Content-Type: text/html
Hej!

På Bibliotekshögskolan arbetar vi just nu med en utredning kring användning av biblioteksystemet Koha i undervisningen. Vi vill ha kontakt med personer som har intresse för frågan. Kan det vara du?

Är du Koha-intresserad, skicka gärna ett mejl med dina kontaktuppgifter till [log in to unmask]">[log in to unmask]. Dina tankar, små som stora, är värdefulla för oss i vårt utvecklingsarbete.

Vänliga hälsningar,
Maria Idebrant, Malin Utter & Yoshiko Nordeborg

Maria Idebrant | Universitetsadjunkt
Bibliotekshögskolan | Högskolan i Borås
Allégatan 1 | 501 90 Borås
033-435 42 68
[log in to unmask]">[log in to unmask] | hb.se