Content-Type: text/html

Stockholms UB, Uppsala UB och KB planerar i samverkan med Svensk biblioteksförening en nationell förvärvskonferens i Stockholm den 1 juni”Förvärv i en föränderlig tid”.

 

Konferensen vänder sig i första hand till universitets- och högskolebibliotek och specialbibliotek och kommer att ta upp aktuella frågor inom förvärv och samlingsuppbyggnad. Detaljerat program och anmälan kommer senare, men boka redan nu in datumet i din kalender!

 

Dagen kommer även att innehålla en postersession med ”one-minute-madness”-presentationer – så passa på tillfället att berätta för kollegor om vad ni gör! Händer det något spännande på ert bibliotek som rör förvärv? Har ni testat något nytt eller förbättrat era arbetssätt? Vi välkomnar postrar om t.ex.  nya inköpsmetoder, förvärvsplanering, arbetssätt och utvärdering. Skicka in en beskrivning av er poster-idé, ca en halv A4 senast fredag den 17 mars (den färdiga posten lämnas senare). Maila idén till [log in to unmask]">[log in to unmask] med ämnesraden ”Poster förvärvskonferens”. Kontakta [log in to unmask]">[log in to unmask]  om ni har frågor.

 

Hälsningar planeringsgruppen genom

Karin Byström

……………………..

Karin Byström

Bibliotekarie

Processledare Media och samlingar

Uppsala universitetsbibliotek

018-471 33 69