Content-Type: text/html
[log in to unmask]">
Den 10 februari 2017 försvarade Maria Lindh sin avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap "Cloudy talks - exploring accounts about cloud computing".
Avhandlingen hittar du här: http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1050182&dswid=3413
och en intervju med Maria hittar du här: https://www.hb.se/Bibliotekshogskolan/Om-Bibliotekshogskolan/Aktuellt/Nyheter/Nyhet/?NewsId=130563

Vänligen,
Catarina Eriksson
sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Högskolan i Borås