Content-Type: text/html
Hej! Jag tar gärna emot en student från er. För att nå mig och Blackebergsskolans bibliotek (F-6) är det säkrast att använda arbetsmailen: [log in to unmask] 
Vänliga hälsningar från 
Karin Thörnfeldt 

Den 6 feb 2017 10:13 skrev Katarina Michnik <[log in to unmask]>:

Hej!

Snart ��r det dags igen f��r fler bibliotekariestudenter fr��n Biblioteksh��gskolan i Bor��s/BHS att s��ka sig ut p�� bibliotek f��r f��ltstudier. Under v��rterminen 2017 kommer distansstudenter att genomf��ra sina f��ltstudier under veckorna 15-18 (170410- -170507). Detta inneb��r inte att studenterna ska vara p�� biblioteket under hela de fyra veckorna, utan en m��jlighet till att anpassa f��ltstudierna efter vad som passar f��ltstudiebibliotekets verksamhet. F��ltstudierna inneb��r att studenterna skall genomf��ra auskultationer vid bibliotek samt skaffa underlag f��r att formulera forskningsbara problem. Detta arbete med problemformulering fungerar delvis som f��rarbete till den kommande kandidatuppsatsen.

Studenterna f��r i uppgift att s��ka upp ett bibliotek att vara p��. Detta kan medf��ra att ni p�� ert bibliotek f��r bes��k, telefonsamtal eller mejlf��rfr��gan fr��n n��gon av v��ra studenter under den n��rmaste tiden. Vi hoppas ni har tillf��lle att ta emot v��ra studenter!

Inom Bibliotekarieprogrammet ��r v��r ambition att ha ett t��tt samarbete med biblioteksf��ltet. Under utbildningen vill vi d��rf��r skapa flera kontakter mellan utbildning och yrkesliv. I flera av kurserna i programmet sker kontakter med bibliotek i en eller annan form, exempelvis genom projektarbeten p�� bibliotek samt genom m��nga inbjudna g��stf��rel��sare fr��n praktiken. Dessutom kan studenterna ing�� i ett mentorsprojekt. Det ��r v��r f��rhoppning att det arbetslivsintegrerade arbetss��tt som f��ltstudier inneb��r ska ge v��ra studenter ytterligare m��jligheter att relatera sina kunskaper till arbetet inom biblioteksf��ltet. Samtidigt kan m��nga biblioteksverksamheter f�� en n��rmare inblick i inneh��llet i kandidatutbildningen vid BHS.

De arbetsuppgifter som ��ligger studenten med anledning av f��ltstudiekursen ��r att:

1. sj��lv hitta ett bibliotek eller en informationsverksamhet d��r studenten kan genomf��ra sin uppgift.

2. vara med och auskultera vid fem olika arbetsmoment p�� ett bibliotek d��r arbetsuppgifter i b��de yttre och inre tj��nst ing��r samt skriftligen och muntligen redog��ra f��r detta.

3. genomf��ra en omv��rldsbeskrivning kring f��ltstudiebiblioteket. K��llor till denna omv��rldsbeskrivning ��r huvudsakligen offentligt tillg��ngliga databaser s��som Kolada, statistik fr��n SCB, SKL, UK�� och Kungliga biblioteket etc.

4. formulera forskningsbara problem med relevans f��r biblioteks- och informationsvetenskap.

Vad f��rv��ntar/��nskar vi oss av er p�� biblioteken?

Vi b��rjar med att ber��tta vad ni INTE f��rv��ntas g��ra: Ni ansvarar inte f��r studenterna som handledare och beh��ver inte vara med i en bed��mning av studenterna eller s��ka syssels��ttning f��r studenterna ut��ver deras auskultationer vid fem arbetsmoment. Hur mycket studenten befinner sig p�� biblioteket ut��ver den tid som kr��vs f��r genomf��randet av uppgifterna ��r en fr��ga mellan studenten och er p�� biblioteket.

��tagandet inneb��r att studenten vistas vid ert bibliotek f��r att:

1. vara med och auskultera vid fem olika arbetsmoment, i b��de yttre och inre tj��nst.

2. ta biblioteksverksamheten som utg��ngspunkt f��r formulering av forskningsbara problem.

Exempel p�� arbetsmoment i yttre tj��nst d��r studenten kan n��rvara f��r auskultation ��r:

* ett pass i informationsdisken eller l��nedisken

* ett moment i en anv��ndarundervisning, i grupp eller enskilt

* ett bokprat

* ett program i en programverksamhet (musikafton, sagostund, seminarium, f��rel��sning)

Exempel p�� arbetsmoment i inre tj��nst d��r studenten kan n��rvara f��r auskultation ��r:

* ett personalm��te/planeringsm��te

* arbete med databaser

* arbete med digitalisering

* arbete med ink��p

* arbete med fj��rrl��n

* arbete med webbplats

* katalogisering

Precis vilka moment som studenten kan auskultera p�� och n��r beror p�� vad som passar er verksamhet b��st och best��ms i en diskussion mellan er och studenten.

Inom kursens ram skall studenten ocks�� ��va sig i att formulera forskningsbara problem. Denna uppgift kr��ver inget s��rskilt av er mer ��n att ur ditt/ert professionella perspektiv svara p�� studenternas nyfikna fr��gor.

Vi hoppas att ni samtycker till att en eller n��gra studenter under veckorna 15-18 (170410- -170507) auskulterar vid ert bibliotek. Om ni har fr��gor kring detta uppl��gg av v��r kurs, h��r g��rna av er till oss, se kontaktuppgifter nedan. Ni som ��r s��rskilt intresserade av att ta emot en student kan g��rna anm��la detta till oss.

Vi ��r glada ��ver den positiva respons vi hittills har f��tt fr��n m��nga bibliotek ��ver hela Sverige!

Med v��nliga h��lsningar,

Catarina Eriksson, kursansvarig vt 2017, e-post: [log in to unmask]se, Tel: 033-435 40 34

Katarina Michnik, kursansvarig vt 2017, e-post: [log in to unmask], Tel: 033-435 40 82