Content-Type: text/html
[log in to unmask]">
Med anledning av att Riksarkivets bibliotek överväger att skaffa larmbågar har jag följande fråga: hur har andra bibliotek löst problemet att RFID-etiketter av högfrekvenstyp har ett avläsningsavstånd som gör att larmbågar måste stå max 120 cm från varandra? Detta kommer i konflikt med handikappanpassning av lokalerna som krävs enligt lag.

Jag har noterat att vissa larmbågar enligt reklamen klarar 160 cm avstånd. Det vore intressant att få veta vilka erfarenheter biblioteken har av detta?

Elisabet Sandström, Riksarkivets bibliotek