Content-Type: text/html

Vill du (eller känner du någon) som vill vara med och utveckla språkverkstaden inom SLU?

SLU-biblioteket har under året fått uppdraget att ansvara för SLU:s språkverkstad. Vi söker därför en skrivhandledare med utvecklingsansvar. Språkverkstaden erbjuder handledning till SLU:s studenter och doktorander i akademiskt skrivande samt ger stöd och råd till lärare kring hur kommunikativa färdigheter tränas inom ämnesundervisningen.

Placering:  SLU-biblioteket i Uppsala

Läs mer om tjänsten: http://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/las-mer/?Pid=2571

Välkommen med din ansökan senast 7 november!

 

Katarina Böhme Evengård
Bibliotekarie, Teamledare utbildningsstöd

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences


SLU-biblioteket
Box 51, 230 53, Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 6C
Telefon: 040-415051

[log in to unmask]">[log in to unmask] , www.slu.se

[log in to unmask]3A06F0F0" alt="https://internt.slu.se/PageFiles/81117/SLU_Logo_mail.png">