lines

Bibliotekarier i litteraturen

Bibliotekarier i litteraturen

Linda H Axelsson <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 18:10:42 +0100

574 lines

Re: Bibliotekarier i litteraturen

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 18:11:32 +0100

58 lines

Bibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren

Re: Bibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren

Maria Långh <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 11:04:59 +0100

129 lines

Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Linda H Axelsson <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 09:50:50 +0100

86 lines

Re: Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Katarina Hjärpe <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 10:23:29 +0100

113 lines

Re: Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

tereza barbosa <[log in to unmask]>

Sun, 12 Nov 2006 10:44:49 -0800

67 lines

Re: Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Erland Fahlbeck NYG1 <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 08:02:13 +0100

145 lines

Re: Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Kerstin Rydbeck <[log in to unmask]>

Sun, 12 Nov 2006 21:16:58 +0100

63 lines

Re: Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Annika Olsson Kö <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 11:08:35 +0100

134 lines

Bibliotekarier i litteraturen de senaste tio åren

Bibliotekarier i litteraturen de senaste tio åren

Synneva Byrkjeland <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 13:25:03 +0100

227 lines

Bibliotekarietjänst

Bibliotekarietjänst

Beata Akersten <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 14:23:39 +0100

22 lines

Bibliotekarietjänst

Beata Akersten <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 14:33:41 +0100

27 lines

Bibliotekschef söks till Ersta Sköndal högskola

Bibliotekschef söks till Ersta Sköndal högskola

Krengel Anette <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 13:43:15 +0100

71 lines

Biblioteksstatistik

Biblioteksstatistik

Ingrid Bergenudd <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 09:19:43 +0100

20 lines

Bok om anhörig till funktions hindrad.

Re: Bok om anhörig till funktions hindrad.

Anders Eklund <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 11:21:42 +0100

45 lines

Bok om anhörig till funktionshindrad

Bok om anhörig till funktionshindrad

Arvidsson Annica <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 12:23:33 +0100

67 lines

Re: Bok om anhörig till funktionshindrad

Arvidsson Annica <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 12:32:51 +0100

81 lines

Bok om anhörig till funktionshindrad.

Bok om anhörig till funktionshindrad.

Mia Olausson <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 16:24:46 +0100

23 lines

Re: Bok om anhörig till funktionshindrad.

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 16:34:28 +0100

33 lines

Re: Bok om anhörig till funktionshindrad.

Katarina Hjärpe <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 16:40:41 +0100

78 lines

Re: Bok om anhörig till funktionshindrad.

Christina Carlson ,KOF <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 17:06:22 +0100

40 lines

Bok om anhörig till funktionshindrad.

Hervor Svenonius <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 11:10:32 +0100

17 lines

Bokmässan Örebro Slott

Bokmässan Örebro Slott

Peter Alsbjer <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 18:58:18 +0100

37 lines

Burmester-mallar?

Burmester-mallar?

Stefan Sjölund <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 11:37:22 +0100

21 lines

Böcker och tidskrifter bortskänkes!

Böcker och tidskrifter bortskänkes!

Susanne Borenberg <[log in to unmask]>

Thu, 2 Nov 2006 09:24:33 +0100

1535 lines

Böcker om Spanien

Böcker om Spanien

Gustaf Källvik <[log in to unmask]>

Wed, 29 Nov 2006 11:20:43 +0100

106 lines

Re: Böcker om Spanien

Yvonne Ihmels <[log in to unmask]>

Wed, 29 Nov 2006 11:27:21 +0100

40 lines

CALL FOR PAPERS IATUL 2007

CALL FOR PAPERS IATUL 2007

Anna-Karin Forsberg <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 16:19:01 +0100

290 lines

Cataloguing 2007 - Joint NFBN Conference in Iceland - Reminder & Registration

Cataloguing 2007 - Joint NFBN Conference in Iceland - Reminder & Registration

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 16:15:19 +0100

371 lines

Chihuahua Puzzle

Chihuahua Puzzle

Jan Hansson <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 22:07:15 +0100

42 lines

Codeco bokomater: användarförening och återl ämningsrutiner

Codeco bokomater: användarförening och återl ämningsrutiner

Ljungberg Hans <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 10:14:16 +0100

159 lines

Cyber-Tools seminarium den 15 december på Anna Lindh-biblioteket!

Cyber-Tools seminarium den 15 december på Anna Lindh-biblioteket!

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 22 Nov 2006 14:49:33 +0100

49 lines

Den 21 november 2006 släcktes ljuset

Den 21 november 2006 släcktes ljuset

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 29 Nov 2006 15:57:19 +0100

58 lines

Digitaliserade biblioteksminnen

Digitaliserade biblioteksminnen

Martin Borg <[log in to unmask]>

Thu, 30 Nov 2006 15:50:47 +0100

45 lines

Dikt sökes...

Dikt sökes...

Victoria Nore <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 13:51:53 +0100

75 lines

Re: Dikt sökes...

Jenny Lindh <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 14:13:42 +0100

57 lines

Dokumentation från konferensen "Katalogpo ster extra allt"

Dokumentation från konferensen "Katalogpo ster extra allt"

Marcus Westlind <[log in to unmask]>

Wed, 22 Nov 2006 08:26:23 +0100

27 lines

Dubbla poster i Libris: tryckt och e-version

Dubbla poster i Libris: tryckt och e-version

Anders Lindberg <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 08:35:39 +0100

1304 lines

Re: Dubbla poster i Libris: tryckt och e-version

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 10:31:51 +0100

112 lines

Elisabeth Larson Olin/ADM/MINISTRY is out of the office.

Elisabeth Larson Olin/ADM/MINISTRY is out of the office.

Elisabeth Larson Olin <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 12:39:37 +0100

16 lines

Re: Elisabeth Larson Olin/ADM/MINISTRY is out of the office.

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 12:40:13 +0100

58 lines

ETD2007 Conference in Uppsala, Sweden - Call for papers

ETD2007 Conference in Uppsala, Sweden - Call for papers

Eva Müller <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 16:39:05 +0100

78 lines

Eva Borgvall/Stadsbiblioteket/ Göteborgs Kommun är inte på kontoret.

Eva Borgvall/Stadsbiblioteket/ Göteborgs Kommun är inte på kontoret.

Eva Borgvall <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 14:49:53 +0100

41 lines

Finnes det en ledig bokbuss?

Finnes det en ledig bokbuss?

Berit Borgen <[log in to unmask]>

Wed, 22 Nov 2006 16:26:34 +0100

118 lines

Fråga om trådlösa streckkodsläsa re

Fråga om trådlösa streckkodsläsa re

Tina Ottosson <[log in to unmask]>

Tue, 7 Nov 2006 11:43:38 +0100

63 lines

Re: Fråga om trådlösa streckkodsläsa re

Gunilla Bourdette <[log in to unmask]>

Tue, 7 Nov 2006 12:46:26 +0100

108 lines

Fwd: Re: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Fwd: Re: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Erland Fahlbeck NYG1 <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 14:10:42 +0100

144 lines

Föreläsning om vuxnas lärande, Stoc kholm 8 nov

Föreläsning om vuxnas lärande, Stoc kholm 8 nov

Krister Hansson <[log in to unmask]>

Mon, 6 Nov 2006 08:36:22 +0100

28 lines

Förskönande omskrivningar

Förskönande omskrivningar

Annika Frank <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 10:57:04 +0100

23 lines

Först med bilder från Asplundstävli ngen!!

Först med bilder från Asplundstävli ngen!!

Susi Holmgren <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 14:27:25 +0100

17 lines

Förtjänar Ditt bibliotek internationell uppmärksamhet ?

Förtjänar Ditt bibliotek internationell uppmärksamhet ?

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Sat, 4 Nov 2006 10:33:57 +0100

316 lines

Förvärvstips: Tidningen Kulturen

Förvärvstips: Tidningen Kulturen

Ida Westin <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 11:56:34 +0100

80 lines

Grodan-böckerna på andra språk?

Grodan-böckerna på andra språk?

Jenny Berggren <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 10:17:43 +0100

39 lines

Hitmakarna.nu - en bra artistsajt!

Hitmakarna.nu - en bra artistsajt!

Magnus Holmqvist <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 11:44:39 +0100

22 lines

Hur f ångar du läsaren på andra sidan skärmen? En praktisk workshop den 1 december

Hur f ångar du läsaren på andra sidan skärmen? En praktisk workshop den 1 december

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 13:49:09 +0100

144 lines

Ikoner-Akademien

Ikoner-Akademien

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 10:01:07 +0100

47 lines

Inbjudan till panelsamtal om framtiden

Re: Inbjudan till panelsamtal om framtiden

Lena Björkman <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 08:03:38 +0100

62 lines

Re: Inbjudan till panelsamtal om framtiden

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 08:05:31 +0100

58 lines

Inbjudan till panelsamtal om framtidens bibliotek

Inbjudan till panelsamtal om framtidens bibliotek

Anders Lennver <[log in to unmask]>

Fri, 3 Nov 2006 09:32:41 +0100

172 lines

Intervju med Nils Hebo

Intervju med Nils Hebo

Nai-Library <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 14:24:08 +0100

87 lines

Intressant konferens!

Intressant konferens!

Annika Sverrung <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 15:20:12 +0100

35 lines

Juldikt...

Juldikt...

Victoria Nore <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 14:08:13 +0100

51 lines

Kamm arrätten sök er. ..

Kamm arrätten sök er. ..

Lars Wikström <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:46:40 +0100

228 lines

Kammarrätten söker...

Kammarrätten söker...

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Wed, 22 Nov 2006 10:34:47 +0100

16 lines

Re: Kammarrätten söker...

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Wed, 22 Nov 2006 11:43:03 +0100

25 lines

Katalogskydd - huvudförhandling i Stock holms tingsrätt 16 november

Katalogskydd - huvudförhandling i Stock holms tingsrätt 16 november

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Tue, 7 Nov 2006 13:45:54 +0100

43 lines

KB och Forum

KB och Forum

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 08:52:52 +0100

79 lines

Kemi i litteraturen

Kemi i litteraturen

Gunhild Wallenius <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 13:05:32 +0100

15 lines

Re: Kemi i litteraturen

LOTTE JOHANNESSON <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 16:16:47 +0100

31 lines

Re: Kemi i litteraturen

Gunhild Wallenius <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 14:22:01 +0100

71 lines

Klassifikationskommittén meddelar

Klassifikationskommittén meddelar

Viktorsson Elisabet <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 14:32:21 +0100

133 lines

Konferens om bibliotek och massmedia

Konferens om bibliotek och massmedia

Dag Jonasson <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 15:44:12 +0100

105 lines

Konferens: Med användaren i fokus - processarbete i pr aktiken

Konferens: Med användaren i fokus - processarbete i pr aktiken

Eva Enarson <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 12:34:57 +0100

71 lines

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet

KURS - Lär dig söka professionellt på Internet

Ronny Andersson <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 13:11:52 +0100

170 lines

Kurs för juridikbibliotekarier

Kurs för juridikbibliotekarier

Gunnel Jarbrant <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 07:43:41 +0100

111 lines

Kurs i arbetsrätt för juridiska bibliotek

Kurs i arbetsrätt för juridiska bibliotek

Leif Friberg <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 11:09:34 +0100

92 lines

Ledig tjänst

Ledig tjänst

Patrik Sandberg <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 15:30:25 +0100

26 lines

Ledig tjänst: Bibliotekarie med IT-inriktning i Katrin eholm

Ledig tjänst: Bibliotekarie med IT-inriktning i Katrin eholm

Nellde, Lars <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 10:55:38 +0100

25 lines

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Pia Karlsson <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 11:36:17 +0100

31 lines

Libra.se

Libra.se

jesper danielsson <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 09:22:54 +0100

44 lines

Re: Libra.se

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 09:23:46 +0100

58 lines

Libris elfel

Libris elfel

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 2 Nov 2006 13:18:29 +0100

29 lines

lim/klister till Daisyboxar

lim/klister till Daisyboxar

Birgitta Hansson <[log in to unmask]>

Wed, 29 Nov 2006 15:56:49 +0100

51 lines

Litteraturkalender

Litteraturkalender

Svein Nilsen <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 15:16:45 +0100

304 lines

Luleå stadsbibliotek stänger

Luleå stadsbibliotek stänger

Birgitta Markusson <[log in to unmask]>

Thu, 2 Nov 2006 09:09:58 +0100

22 lines

Martha A. Muusses - foto?

Martha A. Muusses - foto?

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 17:32:32 +0100

119 lines

Mat - sent ute?

Mat - sent ute?

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 13:52:29 +0100

101 lines

Re: Mat - sent ute?

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 13:52:56 +0100

58 lines

mat i litteraturen

mat i litteraturen

Nilbratt Elvy <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 10:39:32 +0100

212 lines

Re: mat i litteraturen

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 10:41:29 +0100

58 lines

Meddelande till LIBRIS-biblioteken

Meddelande till LIBRIS-biblioteken

Elisabet Fornell <[log in to unmask]>

Thu, 2 Nov 2006 21:49:41 +0100

57 lines

missbrukande ungdomar

missbrukande ungdomar

Ann-Marie Asplund <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 11:03:31 +0200

38 lines

Re: missbrukande ungdomar

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 10:04:21 +0100

58 lines

MP3-spelare ochDAISY-böcker

MP3-spelare ochDAISY-böcker

Margareta Bergkvist <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 12:15:00 +0100

23 lines

Re: MP3-spelare ochDAISY-böcker

Linda Bergstrom <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 11:18:22 +0100

36 lines

Mr Deewey och Ms SAB passar inte in i ett "pan-european system"?

Mr Deewey och Ms SAB passar inte in i ett "pan-european system"?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 14:47:53 +0100

51 lines

Re: Mr Deewey och Ms SAB passar inte in i ett "pan-european system"?

Charlotte Lundkvist Kultur <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 16:19:04 +0100

15 lines

Mr Dewey och Ms SAB - dokumentation från konferensen

Mr Dewey och Ms SAB - dokumentation från konferensen

Marcus Westlind <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 08:18:22 +0100

32 lines

musikavlyssning

musikavlyssning

Berit Wijk <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 12:33:20 +0100

26 lines

Musikikonografiskt symposium

Musikikonografiskt symposium

Lena Nettelbladt <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 10:40:16 +0100

58 lines

Människoöden i Thailand

Människoöden i Thailand

Linda Björkvall Köling <[log in to unmask]>

Tue, 7 Nov 2006 12:49:19 +0100

42 lines

NDN: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio å

NDN: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio å

Undetermined origin c/o LISTSERV administrator <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 09:21:56 +0100

25 lines

NDN: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio å

Undetermined origin c/o LISTSERV administrator <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 09:22:05 +0100

52 lines

NDN: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio å

Undetermined origin c/o LISTSERV administrator <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 09:31:28 +0100

24 lines

NDN: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio å

Undetermined origin c/o LISTSERV administrator <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 09:25:51 +0100

25 lines

NDN: Re: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio å

Undetermined origin c/o LISTSERV administrator <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 12:09:05 +0100

61 lines

Noter

Noter

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 11:56:50 +0100

66 lines

Re: Noter

Åsa Olsson <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 14:24:40 +0100

145 lines

Novell

Novell

Susanne Harris <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:33:37 +0100

26 lines

ny bok: Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika

ny bok: Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika

Murbruk förlag <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 19:33:48 +0100

110 lines

Ny idé- och kunskapsbank för bibliotek

Ny idé- och kunskapsbank för bibliotek

Quick Mona <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 19:27:01 +0100

30 lines

Nytt datum för abstracts till HSS 0 7

Nytt datum för abstracts till HSS 0 7

Paola Johansson <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 13:57:07 +0100

51 lines

Nästa generationens bibliotekskataloger

Nästa generationens bibliotekskataloger

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 08:22:37 +0100

42 lines

om SökaSpråkaLära och SMiLE

om SökaSpråkaLära och SMiLE

Bibi Eriksson <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 13:24:48 +0100

33 lines

Panelsamtalet tillgängligt via nätet

Panelsamtalet tillgängligt via nätet

michael andersson <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 13:29:19 +0100

17 lines

Parabollitteratur

Parabollitteratur

Margareta Carlstedt <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 13:08:16 +0100

196 lines

Presentera något på HSS 07?

Presentera något på HSS 07?

Paola Johansson <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 11:44:21 +0100

98 lines

Pressmeddelande: UPPSATSER.SE

Pressmeddelande: UPPSATSER.SE

UPPSATSER.SE <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 23:51:39 +0100

123 lines

Pressrelease: Exlibris ägare köper Endeavour från Elsevier

Pressrelease: Exlibris ägare köper Endeavour från Elsevier

Kristian Wallin <[log in to unmask]>

Wed, 22 Nov 2006 09:15:47 +0100

145 lines

Prins Shantaarna

Prins Shantaarna

Leena Uhlenius <[log in to unmask]>

Mon, 6 Nov 2006 12:49:33 +0200

34 lines

Re: Prins Shantaarna

Kerstin Tyllström <[log in to unmask]>

Mon, 6 Nov 2006 12:04:10 +0100

44 lines

Program om Heidenstam och Levertin

Program om Heidenstam och Levertin

Catharina Melldahl <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 08:39:52 +0100

174 lines

Re: Program om Heidenstam och Levertin

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 08:40:16 +0100

58 lines

Påminnelse om konferens på Anna Lindh-biblioteket me d bl.a. Jan Eliasson

Påminnelse om konferens på Anna Lindh-biblioteket me d bl.a. Jan Eliasson

Hesselgren Eva <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 13:22:33 +0100

33 lines

Påminnelse! Kurs i arbetsrätt i Göteborg 6/12

Påminnelse! Kurs i arbetsrätt i Göteborg 6/12

Annika Zachrisson <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 09:51:27 +0100

63 lines

Rasism

Rasism

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 17:07:50 +0100

131 lines

Re hitmakarna.nu

Re hitmakarna.nu

Sofia Engvall <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 10:15:20 +0000

34 lines

Repetition av efterlysning + citat

Repetition av efterlysning + citat

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Tue, 7 Nov 2006 09:20:03 +0100

105 lines

roligt om mat

roligt om mat

sigrid rönnlund <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 11:18:50 +0100

18 lines

Re: roligt om mat

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 11:28:41 +0100

26 lines

rättelse

rättelse

Bibi Eriksson <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 14:06:23 +0100

28 lines

ScieCom - Svenskt resurscentrum för vetenskaplig Kommuni kation

ScieCom - Svenskt resurscentrum för vetenskaplig Kommuni kation

Rabow Ingegerd <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 11:23:14 +0100

91 lines

Re: ScieCom - Svenskt resurscentrum för vetenskaplig Kommuni kation

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 11:24:12 +0100

59 lines

Serieteket 10 år

Serieteket 10 år

Ola Hammarlund <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 22:44:06 +0100

67 lines

SFIS Höstkonferens 2006 i Hel singborg ­ Har du anmält dig?

SFIS Höstkonferens 2006 i Hel singborg ­ Har du anmält dig?

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 11:45:52 +0100

41 lines

Re: SFIS Höstkonferens 2006 i Hel singborg ­ Har du anmält dig?

LAI BANG <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 12:42:33 +0100

55 lines

Skoladministration

Skoladministration

Connie Andersson <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 17:00:02 +0100

25 lines

skyltsystem/pictogram/knubbar

skyltsystem/pictogram/knubbar

Anna Lindberg Kultur Bib <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 16:21:02 +0100

27 lines

Re: skyltsystem/pictogram/knubbar

Johannes Wagner <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 16:46:14 +0100

55 lines

Re: skyltsystem/pictogram/knubbar

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 16:21:50 +0100

58 lines

Re: skyltsystem/pictogram/knubbar

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 16:46:56 +0100

58 lines

skänkes!

skänkes!

Fernström Bengt <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 14:14:04 +0100

181 lines

snabblån med Libra III/LibraSE

snabblån med Libra III/LibraSE

Ingela Wahlgren <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 13:24:40 +0100

48 lines

Stafettsagor

Stafettsagor

Mona-Lisa Wallin <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 12:42:28 +0100

62 lines

Studieinformatörer sökes til l ny flerspråkig frågetjänst!

Studieinformatörer sökes til l ny flerspråkig frågetjänst!

Åke Nygren <[log in to unmask]>

Sun, 26 Nov 2006 18:06:53 +0100

99 lines

Sv: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] B ibliotek arie r i litte raturen de senas e ti o ren

Sv: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] B ibliotek arie r i litte raturen de senas e ti o ren

Karin Lögdberg <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 17:48:44 +0100

43 lines

SV: [BIBLIST]

SV: [BIBLIST]

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 13:53:17 +0100

32 lines

SV: [BIBLIST]

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Thu, 30 Nov 2006 11:13:59 +0100

134 lines

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kemi i litteraturen

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Kemi i litteraturen

Hagerlid Christina <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 14:26:09 +0100

258 lines

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] roligt om mat

SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] roligt om mat

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 13:17:24 +0100

199 lines

Re: SV: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] roligt om mat

Sten Wiksten <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 11:31:41 +0100

94 lines

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ikoner-Akademien

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ikoner-Akademien

Malmquist Jan-Eric <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 13:30:27 +0100

21 lines

Re: SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ikoner-Akademien

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 13:31:20 +0100

58 lines

Sv: [BIBLIST] Avgifter

Sv: [BIBLIST] Avgifter

Ingrid Svedlund <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 13:24:10 +0100

66 lines

SV: [BIBLIST] B ibliotek arie r i litte ra turen de senas e ti o à ¥ren

SV: [BIBLIST] B ibliotek arie r i litte ra turen de senas e ti o à ¥ren

Erika Ljung <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 20:35:56 +0100

32 lines

SV: [BIBLIST] B ibliotekar ier i litte raturen de senas e ti o åren

Re: SV: [BIBLIST] B ibliotekar ier i litte raturen de senas e ti o åren

Katarina Hjärpe <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 15:17:37 +0100

56 lines

SV: [BIBLIST] B ibliotekarie r i litte raturen de senas e ti o åren

Re: SV: [BIBLIST] B ibliotekarie r i litte raturen de senas e ti o åren

Carina Ahlberg <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 17:25:35 +0100

31 lines

SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litte raturen de senas e ti o åren

Re: SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litte raturen de senas e ti o åren

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 09:09:32 +0100

97 lines

SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litteraturen - He rrström

SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litteraturen - He rrström

Borrman Pia <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 11:52:28 +0100

187 lines

Re: SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litteraturen - He rrström

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 11:53:02 +0100

59 lines

SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren

Re: SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren

Petra Svanborg <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 16:51:03 +0100

84 lines

SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Re: SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Jakob Nylin <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 11:48:28 +0100

411 lines

SV: [BIBLIST] Biblioteka rier i litteraturen de senase tio åren

Re: SV: [BIBLIST] Biblioteka rier i litteraturen de senase tio åren

stina <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 12:42:20 +0100

115 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Victoria Lovsten <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 09:31:03 +0100

323 lines

Re: SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Maud Henriksson Jonson <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 10:16:28 +0100

419 lines

Re: SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Anna Brynolf <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 10:33:32 +0100

334 lines

Re: SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Hanna Franzén <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 09:45:58 +0000

43 lines

Sv: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Sv: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Wed, 29 Nov 2006 10:14:11 +0100

39 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litte raturen de senas e tio åren

Re: SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litte raturen de senas e tio åren

Linda H Axelsson <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 21:35:09 +0100

239 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteratur en de senase tio åren

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteratur en de senase tio åren

Jansson Staffan <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 08:16:17 +0100

326 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteratur en de senase tio åren

Carina Alm <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 08:52:56 +0100

80 lines

Sv: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteratur en de senase tio åren

Sv: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteratur en de senase tio åren

Isela Valve <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 14:53:37 +0200

37 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de sena se tio åren

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de sena se tio åren

Kristina Herrlander Bibliotekarie <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 10:25:17 +0100

522 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 11:08:23 +0100

206 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren

Irina Persson <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 12:57:47 +0100

161 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senas e tio åren

Åsa Teglund <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 15:54:33 +0100

333 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Stefan Sjölund <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 11:20:58 +0100

446 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Anders Ericson <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 12:09:10 +0100

60 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Irina Persson <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 08:41:19 +0100

124 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Victoria Lovsten <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 08:26:45 +0100

485 lines

SV: [BIBLIST] Biblioteksstatistik

SV: [BIBLIST] Biblioteksstatistik

Cay Corneliuson <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 17:41:09 +0100

209 lines

Re: SV: [BIBLIST] Biblioteksstatistik

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 17:41:05 +0100

58 lines

SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindra d.

Re: SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindra d.

Gunilla Mosén <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 22:29:22 +0100

59 lines

SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindrad.

SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindrad.

Quick Mona <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 18:31:09 +0100

32 lines

SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindrad.

Quick Mona <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 21:41:32 +0100

30 lines

Sv: [BIBLIST] Bok om anhörig till f unktionshindrad.

Sv: [BIBLIST] Bok om anhörig till f unktionshindrad.

Anne-Marie Tärnström <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 08:33:59 +0100

56 lines

SV: [BIBLIST] Bok om anhörig till funktionshindr ad.

SV: [BIBLIST] Bok om anhörig till funktionshindr ad.

Arvidsson Annica <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 16:41:51 +0100

42 lines

SV: [BIBLIST] Bok om anhörig till funktionshindr ad.

Arvidsson Annica <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 16:45:42 +0100

43 lines

SV: [BIBLIST] Bok om anhörig till funktionshindrad.

SV: [BIBLIST] Bok om anhörig till funktionshindrad.

Sue Dodd <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 16:47:34 +0100

46 lines

SV: [BIBLIST] Dikt sökes...

SV: [BIBLIST] Dikt sökes...

Victoria Nore <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 14:39:45 +0100

62 lines

SV: [BIBLIST] Dubbla poster i Libris: tryckt och e-version

SV: [BIBLIST] Dubbla poster i Libris: tryckt och e-version

Anders Lindberg <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 10:37:58 +0100

130 lines

Re: SV: [BIBLIST] Dubbla poster i Libris: tryckt och e-version

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 13:30:39 +0100

212 lines

Sv: [BIBLIST] Föreläsning om vuxnas lärande, Stoc kholm 8 nov

Sv: [BIBLIST] Föreläsning om vuxnas lärande, Stoc kholm 8 nov

Annika Geuken <[log in to unmask]>

Mon, 6 Nov 2006 08:56:41 +0100

62 lines

SV: [BIBLIST] Förskönande omskrivningar

SV: [BIBLIST] Förskönande omskrivningar

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 11:52:15 +0100

42 lines

Sv: [BIBLIST] Förtjänar Ditt bibliote k internationell uppmärksamhet ?

Sv: [BIBLIST] Förtjänar Ditt bibliote k internationell uppmärksamhet ?

Larry Lempert <[log in to unmask]>

Sat, 4 Nov 2006 10:34:54 +0100

23 lines

Sv: [BIBLIST] Grodan-böckerna på andr a språk?

Sv: [BIBLIST] Grodan-böckerna på andr a språk?

Harriet Lacksten <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 11:23:17 +0100

30 lines

Sv: [BIBLIST] Inbjudan till panelsamtal om framtidens bibliotek

Sv: [BIBLIST] Inbjudan till panelsamtal om framtidens bibliotek

Regina Bogestam <[log in to unmask]>

Fri, 3 Nov 2006 09:36:56 +0100

13 lines

SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 10:00:53 +0100

43 lines

Re: SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 16:18:21 +0100

45 lines

Sv: [BIBLIST] Kemi i litteraturen

Sv: [BIBLIST] Kemi i litteraturen

Jonny Nilsson <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 15:34:40 +0100

55 lines

SV: [BIBLIST] Kemi i litteraturen

SV: [BIBLIST] Kemi i litteraturen

Eeva-Maria Coudurier <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 16:59:00 +0100

45 lines

SV: [BIBLIST] Kemi i litteraturen

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Thu, 16 Nov 2006 17:19:01 +0100

129 lines

Re: SV: [BIBLIST] Kemi i litteraturen

Kjellander, Tove <[log in to unmask]>

Sun, 19 Nov 2006 19:35:11 +0100

113 lines

Re: SV: [BIBLIST] Kemi i litteraturen

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 12:35:01 +0100

58 lines

SV: [BIBLIST] Klassifikationskommittén meddelar

SV: [BIBLIST] Klassifikationskommittén meddelar

Kslab <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 15:18:51 +0100

235 lines

SV: [BIBLIST] Luleå stadsbibliotek stänger

SV: [BIBLIST] Luleå stadsbibliotek stänger

Ana Duran <[log in to unmask]>

Thu, 2 Nov 2006 09:51:05 +0100

43 lines

SV: [BIBLIST] missbrukande ungdomar

SV: [BIBLIST] missbrukande ungdomar

Jonas Malm <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 10:26:58 +0100

50 lines

SV: [BIBLIST] missbrukande ungdomar

Nilbratt Elvy <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 11:39:10 +0100

68 lines

Re: SV: [BIBLIST] missbrukande ungdomar

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 10:27:23 +0100

58 lines

Re: SV: [BIBLIST] missbrukande ungdomar

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 11:40:57 +0100

58 lines

SV: [BIBLIST] MP3-spelare ochDAISY-böcker

SV: [BIBLIST] MP3-spelare ochDAISY-böcker

Schipper, Petra <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 12:30:28 +0100

232 lines

SV: [BIBLIST] Människoöden i Thailand

SV: [BIBLIST] Människoöden i Thailand

Christina Wengström <[log in to unmask]>

Tue, 7 Nov 2006 12:59:24 +0100

56 lines

Sv: [BIBLIST] Människoöden i Thailand

Sv: [BIBLIST] Människoöden i Thailand

Harriet Lacksten <[log in to unmask]>

Tue, 7 Nov 2006 13:18:54 +0100

51 lines

SV: [BIBLIST] Novell

SV: [BIBLIST] Novell

Ola Sundqvist <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 08:23:55 +0100

52 lines

SV: [BIBLIST] Orientalisk musik och dans.

SV: [BIBLIST] Orientalisk musik och dans.

Bolonassos, Barbro <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 10:06:03 +0100

284 lines

SV: [BIBLIST] Parabollitteratur

SV: [BIBLIST] Parabollitteratur

Ulrika Isacsson <[log in to unmask]>

Wed, 22 Nov 2006 12:17:48 +0100

232 lines

SV: [BIBLIST] Rasism

SV: [BIBLIST] Rasism

Marie-Anne Conde <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 17:25:35 +0100

185 lines

SV: [BIBLIST] Rasism

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 21:13:31 +0100

47 lines

Re: SV: [BIBLIST] Rasism

tereza barbosa <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 17:03:22 -0800

84 lines

Sv: [BIBLIST] roligt om mat

Sv: [BIBLIST] roligt om mat

Nina Frid <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 13:32:22 +0100

27 lines

SV: [BIBLIST] s nabblån med Libra III/LibraSE

Re: SV: [BIBLIST] s nabblån med Libra III/LibraSE

Ingela Wahlgren <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 17:04:40 +0100

83 lines

SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

Karl Tännérus <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 17:35:22 +0100

109 lines

SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

Karl Tännérus <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 20:29:13 +0100

74 lines

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

Charlotte Lundkvist Kultur <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 20:30:36 +0100

16 lines

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

tereza barbosa <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 16:23:29 -0800

102 lines

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

Kjellander, Tove <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 22:07:27 +0100

206 lines

SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker...

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker...

Inger Larsson <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:06:10 +0100

179 lines

SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker. ..

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker. ..

Inger Larsson <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:18:28 +0100

195 lines

Sv: [BIBLIST] skyltsystem/pictogram/knubbar

Sv: [BIBLIST] skyltsystem/pictogram/knubbar

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 12:40:45 +0100

32 lines

SV: [BIBLIST] snabblån med Libra III/LibraSE

SV: [BIBLIST] snabblån med Libra III/LibraSE

Lodjuret <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 13:32:22 +0100

73 lines

SV: [BIBLIST] Stafettsagor

SV: [BIBLIST] Stafettsagor

Staaf Rune <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 09:27:37 +0100

373 lines

Re: SV: [BIBLIST] Stafettsagor

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 09:29:58 +0100

58 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T ] Bok om anhörig til l funktionshindr a d.

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T ] Bok om anhörig til l funktionshindr a d.

Katarina Hjärpe <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 19:21:29 +0100

66 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T] Bok om anhörig til l funktionshindr a d.

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T] Bok om anhörig til l funktionshindr a d.

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 09:46:32 +0100

31 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] B ibliotekar ier i lit te raturen de senas e ti o åren

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] B ibliotekar ier i lit te raturen de senas e ti o åren

Victoria Lovsten <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 15:21:19 +0100

294 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litt e raturen de senas e ti o åren

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] B ibliotekarier i litt e raturen de senas e ti o åren

ERIC FRIDÉN <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 13:47:17 +0100

126 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliot ekarier i litteraturen de senase tio åren

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliot ekarier i litteraturen de senase tio åren

Nilbratt Elvy <[log in to unmask]>

Sat, 11 Nov 2006 13:06:56 +0100

536 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 10:39:20 +0100

347 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 10:51:24 +0100

1049 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Jenny Lindh <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 11:14:20 +0100

403 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litte raturen de senas e tio åren

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litte raturen de senas e tio åren

Ingrid Månsson <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 14:33:22 +0100

193 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarier i litteraturen de senase tio åren

Westerlund Karin <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 09:39:19 +0100

459 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bok om anhörig t il l funktionshindrad.

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bok om anhörig t il l funktionshindrad.

ERIC FRIDÉN <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 19:18:24 +0100

92 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindr a d.

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindr a d.

Quick Mona <[log in to unmask]>

Thu, 9 Nov 2006 21:41:18 +0100

65 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bok om anhörig til l funktionshindr a d.

Katarina Hjärpe <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 08:44:16 +0100

131 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

Sonja Brage <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 16:26:55 +0100

72 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...

[log in to unmask]

Thu, 23 Nov 2006 16:37:49 +0100

64 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Rasism

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Rasism

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Thu, 23 Nov 2006 12:32:38 +0100

225 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kammarrätten söker...

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kammarrätten söker...

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 15:06:17 +0100

409 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kammarrätten söker...

Kjellander, Tove <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 22:49:12 +0100

362 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker. ..

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker. ..

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:13:56 +0100

187 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V : [BI BLIST] Kamm arrätten söker...

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V : [BI BLIST] Kamm arrätten söker...

Jenny Åström <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 17:27:42 +0100

27 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] B ibliotekarier i litt e ra turen de senas e ti o å ren

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] B ibliotekarier i litt e ra turen de senas e ti o å ren

Anna Corlin <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 15:21:05 +0100

169 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] B ibliotekarier i litt e raturen de senas e ti o å ren

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] B ibliotekarier i litt e raturen de senas e ti o å ren

Borrman Pia <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 13:53:19 +0100

138 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLI ST] B ibliote

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLI ST] B ibliote

Annika Olsson Kö <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 15:04:21 +0100

112 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLI ST] B ibliotekarier i litt e raturen de senas e ti o å ren

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST ] SV: [BIBLI ST] B ibliotekarier i litt e raturen de senas e ti o å ren

Wrådhe Eva <[log in to unmask]>

Tue, 14 Nov 2006 14:06:24 +0100

156 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

Kristina Nilsson <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 11:19:09 +0100

37 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätten sök er. ..

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätten sök er. ..

Kjellander, Tove <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 20:09:45 +0100

386 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..

Kent Wall <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:25:47 +0100

206 lines

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..

Britt Omstedt <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:33:01 +0100

230 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..

Susanne Harris <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:38:11 +0100

213 lines

SV: [BIBLIST] Swedenborg och Spinoza

SV: [BIBLIST] Swedenborg och Spinoza

Joachim Siocrona <[log in to unmask]>

Mon, 6 Nov 2006 13:01:25 +0100

255 lines

SV: [BIBLIST] Swedenborg och Spinoza

Joachim Siocrona <[log in to unmask]>

Mon, 6 Nov 2006 13:05:48 +0100

235 lines

SV: [BIBLIST] Swedenborg och Spinoza

Kslab <[log in to unmask]>

Mon, 6 Nov 2006 13:56:21 +0100

226 lines

SV: [BIBLIST] Swedenborg och Spinoza

Marianne Lindholm <[log in to unmask]>

Wed, 8 Nov 2006 13:07:50 +0100

43 lines

SV: [BIBLIST] [bcc][faked-from] Re: [BIB LI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. ..

SV: [BIBLIST] [bcc][faked-from] Re: [BIB LI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. ..

Svensson Peter <[log in to unmask]>

Tue, 28 Nov 2006 12:44:45 +0100

355 lines

SV:Biblioteksstatistik - var tar sjukhusbiblioteksverksa mheten vägen?

SV:Biblioteksstatistik - var tar sjukhusbiblioteksverksa mheten vägen?

Johnny Carlsson <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 14:13:07 +0100

777 lines

Svensk tidskrift för musikforsk ning (STM) i elektronisk form

Re: Svensk tidskrift för musikforsk ning (STM) i elektronisk form

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 16:37:44 +0100

67 lines

Re: Svensk tidskrift för musikforsk ning (STM) i elektronisk form

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 16:38:16 +0100

59 lines

Swedenborg och Spinoza

Swedenborg och Spinoza

Joachim Siocrona <[log in to unmask]>

Thu, 2 Nov 2006 14:25:57 +0100

133 lines

Re: Swedenborg och Spinoza

Erland Fahlbeck NYG1 <[log in to unmask]>

Mon, 6 Nov 2006 12:56:26 +0100

130 lines

SökaSpråkaLära och SMiLE

SökaSpråkaLära och SMiLE

Bibi Eriksson <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 13:45:56 +0100

27 lines

Re: SökaSpråkaLära och SMiLE

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 13:49:24 +0100

58 lines

Söker dödsår

Söker dödsår

lars <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 17:23:16 +0100

49 lines

Re: Söker dödsår

Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 19:36:16 +0200

35 lines

The Multicultural Library: Conference Announcement & Call for Papers

The Multicultural Library: Conference Announcement & Call for Papers

Ann-Katrin Ursberg KB <[log in to unmask]>

Wed, 15 Nov 2006 18:35:57 +0200

79 lines

Tjänst som sjukhusbibliotekarie

Tjänst som sjukhusbibliotekarie

Gunwor Weinmann <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 16:02:47 +0100

24 lines

Tretton fiender till internet

Tretton fiender till internet

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 10 Nov 2006 10:29:42 +0100

34 lines

Trädgårdsseminarium - Internationellt barnlitteraturse minarium

Trädgårdsseminarium - Internationellt barnlitteraturse minarium

Barnängens världsbibliotek <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 20:28:41 +0100

38 lines

Varför Libris som lokalt system när dom har Google?

Re: Varför Libris som lokalt system när dom har Google?

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 14:39:14 +0100

59 lines

Varför Libris som lokalt system när dom har Google?

Varför Libris som lokalt system när dom har Google?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 17 Nov 2006 14:38:21 +0100

140 lines

Vem ska jobba på framtidens bibliotek?

Vem ska jobba på framtidens bibliotek?

Michael Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 08:51:31 +0100

22 lines

Re: Vem ska jobba på framtidens bibliotek?

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Tue, 21 Nov 2006 08:52:16 +0100

58 lines

Välkomna!

Välkomna!

Susi Holmgren <[log in to unmask]>

Tue, 7 Nov 2006 12:05:39 +0100

17 lines

Webb 2.0 + RFID, seminarieprogrammet klart

Webb 2.0 + RFID, seminarieprogrammet klart

Seija Jalkanen Bib <[log in to unmask]>

Mon, 13 Nov 2006 15:32:58 +0100

37 lines

Re: Webb 2.0 + RFID, seminarieprogrammet klart

Helen Hed <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 08:47:56 +0100

50 lines

Re: Webb 2.0 + RFID, seminarieprogrammet klart

Gun-Marie Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 20 Nov 2006 08:48:30 +0100

58 lines

[

Re: [

Gunhild Wallenius <[log in to unmask]>

Fri, 24 Nov 2006 16:42:42 +0100

239 lines

[bcc][faked-from] Re: [BIB L I ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [ BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. ..

Re: [bcc][faked-from] Re: [BIB L I ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [ BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. ..

Kjellander, Tove <[log in to unmask]>

Tue, 28 Nov 2006 14:30:02 +0100

780 lines

[bcc][faked-from] Re: [BIB LI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. ..

Re: [bcc][faked-from] Re: [BIB LI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. ..

Mattias Johansson-Räms <[log in to unmask]>

Tue, 28 Nov 2006 14:19:28 +0100

386 lines

[bcc][faked-from] Re: [BIBLI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S

Re: [bcc][faked-from] Re: [BIBLI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S

Charlotte Lundkvist Kultur <[log in to unmask]>

Tue, 28 Nov 2006 12:39:45 +0100

15 lines

[bcc][faked-from] Re: [BIBLI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. ..

Re: [bcc][faked-from] Re: [BIBLI ST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. ..

Kjellander, Tove <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 14:20:05 +0100

581 lines

[bcc][faked-from] Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. ..

Re: [bcc][faked-from] Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V : [BIBLIS T] S V: [BI BLIS T] Kamm arrätt en sök er. ..

Mattias Johansson-Räms <[log in to unmask]>

Mon, 27 Nov 2006 11:07:23 +0100

298 lines

[Fwd: Digitalisera där Du står!]

[Fwd: Digitalisera där Du står!]

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 1 Nov 2006 13:11:05 +0100

146 lines

Årets Värmlandsförfattare

Årets Värmlandsförfattare

Yvonne Ihmels <[log in to unmask]>

Tue, 28 Nov 2006 14:07:31 +0100

39 lines

Öppen föreläsning på KB 15 december

Öppen föreläsning på KB 15 december

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Thu, 30 Nov 2006 14:53:06 +0100

284 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager