Content-Type: text/html
Hej! 

Ni är några som uppmärksammat mig på att bifogade filer inte syns i biblist-mejlen. Här nedan finns en länk och där ska ni nå både program och anmälningslänk.

http://regionvasterbotten.se/kurs-2/2016-11-14-bibliotekarien-ar-dod-lange-leve-bibliotekarien/


Bästa hälsningar
__________________________________

Pia Brinkfeldt
Bibliotekskonsulent / Library advisor

Länsbiblioteket i Västerbotten, 901 09 Umeå
+46 (0)70-516 57 45