Content-Type: text/html

Varmt välkommen till KB:s bibliotekschefskonferens 2016!

Temat för årets konferens (16-17 november) är ledarskap för biblioteksutveckling.

KB:s kommunikations­strateg Peter Axelsson lotsar oss genom en välfylld dag.
Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg inleder konferensen. Därefter pratar Erik Fichtelius, KB:s samordnare för uppdraget nationell bibliotekstrategi.

Förmiddagen ägnas sedan åt en paneldiskussion med utgångspunkt från konferensens tema Ledarskap för biblioteksutveckling. Paneldeltagarna är:

·         Universitets-/högskolebibliotek: Daniel Forsman, bibliotekschef, Chalmers tekniska högskola

·         Skolbibliotek: Anna Widing Niemelä, gymnasiechef, Botkyrka kommun

·         Folkbibliotek: Anette Ekström, bibliotekschef, Älmhults bibliotek

Samtalsledare: Christer Hermansson, kulturchef, Strängnäs kommun

Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning av Robert Darnton, professor emeritus i historia, tidigare chefsbibliotekarie för Harvard University Library.

Under eftermiddagen 17 november håller vi en så kallad knytkonferens i miniformat. Där kan du som deltagare bidra med dina egna erfarenheter. Vill du berätta om ett utvecklingsprojekt? Har du intressanta omvärldsspaningar? Eller har du bara en fråga som du skulle vilja ha en närmare diskussion om? Läs mer: http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2016/Bibliotekschefskonferensen-16-17-november-2016/Knytkonferens-i-miniformat/.

Program och anmälan till konferensen finns här: http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2016/Bibliotekschefskonferensen-16-17-november-2016/.

 

Välkommen!

 

 

-----

Karl Isaksson
Utbildningssamordnare
Avdelningen för publik verksamhet,
Enheten för nationell bibliotekssamverkan

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm
Telefon: 010-709 36 34

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb
: www.kb.se