LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


August 2004


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

7th ISKO Spanish Chapter Conference (Barcelona, 6-8 July 2005) (1 message)
<No subject> (2 messages)
ang. dikt (1 message)
ang. dikt igen (1 message)
ang. mostrar och fastrar (1 message)
Ang. [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter (2 messages)
Ang: Re: [BIBLIST] Ang: Re: [BIBLIST] Herr Stens Visa (1 message)
Ang: Re: [BIBLIST] Herr Stens Visa (2 messages)
Ang: [BIBLIST] Bokbussbibliotekarie Ljungby (1 message)
Ang: [BIBLIST] Bush och hans administration (1 message)
Ang: [BIBLIST] Bush och hans administration (Autosvar) (1 message)
Ang: [BIBLIST] Ny bok från Megilla-Förlaget om andra världskriget (1 message)
Anna Lindh-biblioteket (1 message)
Auktion på IFLA I Buenos Aires (1 message)
Autoreply: [BIBLIST] Om autism (1 message)
Berättelser om hår (1 message)
Berttelser_om_hr (1 message)
Bibliotekarietjänst - Handelshögskolans bibliotek (1 message)
Biblioteks-SM, inbjudan (1 message)
Biblist funkar! Tack för hjälpen! (1 message)
Biblist öppnar igen! (1 message)
Birgit Jacobsson/BKMAN är inte på kontoret. (1 message)
Bokbussbibliotekarie Ljungby (1 message)
Britt Marie Häggström (1 message)
Bush och hans administration (3 messages)
Chalmers bibliotek inbjuder till ChALS 2004 (1 message)
Dagen efter i morgon - nätbibliotek, biologisk mångfald, klimat (1 message)
Dags för NORDINFOlits seminarium år 2004! (1 message)
DANSK HISTORISK BIBLIOGRAFI: innehållet i s amtliga tryckta volymer nu sökbart i databa sen (1 message)
Det lustiga brödet (1 message)
Det svenska folkhemsbygget - föreläsn ing 2/9 (1 message)
Det svenska folkhemsbygget - föreläsn ing den 2/9 (1 message)
Elsie Andersson/ADM/MINISTRY är inte på kontoret. (1 message)
Eva-Lotte Daxberg/vgregion är inte på kontoret. (1 message)
Fjärrlåneavgifter (1 message)
Folkebilbiotekerne i ny kommnalstruktur (1 message)
Förlängning av fjärrlån i Linköpings UB:s katalog (1 message)
Förslag på biografi (1 message)
Halmstadkonferens i Norge (1 message)
Herr Sten etc. (1 message)
Herr Stens Visa (4 messages)
Human IT 7:2 (1 message)
Hur följer ni upp utförda informationssök ningar? (1 message)
Ikoner-Akademien (2 messages)
Inbjudan till Afrikadagar för bibliotekarier 11-12 oktober 2004 Uppsala (1 message)
Inbjudan till årets Urhundenutdelning - korrigerad versi on (1 message)
KIBs konferens 23/8: program och vägbeskrivning (1 message)
Konferens "SPPB/PPB som ansvarsbibliotek i psykologi och pedagogik" (1 message)
Konferens i Luleå 7-8 oktober (1 message)
Konferens i Malmö (1 message)
Konferens Info Business Öresund (2 messages)
Konvertering av ReDIF till MARC ... (1 message)
Kunskapsorganisation - ABM-kurs - sista chansen (1 message)
Känns ramsan igen (2 messages)
Ledig tjänst vid Umeå UB (1 message)
Lena S Persson/vgregion är inte på kontoret. (1 message)
Låntagarbeställningar i omvärlden (1 message)
Maria Tapaninen får Familjen Klas de Vylders stipendium! (1 message)
NVBFs fjernlånskonferanse i Trondheim (1 message)
NVBFs hjemmeside har ny URL (1 message)
Ny bok från Megilla-Förlaget om andra världskriget (1 message)
Om autism (1 message)
Out of mailing list? (1 message)
Poetry slam - workshop 28-29 oktober (1 message)
Projektledartjänst - sista chansen (1 message)
påminnelse (1 message)
Påminnelse: Pedagogiskt bord om barnbib lioteksverksamhet (1 message)
pminnelse (1 message)
REF Okudzava Fronten närmar sig (1 message)
Ref: Idenfiera saga, Isrosene? (1 message)
Region Skåne väljer Swets Information Services tjänst, (1 message)
Region Skåne väljer Swets Information Services tjänst, SwetsWise Online Content!! (1 message)
Returned mail: Data format error (1 message)
Seminarium - Biblioteksservice till stude nter med läshandikapp (1 message)
Seriefrämjandets Urhundenplaketter delas ut 16 augusti (1 message)
Setterlind (1 message)
sommarstängt? (1 message)
Ständigt detta nät, kurser hösten 2004 (1 message)
SV: (1 message)
SV: Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] F järrlåneavgifter (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T] sommarstängt? (1 message)
SV: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter (3 messages)
SV: [BIBLIST] sommarstängt? (3 messages)
SV: Re: [BIBLIST] Herr Stens Visa (1 message)
SV: [BIBLIST] ang. dikt (1 message)
Sv: [BIBLIST] Berättelser om hår (1 message)
Sv: [BIBLIST] Bush och hans administration (1 message)
Sv: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter (1 message)
SV: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter (2 messages)
Sv: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter (2 messages)
SV: [BIBLIST] Förslag på biografi (1 message)
Sv: [BIBLIST] Känns ramsan igen (2 messages)
SV: [BIBLIST] Om autism (1 message)
SV: [BIBLIST] Riksdagsarbetet och riksdagstrycket (1 message)
SV: [BIBLIST] sommarstängt? (1 message)
Sv: [BIBLIST] tänk inte som en bibl iotekarie (1 message)
Sv: [BIBLIST] Återlämningslåda (1 message)
Svensk Biblioteksförening söker Generalsekreterare! (1 message)
Svenska IFLA-delegater (1 message)
Teknisk tidskrift + Tiden skänkes (1 message)
Texter om hår (1 message)
TPB söker IT-samordnare (1 message)
tänk inte som en bibliotekarie (1 message)
Utbildningsplatser (1 message)
Vad heter dikten? (1 message)
VB: Swedish Aid for Cuba's Independent Librarians (1 message)
Vem känner till visan? (1 message)
Versfråga (1 message)
Vikariat på Biblioteket vid Sophiahemmet Högskola (2 messages)
Vikarierande bibliotekarie till Trosa (1 message)
Vilken bok är detta? (1 message)
Webb-bibliotekarie till Lärum/Högskolebiblioteket - Lärarhögskolan i Stockholm (2 messages)
[BIBLIST] Auktion på IFLA I Buenos Aires (1 message)
[BIBLIST] Fjärrlåneavgifter (2 messages)
[BIBLIST] Känns ramsan igen (1 message)
[BIBLIST] påminnelse (1 message)
[BIBLIST] sommarstängt? (1 message)
[BIBLIST] Återlämningslåda (1 message)
Ämneskonferens om genusvetenskap och so ciologi (1 message)
Återlämningslåda (1 message)


Subject Sorted by Subject, Most Recent First

From

Date

Size

7th ISKO Spanish Chapter Conference (Barcelona, 6-8 July 2005)

7th ISKO Spanish Chapter Conference (Barcelona, 6-8 July 2005)

José Antonio Frías <[log in to unmask]>

Mon, 9 Aug 2004 23:25:57 +0200

271 lines

<No subject>

<No subject>

Björk Gabriel <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 16:55:50 +0200

23 lines

<No subject>

Eva Cnattingius <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 08:09:01 +0200

12 lines

ang. dikt

ang. dikt

Gunvor Aspviken <[log in to unmask]>

Mon, 30 Aug 2004 15:57:09 +0200

28 lines

ang. dikt igen

ang. dikt igen

Mats Nordström <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 11:13:35 +0100

42 lines

ang. mostrar och fastrar

ang. mostrar och fastrar

Hans Rengman <[log in to unmask]>

Fri, 20 Aug 2004 19:33:44 +0200

56 lines

Ang. [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Ang. [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Jan Frding <[log in to unmask]>

Fri, 27 Aug 2004 09:53:31 +0200

134 lines

Ang. [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Inger Sundstrm <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 16:03:33 +0200

152 lines

Ang: Re: [BIBLIST] Ang: Re: [BIBLIST] Herr Stens Visa

Ang: Re: [BIBLIST] Ang: Re: [BIBLIST] Herr Stens Visa

Nadine Alvarado <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 16:10:56 +0200

90 lines

Ang: Re: [BIBLIST] Herr Stens Visa

Re: Ang: Re: [BIBLIST] Herr Stens Visa

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Tue, 24 Aug 2004 17:36:32 +0200

58 lines

Ang: Re: [BIBLIST] Herr Stens Visa

Nadine Alvarado <[log in to unmask]>

Mon, 23 Aug 2004 15:30:58 +0200

101 lines

Ang: [BIBLIST] Bokbussbibliotekarie Ljungby

Ang: [BIBLIST] Bokbussbibliotekarie Ljungby

Irene Kulneff <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 16:00:36 +0200

40 lines

Ang: [BIBLIST] Bush och hans administration

Ang: [BIBLIST] Bush och hans administration

Hans-Erik Ramström <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 09:03:15 +0300

15 lines

Ang: [BIBLIST] Bush och hans administration (Autosvar)

Ang: [BIBLIST] Bush och hans administration (Autosvar)

Gunilla Berglund <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 08:03:24 +0200

20 lines

Ang: [BIBLIST] Ny bok från Megilla-Förlaget om andra världskriget

Ang: [BIBLIST] Ny bok från Megilla-Förlaget om andra världskriget

Anna Langefors Bräutigam <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 11:16:01 +0200

81 lines

Anna Lindh-biblioteket

Anna Lindh-biblioteket

Ann-Kristin Forsberg <[log in to unmask]>

Mon, 30 Aug 2004 20:05:40 +0200

21 lines

Auktion på IFLA I Buenos Aires

Auktion på IFLA I Buenos Aires

Christina Stenberg <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 14:05:42 +0200

83 lines

Autoreply: [BIBLIST] Om autism

Autoreply: [BIBLIST] Om autism

Karin Bolin <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 10:53:21 +0200

14 lines

Berättelser om hår

Berättelser om hår

Margareta Carlstedt <[log in to unmask]>

Tue, 24 Aug 2004 13:52:33 +0200

52 lines

Berttelser_om_hr

Re: Berttelser_om_hr

Maria C. <[log in to unmask]>

Tue, 24 Aug 2004 15:04:54 +0200

42 lines

Bibliotekarietjänst - Handelshögskolans bibliotek

Bibliotekarietjänst - Handelshögskolans bibliotek

Peter Gavelin <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 10:06:23 +0200

72 lines

Biblioteks-SM, inbjudan

Biblioteks-SM, inbjudan

Ylva Sommerland <[log in to unmask]>

Mon, 16 Aug 2004 15:42:07 +0200

33 lines

Biblist funkar! Tack för hjälpen!

Biblist funkar! Tack för hjälpen!

Niclas Wallin <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 00:22:52 +0200

32 lines

Biblist öppnar igen!

Biblist öppnar igen!

Ulla Daehli Martins <[log in to unmask]>

Mon, 16 Aug 2004 14:34:11 +0200

24 lines

Birgit Jacobsson/BKMAN är inte på kontoret.

Birgit Jacobsson/BKMAN är inte på kontoret.

Birgit jacobsson <[log in to unmask]>

Wed, 11 Aug 2004 12:02:40 +0200

15 lines

Bokbussbibliotekarie Ljungby

Bokbussbibliotekarie Ljungby

Sara Larsson <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 15:11:30 +0200

62 lines

Britt Marie Häggström

Britt Marie Häggström

Britt Marie Hggstrm <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 01:00:50 +0200

14 lines

Bush och hans administration

Re: Bush och hans administration

Thomas Erlandsson <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 09:31:29 +0200

34 lines

Re: Bush och hans administration

Lennart Kihlberg Kultur <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 08:33:07 +0200

18 lines

Bush och hans administration

Lars Iselid <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 08:01:50 +0200

108 lines

Chalmers bibliotek inbjuder till ChALS 2004

Chalmers bibliotek inbjuder till ChALS 2004

Annelie Janred <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 15:57:02 +0200

37 lines

Dagen efter i morgon - nätbibliotek, biologisk mångfald, klimat

Dagen efter i morgon - nätbibliotek, biologisk mångfald, klimat

Eva Söderbaum <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 15:37:18 +0200

117 lines

Dags för NORDINFOlits seminarium år 2004!

Dags för NORDINFOlits seminarium år 2004!

"Ström, Nina" <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 09:15:17 +0200

33 lines

DANSK HISTORISK BIBLIOGRAFI: innehållet i s amtliga tryckta volymer nu sökbart i databa sen

DANSK HISTORISK BIBLIOGRAFI: innehållet i s amtliga tryckta volymer nu sökbart i databa sen

Johannes Rudberg <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 13:47:55 +0200

179 lines

Det lustiga brödet

Det lustiga brödet

Holm, Gerda <[log in to unmask]>

Wed, 4 Aug 2004 07:57:27 +0200

16 lines

Det svenska folkhemsbygget - föreläsn ing 2/9

Det svenska folkhemsbygget - föreläsn ing 2/9

Michael Hagström <[log in to unmask]>

Fri, 13 Aug 2004 12:57:40 +0200

125 lines

Det svenska folkhemsbygget - föreläsn ing den 2/9

Det svenska folkhemsbygget - föreläsn ing den 2/9

Michael Hagström <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 10:21:31 +0200

125 lines

Elsie Andersson/ADM/MINISTRY är inte på kontoret.

Elsie Andersson/ADM/MINISTRY är inte på kontoret.

Elsie Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 11:03:52 +0200

17 lines

Eva-Lotte Daxberg/vgregion är inte på kontoret.

Eva-Lotte Daxberg/vgregion är inte på kontoret.

Eva-lotte Daxberg <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 12:02:37 +0200

18 lines

Fjärrlåneavgifter

Fjärrlåneavgifter

Ing-Marie Engman-Suup <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 15:42:51 +0200

24 lines

Folkebilbiotekerne i ny kommnalstruktur

Folkebilbiotekerne i ny kommnalstruktur

Larsen Gitte <[log in to unmask]>

Wed, 11 Aug 2004 10:46:59 +0200

130 lines

Förlängning av fjärrlån i Linköpings UB:s katalog

Förlängning av fjärrlån i Linköpings UB:s katalog

Lars Svensson <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 12:59:28 +0200

118 lines

Förslag på biografi

Förslag på biografi

Ingrid Svedlund <[log in to unmask]>

Wed, 25 Aug 2004 14:18:00 +0200

25 lines

Halmstadkonferens i Norge

Halmstadkonferens i Norge

Ulf Redmo <[log in to unmask]>

Mon, 23 Aug 2004 10:54:41 +0200

94 lines

Herr Sten etc.

Herr Sten etc.

Eva Gustafsson-Lindvall <[log in to unmask]>

Wed, 25 Aug 2004 09:00:15 +0300

21 lines

Herr Stens Visa

Re: Herr Stens Visa

Ann Ostman <[log in to unmask]>

Tue, 24 Aug 2004 14:57:58 +0200

22 lines

Re: Herr Stens Visa

Pär Ohlsson <[log in to unmask]>

Tue, 24 Aug 2004 13:32:06 +0200

63 lines

Re: Herr Stens Visa

Anna Troy <[log in to unmask]>

Mon, 23 Aug 2004 05:37:02 -0700

49 lines

Herr Stens Visa

Jaana Chronholm <[log in to unmask]>

Mon, 23 Aug 2004 09:49:52 +0200

60 lines

Human IT 7:2

Human IT 7:2

Helena Francke <[log in to unmask]>

Mon, 2 Aug 2004 16:35:08 +0200

49 lines

Hur följer ni upp utförda informationssök ningar?

Hur följer ni upp utförda informationssök ningar?

Ann Kristine Jonsson <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 14:20:19 +0200

24 lines

Ikoner-Akademien

Ikoner-Akademien

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 09:05:39 +0200

47 lines

Ikoner-Akademien

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Tue, 24 Aug 2004 09:39:06 +0200

48 lines

Inbjudan till Afrikadagar för bibliotekarier 11-12 oktober 2004 Uppsala

Inbjudan till Afrikadagar för bibliotekarier 11-12 oktober 2004 Uppsala

Åsa Lund-Moberg <[log in to unmask]>

Fri, 27 Aug 2004 10:39:09 +0200

152 lines

Inbjudan till årets Urhundenutdelning - korrigerad versi on

Inbjudan till årets Urhundenutdelning - korrigerad versi on

Ola Hammarlund <[log in to unmask]>

Wed, 4 Aug 2004 16:23:09 +0200

509 lines

KIBs konferens 23/8: program och vägbeskrivning

KIBs konferens 23/8: program och vägbeskrivning

Lotta Mathiesen <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 13:56:04 +0200

24 lines

Konferens "SPPB/PPB som ansvarsbibliotek i psykologi och pedagogik"

Konferens "SPPB/PPB som ansvarsbibliotek i psykologi och pedagogik"

Margaretha Wikstrom <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 14:53:39 +0200

124 lines

Konferens i Luleå 7-8 oktober

Konferens i Luleå 7-8 oktober

Ulf Bolander <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 08:18:17 +0200

379 lines

Konferens i Malmö

Konferens i Malmö

lc <[log in to unmask]>

Mon, 16 Aug 2004 08:44:47 +0100

22 lines

Konferens Info Business Öresund

Konferens Info Business Öresund

Ahlquist Birgit <[log in to unmask]>

Thu, 19 Aug 2004 11:48:25 +0200

22 lines

Konferens Info Business Öresund

Ahlquist Birgit <[log in to unmask]>

Mon, 16 Aug 2004 11:49:00 +0200

21 lines

Konvertering av ReDIF till MARC ...

Konvertering av ReDIF till MARC ...

Green, Tracey <[log in to unmask]>

Mon, 23 Aug 2004 10:12:55 +0200

109 lines

Kunskapsorganisation - ABM-kurs - sista chansen

Kunskapsorganisation - ABM-kurs - sista chansen

Hans Rengman <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 11:56:39 +0200

32 lines

Känns ramsan igen

Re: Känns ramsan igen

Christer Felth <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 11:01:42 +0200

25 lines

Känns ramsan igen

Elfgren Ulrica <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 08:07:11 +0200

89 lines

Ledig tjänst vid Umeå UB

Ledig tjänst vid Umeå UB

anna swärd bergström <[log in to unmask]>

Fri, 27 Aug 2004 11:03:10 +0200

66 lines

Lena S Persson/vgregion är inte på kontoret.

Lena S Persson/vgregion är inte på kontoret.

Lena Persson <[log in to unmask]>

Tue, 24 Aug 2004 03:04:54 +0200

16 lines

Låntagarbeställningar i omvärlden

Låntagarbeställningar i omvärlden

Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl <[log in to unmask]>

Fri, 6 Aug 2004 15:00:36 +0200

174 lines

Maria Tapaninen får Familjen Klas de Vylders stipendium!

Maria Tapaninen får Familjen Klas de Vylders stipendium!

Anna Gustafsson-Chen <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 09:39:03 +0200

28 lines

NVBFs fjernlånskonferanse i Trondheim

NVBFs fjernlånskonferanse i Trondheim

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 15:42:32 +0200

67 lines

NVBFs hjemmeside har ny URL

NVBFs hjemmeside har ny URL

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Thu, 5 Aug 2004 14:51:48 +0200

65 lines

Ny bok från Megilla-Förlaget om andra världskriget

Ny bok från Megilla-Förlaget om andra världskriget

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 11:12:51 +0200

104 lines

Om autism

Om autism

Eva Rengman <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 10:49:45 +0200

84 lines

Out of mailing list?

Out of mailing list?

Elahe Hamidi <[log in to unmask]>

Fri, 13 Aug 2004 14:47:13 +0000

16 lines

Poetry slam - workshop 28-29 oktober

Poetry slam - workshop 28-29 oktober

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 10:45:42 +0200

118 lines

Projektledartjänst - sista chansen

Projektledartjänst - sista chansen

Krister Hansson <[log in to unmask]>

Thu, 12 Aug 2004 08:17:08 +0200

26 lines

påminnelse

påminnelse

Mattias Johansson-Räms <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 16:09:24 +0200

16 lines

Påminnelse: Pedagogiskt bord om barnbib lioteksverksamhet

Påminnelse: Pedagogiskt bord om barnbib lioteksverksamhet

Johanna Hansson <[log in to unmask]>

Tue, 10 Aug 2004 13:35:44 +0200

63 lines

pminnelse

Re: pminnelse

Ragnar Eng <[log in to unmask]>

Fri, 27 Aug 2004 13:30:08 +0200

95 lines

REF Okudzava Fronten närmar sig

REF Okudzava Fronten närmar sig

Heli Renman <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 15:24:35 +0200

25 lines

Ref: Idenfiera saga, Isrosene?

Ref: Idenfiera saga, Isrosene?

Kristina Öster <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 11:22:18 +0200

93 lines

Region Skåne väljer Swets Information Services tjänst,

Re: Region Skåne väljer Swets Information Services tjänst,

Ann-Katrin Ursberg KF <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 09:45:01 +0200

14 lines

Region Skåne väljer Swets Information Services tjänst, SwetsWise Online Content!!

Region Skåne väljer Swets Information Services tjänst, SwetsWise Online Content!!

Niclas Jönsson <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 09:44:36 +0200

93 lines

Returned mail: Data format error

Returned mail: Data format error

[log in to unmask]

Sun, 8 Aug 2004 09:42:26 +0100

20 lines

Seminarium - Biblioteksservice till stude nter med läshandikapp

Seminarium - Biblioteksservice till stude nter med läshandikapp

Eva Lunneborg <[log in to unmask]>

Fri, 20 Aug 2004 10:38:31 +0200

42 lines

Seriefrämjandets Urhundenplaketter delas ut 16 augusti

Seriefrämjandets Urhundenplaketter delas ut 16 augusti

Ola Hammarlund <[log in to unmask]>

Wed, 4 Aug 2004 15:50:18 +0200

508 lines

Setterlind

Setterlind

Anna Hultén <[log in to unmask]>

Mon, 30 Aug 2004 15:30:29 +0200

15 lines

sommarstängt?

sommarstängt?

[log in to unmask]

Thu, 19 Aug 2004 13:22:25 +0200

45 lines

Ständigt detta nät, kurser hösten 2004

Ständigt detta nät, kurser hösten 2004

Berger Gertrud <[log in to unmask]>

Tue, 24 Aug 2004 13:30:55 +0200

88 lines

SV:

SV:

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Sat, 21 Aug 2004 21:31:46 +0200

62 lines

SV: Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] F järrlåneavgifter

SV: Re: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] F järrlåneavgifter

Söderberg Fia <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 15:55:09 +0200

82 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T] sommarstängt?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T] sommarstängt?

Joachim Siocrona <[log in to unmask]>

Fri, 20 Aug 2004 09:50:04 +0200

239 lines

SV: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

SV: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Anngerd Thegel <[log in to unmask]>

Fri, 27 Aug 2004 09:03:41 +0200

49 lines

SV: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Yvonne Åremalm <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 15:59:44 +0200

34 lines

SV: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Helmebo Kjell <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 15:50:10 +0200

40 lines

SV: [BIBLIST] sommarstängt?

SV: [BIBLIST] sommarstängt?

Anngerd Thegel <[log in to unmask]>

Fri, 20 Aug 2004 12:52:04 +0200

59 lines

SV: [BIBLIST] sommarstängt?

Ingrid Månsson <[log in to unmask]>

Thu, 19 Aug 2004 13:37:46 +0200

103 lines

SV: [BIBLIST] sommarstängt?

Anngerd Thegel <[log in to unmask]>

Fri, 20 Aug 2004 09:15:34 +0200

45 lines

SV: Re: [BIBLIST] Herr Stens Visa

SV: Re: [BIBLIST] Herr Stens Visa

[log in to unmask]

Tue, 24 Aug 2004 15:10:36 +0200

61 lines

SV: [BIBLIST] ang. dikt

SV: [BIBLIST] ang. dikt

Mats Nordström <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 11:04:48 +0100

61 lines

Sv: [BIBLIST] Berättelser om hår

Sv: [BIBLIST] Berättelser om hår

Lena A Karlsson <[log in to unmask]>

Tue, 24 Aug 2004 16:10:02 +0200

32 lines

Sv: [BIBLIST] Bush och hans administration

Sv: [BIBLIST] Bush och hans administration

Lena Lundgren <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 08:03:35 +0200

15 lines

Sv: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Sv: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Inger Bergström Eriksson <[log in to unmask]>

Fri, 27 Aug 2004 11:26:05 +0200

41 lines

SV: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Re: SV: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Kerstin Ericsson <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 17:08:10 +0200

15 lines

SV: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Isabel Borràs <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 15:57:52 +0200

35 lines

Sv: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Re: Sv: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Malin Ögland <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 15:52:05 +0200

30 lines

Sv: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Ulla Pettersson <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 15:51:06 +0200

31 lines

SV: [BIBLIST] Förslag på biografi

SV: [BIBLIST] Förslag på biografi

Anna Leclér <[log in to unmask]>

Wed, 25 Aug 2004 15:05:26 +0200

42 lines

Sv: [BIBLIST] Känns ramsan igen

Sv: [BIBLIST] Känns ramsan igen

Lena Lundgren <[log in to unmask]>

Fri, 20 Aug 2004 10:59:56 +0200

44 lines

Sv: [BIBLIST] Känns ramsan igen

Inger Söderman <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 16:29:52 +0200

47 lines

SV: [BIBLIST] Om autism

SV: [BIBLIST] Om autism

Mona Quick, Spiralum Kommunikation <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 13:17:50 +0200

365 lines

SV: [BIBLIST] Riksdagsarbetet och riksdagstrycket

SV: [BIBLIST] Riksdagsarbetet och riksdagstrycket

Britta-Lena Jansson <[log in to unmask]>

Wed, 11 Aug 2004 13:45:52 +0200

87 lines

SV: [BIBLIST] sommarstängt?

SV: [BIBLIST] sommarstängt?

Inger Sundstrm <[log in to unmask]>

Fri, 20 Aug 2004 14:06:15 +0200

268 lines

Sv: [BIBLIST] tänk inte som en bibl iotekarie

Sv: [BIBLIST] tänk inte som en bibl iotekarie

Anna Gustafsson-Chen <[log in to unmask]>

Mon, 23 Aug 2004 09:40:07 +0200

17 lines

Sv: [BIBLIST] Återlämningslåda

Sv: [BIBLIST] Återlämningslåda

Kerstin Simberg <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 16:22:31 +0200

39 lines

Svensk Biblioteksförening söker Generalsekreterare!

Svensk Biblioteksförening söker Generalsekreterare!

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 12:53:23 +0200

131 lines

Svenska IFLA-delegater

Svenska IFLA-delegater

Barbro Thomas <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 12:44:07 +0200

27 lines

Teknisk tidskrift + Tiden skänkes

Teknisk tidskrift + Tiden skänkes

Ann-Sofie Hjernstedt <[log in to unmask]>

Mon, 9 Aug 2004 08:37:17 +0200

17 lines

Texter om hår

Texter om hår

Margareta Carlstedt <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 11:20:02 +0200

55 lines

TPB söker IT-samordnare

TPB söker IT-samordnare

Kjell Hansson <[log in to unmask]>

Mon, 30 Aug 2004 18:11:12 +0200

74 lines

tänk inte som en bibliotekarie

tänk inte som en bibliotekarie

Eva Norling <[log in to unmask]>

Mon, 23 Aug 2004 09:28:59 +0200

57 lines

Utbildningsplatser

Utbildningsplatser

Sundqvist Anneli <[log in to unmask]>

Tue, 31 Aug 2004 11:46:19 +0200

20 lines

Vad heter dikten?

Vad heter dikten?

Elin Rungstad <[log in to unmask]>

Wed, 25 Aug 2004 16:34:00 +0200

19 lines

VB: Swedish Aid for Cuba's Independent Librarians

VB: Swedish Aid for Cuba's Independent Librarians

Inger Malmström <[log in to unmask]>

Fri, 13 Aug 2004 12:10:45 +0200

137 lines

Vem känner till visan?

Vem känner till visan?

Tiger Roland <[log in to unmask]>

Mon, 23 Aug 2004 15:29:42 +0200

104 lines

Versfråga

Versfråga

Margareta Carlstedt <[log in to unmask]>

Fri, 27 Aug 2004 11:51:02 +0200

87 lines

Vikariat på Biblioteket vid Sophiahemmet Högskola

Vikariat på Biblioteket vid Sophiahemmet Högskola

Bibliotekets informationsdisk <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 10:32:19 +0200

91 lines

Vikariat på Biblioteket vid Sophiahemmet Högskola

Bibliotekets informationsdisk <[log in to unmask]>

Thu, 12 Aug 2004 07:55:16 +0200

79 lines

Vikarierande bibliotekarie till Trosa

Vikarierande bibliotekarie till Trosa

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 08:06:38 +0200

93 lines

Vilken bok är detta?

Vilken bok är detta?

Annelie Svensson <[log in to unmask]>

Wed, 25 Aug 2004 10:43:55 +0200

18 lines

Webb-bibliotekarie till Lärum/Högskolebiblioteket - Lärarhögskolan i Stockholm

Webb-bibliotekarie till Lärum/Högskolebiblioteket - Lärarhögskolan i Stockholm

Gunilla Sundström <[log in to unmask]>

Tue, 17 Aug 2004 11:54:08 +0200

182 lines

Webb-bibliotekarie till Lärum/Högskolebiblioteket - Lärarhögskolan i Stockholm

Gunilla Sundström <[log in to unmask]>

Thu, 12 Aug 2004 16:59:21 +0200

169 lines

[BIBLIST] Auktion på IFLA I Buenos Aires

Re: [BIBLIST] Auktion på IFLA I Buenos Aires

Barbro Terling <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 16:46:42 +0200

108 lines

[BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Re: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Sophie Hedin <[log in to unmask]>

Fri, 27 Aug 2004 11:06:32 +0200

41 lines

RE: [BIBLIST] Fjärrlåneavgifter

Kslab <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 15:50:26 +0200

36 lines

[BIBLIST] Känns ramsan igen

Re: [BIBLIST] Känns ramsan igen

Barbro Berry <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 08:24:42 +0200

95 lines

[BIBLIST] påminnelse

Re: [BIBLIST] påminnelse

Anders Lowenborg <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 19:47:58 -0700

100 lines

[BIBLIST] sommarstängt?

Re: [BIBLIST] sommarstängt?

Annelie Svensson <[log in to unmask]>

Thu, 19 Aug 2004 13:32:47 +0200

34 lines

[BIBLIST] Återlämningslåda

RE: [BIBLIST] Återlämningslåda

Ingrid Bergenudd <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 16:52:56 +0200

47 lines

Ämneskonferens om genusvetenskap och so ciologi

Ämneskonferens om genusvetenskap och so ciologi

Marianne Ladenvall <[log in to unmask]>

Wed, 18 Aug 2004 10:49:05 +0200

28 lines

Återlämningslåda

Återlämningslåda

Cecilia Johansson <[log in to unmask]>

Thu, 26 Aug 2004 15:36:39 +0200

21 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager