Content-Type: text/html

Hej på er!


Vi i kansligruppen för Svenska Daisykonsortiet i fullgång med att planera inför årets Daisy-konferens.
Det tema vi just nu arbetar utifrån är Talboken i framtiden/Tillgänglig litteratur i framtiden.

 

Nu behöver vi er hjälp!
Känner du till något spännande projekt kring tillgänglig litteratur (kanske jobbar du själv med något!), någon intressant föreläsare eller något ämne som du tycker att vi ska ta upp på konferensen? Mejla gärna mig!

 

Allt gott!

Elin Nord,

Ordförande Svenska Daisykonsortiet