Content-Type: text/html
Attacker från vänster eller höger mot bibliotek är en del av verkligheten. Till Biblioteksföreningens heder trots dess antidemokratiska tendenser så har man protetesterat mot ryska statens angrepp på det fria ordet i ett brev den 3 maj förra året till ryska ambassaden.

http://www.mynewsdesk.com/se/svensk_biblioteksforening/pressreleases/frige-natalya-sharina-1392350


Från Guardian

Natalya Sharina, a Ukrainian librarian held under house arrest in Russia since October 2015, has taken her case to the European court of human rights in Strasbourg. Since her arrest in 2015, the Russian authorities have extended the order for Sharina, director of the Ukrainian Literature Library in Moscow, to be detained at home repeatedly, despite calls for her release.


Jan


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]