LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for Archive Search


Archive Search

Archive Search

BIBLIST Home

Search For

Help for String

Help for Substring

 

Narrow Search

Help for Subject Contains

Help for Author's Address

Help for Since

Help for UntilSEGATE.SUNET.SE ( BIBLIST: 50 matches (more available).. )


More Hits

Item #

Date

Time

Lines

Subject

015679 2005-01-14 09:34 365 Fwd: American Anthropological Association (AAA) Delivers One-Stop Electronic Resource for Research and Study
015652 2005-01-11 13:45 75 "Sverige ska som första land bli ett informati onssamhälle för alla"
015631 2005-01-05 10:31 364 Re: Ett stycke tidskriftshistoria!
015581 2004-12-21 11:03 204 Kulturrådet "har ännu inte tagit beslut i frågan"
015572 2004-12-21 08:47 235 Elsevier har inte riktigt rätt
015508 2004-12-14 09:01 120 Världens största bibliotek i samarbete med världens största sökmaskin
015499 2004-12-10 15:24 51 Scholarly journal prices: selected trends and comparisons
015339 2004-11-26 10:23 117 Bibliotek för alla
015334 2004-11-26 08:59 208 Bibliotekstidskrifter fritt på nätet?
015327 2004-11-25 11:36 288 varför informerar biblioteken inte om Google Scholar?
015320 2004-11-24 14:06 131 Re: Re: [BIBLIST] Re: [BIBLIST] längsta ordet ?
015261 2004-11-18 14:07 112 Google Scholar
015257 2004-11-18 11:15 116 Marknadsliberalernas framgångar fortsätter
015247 2004-11-17 19:34 352 Ingen koppling till enskilda biblioteks bestånd /samlingar
015223 2004-11-16 11:17 54 OCLC:s WorldCat i Yahoo
015215 2004-11-16 08:21 94 Fwd: IT-politiska strategigruppen satsar på IT och kultur - positivt besked från Näringsdepartmentet
015186 2004-11-11 10:51 226 "e-resurser i LIBRIS" publikationstyp tidskrifter
015169 2004-11-09 15:10 53 Handdatorer till utlån vid medicinska bibliotek?
015128 2004-11-04 12:52 210 Jag lyfter på hatten för Lars Aronsson! och filosoferar kring sex matematiska tidskrifter
015117 2004-11-03 11:14 27 Glädjande besked: SUHF ställer sig bakom Berlindeklarationen om övergången till elektronisk open access!
015101 2004-11-01 11:30 148 Subito contra marknadskrafterna. Fortsättning del 2
015078 2004-10-28 12:27 35 IT-politiska strategigruppen satsar på IT och kultur
015033 2004-10-25 11:27 269 Bakgrundsmaterial inför kommande förhandlingar om nytt avtal med Elsevier om ScienceDirect
014990 2004-10-19 13:59 282 Vilket är världens bästa konsortium med världens bästa avtal med Elsevier?
014923 2004-10-08 14:59 697 Utarmning och likriktning
014885 2004-10-04 14:47 101 Subito contra marknadskrafterna
014873 2004-10-01 14:04 500 Re: [BIBLIST] Sveriges nätbibliotek på Bokmässan
014810 2004-09-24 11:23 318 Sveriges nätbibliotek
014464 2004-08-06 15:00 174 Låntagarbeställningar i omvärlden
014453 2004-07-20 14:20 94 Subito fungera nu
014452 2004-07-20 12:49 72 Subito har tekniska problem
014379 2004-06-22 12:52 353 Re: Fria elektroniska tidskrifter en global tillgång eller ett svart hål?
014366 2004-06-21 11:03 226 Fria elektroniska tidskrifter en global tillgång eller ett svart hål?
014155 2004-05-14 14:22 361 Re: SV: [BIBLIST] Länkar till artike ln: Gemensamt nationellt digitalt vetenskapligt bibliot ek -tidigarepublicerat dokument som kan vara av intresse
013162 2003-12-30 13:56 194 Ansvarsbibliotek
012965 2003-11-26 09:24 150 [BIBLIST] 70% sänkning av biblioteksanslagen för 18 miljoner tyskar!
012896 2003-11-18 14:54 414 Det här har ni redan läst ?
012898 2003-11-18 14:54 419 [BIBLIST] Det här har ni redan läst ?
012837 2003-11-13 12:27 87 Äldre svenska e-tidskrifter?
012558 2003-10-07 14:14 611 Re: Ang: [BIBLIST] Sveriges nätbibliotek - svar till Jan H
012543 2003-10-04 14:51 1779 Re: [BIBLIST] Sveriges nätbibliotek - svar till Jan H
012501 2003-09-29 13:45 591 Re: [BIBLIST] Sveriges nätbibliotek
012381 2003-09-17 10:50 96  
012068 2003-06-30 14:22 53 EZB-det ultimata tidskriftsbiblioteket!
011930 2003-06-05 12:40 227 Elektroniska tidskrifter m.m.
009611 2002-07-16 18:19 133  
009386 2002-05-31 13:34 234 Re: SPARC - The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition
007346 2001-08-28 13:39 76 Re: E-böcker ingen hit i USA
005352 2000-10-12 10:21 100 Re: Research på Nätet
003004 1999-05-31 18:36 239 Re: Reference booksSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager