Content-Type: text/html Här kommer en tågordning för programmet under den workshop/temadag, som vi tidigare inbjudit till. Sista anmälningsdag är 23/11 och vi sätter ett tak vid 40 anmälningar.

Christina Tovoté
Bibliotek och IT
Malmö högskola
20506 Malmö
tel. 040-6657291
mobil 0708-655225
e-mail: [log in to unmask]
 

Nya högskolor nya bibliotek. Hur gör vi oss synliga?
Temadag 30/11 1998 på Malmö högskolas bibliotek

Program
 

09.30-09.45 Välkomna! Först dricker vi kaffe...

09.45-10.00 Värdbiblioteket vid Malmö högskola

10.00-10.15 Södertörns högskolebibliotek

10.15-10.45 Diskussion

10.45-11.00 Roskilde Universitetscenter
 
11.00-11.15 Sveriges Lantbruksuniversitet Ultunabiblioteket

11.15-11.45 Diskussion

11.45-13.00 Dags för lunch på Skeppsbron 2

13.00-13.15 Danmarks Paedagogiska Bibliotek

13.15-13.30 Högskolebiblioteket i Jönköping

13.30-14.00 Diskussion

14.00-14.15 Högskolebiblioteket på Gotland

14.15-14.30 Linköpings Universitetsbibliotek Campus Norrköpings Bibliotek

14.30-15.00 Diskussion

15.00-15.15 Kaffe

15.15-16.00 Slutdiskussion

16.00- Visning av Malmö högskolas bibliotek