LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


February 2001


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

2000 English edition China's Pharmacopoeia (1 message)
6:e utlysningen inom IST-programmet (1 message)
<No subject> (2 messages)
Actor in Library Role Wins Academy Award Nomination (1 message)
Akut behov av att få tag på eng.fack litt (1 message)
Ang: Bollplank till Barnens bibliotek? (1 message)
Ang: Fråga till gymnasiebibliotekarier i Västra Götaland (1 message)
Ang: Genusdag i Göteborg (1 message)
Ang: Hjälp att fåtag på läroböcker - fack- på engels ka (1 message)
Ang: Ikoner-konferens (1 message)
Ang: Lillördag (1 message)
Ang: Magisteruppsats (1 message)
Ang: matematik i skönlitteraturen (2 messages)
Ang: Om guden Ganesha på svenska (1 message)
Ang: Re: Undervisningsprogram (1 message)
Ang: shakespearecitat??? (3 messages)
Ang: Teknik och naturvetenskap-ämnesgrupp (1 message)
Ang: Tingens tyranni (1 message)
Ang: Två citat (1 message)
Anmälan och program till konferensen Mötesplats inför framtiden (1 message)
Anmälan till Mötesplats inför framt iden (1 message)
Annons (1 message)
arkitekturmuseets bibliotek (1 message)
Artes (1 message)
Baronialtrupper (1 message)
Bibliotek Hfo avslutar fjärrlån (1 message)
Bibliotekarie (50%) och bibliotekarievikariat (50%) på Kungliga biblioteket (1 message)
Bibliotekarie sökes (1 message)
Bibliotekarie sökes omgående (1 message)
Bibliotekarie till SBI (1 message)
Bibliotekarie till Växjö universitetsbibliotek (1 message)
Bibliotekarie-vikarat på Kungliga biblioteket (1 message)
Bibliotekarie-vikariat på Kungliga biblioteket (1 message)
Bibliotekariejobb (1 message)
Bibliotekarievikariat på Kungl biblioteket (1 message)
Biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola byter webbadress och e-postadresser (1 message)
Biblioteksguiden for distansstuderande (1 message)
Bibliotekshögskolan söker professor i biblioteks- och informationsvetenskap (1 message)
Biblioteksjuridik igen! (1 message)
BIBSAM-bidrag magisteruppsatser (1 message)
BIBSAM-konferens 14 maj! Boka dagen! (1 message)
Bildande av specialgrupp: Marknadsföring , för Svensk biblioteksförening (1 message)
Bildande av specialgrupp: Marknadsföring, för Svensk biblioteksförening (1 message)
Bok eftersöks (4 messages)
Bollplank till Barnens bibliotek? (1 message)
Bättre utnyttjande av kurslitteratur m.m. inom kommunen (1 message)
Chef för Svenska Akademiens Nobelbibliotek (1 message)
Citat från Shakespeare (1 message)
Citat? (1 message)
CODEX - ny portal till regler och riktlinjer so m rör forskningsetik (1 message)
copyright-fråga (2 messages)
Det digitale bibliotek (1 message)
diktcitat (1 message)
Distanskurs informationskompetens (1 message)
e-boken (1 message)
E-böcker (2 messages)
E-böcker och bibliotek (1 message)
E-böcker på Göteborgs Stadsbibliotek (1 message)
E-böcker på KB (1 message)
E-bcker (1 message)
En informatör och en webbutvecklare till Kungliga biblioteket (1 message)
EndNote (3 messages)
Engelska bibliotekstermer (5 messages)
Evidence-Based Librarianship (2 messages)
Finanstidningen, Ekonomisk Revy (1 message)
FirstClass och biblist (1 message)
Flytthjälp (1 message)
Fonetiska alfabet (Re: Fråga om fonetik) (1 message)
Fråga om fonetik (3 messages)
Fråga till gymnasiebibliotekarier i Västra Götaland (1 message)
Fwd: Re: Vem skrev dikten?! (1 message)
Föredragshållare om IT (med teknisk vink ling) (1 message)
Förvärvspolicy (1 message)
Förvärvspolicy? (1 message)
Genusdag i Göteborg (1 message)
Geo-tidskrifter (2 messages)
Girls Clubs (1 message)
Henrik Schuck och Strindberg (1 message)
Hjälp att få tag på läroböcker - fack - på engelska (1 message)
Homosexualitet i barnlitteraturen (2 messages)
ICCC/IFIP ELPUB2001 Conference - REMINDER CfP (2 messages)
Ikoner-konferens (1 message)
Inbjudan (1 message)
Internatmøde om Fagportaler (1 message)
Irenhe Einarsson/ADM/MINISTRY är inte på kontoret. (1 message)
IT-bibliotekarie till Kulturnät Sverige (1 message)
Ivar Lo (1 message)
Khamsing Srinawk (3 messages)
Kohl och Cox ... (1 message)
KOMPLETTERA TIDSKRIFTER!? (1 message)
Konjunkturinstitutet: Hushållens inköpspl aner, HIP:en, januari 2001 (1 message)
Konjunkturinstitutet: Månadsbarometer febru ari 2001 och KPI pressmeddelande januari 2001 (1 message)
KONSTBIBLIOTEK. Svensk Biblioteksförening . (1 message)
KUNSKAPSVECKAN aktuell förteckning samordnare (1 message)
Lediga anställningar på SUB (1 message)
Lediga tjänster (1 message)
Lediga tjänster! (1 message)
LIBRIS går över till MARC21 (2 messages)
Lillördag (1 message)
Listan reviderad!! (1 message)
Magisteruppsats (1 message)
magisteruppsats om biblioteksmiljö (1 message)
Mariehamns litteraturdagar (1 message)
matematik i skönlitteraturen (2 messages)
Myndighetsbibliotek? (1 message)
Mémoires de la Société Linnéenne de Nor mandie, Nouvelle Série, Sujet Divers (1 message)
Mémoires de la Société Linnéenne de Nor mandie, Nouvelle Série, Sujet Divers (1 message)
Nord I&D in Reykjavík - register at LOWER PRICE before 01-03-2001 (1 message)
Norden möter världen (2 messages)
Nordisk bibliotekskonference (1 message)
NVBF konference 19.-20. april Stockholm (1 message)
Ny kurs 6/3: "Att söka statistik på web ben - svensk och internationell statistik" (1 message)
Ny tjänst- utökad till heltid (1 message)
Ny utredning om lärandets villkor (1 message)
Nya jobb utomlands, Nr 4 2001 (1 message)
Nytt jobb ? (1 message)
Om guden Ganesha på svenska (1 message)
Omorganiserad EU-rådgivning (1 message)
Papperskonservator-vikarie på Kungliga biblioteket (1 message)
Personliga meddelande (2 messages)
program ckII (1 message)
Projektbidrag från BIBSAM! (1 message)
referensfråga (6 messages)
Riksdagsbiblioteket söker bibliotekari e till Lån & Information (1 message)
Riksdagsbiblioteket söker bibliotekari e till Lån & Information - länken r E4ttad (1 message)
Rädda Barnens bibliotek söker katalogisatör (1 message)
Rättskällan en portal för juridik på In ternet (1 message)
schizofreni och manodepression (3 messages)
Seelig söker Bibliotekarie (1 message)
SFS Riksdagstryck och NJA (2 messages)
shakespearecitat??? (4 messages)
Sjukvård i andra kulturer (4 messages)
Skyltar (1 message)
skönlitteratur om emigration (3 messages)
Sommarjobb (1 message)
sommarjobb (Stockholmsområdet) (1 message)
Sommarjobb/praktik (1 message)
Specialgrupp för tredje världen (1 message)
Stipendier för deltagande i MLA-konferensen 2001 (1 message)
Studentkortet som lånekort och inpasseringskort (1 message)
Studierejse London (1 message)
stöld vid Det Kongelige Bibliotek (1 message)
SV: referensfråga (1 message)
SV: Baronialtrupper (1 message)
SV: copyright-fråga (1 message)
SV: E-böcker och bibliotek (1 message)
SV: Engelska bibliotekstermer (1 message)
SV: FirstClass och biblist (1 message)
SV: Fråga om fonetik (1 message)
SV: Förvärvspolicy? (1 message)
SV: Geo-tidskrifter (1 message)
SV: Ikoner-konferens (1 message)
SV: Lediga tjänster (1 message)
SV: LIBRIS går över till MARC21 (2 messages)
SV: Nytt jobb ? (1 message)
SV: referensfråga (1 message)
SV: shakespearecitat??? (1 message)
SV: Sjukvård i andra kulturer (2 messages)
SV: skönlitteratur om emigration (1 message)
SV: Tjänst i Halmstad (1 message)
SV: Upprop för specialgrupp i referensarbet e (2 messages)
SV: Utlandsjobb Nr 5, 2001 (1 message)
SV: Var kommer uttrycket ifrån? (1 message)
SV: [BIBLIST] Magisteruppsats (1 message)
SV: Änglaspel (3 messages)
Svensk tidningsindex (1 message)
Swedish Campaign Defies Book Ban (1 message)
Tingens tyranni (4 messages)
Tjänst i Halmstad (1 message)
TLS seminarium den 2 april! (1 message)
Två citat (3 messages)
Undervisningsprogram (2 messages)
Upphovsrättsdirektivet (1 message)
Upprop för specialgrupp i referensarbete (2 messages)
Upprop! Medlemmar till nätverk för specialgrupp inom Svensk Biblioteksförening s ökes! (1 message)
Upprop! Nätverk till specialgruppen f ör uppsökande bibl.verks. inom Svensk Bibli oteksförening (1 message)
Upprop: nytt nätverk för specialgrupp en för uppsökande bibl.verks. inom Svensk Biblioteksförening (1 message)
Utlandsjobb Nr 5, 2001 (2 messages)
Var kommer uttrycket ifrn? (1 message)
VB: Svenske kontakter (1 message)
Vdbef: Digitalisering (1 message)
Vdbef: FW: Bosnia Libraries and Archives (1 message)
Vem skrev dikten?! (1 message)
Vikariat 1 år på Vitterhetsakademiens bibliotek (1 message)
Visst är det Shakespeare (1 message)
Änglaspel (2 messages)
Önskar ej vara med längre (1 message)
Öppet hus hos EU-kommissionen (1 message)


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

2000 English edition China's Pharmacopoeia

2000 English edition China's Pharmacopoeia

Chi Zhenguo <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 22:04:59 +0800

41 lines

6:e utlysningen inom IST-programmet

6:e utlysningen inom IST-programmet

Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 16:26:53 +0100

64 lines

<No subject>

<No subject>

Maria Sjö <[log in to unmask]>

Sat, 3 Feb 2001 14:19:51 +0100

35 lines

<No subject>

Catrin Andersson <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 08:16:55 +0100

23 lines

Actor in Library Role Wins Academy Award Nomination

Actor in Library Role Wins Academy Award Nomination

Robert Kent <[log in to unmask]>

Tue, 27 Feb 2001 00:37:26 EST

98 lines

Akut behov av att få tag på eng.fack litt

Akut behov av att få tag på eng.fack litt

Eva Remgård-Sjösten <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 16:54:16 +0100

28 lines

Ang: Bollplank till Barnens bibliotek?

Ang: Bollplank till Barnens bibliotek?

Gunlög Raihle <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 12:49:39 +0100

66 lines

Ang: Fråga till gymnasiebibliotekarier i Västra Götaland

Ang: Fråga till gymnasiebibliotekarier i Västra Götaland

Anna Ahlander <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 09:51:07 +0100

92 lines

Ang: Genusdag i Göteborg

Ang: Genusdag i Göteborg

Inger Malmström <[log in to unmask]>

Wed, 28 Feb 2001 10:49:49 +0100

56 lines

Ang: Hjälp att fåtag på läroböcker - fack- på engels ka

Ang: Hjälp att fåtag på läroböcker - fack- på engels ka

Barbro Åhlin <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 14:36:28 +0100

40 lines

Ang: Ikoner-konferens

Ang: Ikoner-konferens

Barbro Ejendal <[log in to unmask]>

Fri, 16 Feb 2001 13:30:43 +0100

101 lines

Ang: Lillördag

Ang: Lillördag

Mats Mannheim <[log in to unmask]>

Tue, 20 Feb 2001 08:35:59 +0100

74 lines

Ang: Magisteruppsats

Ang: Magisteruppsats

Gunnel Hessler <[log in to unmask]>

Fri, 2 Feb 2001 11:46:01 +0100

30 lines

Ang: matematik i skönlitteraturen

Ang: matematik i skönlitteraturen

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 15:14:49 +0100

35 lines

Ang: matematik i skönlitteraturen

Kerstin Svangard <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 16:42:45 +0100

17 lines

Ang: Om guden Ganesha på svenska

Ang: Om guden Ganesha på svenska

Lena Wester <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 16:24:13 +0100

31 lines

Ang: Re: Undervisningsprogram

Ang: Re: Undervisningsprogram

Urban Andersson <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 12:44:05 +0100

78 lines

Ang: shakespearecitat???

Ang: shakespearecitat???

Mats Mannheim <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 15:22:54 +0100

109 lines

Ang: shakespearecitat???

Mats Mannheim <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 15:54:00 +0100

111 lines

Re: Ang: shakespearecitat???

Margareta Nordstrm <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 16:21:07 +0100

127 lines

Ang: Teknik och naturvetenskap-ämnesgrupp

Ang: Teknik och naturvetenskap-ämnesgrupp

Monika Ivarsson Almgren <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 09:00:44 +0100

237 lines

Ang: Tingens tyranni

Ang: Tingens tyranni

Marianne Lindholm <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 10:53:56 +0100

37 lines

Ang: Två citat

Ang: Två citat

Marianne Lindholm <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 10:48:09 +0100

45 lines

Anmälan och program till konferensen Mötesplats inför framtiden

Anmälan och program till konferensen Mötesplats inför framtiden

Anna-Karin Josefsson <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2001 14:28:44 +0100

32 lines

Anmälan till Mötesplats inför framt iden

Anmälan till Mötesplats inför framt iden

Anna-Karin Josefsson <[log in to unmask]>

Wed, 21 Feb 2001 18:39:41 +0100

28 lines

Annons

Annons

Bodil Jansson <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 13:40:30 +0100

59 lines

arkitekturmuseets bibliotek

arkitekturmuseets bibliotek

Lena Biörnstad <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2001 16:41:15 +0100

43 lines

Artes

Artes

Karl Isaksson <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 15:54:23 +0100

176 lines

Baronialtrupper

Baronialtrupper

Seth Elisabeth <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 08:46:32 +0100

28 lines

Bibliotek Hfo avslutar fjärrlån

Bibliotek Hfo avslutar fjärrlån

Marie-Anne Condé <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 11:18:38 +0100

42 lines

Bibliotekarie (50%) och bibliotekarievikariat (50%) på Kungliga biblioteket

Bibliotekarie (50%) och bibliotekarievikariat (50%) på Kungliga biblioteket

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 15:37:35 +0100

35 lines

Bibliotekarie sökes

Bibliotekarie sökes

Maria Hermansson <[log in to unmask]>

Wed, 14 Feb 2001 08:39:14 +0100

60 lines

Bibliotekarie sökes omgående

Bibliotekarie sökes omgående

Annelie Ekelin <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 09:32:12 +0100

45 lines

Bibliotekarie till SBI

Bibliotekarie till SBI

Cecilia Östlund <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 15:22:20 +0100

43 lines

Bibliotekarie till Växjö universitetsbibliotek

Bibliotekarie till Växjö universitetsbibliotek

Ingrid Kjellqvist <[log in to unmask]>

Sun, 4 Feb 2001 12:06:49 +0100

61 lines

Bibliotekarie-vikarat på Kungliga biblioteket

Bibliotekarie-vikarat på Kungliga biblioteket

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 14:41:50 +0100

28 lines

Bibliotekarie-vikariat på Kungliga biblioteket

Bibliotekarie-vikariat på Kungliga biblioteket

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 14:38:32 +0100

28 lines

Bibliotekariejobb

Bibliotekariejobb

Dorotea Johnte <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 11:49:36 +0100

45 lines

Bibliotekarievikariat på Kungl biblioteket

Bibliotekarievikariat på Kungl biblioteket

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 15:13:20 +0100

31 lines

Biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola byter webbadress och e-postadresser

Biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola byter webbadress och e-postadresser

[log in to unmask]

Mon, 19 Feb 2001 19:04:32 +0100

32 lines

Biblioteksguiden for distansstuderande

Re: Biblioteksguiden for distansstuderande

Helen Hed <[log in to unmask]>

Fri, 2 Feb 2001 08:52:05 +0100

92 lines

Bibliotekshögskolan söker professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Bibliotekshögskolan söker professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Carina Waldén <[log in to unmask]>

Tue, 13 Feb 2001 18:37:14 +0100

37 lines

Biblioteksjuridik igen!

Biblioteksjuridik igen!

Agneta Lindh <[log in to unmask]>

Wed, 21 Feb 2001 14:01:12 +0100

77 lines

BIBSAM-bidrag magisteruppsatser

BIBSAM-bidrag magisteruppsatser

Karin B Grönvall <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 09:03:07 +0100

37 lines

BIBSAM-konferens 14 maj! Boka dagen!

BIBSAM-konferens 14 maj! Boka dagen!

Agneta Lindh <[log in to unmask]>

Tue, 13 Feb 2001 09:47:59 +0100

28 lines

Bildande av specialgrupp: Marknadsföring , för Svensk biblioteksförening

Re: Bildande av specialgrupp: Marknadsföring , för Svensk biblioteksförening

Christer Bergqvist <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 07:31:16 +0100

87 lines

Bildande av specialgrupp: Marknadsföring, för Svensk biblioteksförening

Bildande av specialgrupp: Marknadsföring, för Svensk biblioteksförening

Claesson Mats KF <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 21:07:51 +0100

271 lines

Bok eftersöks

Bok eftersöks

Sjöstrand Karin <[log in to unmask]>

Wed, 28 Feb 2001 11:27:38 +0100

33 lines

Re: Bok eftersöks

mikael.farstrand <[log in to unmask]>

Wed, 28 Feb 2001 11:39:02 +0100

79 lines

Re: Bok eftersöks

Dace Lagerborg <[log in to unmask]>

Wed, 28 Feb 2001 11:43:50 +0100

53 lines

Re: Bok eftersöks

Anna Troy <[log in to unmask]>

Wed, 28 Feb 2001 23:52:30 +0100

121 lines

Bollplank till Barnens bibliotek?

Bollplank till Barnens bibliotek?

Katarina Dorbell <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 11:25:40 +0100

56 lines

Bättre utnyttjande av kurslitteratur m.m. inom kommunen

Bättre utnyttjande av kurslitteratur m.m. inom kommunen

Anna Brynell <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 11:28:23 +0100

38 lines

Chef för Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Chef för Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Karl Isaksson <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 10:55:05 +0100

79 lines

Citat från Shakespeare

Citat från Shakespeare

Larsson Astrid <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 09:09:03 +0100

67 lines

Citat?

Citat?

Annelie Ekberg Ason <[log in to unmask]>

Tue, 13 Feb 2001 11:11:05 +0100

65 lines

CODEX - ny portal till regler och riktlinjer so m rör forskningsetik

CODEX - ny portal till regler och riktlinjer so m rör forskningsetik

Lagvik Christer <[log in to unmask]>

Tue, 27 Feb 2001 11:11:11 +0100

73 lines

copyright-fråga

copyright-fråga

Håkan Wikell <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 15:24:24 +0100

24 lines

Re: copyright-fråga

Lars Granström <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 07:45:13 +0100

42 lines

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Fri, 16 Feb 2001 13:47:25 +0100

31 lines

diktcitat

diktcitat

Seth Elisabeth <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 11:31:23 +0100

34 lines

Distanskurs informationskompetens

Distanskurs informationskompetens

Ulrike Schnaas <[log in to unmask]>

Fri, 2 Feb 2001 09:20:28 +0100

40 lines

e-boken

e-boken

Lars Granström <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 16:40:46 +0100

63 lines

E-böcker

E-böcker

Lars Iselid <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 11:29:46 +0100

37 lines

Re: E-böcker

Christer Bergqvist <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 08:53:34 +0100

82 lines

E-böcker och bibliotek

Re: E-böcker och bibliotek

Catrin Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 13:45:10 +0100

54 lines

E-böcker på Göteborgs Stadsbibliotek

E-böcker på Göteborgs Stadsbibliotek

Berit Trogen <[log in to unmask]>

Wed, 14 Feb 2001 10:31:15 +0100

28 lines

E-böcker på KB

E-böcker på KB

Birgitta Fogelvik, Kungl. biblioteket <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 16:59:06 +0100

58 lines

E-bcker

Re: E-bcker

Anders Ericson <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 14:31:09 +0100

65 lines

En informatör och en webbutvecklare till Kungliga biblioteket

En informatör och en webbutvecklare till Kungliga biblioteket

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Thu, 15 Feb 2001 10:40:48 +0100

55 lines

EndNote

EndNote

Elisabet Sandstršm <[log in to unmask]>

Wed, 21 Feb 2001 16:20:47 +0100

24 lines

Re: EndNote

Maria Nordgren <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 09:03:41 +0100

52 lines

Re: EndNote

Elisabet Sandstršm <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 10:33:03 +0100

22 lines

Engelska bibliotekstermer

Engelska bibliotekstermer

Ingrid Kjellqvist <[log in to unmask]>

Tue, 27 Feb 2001 13:06:53 +0100

37 lines

Re: Engelska bibliotekstermer

Thomas Erlandsson <[log in to unmask]>

Tue, 27 Feb 2001 14:04:38 +0100

54 lines

Re: Engelska bibliotekstermer

Jan Wredenberg <[log in to unmask]>

Wed, 28 Feb 2001 07:00:41 +0100

75 lines

Re: Engelska bibliotekstermer

Ingrid Kjellqvist <[log in to unmask]>

Wed, 28 Feb 2001 08:46:48 +0100

33 lines

Re: Engelska bibliotekstermer

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 28 Feb 2001 09:06:49 +0100

53 lines

Evidence-Based Librarianship

Evidence-Based Librarianship

Eva Alopaeus <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 09:17:27 +0100

75 lines

Evidence-Based Librarianship

[log in to unmask]

Mon, 5 Feb 2001 10:42:20 +0100

54 lines

Finanstidningen, Ekonomisk Revy

Finanstidningen, Ekonomisk Revy

Lotta Ahlford <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 11:27:04 +0100

27 lines

FirstClass och biblist

FirstClass och biblist

Gšril Thyresson <[log in to unmask]>

Sun, 11 Feb 2001 10:47:38 +0100

17 lines

Flytthjälp

Flytthjälp

Inga-Lill Nilsson <[log in to unmask]>

Tue, 20 Feb 2001 17:28:44 +0100

102 lines

Fonetiska alfabet (Re: Fråga om fonetik)

Fonetiska alfabet (Re: Fråga om fonetik)

Nikos Markovits <[log in to unmask]>

Mon, 19 Feb 2001 11:44:12 +0100

76 lines

Fråga om fonetik

Fråga om fonetik

Lizette Nilsson <[log in to unmask]>

Thu, 15 Feb 2001 10:24:41 +0100

25 lines

Re: Fråga om fonetik

Erik Holst <[log in to unmask]>

Thu, 15 Feb 2001 11:09:34 +0100

25 lines

Re: Fråga om fonetik

Jan Brandel <[log in to unmask]>

Mon, 19 Feb 2001 10:35:30 +0100

49 lines

Fråga till gymnasiebibliotekarier i Västra Götaland

Fråga till gymnasiebibliotekarier i Västra Götaland

Stein Hannah - Olympiaskolan <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 09:02:34 +0100

33 lines

Fwd: Re: Vem skrev dikten?!

Fwd: Re: Vem skrev dikten?!

Mattias Brundell <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 23:40:32 +0200

77 lines

Föredragshållare om IT (med teknisk vink ling)

Föredragshållare om IT (med teknisk vink ling)

Pettersson Lasse <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 14:18:55 +0100

28 lines

Förvärvspolicy

Förvärvspolicy

Jan Nilsson <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 12:22:13 +0100

22 lines

Förvärvspolicy?

Förvärvspolicy?

Lotta Åstrand <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 14:34:44 +0100

128 lines

Genusdag i Göteborg

Genusdag i Göteborg

Kvinnohistoriska samlingarna <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 15:03:11 +0100

44 lines

Geo-tidskrifter

Geo-tidskrifter

Lindé Krister <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 16:18:35 +0100

37 lines

Geo-tidskrifter

Lindé Krister <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 09:59:56 +0100

38 lines

Girls Clubs

Girls Clubs

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 08:20:42 +0100

66 lines

Henrik Schuck och Strindberg

Henrik Schuck och Strindberg

Margaretha Ullström <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 14:58:36 +0100

39 lines

Hjälp att få tag på läroböcker - fack - på engelska

Hjälp att få tag på läroböcker - fack - på engelska

Eva Remgård-Sjösten <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 17:02:01 +0100

30 lines

Homosexualitet i barnlitteraturen

Homosexualitet i barnlitteraturen

Nicholas Haldosen <[log in to unmask]>

Tue, 27 Feb 2001 18:08:47 +0100

87 lines

Re: Homosexualitet i barnlitteraturen

Eva Falkenstršm <[log in to unmask]>

Wed, 28 Feb 2001 09:37:31 +0100

43 lines

ICCC/IFIP ELPUB2001 Conference - REMINDER CfP

ICCC/IFIP ELPUB2001 Conference - REMINDER CfP

Klaus Kreulich <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 20:26:52 +0100

171 lines

ICCC/IFIP ELPUB2001 Conference - REMINDER CfP

J.W.T.Smith <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 09:28:31 +0000

152 lines

Ikoner-konferens

Ikoner-konferens

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Fri, 16 Feb 2001 11:07:46 +0200

90 lines

Inbjudan

Inbjudan

Lena Lundgren <[log in to unmask]>

Tue, 27 Feb 2001 15:52:26 +0100

22 lines

Internatmøde om Fagportaler

Internatmøde om Fagportaler

Jette Guldborg Petersen <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 14:29:40 +0100

112 lines

Irenhe Einarsson/ADM/MINISTRY är inte på kontoret.

Irenhe Einarsson/ADM/MINISTRY är inte på kontoret.

Irenhe Einarsson <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 11:01:24 +0100

17 lines

IT-bibliotekarie till Kulturnät Sverige

IT-bibliotekarie till Kulturnät Sverige

Birgitta Modigh <[log in to unmask]>

Tue, 20 Feb 2001 18:00:48 +0100

48 lines

Ivar Lo

Ivar Lo

Bo Erlandsson <[log in to unmask]>

Thu, 15 Feb 2001 21:25:30 +0100

44 lines

Khamsing Srinawk

Khamsing Srinawk

Schmidt Anders <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 15:03:08 +0100

21 lines

Re: Khamsing Srinawk

Susanne Mandrén <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 15:11:47 +0100

32 lines

Re: Khamsing Srinawk

Jozsef Somi <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 15:29:16 +0100

29 lines

Kohl och Cox ...

Kohl och Cox ...

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 13:39:55 +0100

26 lines

KOMPLETTERA TIDSKRIFTER!?

KOMPLETTERA TIDSKRIFTER!?

Annie Troedsson <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 13:36:58 +0100

46 lines

Konjunkturinstitutet: Hushållens inköpspl aner, HIP:en, januari 2001

Konjunkturinstitutet: Hushållens inköpspl aner, HIP:en, januari 2001

Sven Hellroth <[log in to unmask]>

Fri, 2 Feb 2001 10:16:00 +0100

32 lines

Konjunkturinstitutet: Månadsbarometer febru ari 2001 och KPI pressmeddelande januari 2001

Konjunkturinstitutet: Månadsbarometer febru ari 2001 och KPI pressmeddelande januari 2001

Sven Hellroth <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 14:43:12 +0100

36 lines

KONSTBIBLIOTEK. Svensk Biblioteksförening .

KONSTBIBLIOTEK. Svensk Biblioteksförening .

Abibliotekets Mail <[log in to unmask]>

Tue, 13 Feb 2001 11:20:36 +0100

79 lines

KUNSKAPSVECKAN aktuell förteckning samordnare

KUNSKAPSVECKAN aktuell förteckning samordnare

Kerstin Ericsson <[log in to unmask]>

Sat, 10 Feb 2001 10:47:22 +0100

30 lines

Lediga anställningar på SUB

Lediga anställningar på SUB

Birgitta Oberg <[log in to unmask]>

Tue, 20 Feb 2001 12:46:42 +0100

18 lines

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Anna Carin Börjeson <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 12:16:48 +0100

39 lines

Lediga tjänster!

Lediga tjänster!

Ola Pilerot <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 12:02:29 +0100

32 lines

LIBRIS går över till MARC21

LIBRIS går över till MARC21

Charlotte Janson <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 09:29:58 +0100

41 lines

Re: LIBRIS går över till MARC21

Lisa Heedman. çjtte <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 10:30:12 +0100

25 lines

Lillördag

Lillördag

IDA HEDIN <[log in to unmask]>

Mon, 19 Feb 2001 18:38:55 +0100

44 lines

Listan reviderad!!

Listan reviderad!!

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Tue, 20 Feb 2001 12:05:16 +0100

66 lines

Magisteruppsats

Magisteruppsats

Emelia Sundblad <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 13:26:23 +0100

27 lines

magisteruppsats om biblioteksmiljö

magisteruppsats om biblioteksmiljö

Madeleine du Toit <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 14:30:20 +0100

27 lines

Mariehamns litteraturdagar

Mariehamns litteraturdagar

Margareta Danielsson <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 09:29:52 +0200

37 lines

matematik i skönlitteraturen

matematik i skönlitteraturen

Wikström Agneta <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 12:36:32 +0100

62 lines

Re: matematik i skönlitteraturen

Catharina Engström <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 16:12:18 +0100

172 lines

Myndighetsbibliotek?

Myndighetsbibliotek?

Hamidi Elahe <[log in to unmask]>

Tue, 27 Feb 2001 15:36:00 +0100

26 lines

Mémoires de la Société Linnéenne de Nor mandie, Nouvelle Série, Sujet Divers

Re: Mémoires de la Société Linnéenne de Nor mandie, Nouvelle Série, Sujet Divers

Anna Troy <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 12:30:21 +0100

110 lines

Mémoires de la Société Linnéenne de Nor mandie, Nouvelle Série, Sujet Divers

Mémoires de la Société Linnéenne de Nor mandie, Nouvelle Série, Sujet Divers

Kjellberg John <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 12:15:01 +0100

36 lines

Nord I&D in Reykjavík - register at LOWER PRICE before 01-03-2001

Nord I&D in Reykjavík - register at LOWER PRICE before 01-03-2001

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 09:16:54 +0100

33 lines

Norden möter världen

Norden möter världen

Kerstin Grum <[log in to unmask]>

Fri, 2 Feb 2001 16:35:22 +0100

104 lines

Re: Norden möter världen

Uno Nilsson <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 10:00:15 +0100

143 lines

Nordisk bibliotekskonference

Nordisk bibliotekskonference

Susanne Linton <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 11:54:57 +0100

58 lines

NVBF konference 19.-20. april Stockholm

NVBF konference 19.-20. april Stockholm

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 11:30:36 +0100

36 lines

Ny kurs 6/3: "Att söka statistik på web ben - svensk och internationell statistik"

Ny kurs 6/3: "Att söka statistik på web ben - svensk och internationell statistik"

Fyhrlund Alf IP/INFO-S <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 12:25:18 +0100

31 lines

Ny tjänst- utökad till heltid

Ny tjänst- utökad till heltid

Anneli Mattsson <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 09:31:43 +0100

49 lines

Ny utredning om lärandets villkor

Ny utredning om lärandets villkor

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 10:39:10 +0100

197 lines

Nya jobb utomlands, Nr 4 2001

Nya jobb utomlands, Nr 4 2001

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 08:08:30 +0100

524 lines

Nytt jobb ?

Re: Nytt jobb ?

peter eklund <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 13:50:58 +0200

95 lines

Om guden Ganesha på svenska

Om guden Ganesha på svenska

Jenny M Persson <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 15:24:42 +0100

60 lines

Omorganiserad EU-rådgivning

Omorganiserad EU-rådgivning

Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 16:24:41 +0100

79 lines

Papperskonservator-vikarie på Kungliga biblioteket

Papperskonservator-vikarie på Kungliga biblioteket

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 15:31:55 +0100

28 lines

Personliga meddelande

Personliga meddelande

Elahe Hamidi <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 09:33:19 -0000

50 lines

Personliga meddelande

Elahe Hamidi <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 09:34:01 -0000

50 lines

program ckII

program ckII

christina tovoté <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 14:39:27 +0100

162 lines

Projektbidrag från BIBSAM!

Projektbidrag från BIBSAM!

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 11:13:48 +0100

36 lines

referensfråga

referensfråga

[log in to unmask]

Tue, 13 Feb 2001 18:05:12 +0100

25 lines

RE:referensfråga

Per Hagman <[log in to unmask]>

Wed, 14 Feb 2001 10:17:27 +0200

19 lines

referensfråga

Halvarsson Ingalill <[log in to unmask]>

Wed, 14 Feb 2001 11:08:39 +0100

29 lines

Re: referensfråga

Anders Gezelius <[log in to unmask]>

Wed, 14 Feb 2001 10:11:04 +0100

38 lines

Re: referensfråga

Anders Gezelius <[log in to unmask]>

Wed, 14 Feb 2001 10:19:45 +0100

34 lines

Re: referensfråga

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Thu, 15 Feb 2001 12:45:09 +0100

48 lines

Riksdagsbiblioteket söker bibliotekari e till Lån & Information

Riksdagsbiblioteket söker bibliotekari e till Lån & Information

Kadri Thalstrm <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 09:35:51 +0100

33 lines

Riksdagsbiblioteket söker bibliotekari e till Lån & Information - länken r E4ttad

Riksdagsbiblioteket söker bibliotekari e till Lån & Information - länken r E4ttad

Kadri Thalstrm <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 12:16:23 +0100

38 lines

Rädda Barnens bibliotek söker katalogisatör

Rädda Barnens bibliotek söker katalogisatör

[log in to unmask]

Wed, 14 Feb 2001 14:15:01 +0100

51 lines

Rättskällan en portal för juridik på In ternet

Rättskällan en portal för juridik på In ternet

Ingrid Kabir <[log in to unmask]>

Wed, 31 Jan 2001 13:49:51 +0100

67 lines

schizofreni och manodepression

schizofreni och manodepression

Berry Peter <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 09:00:41 +0100

26 lines

Re: schizofreni och manodepression

Lars Iselid <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 11:25:17 +0100

40 lines

Re: schizofreni och manodepression

Sara Lind <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 09:23:02 +0100

45 lines

Seelig söker Bibliotekarie

Seelig söker Bibliotekarie

Eklund Gunnar <[log in to unmask]>

Thu, 15 Feb 2001 14:16:00 +0100

84 lines

SFS Riksdagstryck och NJA

SFS Riksdagstryck och NJA

Gunilla Ripvall <[log in to unmask]>

Fri, 2 Feb 2001 13:11:01 +0100

36 lines

Re: SFS Riksdagstryck och NJA

Elahe Hamidi <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 21:56:27 -0000

51 lines

shakespearecitat???

shakespearecitat???

birgitta eriksson <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 10:05:00 +0100

29 lines

Re: shakespearecitat???

Birgitta Lindén <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 13:39:41 +0100

54 lines

Re: shakespearecitat???

Johan Mälson <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 14:19:06 +0100

77 lines

Re: shakespearecitat???

Marie-Anne Condé <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 15:34:08 +0100

57 lines

Sjukvård i andra kulturer

Sjukvård i andra kulturer

Eva Rengman <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 11:09:52 +0100

17 lines

Re: Sjukvård i andra kulturer

Jenny M Persson <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 12:14:16 +0100

45 lines

Re: Sjukvård i andra kulturer

Lennart Wettmark <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 13:23:34 +0100

49 lines

Sjukvård i andra kulturer

Lennart Wettmark <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 15:10:29 +0100

57 lines

Skyltar

Skyltar

peter eklund <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 16:28:02 +0200

23 lines

skönlitteratur om emigration

skönlitteratur om emigration

Jenny Samuelsson <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 10:33:41 +0100

31 lines

Re: skönlitteratur om emigration

Henrik Åslund <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 10:54:03 +0100

29 lines

Re: skönlitteratur om emigration

Eva Tedenmyr <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 14:06:42 +0100

41 lines

Sommarjobb

Sommarjobb

Marianne Rydenfors <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 10:15:15 +0100

30 lines

sommarjobb (Stockholmsområdet)

sommarjobb (Stockholmsområdet)

Ola Törjas <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 10:56:56 +0100

32 lines

Sommarjobb/praktik

Sommarjobb/praktik

Sara Laurentz <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 12:54:58 +0100

20 lines

Specialgrupp för tredje världen

Specialgrupp för tredje världen

Bo Markusson <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 10:15:45 +0100

50 lines

Stipendier för deltagande i MLA-konferensen 2001

Stipendier för deltagande i MLA-konferensen 2001

Per Olsson <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 07:49:23 +0100

35 lines

Studentkortet som lånekort och inpasseringskort

Studentkortet som lånekort och inpasseringskort

Egon Nilsson <[log in to unmask]>

Wed, 21 Feb 2001 15:24:23 +0100

110 lines

Studierejse London

Studierejse London

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Tue, 20 Feb 2001 10:33:45 +0100

34 lines

stöld vid Det Kongelige Bibliotek

stöld vid Det Kongelige Bibliotek

Barbro Thomas <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 10:01:30 +0100

13 lines

SV: referensfråga

SV: referensfråga

Ann-Charlotte Backlund <[log in to unmask]>

Wed, 14 Feb 2001 10:05:34 +0100

40 lines

SV: Baronialtrupper

SV: Baronialtrupper

Rikard Åslund <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 09:03:52 +0100

48 lines

SV: copyright-fråga

SV: copyright-fråga

Jenny Widmark <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 16:13:51 +0100

46 lines

SV: E-böcker och bibliotek

SV: E-böcker och bibliotek

Patrik Schylstrom <[log in to unmask]>

Fri, 2 Feb 2001 14:17:58 +0100

39 lines

SV: Engelska bibliotekstermer

SV: Engelska bibliotekstermer

Ronne Karlsson <[log in to unmask]>

Wed, 28 Feb 2001 09:25:28 +0100

68 lines

SV: FirstClass och biblist

SV: FirstClass och biblist

Greg Church <[log in to unmask]>

Sun, 11 Feb 2001 17:12:54 +0100

20 lines

SV: Fråga om fonetik

SV: Fråga om fonetik

Hjerppe Roland <[log in to unmask]>

Mon, 19 Feb 2001 14:44:52 +0100

130 lines

SV: Förvärvspolicy?

SV: Förvärvspolicy?

Eklöf Gretel IP/INFO-S <[log in to unmask]>

Thu, 15 Feb 2001 12:27:14 +0100

247 lines

SV: Geo-tidskrifter

SV: Geo-tidskrifter

Martin Östling <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 07:58:36 +0100

55 lines

SV: Ikoner-konferens

SV: Ikoner-konferens

Malmquist Jan-Eric <[log in to unmask]>

Fri, 16 Feb 2001 13:42:23 +0100

132 lines

SV: Lediga tjänster

SV: Lediga tjänster

Carin Rasa <[log in to unmask]>

Tue, 27 Feb 2001 11:24:39 +0100

52 lines

SV: LIBRIS går över till MARC21

SV: LIBRIS går över till MARC21

Lisa Petersen <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 14:25:25 +0100

57 lines

SV: LIBRIS går över till MARC21

Ingrid Kabir <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 15:42:53 +0100

78 lines

SV: Nytt jobb ?

SV: Nytt jobb ?

Per Kjellander <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 21:21:39 +0100

136 lines

SV: referensfråga

SV: referensfråga

Jansson, Staffan <[log in to unmask]>

Wed, 14 Feb 2001 10:20:35 +0100

49 lines

SV: shakespearecitat???

SV: shakespearecitat???

Jansson, Staffan <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 16:06:49 +0100

134 lines

SV: Sjukvård i andra kulturer

SV: Sjukvård i andra kulturer

Sofia Malmberg <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 11:11:28 +0100

35 lines

SV: Sjukvård i andra kulturer

Harrysson, Maria <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 12:29:26 +0100

106 lines

SV: skönlitteratur om emigration

SV: skönlitteratur om emigration

Eva Greek <[log in to unmask]>

Mon, 12 Feb 2001 10:44:48 +0100

47 lines

SV: Tjänst i Halmstad

SV: Tjänst i Halmstad

Carin Rasa <[log in to unmask]>

Tue, 27 Feb 2001 11:25:08 +0100

63 lines

SV: Upprop för specialgrupp i referensarbet e

SV: Upprop för specialgrupp i referensarbet e

Eva Abrahamsson <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 10:24:54 +0100

50 lines

SV: Upprop för specialgrupp i referensarbet e

Hummel-G. Kristina IP/INFO-S <[log in to unmask]>

Tue, 13 Feb 2001 10:05:41 +0100

67 lines

SV: Utlandsjobb Nr 5, 2001

SV: Utlandsjobb Nr 5, 2001

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Fri, 16 Feb 2001 16:09:08 +0100

707 lines

SV: Var kommer uttrycket ifrån?

SV: Var kommer uttrycket ifrån?

Hurtig, Bengt <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 16:13:19 +0100

52 lines

SV: [BIBLIST] Magisteruppsats

SV: [BIBLIST] Magisteruppsats

Ingegerd Rabow <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 10:36:19 +0100

41 lines

SV: Änglaspel

SV: Änglaspel

Bengtsson Ingela <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 13:22:49 +0100

23 lines

SV: Änglaspel

Bengtsson Ingela <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 13:30:19 +0100

31 lines

SV: Änglaspel

Claesson, Lo <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 08:42:48 +0100

31 lines

Svensk tidningsindex

Svensk tidningsindex

Birgitta Emmoth <[log in to unmask]>

Mon, 26 Feb 2001 09:04:58 +0100

33 lines

Swedish Campaign Defies Book Ban

Swedish Campaign Defies Book Ban

Robert Kent <[log in to unmask]>

Fri, 2 Feb 2001 23:28:31 EST

61 lines

Tingens tyranni

Tingens tyranni

Clas-Ove Strandberg <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 15:55:20 +0100

33 lines

Re: Tingens tyranni

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 10:01:42 +0100

52 lines

Re: Tingens tyranni

Birgitta Lindén <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 20:22:00 +0100

55 lines

Re: Tingens tyranni

Birgitta Lindén <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 20:27:22 +0100

56 lines

Tjänst i Halmstad

Tjänst i Halmstad

[log in to unmask]

Thu, 15 Feb 2001 09:20:37 +0100

54 lines

TLS seminarium den 2 april!

TLS seminarium den 2 april!

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Thu, 8 Feb 2001 14:32:05 +0200

30 lines

Två citat

Två citat

[log in to unmask]

Wed, 21 Feb 2001 12:20:18 +0100

36 lines

Re: Två citat

Inger Fehn <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 14:00:13 +0100

39 lines

Re: Två citat

[log in to unmask]

Thu, 22 Feb 2001 13:38:06 +0100

51 lines

Undervisningsprogram

Undervisningsprogram

Eva Wahlfridsson <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 08:06:03 +0100

26 lines

Re: Undervisningsprogram

per egevad <[log in to unmask]>

Fri, 9 Feb 2001 16:07:14 +0100

59 lines

Upphovsrättsdirektivet

Upphovsrättsdirektivet

Susanna Broms <[log in to unmask]>

Thu, 15 Feb 2001 10:23:24 +0100

52 lines

Upprop för specialgrupp i referensarbete

Upprop för specialgrupp i referensarbete

Holmberg Elsbeth <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 13:09:03 +0100

33 lines

Re: Upprop för specialgrupp i referensarbete

Birgitta Hansson <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 20:17:07 +0100

35 lines

Upprop! Medlemmar till nätverk för specialgrupp inom Svensk Biblioteksförening s ökes!

Upprop! Medlemmar till nätverk för specialgrupp inom Svensk Biblioteksförening s ökes!

Margareta Norberg <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 18:16:52 +0100

72 lines

Upprop! Nätverk till specialgruppen f ör uppsökande bibl.verks. inom Svensk Bibli oteksförening

Upprop! Nätverk till specialgruppen f ör uppsökande bibl.verks. inom Svensk Bibli oteksförening

Margareta Norberg <[log in to unmask]>

Mon, 5 Feb 2001 20:12:35 +0100

73 lines

Upprop: nytt nätverk för specialgrupp en för uppsökande bibl.verks. inom Svensk Biblioteksförening

Upprop: nytt nätverk för specialgrupp en för uppsökande bibl.verks. inom Svensk Biblioteksförening

Margareta Norberg <[log in to unmask]>

Tue, 6 Feb 2001 19:13:12 +0100

76 lines

Utlandsjobb Nr 5, 2001

Utlandsjobb Nr 5, 2001

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Fri, 16 Feb 2001 08:09:35 +0100

589 lines

Re: Utlandsjobb Nr 5, 2001

Anna Troy <[log in to unmask]>

Fri, 16 Feb 2001 15:23:00 +0100

79 lines

Var kommer uttrycket ifrn?

Var kommer uttrycket ifrn?

Sara Wickstrm <[log in to unmask]>

Thu, 22 Feb 2001 16:06:19 +0100

27 lines

VB: Svenske kontakter

VB: Svenske kontakter

Doriana Loof <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 11:19:07 +0100

43 lines

Vdbef: Digitalisering

Vdbef: Digitalisering

[log in to unmask]

Thu, 8 Feb 2001 15:04:12 +0100

86 lines

Vdbef: FW: Bosnia Libraries and Archives

Vdbef: FW: Bosnia Libraries and Archives

[log in to unmask]

Tue, 6 Feb 2001 13:56:41 +0100

171 lines

Vem skrev dikten?!

Vem skrev dikten?!

Mattias Brundell <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 17:32:26 +0200

42 lines

Vikariat 1 år på Vitterhetsakademiens bibliotek

Vikariat 1 år på Vitterhetsakademiens bibliotek

Staffan Knutson <[log in to unmask]>

Fri, 2 Feb 2001 15:55:13 +0100

25 lines

Visst är det Shakespeare

Visst är det Shakespeare

Sofia Malmberg <[log in to unmask]>

Thu, 1 Feb 2001 15:09:55 +0100

82 lines

Änglaspel

Änglaspel

Vikström Karin <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 09:04:42 +0100

15 lines

Re: Änglaspel

Krister Yngvesson <[log in to unmask]>

Fri, 23 Feb 2001 09:33:11 +0100

29 lines

Önskar ej vara med längre

Önskar ej vara med längre

Dahlin, L. (Louise) <[log in to unmask]>

Wed, 7 Feb 2001 13:46:13 +0100

18 lines

Öppet hus hos EU-kommissionen

Öppet hus hos EU-kommissionen

Ulla-Britt Nordin Siebolds <[log in to unmask]>

Tue, 13 Feb 2001 11:24:28 +0100

57 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager