LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


March 2001


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

"dräglande män" (1 message)
2 lediga tjänster på Mitthögskolan i Hä rnösand (1 message)
3 lediga vikariat på Kungliga biblioteket (1 message)
<No subject> (5 messages)
accesskontroll internetdatorer (3 messages)
AFI-bibliotek er stengt for fjernlån til 16. 3.2001 (1 message)
ANG uppställning av avd N (1 message)
Ang: accesskontroll internetdatorer (1 message)
Ang: Avgifter på fjärrlå n (1 message)
Ang: Ikoner-konferens 31.5 (3 messages)
Ang: Inbjudan till seminarium på KB (1 message)
Ang: Inf, material serbo-kroatiska (1 message)
Ang: Moské-kyrka (1 message)
Ang: Nytt försök med kors (1 message)
Ang: Re: Re: Inlägg i censurdebatten (1 message)
Ang: Re: Behövs det kunskaper i kat alogisring och klassifikation idagens bibliotek ? (2 messages)
Ang: Re: censur eller sunt förnuft? (2 messages)
Ang: Re: Censuren (1 message)
Ang: Re: myt om "vargen" (1 message)
Ang: Re: Uppställning av länder i bokstavsordn ing (1 message)
Ang: Riksdagstryck och Svensk f÷rfattni ngssamling bortskSnkes (1 message)
Ang: Specialgrupp för fjärrlån! (1 message)
Ang: Uppställning av länder i bokstavsordning (1 message)
Ang: Uppställning av länder i bokst avsordning (3 messages)
Ang: Uppställning av länder i bokstavsordning (1 message)
Ang: Vårdbibliotekskonferensen 2001 (3 messages)
Applikationsförvaltare - Volvo Teknisk Utveck ling AB (1 message)
Avgifter på fjärrlån (2 messages)
Avvisning av låntagare (1 message)
Barentskonferensen för bibliotek 2001 (1 message)
Behöver något bibliotek... (2 messages)
Behövs det katalogisering ... slutlig rapport (1 message)
Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek? (1 message)
Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifika tion i dagens bibliotek? (1 message)
Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek? (3 messages)
Behövs det kunskaper om ... - samma nställning (1 message)
Behvs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek? (1 message)
Betyder korset något? (1 message)
Bibliotekarie i Sibbhult (1 message)
Bibliotekarie/webbredaktör, vikariat (1 message)
Bibliotekarier på nätet. Konferens den 9 april 2001 (1 message)
Bibliotekarier till Göteborgs UB (1 message)
Biblioteksbarometer, Lunds universitet (1 message)
Biblioteksjuridik (1 message)
Billigare tidskrifter?? (1 message)
Bortskänkes (1 message)
Bugg i epost-anmlningsformulret till LIBRIS (1 message)
censur eller sunt förnuft? (7 messages)
Censur?! (2 messages)
Censuren (2 messages)
Citat (1 message)
Creating Knowledge II (1 message)
Det Digitala biblioteket (1 message)
Dikt från Bangladesh (1 message)
Distanskurser (1 message)
eContent (1 message)
Ekonomisk lexikon (2 messages)
Elektroniska böcker till Göteborgs universitet (1 message)
Elektroniska böcker till Göteborgs universitet (1 message)
En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet (6 messages)
Enc Britannica snart inte gratis längre (2 messages)
First search's ECO (1 message)
Fjärrlåneavgift (1 message)
Fråga biblioteket (1 message)
Från 5:e till 6:e ramprogrammet (2 messages)
FW: Avvisning av låntagare (1 message)
FW:Debatt om IT och upphovsratten i Sthlm den 7 mars (1 message)
Fwd: ny bibliotekarietjänst (1 message)
Fwd: The ISSN IC is recruiting (2 messages)
Fyra bibliotekarier sökes till MdH (1 message)
Genusdag i Göteborg (1 message)
Geobiblioteksdag i Härnösand den 26 april 2 001 (1 message)
Gunilla Ripvall/IHB is out of the office. (1 message)
Gymnasiebibliotekarie (2 messages)
Gymnasiebibliotekarie sökes (1 message)
HEP Libraries Webzine Announcement (1 message)
IFLA-konferens 27-29 maj i Borås om biblioteken på 1960- och 1970-talen (1 message)
Ikoner-konferens 31.5 (1 message)
Ikoner-konferensen 31.5 (1 message)
Inbjudan (1 message)
Inbjudan till seminarium på KB (2 messages)
Inbjudan till seminarium, Svensk biblioteksfö rening (1 message)
Inf, material serbo-kroatiska (2 messages)
InfoJobsInternational Nr 7 (1 message)
Informationsspecialist sökes (1 message)
Informatör, vik, till GUB (1 message)
Inlägg i censurdebatten (3 messages)
ISBD nu på IFLA:s webb (1 message)
IT-bibliotekarie sökes (1 message)
IT-bibliotekarie till Kulturnätet/Kulturrådet (1 message)
Jobba på KIB igen - nu med rätt telefonnummer! (1 message)
Jobba på KIB? (1 message)
katalogisering (2 messages)
katalogiseringskunskaper (1 message)
Klassifikation och katalogisering (1 message)
Konferanse i Norge (1 message)
Konferens på temat att arbeta med statistik i bibliotek. (1 message)
Konjunkturinstitutet: Hushållens inköpspl aner februari 2001 (1 message)
Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget mars 2001 (1 message)
Konjunkturinstitutet: KPI analys för fe bruari 2001 (1 message)
Konjunkturinstitutet: Månadsbarometern : tillverkningsindustri mars 2001 (1 message)
Konjunkturinstitutet: Ny miljörapport, "M inskning av kväve- och svavelutsläpp ..." (1 message)
Kurs i bibliotekspedagogik 5 poäng, ht 2001 (1 message)
Kurs i bibliotekspedagogik mm (1 message)
Kurs vid BHS ht 2001: Informationssök ning 10 poäng (halvfart, distans) (1 message)
Kurs: Riksdagsarbetet och riksdagstrycket (1 message)
Landstingstidskrifter (2 messages)
Lediga tjänster (1 message)
Ledigt arbete i Sibbhult (1 message)
Lexikon2000 (1 message)
LIBRIS driftsätter ny biblioteksdatabas 19 mars (1 message)
LIBRIS nya Biblioteksdatabas (1 message)
Liljequist, Meteorologi (1 message)
litteratur och BIBLIST (1 message)
Länder i bokstavsordning??? (1 message)
MARC21 i LIBRIS-databasen (1 message)
marknadsföring (1 message)
META: The ISSN IC is recruiting (1 message)
Moldavienprojekt (1 message)
Mona Suneson/vgregion är inte på kontoret. / not in the office (1 message)
Moské-kyrka (1 message)
Mossiga kunskaper...? (2 messages)
Musik på Internet (1 message)
myt om "vargen" (4 messages)
Mötesplats inför framtiden 23-25 apri l i Borås (1 message)
Mötesplats inför framtiden, konferensen för dig (1 message)
NORDINFO-sommarskola - Det digitala biblioteket II (1 message)
NORDINFOs mobilitetsstipendier (1 message)
Ny biblioteksdatabas (1 message)
Ny digital kortkatalog i GUB (1 message)
Ny universitetsbibliotekarie i Lund (1 message)
Ny webbplats på Stockholms universitetsbiblio tek (1 message)
Nya jobb utomlands, Nr 6 2001 - Fler nationer! (1 message)
Nyhetsbladet PEPSU (1 message)
Nyhetsbrev till biblioteken (1 message)
Nytt fjärrlånesystem i LIBRIS (1 message)
Nytt försök med kors (3 messages)
OCLC-seminarium i Kalmar den 20/3 (1 message)
Om censur (1 message)
Ord utan gränser (1 message)
Ord utan gränser-norsk-svensk bokfest (1 message)
petighet (2 messages)
Polishögskolans bibliotek söker bibliotekarie (1 message)
Projektledare för läsfrämjande arbete sökes till länsbiblioteket i Sörmland (1 message)
RAJU2001 seminar, Espoo Finland (2 messages)
Re: SV: Nytt försök med kors (1 message)
Re: Ang: Uppställning av länder i bokstavsordning (1 message)
Re: Inlägg i censurdebatten (1 message)
Ref-frga ang midsommar (1 message)
Referensbibliotekarie sökes till Försvarshö gskolans bibliotek (1 message)
Reviderad upplaga?? (2 messages)
Riksdagstryck och Svensk frfattningssamling bortsknkes (1 message)
SAMSÖK m.m. i Sörmland (1 message)
SAMtid & framtid - konferens om bibliotekssamverkan i Norden 8-9 maj 2001 (1 message)
Seminarieinbjudan Svensk biblioteksförening (1 message)
Seminarieinbjudan: Svensk biblioteksförenin g (1 message)
Sidste frist for tilmelding! (1 message)
sjukvård (1 message)
sjukvårdcmQ= (1 message)
sjukvrd (1 message)
Sommarjobb (1 message)
Sommarjobb! (1 message)
Specialgrupp för fjärrlån! (2 messages)
Spring for Information ... and a Hotel! (1 message)
Stockholms universitetsbibliotek söker biblio teksassistent (1 message)
Stopp för bilagor (1 message)
Studiedagar om Litteratur i världen o ch Musik i världen (1 message)
SUB söker biblioteksassistent (1 message)
SV: (1 message)
SV: Ang: Re: Behövs det kunskaper i katalogisring o ch klassifikation idagens bibliotek? (1 message)
SV: Nytt försök med kors (2 messages)
SV: Re: Re: Inlägg i censurdebatten (1 message)
SV: Re: Ang: Vårdbibliotekskonferensen 2001 (1 message)
SV: Specialgrupp för fjärrlån! (1 message)
SV: Ang: Inf, material serbo-kroatiska (1 message)
SV: Ang: Re: Behvs det kunskaper i katalogisring och klassifikation idagens bibliotek? (1 message)
SV: Behövs det kunskaper i katalogisri ng och klassifikation (1 message)
SV: Biblioteksjuridik (1 message)
SV: censur eller sunt förnuft? (1 message)
SV: Censur?! (1 message)
SV: En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet (1 message)
SV: Homosexualitet i barnlitteraturen (1 message)
SV: Nyhetsbladet PEPSU (1 message)
SV: Ref-fråga ang midsommar (1 message)
SV: sjukvård (2 messages)
Svar arbetarsång (1 message)
SveMed+ - ny skandinavisk databas inom medicin (1 message)
Sångtext (1 message)
söker sommarjobb i Göteborgsområdet (1 message)
Tjänster på LIBRIS-avdelningen vid Kungl. biblioteket (1 message)
TLS seminarium om E-böcker! (1 message)
TLS seminarium om E-bcker! (1 message)
Trampare (2 messages)
Turkisk poet? (1 message)
unsubscribe (1 message)
Uppställning av länder i bokstavsordn ing (2 messages)
Vackra gamla bibliotek (1 message)
Val av biblioteksdatasystem Karlstads universitet (1 message)
VB: Public Library of Science Initiative (1 message)
Velkommen til fjernlånskonference i Danmark (1 message)
Vikariat sjukhusbiblioteket (1 message)
Världsbokdagen (1 message)
Vårdbibliotekarie sökes (1 message)
Vårdbibliotekskonferensen 2001 (1 message)
Ämnesbibliograf till Kungliga biblioteket (1 message)
Österjöns författar- och översättarcentrum (1 message)
Östersjöns författar- och översättarcenter (1 message)


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

"dräglande män"

"dräglande män"

Anna Langaard <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 11:58:26 +0200

88 lines

2 lediga tjänster på Mitthögskolan i Hä rnösand

2 lediga tjänster på Mitthögskolan i Hä rnösand

Gomez Elsa <[log in to unmask]>

Tue, 6 Mar 2001 16:09:41 +0100

19 lines

3 lediga vikariat på Kungliga biblioteket

3 lediga vikariat på Kungliga biblioteket

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Thu, 22 Mar 2001 10:37:21 +0100

141 lines

<No subject>

<No subject>

Fam. Hornegård <[log in to unmask]>

Tue, 6 Mar 2001 22:27:37 +0100

37 lines

<No subject>

Annsofi Lindberg <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 13:20:50 +0100

82 lines

<No subject>

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 13:48:43 +0100

107 lines

<No subject>

Tomas Lidbeck <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 14:58:46 +0100

118 lines

<No subject>

Annsofi Lindberg <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 15:26:10 +0100

39 lines

accesskontroll internetdatorer

accesskontroll internetdatorer

Tore Lund <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 13:36:29 +0100

23 lines

Re: accesskontroll internetdatorer

Lars-Åke Idahl <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 15:48:40 +0100

39 lines

Re: accesskontroll internetdatorer

Tore Lund <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 16:36:48 +0100

45 lines

AFI-bibliotek er stengt for fjernlån til 16. 3.2001

AFI-bibliotek er stengt for fjernlån til 16. 3.2001

Antje Rapmund <[log in to unmask]>

Fri, 2 Mar 2001 17:48:19 +0100

23 lines

ANG uppställning av avd N

ANG uppställning av avd N

"Andréasson, Karin (1:e bibliotekarie) " <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 16:55:06 +0100

47 lines

Ang: accesskontroll internetdatorer

Ang: accesskontroll internetdatorer

Eva Hägglund <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 14:21:57 +0100

31 lines

Ang: Avgifter på fjärrlå n

Ang: Avgifter på fjärrlå n

Jimmy Gärdemalm <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 14:10:30 +0100

80 lines

Ang: Ikoner-konferens 31.5

Ang: Ikoner-konferens 31.5

Christina Persson <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 16:40:00 +0100

110 lines

Ang: Ikoner-konferens 31.5

Christina Persson <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 16:44:40 +0100

104 lines

Ang: Ikoner-konferens 31.5

Claes Lennartsson <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 16:49:32 +0100

23 lines

Ang: Inbjudan till seminarium på KB

Ang: Inbjudan till seminarium på KB

Jimmy Gärdemalm <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 13:23:52 +0100

38 lines

Ang: Inf, material serbo-kroatiska

Ang: Inf, material serbo-kroatiska

Eva Flsch <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 12:18:04 +0100

19 lines

Ang: Moské-kyrka

Ang: Moské-kyrka

Gun Larsson <[log in to unmask]>

Fri, 2 Mar 2001 16:16:51 +0100

62 lines

Ang: Nytt försök med kors

Ang: Nytt försök med kors

Gun Larsson <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 09:46:07 +0100

88 lines

Ang: Re: Re: Inlägg i censurdebatten

Ang: Re: Re: Inlägg i censurdebatten

Johan Edgren <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 10:48:15 +0100

23 lines

Ang: Re: Behövs det kunskaper i kat alogisring och klassifikation idagens bibliotek ?

Ang: Re: Behövs det kunskaper i kat alogisring och klassifikation idagens bibliotek ?

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 12:18:21 +0100

36 lines

Re: Ang: Re: Behövs det kunskaper i kat alogisring och klassifikation idagens bibliotek ?

Eiler Jansson <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 16:18:58 +0200

42 lines

Ang: Re: censur eller sunt förnuft?

Ang: Re: censur eller sunt förnuft?

[log in to unmask]

Mon, 26 Mar 2001 11:06:24 +0200

47 lines

Ang: Re: censur eller sunt förnuft?

Anna Säve-Söderbergh <[log in to unmask]>

Tue, 27 Mar 2001 16:33:22 +0200

227 lines

Ang: Re: Censuren

Ang: Re: Censuren

Ingrid Atlestam <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 17:30:23 +0200

201 lines

Ang: Re: myt om "vargen"

Ang: Re: myt om "vargen"

Anna-Greta Virdborg <[log in to unmask]>

Wed, 7 Mar 2001 15:56:32 +0100

86 lines

Ang: Re: Uppställning av länder i bokstavsordn ing

Ang: Re: Uppställning av länder i bokstavsordn ing

Hans Holmqvist <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 07:58:00 +0100

23 lines

Ang: Riksdagstryck och Svensk f÷rfattni ngssamling bortskSnkes

Ang: Riksdagstryck och Svensk f÷rfattni ngssamling bortskSnkes

Lenn Olsen <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 11:39:51 +0200

56 lines

Ang: Specialgrupp för fjärrlån!

Ang: Specialgrupp för fjärrlån!

Marie Gustafsson <[log in to unmask]>

Mon, 5 Mar 2001 14:04:27 +0100

70 lines

Ang: Uppställning av länder i bokstavsordning

Re: Ang: Uppställning av länder i bokstavsordning

Ingrid Månsson <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 16:03:40 +0100

29 lines

Ang: Uppställning av länder i bokst avsordning

Ang: Uppställning av länder i bokst avsordning

Göran Berntsson <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 11:07:12 +0100

42 lines

Ang: Uppställning av länder i bokst avsordning

Ulla Salzman <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 13:36:47 +0100

50 lines

Ang: Uppställning av länder i bokst avsordning

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 11:52:56 +0100

56 lines

Ang: Uppställning av länder i bokstavsordning

Re: Ang: Uppställning av länder i bokstavsordning

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 15:10:40 +0100

63 lines

Ang: Vårdbibliotekskonferensen 2001

Ang: Vårdbibliotekskonferensen 2001

Marit Arvidson <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 09:16:21 +0200

29 lines

Re: Ang: Vårdbibliotekskonferensen 2001

Eeva-Maria Coudurier <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 10:43:06 +0200

42 lines

Re: Ang: Vårdbibliotekskonferensen 2001

Margareta Norberg <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 11:03:10 +0200

52 lines

Applikationsförvaltare - Volvo Teknisk Utveck ling AB

Applikationsförvaltare - Volvo Teknisk Utveck ling AB

Sedig Ann-Britt <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 17:20:40 +0100

68 lines

Avgifter på fjärrlån

Avgifter på fjärrlån

Torsten Ekelund <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 13:17:57 +0100

43 lines

Avgifter på fjärrlån

Britt Sagnert <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 10:07:42 +0100

35 lines

Avvisning av låntagare

Avvisning av låntagare

Martin Lindén <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 11:26:06 -0000

34 lines

Barentskonferensen för bibliotek 2001

Barentskonferensen för bibliotek 2001

Birgitta Edeborg <[log in to unmask]>

Wed, 28 Mar 2001 09:54:08 +0200

40 lines

Behöver något bibliotek...

Behöver något bibliotek...

Christer Larsson <[log in to unmask]>

Fri, 2 Mar 2001 12:11:49 +0100

43 lines

Re: Behöver något bibliotek...

Egle Marcinkeviciute <[log in to unmask]>

Mon, 5 Mar 2001 11:57:10 +0100

75 lines

Behövs det katalogisering ... slutlig rapport

Behövs det katalogisering ... slutlig rapport

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 11:57:47 +0100

46 lines

Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek?

Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek?

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 12:46:15 +0100

46 lines

Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifika tion i dagens bibliotek?

Re: Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifika tion i dagens bibliotek?

Birgitta Åkerud <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 20:10:22 +0100

58 lines

Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek?

Re: Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek?

Maria Nordgren <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 09:00:21 +0100

74 lines

Re: Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek?

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 15:32:16 +0100

63 lines

Re: Behövs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek?

Viktoria Lindstam <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 16:03:36 +0100

40 lines

Behövs det kunskaper om ... - samma nställning

Behövs det kunskaper om ... - samma nställning

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 23:23:13 +0100

32 lines

Behvs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek?

Re: Behvs det kunskaper i katalogisring och klassifikation i dagens bibliotek?

Erica Lodman <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 09:14:19 +0200

77 lines

Betyder korset något?

Betyder korset något?

Jan Olofsson <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 11:13:36 +0100

20 lines

Bibliotekarie i Sibbhult

Bibliotekarie i Sibbhult

Ulf Tegnander <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 11:05:58 +0100

63 lines

Bibliotekarie/webbredaktör, vikariat

Bibliotekarie/webbredaktör, vikariat

Åsa Erikols <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 11:33:38 +0100

30 lines

Bibliotekarier på nätet. Konferens den 9 april 2001

Bibliotekarier på nätet. Konferens den 9 april 2001

Jan Boman <[log in to unmask]>

Wed, 7 Mar 2001 19:08:51 +0000

27 lines

Bibliotekarier till Göteborgs UB

Bibliotekarier till Göteborgs UB

Hilding Sjoden, Goteborgs universitetsbibliotek <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 10:48:02 +0100

48 lines

Biblioteksbarometer, Lunds universitet

Biblioteksbarometer, Lunds universitet

Torngren Tore <[log in to unmask]>

Thu, 22 Mar 2001 15:07:52 +0100

49 lines

Biblioteksjuridik

Biblioteksjuridik

Agneta Lindh <[log in to unmask]>

Tue, 6 Mar 2001 16:53:29 +0100

25 lines

Billigare tidskrifter??

Billigare tidskrifter??

Lars Iselid <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 15:39:17 +0100

61 lines

Bortskänkes

Bortskänkes

Annelie Ekberg Ason <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 11:03:05 +0100

72 lines

Bugg i epost-anmlningsformulret till LIBRIS

Bugg i epost-anmlningsformulret till LIBRIS

LIBRIS kundservice <[log in to unmask]>

Fri, 2 Mar 2001 17:21:43 +0100

44 lines

censur eller sunt förnuft?

censur eller sunt förnuft?

Maria Bergwall <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 15:27:39 +0100

186 lines

Re: censur eller sunt förnuft?

Hilding Sjoden, Goteborgs universitetsbibliotek <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 15:55:30 +0100

101 lines

Re: censur eller sunt förnuft?

Tord Heljeberg <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 16:56:36 +0100

153 lines

Re: censur eller sunt förnuft?

Martin Lindén <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 18:07:54 -0000

258 lines

Re: censur eller sunt förnuft?

Anna Pettersson <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 23:31:44 +0100

270 lines

Re: censur eller sunt förnuft?

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 09:50:55 +0200

200 lines

Re: censur eller sunt förnuft?

mikael.farstrand <[log in to unmask]>

Tue, 27 Mar 2001 11:55:39 +0200

39 lines

Censur?!

Censur?!

Susanna Broms <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 12:19:04 +0100

47 lines

Re: Censur?!

peter eklund <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 13:08:54 +0200

60 lines

Censuren

Censuren

Ingrid Månsson <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 12:26:41 +0200

61 lines

Re: Censuren

Nicholas Haldosen <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 15:02:15 +0200

95 lines

Citat

Citat

ERIC FRIDÉN <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 15:19:56 +0200

18 lines

Creating Knowledge II

Creating Knowledge II

christina tovoté <[log in to unmask]>

Tue, 27 Mar 2001 17:02:33 +0200

30 lines

Det Digitala biblioteket

Det Digitala biblioteket

Sigrun Klara Hannesdottir <[log in to unmask]>

Thu, 22 Mar 2001 16:54:07 +0200

49 lines

Dikt från Bangladesh

Dikt från Bangladesh

Mikael Johansson <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 01:18:05 +0100

24 lines

Distanskurser

Distanskurser

Ulrike Schnaas <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 10:07:55 +0200

50 lines

eContent

eContent

Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 15:20:18 +0200

85 lines

Ekonomisk lexikon

Ekonomisk lexikon

Gabriella Eklund <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 09:36:41 +0100

36 lines

Re: Ekonomisk lexikon

Sara Lind <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 09:34:59 +0100

47 lines

Elektroniska böcker till Göteborgs universitet

Re: Elektroniska böcker till Göteborgs universitet

Elisabetta Nannini <[log in to unmask]>

Thu, 22 Mar 2001 07:40:28 +0100

39 lines

Elektroniska böcker till Göteborgs universitet

Elektroniska böcker till Göteborgs universitet

Mats Cavallin <[log in to unmask]>

Wed, 21 Mar 2001 15:15:06 +0100

30 lines

En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet

En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet

Wolfgang Undorf <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 07:58:17 +0100

36 lines

Re: En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet

Krister Yngvesson <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 08:31:43 +0100

22 lines

Re: En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet

Gunnila Rooth <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 08:43:37 +0100

66 lines

Re: En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet

Anders Ericson <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 09:21:08 +0100

58 lines

Re: En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet

Jan Magnusson <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 14:33:37 +0100

69 lines

Re: En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet

Kerstin Olsson <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 14:09:33 +0200

44 lines

Enc Britannica snart inte gratis längre

Enc Britannica snart inte gratis längre

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Tue, 20 Mar 2001 09:10:51 +0100

31 lines

Re: Enc Britannica snart inte gratis längre

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Wed, 21 Mar 2001 02:00:02 +0100

40 lines

First search's ECO

First search's ECO

Tommy Kågner <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 08:18:34 +0100

66 lines

Fjärrlåneavgift

Fjärrlåneavgift

Sophie Hedin <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 15:45:19 +0100

13 lines

Fråga biblioteket

Fråga biblioteket

Berit Trogen <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 14:25:26 +0100

24 lines

Från 5:e till 6:e ramprogrammet

Från 5:e till 6:e ramprogrammet

Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>

Tue, 27 Mar 2001 17:17:55 +0200

84 lines

Re: Från 5:e till 6:e ramprogrammet

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Wed, 28 Mar 2001 01:43:23 +0200

38 lines

FW: Avvisning av låntagare

FW: Avvisning av låntagare

Jonsson Anders <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 20:45:19 +0100

78 lines

FW:Debatt om IT och upphovsratten i Sthlm den 7 mars

FW:Debatt om IT och upphovsratten i Sthlm den 7 mars

Erik Edwardson <[log in to unmask]>

Thu, 1 Mar 2001 10:25:19 +0200

41 lines

Fwd: ny bibliotekarietjänst

Fwd: ny bibliotekarietjänst

Kerstin Ericsson <[log in to unmask]>

Thu, 29 Mar 2001 09:46:00 +0200

80 lines

Fwd: The ISSN IC is recruiting

Fwd: The ISSN IC is recruiting

Marie Wallin <[log in to unmask]>

Tue, 20 Mar 2001 14:13:58 +0100

128 lines

Re: Fwd: The ISSN IC is recruiting

ERIC FRIDÉN <[log in to unmask]>

Tue, 20 Mar 2001 16:22:54 +0100

146 lines

Fyra bibliotekarier sökes till MdH

Fyra bibliotekarier sökes till MdH

Britt Waara <[log in to unmask]>

Tue, 6 Mar 2001 15:38:34 +0100

16 lines

Genusdag i Göteborg

Re: Genusdag i Göteborg

Christina Hallin <[log in to unmask]>

Wed, 7 Mar 2001 11:40:46 +0100

65 lines

Geobiblioteksdag i Härnösand den 26 april 2 001

Geobiblioteksdag i Härnösand den 26 april 2 001

Lindé Krister <[log in to unmask]>

Wed, 21 Mar 2001 16:01:48 +0100

94 lines

Gunilla Ripvall/IHB is out of the office.

Gunilla Ripvall/IHB is out of the office.

Gunilla Ripvall <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 01:00:40 +0100

20 lines

Gymnasiebibliotekarie

Gymnasiebibliotekarie

Biblioteket <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 08:57:31 +0100

49 lines

Gymnasiebibliotekarie

Biblioteket <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 14:05:26 +0100

48 lines

Gymnasiebibliotekarie sökes

Gymnasiebibliotekarie sökes

Hedberg Kristina <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 13:58:44 +0100

165 lines

HEP Libraries Webzine Announcement

HEP Libraries Webzine Announcement

Jean-Philippe Schmitt <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 16:55:01 +0100

40 lines

IFLA-konferens 27-29 maj i Borås om biblioteken på 1960- och 1970-talen

IFLA-konferens 27-29 maj i Borås om biblioteken på 1960- och 1970-talen

Magnus Torstensson <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 16:35:44 +0100

37 lines

Ikoner-konferens 31.5

Ikoner-konferens 31.5

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 11:53:12 +0200

91 lines

Ikoner-konferensen 31.5

Ikoner-konferensen 31.5

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Thu, 29 Mar 2001 15:27:00 +0200

28 lines

Inbjudan

Inbjudan

Lena Lundgren <[log in to unmask]>

Thu, 1 Mar 2001 09:09:00 +0100

25 lines

Inbjudan till seminarium på KB

Inbjudan till seminarium på KB

Birgitta Fogelvik, Kungl. biblioteket <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 17:12:02 +0100

63 lines

Inbjudan till seminarium på KB

Birgitta Fogelvik <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 08:26:10 +0200

33 lines

Inbjudan till seminarium, Svensk biblioteksfö rening

Inbjudan till seminarium, Svensk biblioteksfö rening

Claesson Mats KF <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 08:55:25 +0100

257 lines

Inf, material serbo-kroatiska

Inf, material serbo-kroatiska

Per-Olov Johansson <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 09:58:45 +0100

43 lines

Re: Inf, material serbo-kroatiska

Harriet Lacksten <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 12:39:53 +0100

97 lines

InfoJobsInternational Nr 7

InfoJobsInternational Nr 7

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 15:44:11 +0100

679 lines

Informationsspecialist sökes

Informationsspecialist sökes

Camilla Burman <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 11:33:48 +0200

53 lines

Informatör, vik, till GUB

Informatör, vik, till GUB

Hilding Sjoden, Goteborgs universitetsbibliotek <[log in to unmask]>

Wed, 7 Mar 2001 08:33:46 +0100

40 lines

Inlägg i censurdebatten

Inlägg i censurdebatten

Nicholas Haldosen <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 16:45:11 +0100

105 lines

Re: Inlägg i censurdebatten

Susanne Mandrén <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 10:39:06 +0100

53 lines

Re: Inlägg i censurdebatten

Martin Lindén <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 10:04:47 +0100

69 lines

ISBD nu på IFLA:s webb

ISBD nu på IFLA:s webb

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Fri, 9 Mar 2001 08:26:32 +0100

117 lines

IT-bibliotekarie sökes

IT-bibliotekarie sökes

Anna Christina Rutqvist <[log in to unmask]>

Thu, 29 Mar 2001 15:57:44 +0200

58 lines

IT-bibliotekarie till Kulturnätet/Kulturrådet

IT-bibliotekarie till Kulturnätet/Kulturrådet

Birgitta Modigh <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 17:08:09 +0100

14 lines

Jobba på KIB igen - nu med rätt telefonnummer!

Jobba på KIB igen - nu med rätt telefonnummer!

Lotta Åstrand <[log in to unmask]>

Wed, 21 Mar 2001 15:49:56 +0100

92 lines

Jobba på KIB?

Jobba på KIB?

Lotta Åstrand <[log in to unmask]>

Wed, 21 Mar 2001 13:15:58 +0100

140 lines

katalogisering

katalogisering

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Tue, 20 Mar 2001 10:12:57 +0100

36 lines

Re: katalogisering

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Tue, 20 Mar 2001 10:29:06 +0100

56 lines

katalogiseringskunskaper

katalogiseringskunskaper

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 11:14:06 +0100

44 lines

Klassifikation och katalogisering

Klassifikation och katalogisering

>Irma Ridbck< <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 17:06:50 +0100

76 lines

Konferanse i Norge

Konferanse i Norge

Jonny Edvardsen <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 10:10:31 +0100

42 lines

Konferens på temat att arbeta med statistik i bibliotek.

Konferens på temat att arbeta med statistik i bibliotek.

Jan Boman <[log in to unmask]>

Mon, 5 Mar 2001 13:30:42 +0000

20 lines

Konjunkturinstitutet: Hushållens inköpspl aner februari 2001

Konjunkturinstitutet: Hushållens inköpspl aner februari 2001

Sven Hellroth <[log in to unmask]>

Fri, 2 Mar 2001 10:11:41 +0100

34 lines

Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget mars 2001

Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget mars 2001

Sven Hellroth <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 09:09:13 +0200

36 lines

Konjunkturinstitutet: KPI analys för fe bruari 2001

Konjunkturinstitutet: KPI analys för fe bruari 2001

Sven Hellroth <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 09:31:02 +0100

32 lines

Konjunkturinstitutet: Månadsbarometern : tillverkningsindustri mars 2001

Konjunkturinstitutet: Månadsbarometern : tillverkningsindustri mars 2001

Sven Hellroth <[log in to unmask]>

Thu, 22 Mar 2001 09:36:31 +0100

36 lines

Konjunkturinstitutet: Ny miljörapport, "M inskning av kväve- och svavelutsläpp ..."

Konjunkturinstitutet: Ny miljörapport, "M inskning av kväve- och svavelutsläpp ..."

Sven Hellroth <[log in to unmask]>

Mon, 5 Mar 2001 12:24:37 +0100

34 lines

Kurs i bibliotekspedagogik 5 poäng, ht 2001

Kurs i bibliotekspedagogik 5 poäng, ht 2001

[log in to unmask]

Wed, 28 Mar 2001 08:17:46 +0200

46 lines

Kurs i bibliotekspedagogik mm

Kurs i bibliotekspedagogik mm

Agneta Lantz <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 15:21:53 +0100

45 lines

Kurs vid BHS ht 2001: Informationssök ning 10 poäng (halvfart, distans)

Kurs vid BHS ht 2001: Informationssök ning 10 poäng (halvfart, distans)

Carina Waldén <[log in to unmask]>

Tue, 27 Mar 2001 11:42:08 +0200

29 lines

Kurs: Riksdagsarbetet och riksdagstrycket

Kurs: Riksdagsarbetet och riksdagstrycket

Elisabeth Ejemyr <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 09:54:45 +0100

20 lines

Landstingstidskrifter

Landstingstidskrifter

Biblioteket Vmo <[log in to unmask]>

Tue, 6 Mar 2001 11:38:16 +0100

38 lines

Re: Landstingstidskrifter

Eva Alopaeus <[log in to unmask]>

Tue, 6 Mar 2001 12:29:47 +0100

59 lines

Lediga tjänster

Lediga tjänster

AnnaCarin Borjeson <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 11:34:42 +0100

40 lines

Ledigt arbete i Sibbhult

Ledigt arbete i Sibbhult

Ulf Tegnander <[log in to unmask]>

Wed, 28 Mar 2001 16:08:53 +0200

61 lines

Lexikon2000

Lexikon2000

Cecilia Östlund <[log in to unmask]>

Wed, 28 Mar 2001 08:51:35 +0200

18 lines

LIBRIS driftsätter ny biblioteksdatabas 19 mars

LIBRIS driftsätter ny biblioteksdatabas 19 mars

Kristin Olofsson <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 13:59:14 +0100

110 lines

LIBRIS nya Biblioteksdatabas

LIBRIS nya Biblioteksdatabas

Charlotte Janson <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 14:41:57 +0200

32 lines

Liljequist, Meteorologi

Liljequist, Meteorologi

Sjöstrand Karin <[log in to unmask]>

Mon, 5 Mar 2001 12:52:25 +0100

30 lines

litteratur och BIBLIST

Re: litteratur och BIBLIST

Jrgen Eriksson <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 16:55:47 +0100

114 lines

Länder i bokstavsordning???

Länder i bokstavsordning???

>Irma Ridbck< <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 17:16:52 +0100

41 lines

MARC21 i LIBRIS-databasen

MARC21 i LIBRIS-databasen

Charlotte Janson <[log in to unmask]>

Tue, 27 Mar 2001 10:37:44 +0200

41 lines

marknadsföring

marknadsföring

christina tovoté <[log in to unmask]>

Tue, 27 Mar 2001 17:09:38 +0200

22 lines

META: The ISSN IC is recruiting

META: The ISSN IC is recruiting

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Tue, 20 Mar 2001 23:18:08 +0100

79 lines

Moldavienprojekt

Moldavienprojekt

Arja Maentykangas <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 09:23:40 +0100

21 lines

Mona Suneson/vgregion är inte på kontoret. / not in the office

Mona Suneson/vgregion är inte på kontoret. / not in the office

Mona Suneson <[log in to unmask]>

Mon, 5 Mar 2001 01:47:13 +0100

19 lines

Moské-kyrka

Moské-kyrka

Mitzi Lagerdahl-hlander <[log in to unmask]>

Fri, 2 Mar 2001 13:42:59 +0100

23 lines

Mossiga kunskaper...?

Mossiga kunskaper...?

Maria Bergwall <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 16:01:51 +0100

99 lines

Re: Mossiga kunskaper...?

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Tue, 20 Mar 2001 09:59:22 +0100

113 lines

Musik på Internet

Musik på Internet

Åsa Wilén <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 14:38:56 +0100

68 lines

myt om "vargen"

myt om "vargen"

Eva Remgård-Sjösten <[log in to unmask]>

Tue, 6 Mar 2001 11:49:27 +0100

27 lines

Re: myt om "vargen"

Elisabeth Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 7 Mar 2001 15:38:37 +0100

34 lines

Re: myt om "vargen"

Elisabeth Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 7 Mar 2001 15:43:24 +0100

39 lines

Re: myt om "vargen"

Eva Remgård-Sjösten <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 07:27:10 +0100

26 lines

Mötesplats inför framtiden 23-25 apri l i Borås

Mötesplats inför framtiden 23-25 apri l i Borås

Anna-Karin Josefsson <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 08:31:24 +0100

27 lines

Mötesplats inför framtiden, konferensen för dig

Mötesplats inför framtiden, konferensen för dig

Anna-Karin Josefsson <[log in to unmask]>

Thu, 1 Mar 2001 18:16:13 +0100

34 lines

NORDINFO-sommarskola - Det digitala biblioteket II

NORDINFO-sommarskola - Det digitala biblioteket II

Mona Weckström <[log in to unmask]>

Thu, 1 Mar 2001 10:53:14 +0200

82 lines

NORDINFOs mobilitetsstipendier

NORDINFOs mobilitetsstipendier

Mona Weckstrm <[log in to unmask]>

Wed, 7 Mar 2001 14:13:57 +0200

21 lines

Ny biblioteksdatabas

Ny biblioteksdatabas

Charlotte Janson <[log in to unmask]>

Thu, 1 Mar 2001 16:39:01 +0100

49 lines

Ny digital kortkatalog i GUB

Ny digital kortkatalog i GUB

Margareta Benner <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 13:27:43 +0100

61 lines

Ny universitetsbibliotekarie i Lund

Ny universitetsbibliotekarie i Lund

Tove Persson <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 14:31:09 +0100

17 lines

Ny webbplats på Stockholms universitetsbiblio tek

Ny webbplats på Stockholms universitetsbiblio tek

Katarina Ingemarsson <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 15:54:35 +0100

31 lines

Nya jobb utomlands, Nr 6 2001 - Fler nationer!

Nya jobb utomlands, Nr 6 2001 - Fler nationer!

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Fri, 2 Mar 2001 08:35:35 +0100

640 lines

Nyhetsbladet PEPSU

Nyhetsbladet PEPSU

Eva Lindmark <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 07:41:59 +0100

30 lines

Nyhetsbrev till biblioteken

Nyhetsbrev till biblioteken

Johanna Hansson <[log in to unmask]>

Mon, 5 Mar 2001 10:27:13 +0100

14 lines

Nytt fjärrlånesystem i LIBRIS

Nytt fjärrlånesystem i LIBRIS

Britt Sagnert <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 17:41:05 +0100

51 lines

Nytt försök med kors

Nytt försök med kors

Jan Olofsson <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 08:53:15 +0100

28 lines

Re: Nytt försök med kors

AnnaCarin Borjeson <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 09:02:07 +0100

47 lines

RE: Nytt försök med kors

Loya, Dennis <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 08:54:36 -0800

130 lines

OCLC-seminarium i Kalmar den 20/3

OCLC-seminarium i Kalmar den 20/3

Olsson Claes <[log in to unmask]>

Mon, 5 Mar 2001 13:56:06 +0100

80 lines

Om censur

Om censur

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 15:46:24 +0200

35 lines

Ord utan gränser

Ord utan gränser

Eda Ekendahl <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 16:20:11 +0100

17 lines

Ord utan gränser-norsk-svensk bokfest

Ord utan gränser-norsk-svensk bokfest

Eda Ekendahl <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 07:55:50 +0100

22 lines

petighet

petighet

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 09:04:24 +0100

36 lines

Re: petighet

baltic.centre <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 10:27:53 +0100

41 lines

Polishögskolans bibliotek söker bibliotekarie

Polishögskolans bibliotek söker bibliotekarie

Heelena Nilsson <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 08:31:04 +0100

165 lines

Projektledare för läsfrämjande arbete sökes till länsbiblioteket i Sörmland

Projektledare för läsfrämjande arbete sökes till länsbiblioteket i Sörmland

Margareta Norberg <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 11:55:20 +0200

54 lines

RAJU2001 seminar, Espoo Finland

RAJU2001 seminar, Espoo Finland

Tuija Sonkkila <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 16:51:00 +0200

151 lines

RAJU2001 seminar, Espoo Finland

Tuija Sonkkila <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 10:04:26 +0300

151 lines

Re: SV: Nytt försök med kors

RE:Re: SV: Nytt försök med kors

Chris Henning <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 18:27:19 +0200

58 lines

Re: Ang: Uppställning av länder i bokstavsordning

RE:Re: Ang: Uppställning av länder i bokstavsordning

Per Hagman <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 15:42:27 +0200

17 lines

Re: Inlägg i censurdebatten

Re: Re: Inlägg i censurdebatten

Ingrid Månsson <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 11:16:28 +0200

79 lines

Ref-frga ang midsommar

Ref-frga ang midsommar

Emma Hjelm <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 11:31:58 +0100

35 lines

Referensbibliotekarie sökes till Försvarshö gskolans bibliotek

Referensbibliotekarie sökes till Försvarshö gskolans bibliotek

von Malmborg Barbro <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 13:39:19 +0100

25 lines

Reviderad upplaga??

Reviderad upplaga??

Lars Iselid <[log in to unmask]>

Thu, 22 Mar 2001 08:57:42 +0100

32 lines

Re: Reviderad upplaga??

Gunilla Jonsson <[log in to unmask]>

Thu, 22 Mar 2001 16:02:37 +0000

44 lines

Riksdagstryck och Svensk frfattningssamling bortsknkes

Riksdagstryck och Svensk frfattningssamling bortsknkes

Gunilla Gisselqvist <[log in to unmask]>

Thu, 29 Mar 2001 11:52:03 +0200

27 lines

SAMSÖK m.m. i Sörmland

SAMSÖK m.m. i Sörmland

Yngve Johnsson <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 12:21:17 +0100

68 lines

SAMtid & framtid - konferens om bibliotekssamverkan i Norden 8-9 maj 2001

SAMtid & framtid - konferens om bibliotekssamverkan i Norden 8-9 maj 2001

Wik Per-Erik <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 19:17:15 +0100

43 lines

Seminarieinbjudan Svensk biblioteksförening

Seminarieinbjudan Svensk biblioteksförening

Claesson Mats KF <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 14:42:15 +0100

268 lines

Seminarieinbjudan: Svensk biblioteksförenin g

Seminarieinbjudan: Svensk biblioteksförenin g

Claesson Mats KF <[log in to unmask]>

Tue, 27 Mar 2001 17:48:58 +0200

304 lines

Sidste frist for tilmelding!

Sidste frist for tilmelding!

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 17:40:02 +0100

32 lines

sjukvård

sjukvård

Mikael Andersson <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 09:04:28 +0100

22 lines

sjukvårdcmQ=

Re: sjukvårdcmQ=

Lennart Wettmark <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 10:04:01 +0100

44 lines

sjukvrd

Re: sjukvrd

birgitta eriksson <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 10:08:35 +0100

36 lines

Sommarjobb

Sommarjobb

christina tovoté <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 16:57:21 +0100

41 lines

Sommarjobb!

Sommarjobb!

Lotta Borgström <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 21:02:20 +0100

21 lines

Specialgrupp för fjärrlån!

Specialgrupp för fjärrlån!

Agneta Lindh <[log in to unmask]>

Mon, 5 Mar 2001 12:49:08 +0100

53 lines

Re: Specialgrupp för fjärrlån!

Maria Agdell <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 18:39:05 +0000

33 lines

Spring for Information ... and a Hotel!

Spring for Information ... and a Hotel!

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Wed, 21 Mar 2001 16:28:47 +0100

32 lines

Stockholms universitetsbibliotek söker biblio teksassistent

Stockholms universitetsbibliotek söker biblio teksassistent

Birgitta Oberg <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 13:45:33 +0100

19 lines

Stopp för bilagor

Stopp för bilagor

Ulla Martins <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 17:18:18 +0100

47 lines

Studiedagar om Litteratur i världen o ch Musik i världen

Studiedagar om Litteratur i världen o ch Musik i världen

Birgitta Kindenberg <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 17:41:39 +0100

67 lines

SUB söker biblioteksassistent

SUB söker biblioteksassistent

Birgitta Oberg <[log in to unmask]>

Wed, 28 Mar 2001 11:30:05 +0200

18 lines

SV:

SV:

Kerstin Simberg <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 16:51:23 +0100

98 lines

SV: Ang: Re: Behövs det kunskaper i katalogisring o ch klassifikation idagens bibliotek?

SV: Ang: Re: Behövs det kunskaper i katalogisring o ch klassifikation idagens bibliotek?

Eva Frediksson <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 14:10:52 +0100

47 lines

SV: Nytt försök med kors

SV: Nytt försök med kors

Eva Frediksson <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 13:09:34 +0100

42 lines

Re: SV: Nytt försök med kors

ERIC FRIDÉN <[log in to unmask]>

Tue, 13 Mar 2001 13:41:05 +0100

52 lines

SV: Re: Re: Inlägg i censurdebatten

SV: Re: Re: Inlägg i censurdebatten

Rauni Melin <[log in to unmask]>

Mon, 26 Mar 2001 12:58:58 +0200

98 lines

SV: Re: Ang: Vårdbibliotekskonferensen 2001

SV: Re: Ang: Vårdbibliotekskonferensen 2001

Jenny Ellen Andersson <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 11:08:24 +0200

66 lines

SV: Specialgrupp för fjärrlån!

SV: Specialgrupp för fjärrlån!

Fjärrlånet <[log in to unmask]>

Mon, 5 Mar 2001 15:10:26 +0100

68 lines

SV: Ang: Inf, material serbo-kroatiska

SV: Ang: Inf, material serbo-kroatiska

GUSTAFSON JAN <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 15:23:07 +0100

32 lines

SV: Ang: Re: Behvs det kunskaper i katalogisring och klassifikation idagens bibliotek?

Re: SV: Ang: Re: Behvs det kunskaper i katalogisring och klassifikation idagens bibliotek?

Erica Lodman <[log in to unmask]>

Tue, 20 Mar 2001 08:26:51 +0200

61 lines

SV: Behövs det kunskaper i katalogisri ng och klassifikation

SV: Behövs det kunskaper i katalogisri ng och klassifikation

Kleijn Bengt <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 11:59:37 +0100

68 lines

SV: Biblioteksjuridik

SV: Biblioteksjuridik

Anne Jarvinen <[log in to unmask]>

Wed, 7 Mar 2001 08:30:33 +0100

26 lines

SV: censur eller sunt förnuft?

SV: censur eller sunt förnuft?

Anna Dahl <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 15:50:23 +0100

204 lines

SV: Censur?!

SV: Censur?!

Vedung Siv <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 13:21:13 +0100

86 lines

SV: En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet

SV: En flickas uppfostran i mitten av 1800-talet

Bergh Britt <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 08:54:34 +0100

63 lines

SV: Homosexualitet i barnlitteraturen

SV: Homosexualitet i barnlitteraturen

Anna Brynell <[log in to unmask]>

Fri, 2 Mar 2001 08:31:36 +0100

56 lines

SV: Nyhetsbladet PEPSU

SV: Nyhetsbladet PEPSU

Catarina Ericson-Roos <[log in to unmask]>

Mon, 12 Mar 2001 09:06:47 +0100

41 lines

SV: Ref-fråga ang midsommar

SV: Ref-fråga ang midsommar

Sofia Malmberg <[log in to unmask]>

Fri, 23 Mar 2001 11:43:28 +0100

60 lines

SV: sjukvård

SV: sjukvård

Orem, Edith <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 10:23:10 +0100

44 lines

SV: sjukvård

Ulla Hanson <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 10:44:00 +0100

28 lines

Svar arbetarsång

Svar arbetarsång

Jens Nihlén <[log in to unmask]>

Mon, 19 Mar 2001 12:53:54 +0100

17 lines

SveMed+ - ny skandinavisk databas inom medicin

SveMed+ - ny skandinavisk databas inom medicin

Bertil Otter <[log in to unmask]>

Tue, 6 Mar 2001 14:39:44 +0100

30 lines

Sångtext

Sångtext

Jens Nihlén <[log in to unmask]>

Fri, 2 Mar 2001 11:08:39 +0100

27 lines

söker sommarjobb i Göteborgsområdet

söker sommarjobb i Göteborgsområdet

Kristofer gren <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 11:25:39 +0200

28 lines

Tjänster på LIBRIS-avdelningen vid Kungl. biblioteket

Tjänster på LIBRIS-avdelningen vid Kungl. biblioteket

Mats Herder <[log in to unmask]>

Tue, 27 Mar 2001 11:52:20 +0200

68 lines

TLS seminarium om E-böcker!

TLS seminarium om E-böcker!

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 15:35:06 +0200

28 lines

TLS seminarium om E-bcker!

TLS seminarium om E-bcker!

katarina jandr <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 12:08:21 +0200

26 lines

Trampare

Trampare

Monica <[log in to unmask]>

Tue, 6 Mar 2001 09:44:47 +0100

25 lines

Re: Trampare

Ludmila Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 6 Mar 2001 11:29:56 +0100

59 lines

Turkisk poet?

Turkisk poet?

Ulrika Bjšrkman <[log in to unmask]>

Fri, 9 Mar 2001 11:26:37 +0100

19 lines

unsubscribe

unsubscribe

Grazyna Ludvigsson <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 09:46:53 +0100

24 lines

Uppställning av länder i bokstavsordn ing

Uppställning av länder i bokstavsordn ing

Anna Persson <[log in to unmask]>

Thu, 15 Mar 2001 10:46:15 +0100

37 lines

Re: Uppställning av länder i bokstavsordn ing

Christer Bergqvist <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 07:32:42 +0100

51 lines

Vackra gamla bibliotek

Vackra gamla bibliotek

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Fri, 30 Mar 2001 08:59:07 +0200

231 lines

Val av biblioteksdatasystem Karlstads universitet

Val av biblioteksdatasystem Karlstads universitet

Eva Arndt-Kling <[log in to unmask]>

Fri, 2 Mar 2001 12:28:58 +0100

82 lines

VB: Public Library of Science Initiative

VB: Public Library of Science Initiative

Ingegerd Rabow <[log in to unmask]>

Thu, 1 Mar 2001 10:20:59 +0100

115 lines

Velkommen til fjernlånskonference i Danmark

Velkommen til fjernlånskonference i Danmark

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Fri, 9 Mar 2001 12:53:54 +0100

61 lines

Vikariat sjukhusbiblioteket

Vikariat sjukhusbiblioteket

Ann-christin Fors <[log in to unmask]>

Thu, 1 Mar 2001 13:36:54 +0100

17 lines

Världsbokdagen

Världsbokdagen

Sofia Malmberg <[log in to unmask]>

Fri, 9 Mar 2001 15:20:09 +0100

33 lines

Vårdbibliotekarie sökes

Vårdbibliotekarie sökes

[log in to unmask]

Thu, 15 Mar 2001 09:14:20 +0100

52 lines

Vårdbibliotekskonferensen 2001

Vårdbibliotekskonferensen 2001

Eeva-Maria Coudurier <[log in to unmask]>

Thu, 8 Mar 2001 10:11:12 +0100

40 lines

Ämnesbibliograf till Kungliga biblioteket

Ämnesbibliograf till Kungliga biblioteket

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Fri, 16 Mar 2001 10:39:53 +0100

31 lines

Österjöns författar- och översättarcentrum

Österjöns författar- och översättarcentrum

baltic.centre <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 14:57:53 +0100

84 lines

Östersjöns författar- och översättarcenter

Östersjöns författar- och översättarcenter

baltic.centre <[log in to unmask]>

Wed, 14 Mar 2001 16:24:08 +0100

33 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager