Content-Type: text/html
REPLIK PÅ " SLUTREPLIKEN"

Slutreplik i vad? Det har inte förekommit någon debatt i denna fråga! Av någon outgrundlig anledning har Biblioteksföreningen regionstyrelse i Stockholm/Uppsala/Gotland utnämnt sig till bibliotekens företrädare i denna fråga. 

Man skulle nästan kunna tro att det är Biblioteksföreningen som står bakom, men så är det ju inte. Denna fråga har  inte varit uppe till diskussion inom föreningen. Det vet jag säkert eftersom jag företräder en annan av regionföreningarna i landet, nämligen Östergötland/ Jönköping, och där har vi inte diskuterat detta. 

Jag förstår inte varför styrelsen för Biblioteksföreningen i Stockholm/Uppsala/Gotland så snabbt avfärdar tanken på att biblioteken skulle kunna utfärda e-legitimationer. 

Varför denna rädsla för ett nytt uppdrag som skulle kunna tillföra biblioteken nya resurser och stärka vårt samhällsuppdrag? 

En av bibliotekens kärnuppgifter är att hjälpa människor att skaffa den kunskap och information som de behöver. Det är inte bara bokkunskap människor behöver hjälp med, utan idag handlar det mer om att kunna hjälpa våra besökare att både hantera och navigera rätt i den digitala informationsvärlden. 

Vi ska enligt bibliotekslagen hjälpa människor med informationstekniken för bl.a kunskapsförmedling, och det vet alla som jobbar på bibliotek att det handlar om allt från att skaffa e-post, scanna, bifoga filer, söka rätt på information, få igång sin padda, hjälpa till med en krånglig inloggning, fylla i blanketter, skriva ut från nätet och hantera olika e-tjänster. 

Vi kämpar för att förändra bilden av folkbiblioteket som en plats där du bara lånar böcker. Bilden av det traditionella lånebiblioteket sitter fortfarande djupt hos många av dagens politiker. 

Berättelsen om det moderna biblioteket behöver målas i så många fler färger. Mötesplatsen. Integration. Upplevelser. Lärande. Eget skapande. Fysiskt och digitalt. High tech. Digital kompetens. 

Biblioteket är inte bara bokhyllor fyllda med böcker och andra medier, och ett rum för tidningsläsning. 

Biblioteket är också en fysisk plats där människor kan använda sig av modern informationsteknik för att komma åt digital information och använda sig av olika tjänster på internet. 

Detta eftersom biblioteken erbjuder fri tillgång till publika datorer, internet, wi-fi, headset, skanner, skrivare, kopiator, studieplatser, grupprum och ibland även fullt utrustade datasalar/ studierum. 

Och på biblioteket finns även kompetent personal, som kan hjälpa människor med både boktips och digital handledning. 

Ett unikt koncept som behöver kommuniceras bättre så vi får tillräckligt med resurser för att utföra vårt viktiga jobb. 

Idag riskerar stora grupper att hamna utanför den digitala utvecklingen. Många människor känner sig inte delaktiga i det digitala samhället. Här spelar biblioteken en otroligt viktig roll när det gäller att arbeta för ökad digital delaktighet i alla samhällsgrupper. 

Digitaliseringskommissionen tycker att det är en demokratisk rättighet att alla människor ska kunna använda sig av digital samhällsservice. Man har därför föreslagit att det ska inrättas kommunala digitala servicecenter, där man kan få hjälp med digitala frågor, förslagsvis på biblioteken. Statliga pengar skulle följa med ett sådant uppdrag. 

Biblioteksföreningen har uttryckt sitt stöd gör ett sådant förslag. Och Kungliga biblioteket har till och med insisterat på att det är just biblioteken, och inte andra kommunala aktörer, som ska ha dessa digitala servicecenter, med hänvisning till att biblioteken redan har i uppdrag att hjälpa   människor med detta. 

Steget till att ett digitalt servicecenter, inrymt på biblioteket, skulle kunna utfärda statliga e-legitimationer är inte långt. Varför skulle det vara så konstigt? En sådan e-legitimation blir ju själva inträdesbiljetten till den digitala världen för alla människor. 

Och legitimationskontroller gör vi redan idag. Du kan inte få ett lånekort utan att legitimera dig, med undantag om du är papperslös för då hjälper biblioteken till att ordna det provisoriskt. 

Jag har därför svårt att förstå upprördheten som kom till uttryck i debattartikeln som utlöste denna "debatt". Tyvärr finns det en stor risk att det nu leder till att Sunet och SKL alldeles för snabbt stänger dörren för den möjligheten. 

Tvärtom ser jag att det finns en möjlighet att stärka bibliotekets samhällsuppdrag om vi får i uppgift att utfärda statliga e-legitimationer. Förutsatt naturligtvis att det skulle följa med statliga pengar till bemanning och mer resurser i form av digital infrastruktur till biblioteken. 

Det skulle kunna fungera som en ögonöppnare för många kommunala politiker, som då bättre skulle förstå vilken viktig roll biblioteken har för att få fler människor digitalt delaktiga.

Mvh
Birgitta 


Birgitta Hellman Magnusson
Bibliotekschef

Bildningsförvaltningen
Motala kommun
Direkt: 0141-225475
Mobil: 070-5805475
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.motala.se/kommun

Motala, den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden


16 feb. 2017 kl. 15:24 skrev Eva-Maria Häusner <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:

Slutreplik i debatten om e-legitimationer och legitimationskontroll på bibliotek

Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland svarar:

Med lättnad och glädje läser vi Sunet:s och SKL:s svar att biblioteken inte skall bli utfärdare av e-legitimationer i framtiden.

Som vi skrev i vår första artikel i BBL sympatiserar vi med att den befintliga offentliga infrastrukturen byggs ut och används för utfärdandet av e-legitimationer och legitimationskontroll men vi håller fast vid att biblioteken först och främst ska lägga fokus och förstärka sina kärnuppgifter.

Vår debattartikel hade inte varit lika akut om Sunet:s och SKL:s nya linje hade nått oss. Vi utgick ifrån projektbeskrivningarna på webben som dessvärre inte verkar ligga i fas med det interna beslutet.

Icke desto mindre är frågan om bibliotekens uppdrag viktigt att lyfta. Frågan om e-legitimationer och legitimationskontroll är ett av många exempel på samhällstjänster som kan läggas på biblioteken av brist på annan offentlig aktör. Biblioteken skall inte bli medborgarkontor och utförare av ordinära samhällstjänster utan även fortsättningsvis arbeta med kunskapsföremedling och för fri åsiktsbildning.


Jonas Petersson, ordförande i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland

Ragnar Helin, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland

Eva Häusner, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland

Mattias Karlsson, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland

Peter Karlsson, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland

Åsa Olsson, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland

Susanne Ströberg, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland

Peter Björkman, bibliotekarie

Karolina Karjalainen, bibliotekarie


Tidigare artiklar finns i Biblioteksbladet

http://biblioteksbladet.se/redaktionellt/ska-biblioteken-verkligen-utfarda-e-legitimationer/

http://biblioteksbladet.se/redaktionellt/nej-biblioteken-ska-inte-utfarda-e-legitimationer/