Varje år sammanställer jag, i egenskap av sekreterare i Seriefrämjandets Urhundenjury, en lista över föregående års utgivning av serieböcker i Sverige.

Nu är listan över 2016 års utgivning klar, och kan läsas här:

http://urhunden.se/seriebocker-2016/

--
Ola Hammarlund
Bibliotekarie, arkivarie, historiker, serieexpert
Gillerbacken 49
124 64 Bandhagen
Tel. 070-4086196
 
"If the world was perfect, it wouldn't be."
Tillskrivet Yogi Berra