LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


February 2004


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Söker efter en bild (1 message)
[BIBLIST] Att utvärdera det elektr oniska biblioteket - toolkit (1 message)
Bokmässan i Rinkeby (1 message)
"In vandrar litteraturen" - författarda g 26/3 (1 message)
1 mars 2004 – några platser kvar! (1 message)
<No subject> (1 message)
ABC-bok (1 message)
Aktuella konferenser: Pedagogiska bord som arbetsmetod (1 message)
Ang: [BIBLIST] Barnarbete (1 message)
Ang: [BIBLIST] Bokbusssdatorer (2 messages)
Ang: [BIBLIST] bokfråga (2 messages)
Ang: [BIBLIST] Hannu -inte Eino Hanski (1 message)
Ang: [BIBLIST] Högläsningsböcker! (1 message)
Ang: [BIBLIST] Lisa Viktorin? (1 message)
Ang: [BIBLIST] Problem med Bonniers tidskrifter eller agenten? (1 message)
Ang: [BIBLIST] Problem med Bonniers tidskrifter elleragenten? (1 message)
Ang: [BIBLIST] Romanfråga (1 message)
Ang: [BIBLIST] Teknik och barn (1 message)
Ang: [BIBLIST] Ungdomsbok med nutidsaction (3 messages)
Ang: [BIBLIST] Vem har skrivit Nu går jag bort sa lille Per (1 message)
Ang: [BIBLIST]Molekylrbiologiska databaser, workshop (2 messages)
Astrid Lindgren-konferensen (1 message)
Att utvärdera det elektroniska biblioteke t - toolkit (1 message)
Barnarbete (1 message)
Barnbidrag (1 message)
barnbok (1 message)
BDSLOnline/Bibliographie der deutschen Sprach-und Literaturwissen schaft (1 message)
Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft/BDS LOnline (1 message)
Bibliotekarie med IT-inriktning till Trosa (1 message)
[log in to unmask] (1 message)
Birgitta Hellström/KULTUR/Falu Kommun är inte på kontoret . (1 message)
Bloggar på svenska bibliotek (?) (1 message)
Bok om nykterhetsrrelsen skes (1 message)
Bokbussar (1 message)
Bokbusssdatorer (1 message)
bokfråga (1 message)
Bokfråga (1 message)
Bokhyllor till salu (1 message)
Bokinkast (1 message)
Bortskänkes "Faktablad om film" - flera årgångar (1 message)
Bortskänkes "Faktablad om film" -flera årgånga r! (1 message)
Brevlda! (1 message)
Citat (1 message)
DAGS ATT UTSE ÅRETS PRISTAGARE (1 message)
Debitering av ntutskrifter (1 message)
Deckare eller romaner ? (3 messages)
det lankesiska köket (2 messages)
Det lankesiska köket (1 message)
Dikt sökes (1 message)
Diktrader som känns igen? (1 message)
Efterlysning (1 message)
Efterlysning SOU (1 message)
Ekstra pladser til IFLA Buenos Aires (1 message)
En knepig fråga (1 message)
En kursinbjudan från Svensk förening för informationsspecialister! (1 message)
Enkätundersökning (1 message)
erotik (1 message)
Etiketter (3 messages)
EU konferens i Sundsvall (1 message)
EU-konferens i Sundsvall (1 message)
facit till Bra Böckers frågor (1 message)
Forward: Enkät om "Ethical issues rel ated to librarianship..." från St. Cloud State University (1 message)
Fritt tillgängliga domstolsavgöranden i fulltext (1 message)
FRÅGA BIBLIOTEKET - Nyhetsbrev februari (1 message)
GENERAL: Stanford/google scanning project (2 messages)
Hannu -inte Eino Hanski (2 messages)
Historier om film - föreläsningsserie (1 message)
Hjälp med publikation (2 messages)
Holland House Library (1 message)
Högläsningsböcker! (1 message)
IFLA resa (1 message)
Ikoner-Akademien (2 messages)
Inbjudan till Skövde (1 message)
Informationsspecialist till Exportrådet (vikariat) (2 messages)
Inger Sundström är inte på kontoret. (1 message)
Instant Messaging (IM) (1 message)
Italiensk filmmusik (2 messages)
J.L. Runeberg 5 februari 1804 (2 messages)
katalogposter från btj? (2 messages)
KIB flyttar - igen! (1 message)
Konferens för arbetsplatsbibliotekarier19 mars (1 message)
kontroll (1 message)
Kurser i ämnesordsindexering med Svenska ämnesord (1 message)
Larry Lempert blir ny ordförande i litteraturprisjuryn (1 message)
Ledig tjänst vid Lunds universitet (1 message)
Lisa Viktorin - Tack (1 message)
Lisa Viktorin? (2 messages)
Livsstil og bibliotekerne - temadag 11. marts 2004 (1 message)
Läsarnas bokpris (Danmark) (1 message)
Manifestation för sjukhusbiblioteken i Göteborg (1 message)
Meddelande från Katalogiseringskommittén (1 message)
Mitthögskolan söker två doktorander till projektet F ramtidens arkiv - elektronisk informationsförvaltning i svenska myndigheter och företag (1 message)
Molekylärbiologiska databaser, workshop (1 message)
Musik är kul - men svårt! (1 message)
Musikbiblioteksforum (1 message)
Möt Gunnel Stenqvist och John Erik Forslund på Biblioteksdagarna 6-8 maj (1 message)
New course programme of International Ticer School 2004 now available (2 messages)
NU SÄTTER 2005 ÅRS NOMINERINGSPROCESS IGÅNG (1 message)
Nyhetsbrev från Europaparlamentet (1 message)
Nytt bibliotek (1 message)
Papperstigern (1 message)
PedagogGuiden (1 message)
prefekt sökes till Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås (1 message)
Pristävling (1 message)
Problem med Bonniers tidskrifter eller agenten? (1 message)
Projekt om pocketböcker? (1 message)
Projektbibliotekarie till Jokkmokks kommun (1 message)
Projektmedel till kultursamarbete Sverige-Sydafrika (1 message)
provar ett test till (1 message)
Påminnelse om AVEC 04 (1 message)
Romanfråga (1 message)
RSS för ämnesportaler (1 message)
Second Call for Papers (1 message)
Sista veckan för anmälan! SVEP-workshop kring e-publicer ing och publiceringsplattformar (1 message)
Skolbiblista (1 message)
Statistiska Meddelanden bortskänkes (1 message)
Ständigt detta nät (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Söker efter en bild (1 message)
SV: [BIBLIST] Forward: Enkät o m "Ethical issues related to librarianship..." från St. Cloud State University (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] Söker efter en bild (1 message)
SV: [BIBLIST] Söker efter e n bild (1 message)
SV: [BIBLIST] Söker efter en bild (2 messages)
SV: Re: [BIBLIST] Hanno rymmer frn Sibirien (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] Web of Science - nationellt avtal för BIBSAMbib liotek (1 message)
SV: [BIBLIST] bilden från Holland House Library på webben (1 message)
SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ungdomsbok med nutidsaction (1 message)
SV: [BIBLIST] Barnarbete (2 messages)
SV: [BIBLIST] barnbok (1 message)
SV: [BIBLIST] Bokbussar (1 message)
Sv: [BIBLIST] det lankesiska köket (1 message)
SV: [BIBLIST] Efterlysning SOU (1 message)
Sv: [BIBLIST] katalogposter från btj? (1 message)
SV: [BIBLIST] Projekt om pocketböcker? (1 message)
SV: [BIBLIST] Söker efter en bild (3 messages)
SV: [BIBLIST] Taxen Taxameter (1 message)
SV: [BIBLIST] Teknik och barn (1 message)
SV: [BIBLIST] Två nya webbplatser om sk olbibliotek (1 message)
SV: [BIBLIST] Web of Science (1 message)
SV: [BIBLIST] Web of Science - nationellt avtal för BIBSAMbibliotek (1 message)
SV: [BIBLIST] Äldre tryck och handskrif ter - katalogisering och registrering, Linköping 12 mars (1 message)
Sv: [BIBLIST]Öppettider under helger oc h tentamensperioder? (1 message)
Svensk bokbussfestival i Sundsvall (1 message)
Svensk förening för informationsspecialister – Syd (1 message)
Sker efter en bild (1 message)
Tack (1 message)
Tack... (1 message)
Taxen forts. (1 message)
Taxen Taxameter (1 message)
Teknik och barn (1 message)
tillsatt projekttjänst (1 message)
Tjänst: Bibliotekskonsulent i Stockholm (1 message)
TLS syd - Informationskompetens ­ en utmaning föralla! (1 message)
TPB söker katalogisatör/talboksredigerare (1 message)
Transformationer - biblioteket i förändring (1 message)
Tummen mitt i handen (3 messages)
tummen mitt i handen ... (1 message)
Två nya webbplatser om skolbibliotek (1 message)
Ungdomsbok med nutidsaction (2 messages)
Uppsala stadsbibliotek utlyser bibliotekarietjä nster (2 messages)
utlån av bärbar dator till dyslektiker? (1 message)
Utlåningsstatistik! (1 message)
Vad är ett bra svar? (1 message)
Vardbibliotekskonferens 2004 (1 message)
VB: Re: [BIBLIST] Hjälp med publikation (1 message)
Vem gör vad i övermorgon? (1 message)
Vem har Bokförlaget Redivivas upphovsrätt er? (1 message)
Vem har skrivit Nu går jag bort sa lille P er (1 message)
Vem har skrivit Nu går jag bort sa lille Per (1 message)
Vetenskapliga publikationer-en workshop (1 message)
Videoutln (1 message)
Vik. bibliotekarie till Högskolans i Kalmar bibliotek (1 message)
Vik. bibliotekarie till Karlskoga bibliotek (1 message)
Vikariat, Bibliotekarie/Registrator, Moderna Museet (1 message)
Vill du jobba i en globalt ledande koncern inom informationsförmedling? (1 message)
VS: Hjälp med publikation (1 message)
Web of Science (4 messages)
[bcc][faked-from] [BIBLIST]Vem har s krivit Nu går jag bort sa lille Per (1 message)
[BIBLIST] Ang: [BIBLIST] bokfråga (1 message)
[BIBLIST] det lankesiska köket (1 message)
[BIBLIST] Dikt sökes (1 message)
[BIBLIST] Högläsningsböcker! (1 message)
[BIBLIST] Kurser i ämnesordsin dexering med Svenska ämnesord (1 message)
[BIBLIST] RSS för ämnesportaler (1 message)
[BIBLIST] Söker efter en bild (1 message)
Äldre tryck och handskrifter - katalo gisering och registrering, Linköping 12 mar s (1 message)
Årgång 2003 (1 message)
Återkalla meddelande: [BIBLIST] Äldre tryck och handskrifter - katalogisering och registreri ng, Linköping 12 mars (1 message)
Öppettider under helger och tentamensperioder ? (1 message)
Översättning av Andre Bjerkes "Kunstneren"? (1 message)


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

Marcus Westlind <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 10:02:45 +0100

69 lines

[BIBLIST] Att utvärdera det elektr oniska biblioteket - toolkit

[BIBLIST] Att utvärdera det elektr oniska biblioteket - toolkit

Christina Jönsson Adrial <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 13:04:09 +0100

50 lines

Bokmässan i Rinkeby

Bokmässan i Rinkeby

ALM BIRGITTA <[log in to unmask]>

Fri, 20 Feb 2004 09:25:54 +0200

191 lines

"In vandrar litteraturen" - författarda g 26/3

"In vandrar litteraturen" - författarda g 26/3

Marie Gustavsson <[log in to unmask]>

Fri, 20 Feb 2004 13:27:58 +0100

24 lines

1 mars 2004 – några platser kvar!

1 mars 2004 – några platser kvar!

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 09:55:38 +0100

33 lines

<No subject>

<No subject>

Kerstin Hed <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 16:23:38 +0100

54 lines

ABC-bok

ABC-bok

Marten Melin <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 02:29:19 -0800

24 lines

Aktuella konferenser: Pedagogiska bord som arbetsmetod

Aktuella konferenser: Pedagogiska bord som arbetsmetod

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 11:04:57 +0100

114 lines

Ang: [BIBLIST] Barnarbete

Ang: [BIBLIST] Barnarbete

Liz Ten Hoeve <[log in to unmask]>

Wed, 25 Feb 2004 14:13:23 +0100

30 lines

Ang: [BIBLIST] Bokbusssdatorer

Ang: [BIBLIST] Bokbusssdatorer

Anders Fredriksson <[log in to unmask]>

Wed, 25 Feb 2004 08:37:51 +0100

48 lines

Ang: [BIBLIST] Bokbusssdatorer

Johan Hult <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 13:17:06 +0100

58 lines

Ang: [BIBLIST] bokfråga

Ang: [BIBLIST] bokfråga

Veronica Skjöld <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 10:25:36 +0100

41 lines

Ang: [BIBLIST] bokfråga

Maria Krusell <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 10:28:46 +0100

45 lines

Ang: [BIBLIST] Hannu -inte Eino Hanski

Ang: [BIBLIST] Hannu -inte Eino Hanski

Jan Olofsson <[log in to unmask]>

Tue, 3 Feb 2004 15:29:05 +0100

49 lines

Ang: [BIBLIST] Högläsningsböcker!

Ang: [BIBLIST] Högläsningsböcker!

Maria Gelfgren <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 11:57:22 +0100

50 lines

Ang: [BIBLIST] Lisa Viktorin?

Ang: [BIBLIST] Lisa Viktorin?

Ann Liljegren <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 09:37:22 +0100

160 lines

Ang: [BIBLIST] Problem med Bonniers tidskrifter eller agenten?

Ang: [BIBLIST] Problem med Bonniers tidskrifter eller agenten?

Kerstin Gustafsson <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 17:21:59 +0100

16 lines

Ang: [BIBLIST] Problem med Bonniers tidskrifter elleragenten?

Ang: [BIBLIST] Problem med Bonniers tidskrifter elleragenten?

Gunnel Ekelund <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 10:33:38 +0200

16 lines

Ang: [BIBLIST] Romanfråga

Ang: [BIBLIST] Romanfråga

Monica Englund <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 09:52:14 +0100

31 lines

Ang: [BIBLIST] Teknik och barn

Ang: [BIBLIST] Teknik och barn

Anette Holmqvist <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 10:50:01 +0100

72 lines

Ang: [BIBLIST] Ungdomsbok med nutidsaction

Ang: [BIBLIST] Ungdomsbok med nutidsaction

Bo Stefan Lundquist <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 11:03:28 +0100

40 lines

Ang: [BIBLIST] Ungdomsbok med nutidsaction

Christina Wedenmark <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 14:33:03 +0100

33 lines

Ang: [BIBLIST] Ungdomsbok med nutidsaction

Christina Wedenmark <[log in to unmask]>

Thu, 19 Feb 2004 09:34:56 +0100

33 lines

Ang: [BIBLIST] Vem har skrivit Nu går jag bort sa lille Per

Ang: [BIBLIST] Vem har skrivit Nu går jag bort sa lille Per

Sibyl Larsson <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 12:38:24 +0100

64 lines

Ang: [BIBLIST]Molekylrbiologiska databaser, workshop

Ang: [BIBLIST]Molekylrbiologiska databaser, workshop

Britta Sarnmark <[log in to unmask]>

Tue, 3 Feb 2004 11:16:36 +0100

12 lines

Ang: [BIBLIST]Molekylrbiologiska databaser, workshop

Berit Lokhorst <[log in to unmask]>

Tue, 3 Feb 2004 11:16:34 +0100

12 lines

Astrid Lindgren-konferensen

Astrid Lindgren-konferensen

Halvardson, Margret <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 16:21:42 +0100

20 lines

Att utvärdera det elektroniska biblioteke t - toolkit

Att utvärdera det elektroniska biblioteke t - toolkit

Christina Jönsson Adrial <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 13:04:09 +0100

50 lines

Barnarbete

Barnarbete

Jaana Chronholm <[log in to unmask]>

Wed, 25 Feb 2004 13:03:43 +0100

67 lines

Barnbidrag

Barnbidrag

Monica Englund <[log in to unmask]>

Wed, 25 Feb 2004 09:58:48 +0100

24 lines

barnbok

barnbok

Maria Carlén <[log in to unmask]>

Tue, 3 Feb 2004 12:21:47 +0100

14 lines

BDSLOnline/Bibliographie der deutschen Sprach-und Literaturwissen schaft

BDSLOnline/Bibliographie der deutschen Sprach-und Literaturwissen schaft

Mattsson Christine <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 18:06:07 +0100

13 lines

Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft/BDS LOnline

Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft/BDS LOnline

Mattsson Christine <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 18:01:29 +0100

16 lines

Bibliotekarie med IT-inriktning till Trosa

Bibliotekarie med IT-inriktning till Trosa

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 13:52:17 +0100

91 lines

[log in to unmask]

[log in to unmask]

Asa Harstedt <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 14:18:32 +0100

35 lines

Birgitta Hellström/KULTUR/Falu Kommun är inte på kontoret .

Birgitta Hellström/KULTUR/Falu Kommun är inte på kontoret .

Birgitta Hellstrm <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 01:00:40 +0100

41 lines

Bloggar på svenska bibliotek (?)

Bloggar på svenska bibliotek (?)

INETMEDIA <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 12:58:57 +0100

24 lines

Bok om nykterhetsrrelsen skes

Bok om nykterhetsrrelsen skes

Anette Krengel <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 11:35:57 +0100

30 lines

Bokbussar

Bokbussar

Maria Ehrenberg <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 16:46:00 +0100

306 lines

Bokbusssdatorer

Bokbusssdatorer

Sara Larsson <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 16:19:30 +0100

33 lines

bokfråga

bokfråga

Sara Lindwall <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 10:04:54 +0100

37 lines

Bokfråga

Bokfråga

Solveig Söderberg <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 16:15:28 +0100

62 lines

Bokhyllor till salu

Bokhyllor till salu

Lisbeth Larsson <[log in to unmask]>

Fri, 27 Feb 2004 16:17:18 +0100

12 lines

Bokinkast

Bokinkast

Göran Schmitz <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 10:59:00 +0100

33 lines

Bortskänkes "Faktablad om film" - flera årgångar

Bortskänkes "Faktablad om film" - flera årgångar

Hedlund Agneta <[log in to unmask]>

Fri, 13 Feb 2004 15:18:36 +0100

224 lines

Bortskänkes "Faktablad om film" -flera årgånga r!

Bortskänkes "Faktablad om film" -flera årgånga r!

Hedlund Agneta <[log in to unmask]>

Fri, 13 Feb 2004 15:25:02 +0100

205 lines

Brevlda!

Brevlda!

Helena Hallgren <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 09:11:13 +0100

23 lines

Citat

Citat

Marianne Larsson <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 08:46:09 +0100

75 lines

DAGS ATT UTSE ÅRETS PRISTAGARE

DAGS ATT UTSE ÅRETS PRISTAGARE

Karin Bolin <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 14:30:24 +0100

45 lines

Debitering av ntutskrifter

Debitering av ntutskrifter

Johan Mälson <[log in to unmask]>

Mon, 2 Feb 2004 12:14:50 +0100

50 lines

Deckare eller romaner ?

Deckare eller romaner ?

Ingrid Bergenudd <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 08:55:02 +0100

35 lines

Re: Deckare eller romaner ?

Helena Olsson <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 09:03:29 +0100

49 lines

Re: Deckare eller romaner ?

Inge Skog <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 17:45:43 +0100

76 lines

det lankesiska köket

det lankesiska köket

Anna Hultgren <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 15:33:53 +0100

22 lines

Re: det lankesiska köket

Ann Ostman <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 09:52:28 +0100

22 lines

Det lankesiska köket

Det lankesiska köket

Anna Hultgren <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 14:58:18 +0100

22 lines

Dikt sökes

Dikt sökes

Figaro Anna <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 17:43:18 +0100

25 lines

Diktrader som känns igen?

Diktrader som känns igen?

Britta Olevik <[log in to unmask]>

Fri, 13 Feb 2004 11:07:07 +0100

40 lines

Efterlysning

Efterlysning

Irene Rurling <[log in to unmask]>

Mon, 16 Feb 2004 09:49:15 +0100

53 lines

Efterlysning SOU

Efterlysning SOU

Wolski Karin <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 16:08:00 +0100

20 lines

Ekstra pladser til IFLA Buenos Aires

Ekstra pladser til IFLA Buenos Aires

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Fri, 27 Feb 2004 12:53:45 +0100

233 lines

En knepig fråga

En knepig fråga

Leena Uhlenius <[log in to unmask]>

Fri, 27 Feb 2004 09:00:27 +0200

32 lines

En kursinbjudan från Svensk förening för informationsspecialister!

En kursinbjudan från Svensk förening för informationsspecialister!

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 3 Feb 2004 09:27:48 +0100

32 lines

Enkätundersökning

Enkätundersökning

Jan Nilsson <[log in to unmask]>

Thu, 19 Feb 2004 14:00:03 +0100

214 lines

erotik

erotik

[log in to unmask]

Mon, 9 Feb 2004 10:53:53 +0100

221 lines

Etiketter

Etiketter

Ingrid Bergenudd <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 10:30:23 +0100

32 lines

Re: Etiketter

Krister Yngvesson <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 11:30:51 +0100

32 lines

Re: Etiketter

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Fri, 27 Feb 2004 01:01:53 +0100

27 lines

EU konferens i Sundsvall

EU konferens i Sundsvall

Marika Andersson <[log in to unmask]>

Thu, 19 Feb 2004 11:30:45 +0100

40 lines

EU-konferens i Sundsvall

EU-konferens i Sundsvall

Marika Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 11:10:34 +0100

46 lines

facit till Bra Böckers frågor

facit till Bra Böckers frågor

Sara Lindwall <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 15:07:00 +0100

38 lines

Forward: Enkät om "Ethical issues rel ated to librarianship..." från St. Cloud State University

Forward: Enkät om "Ethical issues rel ated to librarianship..." från St. Cloud State University

Lena Jacobson <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 10:51:47 +0100

67 lines

Fritt tillgängliga domstolsavgöranden i fulltext

Fritt tillgängliga domstolsavgöranden i fulltext

Ingrid Kabir <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 10:34:57 +0100

29 lines

FRÅGA BIBLIOTEKET - Nyhetsbrev februari

FRÅGA BIBLIOTEKET - Nyhetsbrev februari

"Nygren, Åke" <[log in to unmask]>

Fri, 27 Feb 2004 16:08:59 +0100

71 lines

GENERAL: Stanford/google scanning project

GENERAL: Stanford/google scanning project

Anders Lowenborg <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 10:37:49 -0800

34 lines

GENERAL: Stanford/google scanning project

Anders Lowenborg <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 10:37:49 -0800

35 lines

Hannu -inte Eino Hanski

Hannu -inte Eino Hanski

Mona-Lisa Wallin <[log in to unmask]>

Tue, 3 Feb 2004 14:12:09 +0100

26 lines

Re: Hannu -inte Eino Hanski

Anna Granström <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 13:01:48 +0100

17 lines

Historier om film - föreläsningsserie

Historier om film - föreläsningsserie

Ann-Charlotte Gyllner-N <[log in to unmask]>

Fri, 20 Feb 2004 11:50:05 +0100

112 lines

Hjälp med publikation

Hjälp med publikation

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 14:12:49 +0100

76 lines

Re: Hjälp med publikation

Eva crantz <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 14:46:21 +0100

149 lines

Holland House Library

Holland House Library

Ingrid Kjellqvist <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 10:18:44 +0100

33 lines

Högläsningsböcker!

Högläsningsböcker!

Britta Olevik <[log in to unmask]>

Tue, 10 Feb 2004 10:18:52 +0100

54 lines

IFLA resa

IFLA resa

Christina Stenberg <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 17:18:47 +0100

187 lines

Ikoner-Akademien

Ikoner-Akademien

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 10:53:32 +0100

36 lines

Ikoner-Akademien

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Fri, 20 Feb 2004 09:27:35 +0100

41 lines

Inbjudan till Skövde

Inbjudan till Skövde

Marika Andersson <[log in to unmask]>

Mon, 2 Feb 2004 17:27:07 +0100

29 lines

Informationsspecialist till Exportrådet (vikariat)

Informationsspecialist till Exportrådet (vikariat)

Kajsa Nilsson <[log in to unmask]>

Mon, 2 Feb 2004 09:29:44 +0100

210 lines

Informationsspecialist till Exportrådet (vikariat)

Yvonne Brycker <[log in to unmask]>

Fri, 30 Jan 2004 13:53:04 +0100

281 lines

Inger Sundström är inte på kontoret.

Inger Sundström är inte på kontoret.

Inger Sundstrm <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 10:02:05 +0100

15 lines

Instant Messaging (IM)

Instant Messaging (IM)

Graeme Eddie <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 15:44:11 +0000

71 lines

Italiensk filmmusik

Italiensk filmmusik

Ann Ostman <[log in to unmask]>

Thu, 19 Feb 2004 15:37:22 +0100

20 lines

Italiensk filmmusik

Ann Ostman <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 12:09:30 +0100

197 lines

J.L. Runeberg 5 februari 1804

J.L. Runeberg 5 februari 1804

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 13:53:17 +0100

27 lines

Re: J.L. Runeberg 5 februari 1804

Robin Fortelius <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 15:13:57 +0200

40 lines

katalogposter från btj?

katalogposter från btj?

JAKOB UDDLING <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 11:57:49 +0100

16 lines

Re: katalogposter från btj?

Christina Mattisson <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 10:27:35 +0100

43 lines

KIB flyttar - igen!

KIB flyttar - igen!

Lotta Haglund <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 09:50:36 +0100

249 lines

Konferens för arbetsplatsbibliotekarier19 mars

Konferens för arbetsplatsbibliotekarier19 mars

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 16:51:18 +0100

107 lines

kontroll

kontroll

Helena Hallgren <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 08:53:47 +0100

23 lines

Kurser i ämnesordsindexering med Svenska ämnesord

Kurser i ämnesordsindexering med Svenska ämnesord

Miriam Nauri <[log in to unmask]>

Thu, 19 Feb 2004 13:47:27 +0100

55 lines

Larry Lempert blir ny ordförande i litteraturprisjuryn

Larry Lempert blir ny ordförande i litteraturprisjuryn

Karin Bolin <[log in to unmask]>

Fri, 20 Feb 2004 14:54:50 +0100

51 lines

Ledig tjänst vid Lunds universitet

Ledig tjänst vid Lunds universitet

Berit Funke <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 10:11:28 +0100

36 lines

Lisa Viktorin - Tack

Lisa Viktorin - Tack

Marita Kristiansson <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 14:58:35 +0100

17 lines

Lisa Viktorin?

Lisa Viktorin?

Marita Kristiansson <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 09:31:08 +0100

22 lines

Re: Lisa Viktorin?

Schmidt Anders <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 09:40:11 +0100

34 lines

Livsstil og bibliotekerne - temadag 11. marts 2004

Livsstil og bibliotekerne - temadag 11. marts 2004

Larsen Gitte <[log in to unmask]>

Mon, 2 Feb 2004 16:01:32 +0100

154 lines

Läsarnas bokpris (Danmark)

Läsarnas bokpris (Danmark)

INETMEDIA <[log in to unmask]>

Thu, 12 Feb 2004 14:33:56 +0100

48 lines

Manifestation för sjukhusbiblioteken i Göteborg

Manifestation för sjukhusbiblioteken i Göteborg

Henrik Gunterberg <[log in to unmask]>

Mon, 16 Feb 2004 13:29:38 +0100

27 lines

Meddelande från Katalogiseringskommittén

Meddelande från Katalogiseringskommittén

Agneta Holmenmark <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 16:04:27 +0100

82 lines

Mitthögskolan söker två doktorander till projektet F ramtidens arkiv - elektronisk informationsförvaltning i svenska myndigheter och företag

Mitthögskolan söker två doktorander till projektet F ramtidens arkiv - elektronisk informationsförvaltning i svenska myndigheter och företag

Sundqvist Anneli <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 17:50:10 +0100

242 lines

Molekylärbiologiska databaser, workshop

Molekylärbiologiska databaser, workshop

Jan Jensen <[log in to unmask]>

Tue, 3 Feb 2004 11:15:22 +0100

48 lines

Musik är kul - men svårt!

Musik är kul - men svårt!

Birgitta Sparre <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 14:01:37 +0100

76 lines

Musikbiblioteksforum

Musikbiblioteksforum

Ingemar Johansson <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 11:31:21 +0000

51 lines

Möt Gunnel Stenqvist och John Erik Forslund på Biblioteksdagarna 6-8 maj

Möt Gunnel Stenqvist och John Erik Forslund på Biblioteksdagarna 6-8 maj

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Wed, 25 Feb 2004 11:48:53 +0100

111 lines

New course programme of International Ticer School 2004 now available

New course programme of International Ticer School 2004 now available

Jola Prinsen <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 16:50:11 +0100

341 lines

New course programme of International Ticer School 2004 now available

Jola Prinsen <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 16:50:11 +0100

341 lines

NU SÄTTER 2005 ÅRS NOMINERINGSPROCESS IGÅNG

NU SÄTTER 2005 ÅRS NOMINERINGSPROCESS IGÅNG

Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 09:12:42 +0100

46 lines

Nyhetsbrev från Europaparlamentet

Nyhetsbrev från Europaparlamentet

Björn Lindwall <[log in to unmask]>

Mon, 16 Feb 2004 14:41:01 +0100

19 lines

Nytt bibliotek

Nytt bibliotek

Jimmy Gärdemalm <[log in to unmask]>

Tue, 10 Feb 2004 09:22:59 +0100

27 lines

Papperstigern

Papperstigern

Håkan Axelsson <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 17:28:54 +0100

22 lines

PedagogGuiden

PedagogGuiden

Lotta Wogensen <[log in to unmask]>

Fri, 27 Feb 2004 15:41:18 +0100

43 lines

prefekt sökes till Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

prefekt sökes till Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Carina Waldén <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 16:36:36 +0100

47 lines

Pristävling

Pristävling

Eva Björk <[log in to unmask]>

Mon, 2 Feb 2004 15:18:13 +0100

191 lines

Problem med Bonniers tidskrifter eller agenten?

Problem med Bonniers tidskrifter eller agenten?

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 10:43:26 +0100

83 lines

Projekt om pocketböcker?

Projekt om pocketböcker?

Anna Silenstam <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 17:39:48 +0100

34 lines

Projektbibliotekarie till Jokkmokks kommun

Projektbibliotekarie till Jokkmokks kommun

Lisa Heedman <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 15:16:54 +0100

27 lines

Projektmedel till kultursamarbete Sverige-Sydafrika

Projektmedel till kultursamarbete Sverige-Sydafrika

Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 12:37:47 +0100

24 lines

provar ett test till

provar ett test till

Helena Hallgren <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 09:16:51 +0100

23 lines

Påminnelse om AVEC 04

Påminnelse om AVEC 04

Ana Duran <[log in to unmask]>

Fri, 20 Feb 2004 15:58:50 +0100

37 lines

Romanfråga

Romanfråga

Eva Rengman <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 07:34:19 +0100

66 lines

RSS för ämnesportaler

RSS för ämnesportaler

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Fri, 20 Feb 2004 19:11:17 +0100

56 lines

Second Call for Papers

Second Call for Papers

Malin Johansson <[log in to unmask]>

Tue, 3 Feb 2004 08:48:11 +0100

192 lines

Sista veckan för anmälan! SVEP-workshop kring e-publicer ing och publiceringsplattformar

Sista veckan för anmälan! SVEP-workshop kring e-publicer ing och publiceringsplattformar

Jessica Lindholm <[log in to unmask]>

Mon, 16 Feb 2004 11:54:53 +0100

56 lines

Skolbiblista

Skolbiblista

Ingrid Bergenudd <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 12:43:51 +0100

31 lines

Statistiska Meddelanden bortskänkes

Statistiska Meddelanden bortskänkes

Lena Starborg <[log in to unmask]>

Tue, 10 Feb 2004 16:58:42 +0100

14 lines

Ständigt detta nät

Ständigt detta nät

Palm Maria <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 08:55:20 +0100

119 lines

Ständigt detta nät

Berger Gertrud <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 08:37:31 +0100

90 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

Westerlund Karin <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 10:25:56 +0100

58 lines

SV: [BIBLIST] Forward: Enkät o m "Ethical issues related to librarianship..." från St. Cloud State University

SV: [BIBLIST] Forward: Enkät o m "Ethical issues related to librarianship..." från St. Cloud State University

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 11:10:03 +0100

83 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] Söker efter en bild

SV: [BIBLIST] SV: [BIB LIST] Söker efter en bild

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 10:03:07 +0100

82 lines

SV: [BIBLIST] Söker efter e n bild

SV: [BIBLIST] Söker efter e n bild

Marie-Anne Conde <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 09:50:06 +0100

50 lines

SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

"Nygren, Åke" <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 09:18:53 +0100

63 lines

SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 09:26:53 +0100

51 lines

SV: Re: [BIBLIST] Hanno rymmer frn Sibirien

SV: Re: [BIBLIST] Hanno rymmer frn Sibirien

info <[log in to unmask]>

Tue, 3 Feb 2004 12:07:36 +0100

54 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] Web of Science - nationellt avtal för BIBSAMbib liotek

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] Web of Science - nationellt avtal för BIBSAMbib liotek

Vedung Siv <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 08:40:57 +0100

329 lines

SV: [BIBLIST] bilden från Holland House Library på webben

SV: [BIBLIST] bilden från Holland House Library på webben

Johnny Carlsson <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 10:06:44 +0100

65 lines

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ungdomsbok med nutidsaction

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Ungdomsbok med nutidsaction

Jaana Chronholm <[log in to unmask]>

Thu, 19 Feb 2004 09:57:57 +0100

49 lines

SV: [BIBLIST] Barnarbete

SV: [BIBLIST] Barnarbete

Nilbratt Elvy <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 11:33:23 +0100

243 lines

SV: [BIBLIST] Barnarbete

Nadine Alvarado <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 12:34:01 +0100

20 lines

SV: [BIBLIST] barnbok

SV: [BIBLIST] barnbok

Borrman Pia <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 09:17:37 +0100

29 lines

SV: [BIBLIST] Bokbussar

SV: [BIBLIST] Bokbussar

Hedberg Kristina <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 08:40:39 +0100

289 lines

Sv: [BIBLIST] det lankesiska köket

Sv: [BIBLIST] det lankesiska köket

Anna Gustafsson-Chen <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 10:16:51 +0100

21 lines

SV: [BIBLIST] Efterlysning SOU

SV: [BIBLIST] Efterlysning SOU

Sara Larsson <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 16:16:24 +0100

29 lines

Sv: [BIBLIST] katalogposter från btj?

Sv: [BIBLIST] katalogposter från btj?

Elisabeth Andersen <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 10:00:35 +0100

21 lines

SV: [BIBLIST] Projekt om pocketböcker?

SV: [BIBLIST] Projekt om pocketböcker?

Hjorton Ulla <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 10:25:56 +0100

50 lines

SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

Bengtsson Ingela <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 09:13:22 +0100

46 lines

SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

Bengtsson Ingela <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 09:16:52 +0100

53 lines

Re: SV: [BIBLIST] Söker efter en bild

Marcus Westlind <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 10:02:45 +0100

68 lines

SV: [BIBLIST] Taxen Taxameter

SV: [BIBLIST] Taxen Taxameter

Cecilia Östlund <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 14:24:02 +0100

40 lines

SV: [BIBLIST] Teknik och barn

SV: [BIBLIST] Teknik och barn

Ann-Katrin Perselli <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 10:54:42 +0100

17 lines

SV: [BIBLIST] Två nya webbplatser om sk olbibliotek

SV: [BIBLIST] Två nya webbplatser om sk olbibliotek

Hjorton Ulla <[log in to unmask]>

Thu, 19 Feb 2004 10:13:29 +0100

51 lines

SV: [BIBLIST] Web of Science

SV: [BIBLIST] Web of Science

Joachim Siocrona <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 14:36:30 +0100

228 lines

SV: [BIBLIST] Web of Science - nationellt avtal för BIBSAMbibliotek

SV: [BIBLIST] Web of Science - nationellt avtal för BIBSAMbibliotek

Johnny Carlsson <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 16:44:04 +0100

285 lines

SV: [BIBLIST] Äldre tryck och handskrif ter - katalogisering och registrering, Linköping 12 mars

SV: [BIBLIST] Äldre tryck och handskrif ter - katalogisering och registrering, Linköping 12 mars

Bodå Pia <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 10:05:29 +0100

78 lines

Sv: [BIBLIST]Öppettider under helger oc h tentamensperioder?

Sv: [BIBLIST]Öppettider under helger oc h tentamensperioder?

Annika Anderson <[log in to unmask]>

Fri, 13 Feb 2004 15:23:11 +0100

72 lines

Svensk bokbussfestival i Sundsvall

Svensk bokbussfestival i Sundsvall

Leena Monsson <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 15:51:37 +0100

71 lines

Svensk förening för informationsspecialister – Syd

Svensk förening för informationsspecialister – Syd

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 16:04:34 +0100

49 lines

Sker efter en bild

Sker efter en bild

Ingrid Kjellqvist <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 09:06:04 +0100

38 lines

Tack

Tack

Sara Lindwall <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 12:06:03 +0100

34 lines

Tack...

Tack...

Ann Ostman <[log in to unmask]>

Fri, 20 Feb 2004 18:46:19 +0100

20 lines

Taxen forts.

Taxen forts.

Birgith Marksen <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 14:29:42 +0100

17 lines

Taxen Taxameter

Taxen Taxameter

Birgith Marksen <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 14:06:46 +0100

24 lines

Teknik och barn

Teknik och barn

John Carlsson <[log in to unmask]>

Mon, 9 Feb 2004 09:46:20 +0100

22 lines

tillsatt projekttjänst

tillsatt projekttjänst

Ulf Redmo <[log in to unmask]>

Mon, 2 Feb 2004 10:59:06 +0100

143 lines

Tjänst: Bibliotekskonsulent i Stockholm

Tjänst: Bibliotekskonsulent i Stockholm

Krister Hansson <[log in to unmask]>

Thu, 19 Feb 2004 15:53:06 +0100

18 lines

TLS syd - Informationskompetens ­ en utmaning föralla!

TLS syd - Informationskompetens ­ en utmaning föralla!

Catharina Isberg <[log in to unmask]>

Mon, 2 Feb 2004 13:04:05 +0100

71 lines

TPB söker katalogisatör/talboksredigerare

TPB söker katalogisatör/talboksredigerare

Birgitta Irvall <[log in to unmask]>

Mon, 16 Feb 2004 16:43:41 +0100

46 lines

Transformationer - biblioteket i förändring

Transformationer - biblioteket i förändring

Kerstin Grum <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 14:33:44 +0100

220 lines

Tummen mitt i handen

Tummen mitt i handen

Ann-Katrin Ursberg KF <[log in to unmask]>

Wed, 25 Feb 2004 11:48:06 +0100

19 lines

Re: Tummen mitt i handen

Olle Lindberg <[log in to unmask]>

Wed, 25 Feb 2004 13:28:02 +0100

21 lines

Re: Tummen mitt i handen

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Thu, 26 Feb 2004 13:46:13 +0100

33 lines

tummen mitt i handen ...

tummen mitt i handen ...

Ana Duran <[log in to unmask]>

Wed, 25 Feb 2004 19:04:47 +0100

44 lines

Två nya webbplatser om skolbibliotek

Två nya webbplatser om skolbibliotek

Kia Gumbel <[log in to unmask]>

Thu, 19 Feb 2004 09:38:49 +0100

20 lines

Ungdomsbok med nutidsaction

Ungdomsbok med nutidsaction

Christer Edeholt <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 10:54:29 +0100

33 lines

Re: Ungdomsbok med nutidsaction

Ingela Lundskog <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 11:51:38 +0000

30 lines

Uppsala stadsbibliotek utlyser bibliotekarietjä nster

Uppsala stadsbibliotek utlyser bibliotekarietjä nster

Söderberg Fia <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 12:35:59 +0100

142 lines

Uppsala stadsbibliotek utlyser bibliotekarietjä nster

Söderberg Fia <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 12:39:15 +0100

165 lines

utlån av bärbar dator till dyslektiker?

utlån av bärbar dator till dyslektiker?

Cecilia Falk <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 12:44:26 +0100

22 lines

Utlåningsstatistik!

Utlåningsstatistik!

Britta Olevik <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 16:11:39 +0100

35 lines

Vad är ett bra svar?

Vad är ett bra svar?

"Ström, Nina" <[log in to unmask]>

Tue, 10 Feb 2004 16:34:44 +0100

185 lines

Vardbibliotekskonferens 2004

Vardbibliotekskonferens 2004

Marie Kallberg <[log in to unmask]>

Fri, 13 Feb 2004 13:34:16 +0100

51 lines

VB: Re: [BIBLIST] Hjälp med publikation

VB: Re: [BIBLIST] Hjälp med publikation

Cathrin Edholm <[log in to unmask]>

Tue, 10 Feb 2004 14:59:38 +0100

520 lines

Vem gör vad i övermorgon?

Vem gör vad i övermorgon?

Peter Alsbjer <[log in to unmask]>

Fri, 20 Feb 2004 11:43:06 +0100

66 lines

Vem har Bokförlaget Redivivas upphovsrätt er?

Vem har Bokförlaget Redivivas upphovsrätt er?

Skriptoriet Antiquarian Bookseller <[log in to unmask]>

Fri, 13 Feb 2004 16:48:39 +0100

46 lines

Vem har skrivit Nu går jag bort sa lille P er

Vem har skrivit Nu går jag bort sa lille P er

Maria Lundström <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 12:16:50 +0100

29 lines

Vem har skrivit Nu går jag bort sa lille Per

Re: Vem har skrivit Nu går jag bort sa lille Per

Anita Norman <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 15:35:09 +0100

43 lines

Vetenskapliga publikationer-en workshop

Vetenskapliga publikationer-en workshop

Glenn Haya <[log in to unmask]>

Tue, 10 Feb 2004 13:18:19 +0100

30 lines

Videoutln

Videoutln

Ragnar Eng <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 13:22:43 +0100

27 lines

Vik. bibliotekarie till Högskolans i Kalmar bibliotek

Vik. bibliotekarie till Högskolans i Kalmar bibliotek

Ann Liljeström <[log in to unmask]>

Tue, 10 Feb 2004 14:12:45 +0100

110 lines

Vik. bibliotekarie till Karlskoga bibliotek

Vik. bibliotekarie till Karlskoga bibliotek

Helesine Taylor <[log in to unmask]>

Tue, 10 Feb 2004 15:26:36 +0100

33 lines

Vikariat, Bibliotekarie/Registrator, Moderna Museet

Vikariat, Bibliotekarie/Registrator, Moderna Museet

Peter Schultz <[log in to unmask]>

Fri, 30 Jan 2004 13:58:33 +0100

50 lines

Vill du jobba i en globalt ledande koncern inom informationsförmedling?

Vill du jobba i en globalt ledande koncern inom informationsförmedling?

Niclas Jönsson <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 14:04:05 +0100

74 lines

VS: Hjälp med publikation

VS: Hjälp med publikation

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 14:34:52 +0100

124 lines

Web of Science

Web of Science

John Squires <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 14:17:04 +0100

229 lines

Re: Web of Science

Fernvall, Ylva <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 14:32:32 +0100

278 lines

Re: Web of Science

Graeme Eddie <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 13:36:24 +0000

48 lines

Re: Web of Science

[log in to unmask]

Wed, 18 Feb 2004 14:32:18 +0100

322 lines

[bcc][faked-from] [BIBLIST]Vem har s krivit Nu går jag bort sa lille Per

RE: [bcc][faked-from] [BIBLIST]Vem har s krivit Nu går jag bort sa lille Per

Monica Simonsson <[log in to unmask]>

Mon, 23 Feb 2004 12:19:58 +0100

44 lines

[BIBLIST] Ang: [BIBLIST] bokfråga

[BIBLIST] Ang: [BIBLIST] bokfråga

Kristina Ericson <[log in to unmask]>

Wed, 4 Feb 2004 10:31:05 +0100

28 lines

[BIBLIST] det lankesiska köket

RE: [BIBLIST] det lankesiska köket

Lena Holmberg <[log in to unmask]>

Tue, 24 Feb 2004 09:49:54 +0100

27 lines

[BIBLIST] Dikt sökes

RE: [BIBLIST] Dikt sökes

Lennart Lundstedt <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 09:39:32 +0000

34 lines

[BIBLIST] Högläsningsböcker!

RE: [BIBLIST] Högläsningsböcker!

Lotta Davidson-Bask <[log in to unmask]>

Tue, 10 Feb 2004 14:26:49 +0000

26 lines

[BIBLIST] Kurser i ämnesordsin dexering med Svenska ämnesord

Re: [BIBLIST] Kurser i ämnesordsin dexering med Svenska ämnesord

Åsa Teglund <[log in to unmask]>

Wed, 25 Feb 2004 22:45:12 +0100

73 lines

[BIBLIST] RSS för ämnesportaler

RE: [BIBLIST] RSS för ämnesportaler

Våge Lars <[log in to unmask]>

Fri, 20 Feb 2004 20:22:03 +0100

27 lines

[BIBLIST] Söker efter en bild

Re: [BIBLIST] Söker efter en bild

Jonas Pettersson <[log in to unmask]>

Thu, 5 Feb 2004 10:32:45 +0100

58 lines

Äldre tryck och handskrifter - katalo gisering och registrering, Linköping 12 mar s

Äldre tryck och handskrifter - katalo gisering och registrering, Linköping 12 mar s

Wolfgang Undorf <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 08:13:14 +0100

42 lines

Årgång 2003

Årgång 2003

Cecilia Östlund <[log in to unmask]>

Tue, 17 Feb 2004 13:22:37 +0100

176 lines

Återkalla meddelande: [BIBLIST] Äldre tryck och handskrifter - katalogisering och registreri ng, Linköping 12 mars

Återkalla meddelande: [BIBLIST] Äldre tryck och handskrifter - katalogisering och registreri ng, Linköping 12 mars

Bodå Pia <[log in to unmask]>

Wed, 18 Feb 2004 10:17:25 +0100

15 lines

Öppettider under helger och tentamensperioder ?

Öppettider under helger och tentamensperioder ?

Birgitta Dahlborg <[log in to unmask]>

Wed, 11 Feb 2004 20:32:48 +0100

43 lines

Översättning av Andre Bjerkes "Kunstneren"?

Översättning av Andre Bjerkes "Kunstneren"?

Jenny Löfgren Kultur <[log in to unmask]>

Fri, 6 Feb 2004 14:30:51 +0100

16 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager