Content-Type: text/html

Fortbildningsdagarna för medicinska bibliotekarier hålls i Lund den 24-25 november.

Mer info, program och anmälan finns här: http://www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt/fortmedbib2016

www.med.lu.se
Faculty of Medicine, Lund University, provides Education and research in the area of health
Välkomna!


Med vänliga hälsningar

Ramona Mattisson

Lunds universitet
Medicinska fakulteten
Bibliotek & IKT