Content-Type: text/html

Hej!
Svenska musikbiblioteksföreningen utlyser resestipendium till en musikbibliotekskonferens i Riga 18-22 juni. Det är IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, som har sin årliga konferens där.

I morgon 1 mars är sista dagen för att skicka in din ansökan. Det är lätt att söka. Skriv några ord om varför du vill åka och uppgift om du också får bidrag från annat håll.  Stipendiet är på 8 000 kr och du som personlig medlem är välkommen att söka.
Skicka ansökan till
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Kia Hedell
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala

 

Du är också välkommen att söka Anders Lönns resestipendium till musikbibliotekskonferensen i Riga. Stipendiemedel kan sökas med avsikt att täcka kostnader för resa, hotell samt konferensavgift. Du behöver ingen särskild blankett. Skicka din ansökan till:
Kungliga Musikaliska akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm
Se mer information här: http://www.musikaliskaakademien.se/stipendier/anderslonnsresestipendium.522.html  

 

På IAMLs hemsida https://iaml2017.lnb.lv/ finns alla praktiska upplysningar om konferensen. Informationen når du också via SMBF:s hemsida http://www.smbf.nu/  

Välkommen med din ansökan!

Hälsningar Lena Nettelbladt, ordförande

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lena Nettelbladt

Bibliotekarie

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholm University of the Arts
Box 24045
104 50 Stockholm
08-49 400 283

[log in to unmask]">lena.nettelbl[log in to unmask]

Stockholms konstnärliga högskola – DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola.