Content-Type: text/html

INBJUDAN TILL TEMADAG "EN NATIONELL BIBLIOTEKSSTRATEGI" I LINKÖPING 17 MARS

 

Vad händer med den nationella biblioteksstrategin? Och blir det någon nationell upphandling av e-böcker?

Fredag 17 mars anordnar Svensk biblioteksförenings regionförening i Östergötland/Jönköpings län en temadag i Linköping på temat En nationell biblioteksstrategi. 

Erik Fichtelius, samordnare för den nationella biblioteksstrategin på KB, kommer till årets temadag. Missa inte det!! 

Med e-böckerna in i framtiden – är en nationell upphandling möjlig? - Maria Jacobsson, ansvarig för biblioteksfrågor på SKL, ger oss en rapport.

Inbjudan till temadagen bifogas i detta mejl.

 

VARMT VÄLKOMMEN!

 

Bästa hälsningar

 

Birgitta Hellman Magnusson

Ordförande i Svensk biblioteksförenings regionförening för Östergötland och Jönköpings län

 

Bibliotekschef Motala kommun

0141-22 54 75, 070-580 54 75

[log in to unmask]">[log in to unmask]