Content-Type: text/html


 

Vänliga hälsningar

Anita Höglund

bibliotekarie barnverksamhet skolbibliotek

Tumba/Vårsta bibliotek

_____________________________

BOTKYRKA KOMMUN

kultur- och fritidsförvaltningen

147 85 Tumba

besöksadress: Tumba torg 105

 

direkt: 08 – 530 629 40

sms: 0708-868 280

e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]


www.botkyrka.se


 


 

 
27 feb. 2017 kl. 19:47 skrev Pär Johansson <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:

Hej,

ett ostinato är en melodi eller tonföljd som upprepas. Men i det här fallet tror jag att det är melodins upprepade rytm som avses. I ackompanjemanget till Aquarium finns två pianon. Det ena spelar tio toner (ibland åtta) i (huvudsakligen) fallande ordning, samtidigt som det andra pianot spelar sex toner i stigande följd. Detta mönster upprepas på varje taktslag under stora delar av Aquarium.

På IMSLP finns ett partitur där man kan se detta (nr 7, sidan 17): http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/88/IMSLP02315-Saint-Saens_-_Carnival_of_the_Animals.pdf

mvh

Pär

Bibliotekarie, Musik- och teaterbiblioteket

 

2017-02-27 19:17 skrev Lena Fahle:

Hej!

 

Finns det någon därute som kan hjälpa till att svara på denna fråga?

 

 

Vad betyder "ten-on-one ostinato" och "six-on-one ostinato"? Förekommer i Saint-Saens "The aquarium" från "Carnnival of the animals" Ostinatot är "descending"vilket antagligen betyder fallande. Kan inte hitta svar på internet

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Lena Fahle

 

 

Lena Fahle
Inköpsansvarig vuxenavd.
Täby bibliotek
Box 152, 183 22 TÄBY
tel. 08-5555 9398